AB Devam Eden Projeler
SN PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI PROJE WEBSİTESİ
1 2017-2-TR01-KA205-047156 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL ERASMUS+ DESIMAR "Parametric Design For Marine And Coastal Structures"   http://ec.europa.http://eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm  
2 TR01-KA202-012537 Yrd. Doç. Dr. Zeynep IŞIK Determination of a Europen Standard For Key Performance Indicators (KPls) in Vocational Training Models of Construction Industry    
3 530962-LLP-2012-DE-KA2-KA2MP Öğr. Gör. Dr. Sadriye GÜNEŞ IPHRAS-Interphraseologie für Studien und Berufsmobile (Avrupa Birliği Öğrenim ve Çalışma Hareketliliğine Yönelik Çok Dilli Frazeoloji Modülleri Tasarımı ve Online Öğretimi)   www.iphras.eu  
4 FP7-INCO-2013-9 (609543) Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN Empowering Trans-Mediterranean Renewable Energy Research Alliance For Europe 2020 Challenges    
5 FP7-ENV-2009-1 (244151-CLIMB) Prof. Dr. Güleda ENGİN Akdeniz Havzalarının Hidrolojisi Üzerinde İklime Bağlı Değişiklikler - Enteğre İzleme ve Modelleme Sistemi ile Risklerin Belirlenmesi ve Belirsizliğin Azaltılması    
6 FP-7-PEOPLE-2011 CIG Doç. Dr. Vasfi Emre ÖMÜRLÜ DEVELOPMENT AND ENHANCEMENT OF A STEERING FEEL MODEL FOR SUPER LIGHTWEIGHT STEER-BY WIRE VEHICLES (AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI , 2011 MARIE CURIE CARRIER )    
7 2010-1-TR1-LEO05-16728 Doç. Dr. Metin TÜLÜ LIFELONG LEARNING PROGRAMME-HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (AB LEONARDO DA VINCI)    
8 PIRSES-GA-2010-269157 Doç.Dr. Ahmet Serdar TÜRK Active and Passive Microwaves for Security and Subsurface Imaging (AMISS)    
9 PIRG05-GA-2009-248493 Yrd.Doç.Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI İnvestigating Battery and Capacitor Sizing Problems with More Efficient Power Flow Control Techniques for Sustainable Hybrid Electric Vehicle Development (Sustainable Hybrd)    
10 2010-1-TR1-LEO05-16695 Yrd.Doç.Dr. Erhan AKDOĞAN Implementation of Artificial Intelligent Technologies in Rehabilitation Engineering: Training for Vocational Rehabilitation Counsellors    
11 2010-1AT1-ERA10-03159 Doç.Dr. Sevil YÜCEL Yenilenebilir Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı    
12 2009-1-TR-1-LEO 05-08705 Prof.Dr. Haluk ÇEÇEN Adapting e-Learning to Reforme-Training Network in Europe for the Construction Sector (Avrupa İnşaat Sektöründe Eğitim Ağı Uzaktan Eğitimin Reforme Projesine Dadaptasyonu Projesi-LEONARDO DA VINCI )    
13 230211-CP-1-2006 Arş.Gör. Zuhal ZEYBEKOĞLU ÇALIŞKAN AB COMENIUS 3 EUROPEAN SCHOOLS PARTNERSHIP DEVELOPMENT (SOCRATES)