BAPK Biten Projeler
SN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ PROJE NO PROJE ADI FAKÜLTESİ,BÖLÜMÜ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Doç. Dr. Petek Ayda USTAÖMER Prof. Dr. Timur USTAÖMER
Prof. Dr. Gernold ZULAUF
Dr. Wolfgang Dörr
29-13-02-01 İstanbul Fragmanı'nın Paleocoğrafik Evrimine Yeni Bir Yaklaşım: İstanbul ve Zonguldak Alt Ordovisyen Yaşlı Kuvarsitlerinden Derlenen Taşınmış Zirkonların Jeokronolojisi ve Kökensel Değerlendirilmesi Meslek Yüksek Okulu , Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 2009-05-04 2011-11-04
2 Prof. Dr. Sevil YÜCEL 29-07-04-03 Farklı Dolgular Kullanılarak Hazırlanmış Dental Kompozitlerin Işık ile Sertleştirilmesi Sırasındaki Polimerizasyon Büzülmesinin İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2009-05-04 2010-05-04
3 Yrd. Doç. Dr. Melahat BAĞIROVA Arş. Gör. Sezen CANIM
Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÇAKIR
Araştırmacı Olga Nehir ÖZTEL
Yüksek Lisans Öğrencisi Serhat ELÇİÇEK
Yüksek Lisans Öğrencisi Serap YEŞİLKIR BAYDAR
Arş. Gör. Emrah Şefik ABAMOR
29-07-04-02 İstanbul’daki Kan Merkezlerinden Elde Edilen Donör Kan Örneklerinde, Yeni ve Klasik Tanı Yöntemleri ile Leishmania’nın İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2009-03-30 2011-09-30
4 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Doktora Öğrencisi İsa RAHMANLAR
29-07-04-01 Kızartma yağlarının mikrodalga yöntemi ile alkolizi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2009-03-30 2010-09-30
5 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Doç. Dr. Deniz UZUNSOY
Doç. Dr. Müzeyyen DOĞAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Aysu KARAKAŞ
29-07-02-06 HA/ZrO2 Kompozit Seramik Tozlarının Sentezi ve HA/ZrO2 Katkılı Dental Restoratif Malzemelerinin Üretimi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2009-05-04 2011-11-04
6 Yrd. Doç. Dr. Tanla ABKAN Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU
Arş. Gör. Sezin YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altuğ GÜLER
Lisans Öğrencisi Erhan NACAKLI
29-07-02-05 Renkli Metalografi Yöntemi ile Alüminyum, Bakır ve Çelik Numunelerde Farklı Fazların Belirlenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2009-05-04 2010-05-04
7 Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN
Prof. Dr. H. Aygül YEPREM
Lisans Öğrencisi Salih YAVUZKAN
Lisans Öğrencisi Aydın ŞELTE
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altuğ GÜLER
Yüksek Lisans Öğrencisi Nursev BİLGİN
29-07-02-04 Atık Mermer Tozlarının Geri Dönüşümü ve Doğal Silikatlar Katkısı ile Yapı Malzemesi Üretimi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2009-05-04 2010-05-04
8 Prof. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE Arş. Gör. Dr. Burak BİROL
Müh. Mehmet TEKİN
29-07-02-03 Elektro Curuf Ergitme (ESR) Yöntemiyle Hurdaların Değerlendirilerek Tek Kademede Kaliteli Çelik Üretimi ve Curuf İletkenliğinin Etkisinin İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2009-03-30 2011-03-30
9 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER Arş. Gör. Murat DANIŞMAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Caner ALTAKAN
29-07-02-02 1010 Ve 1040 Çelik Yüzeylerine Farklı Elementler Yayındırarak Korozyona Ve Aşınmaya Dayanıklı Hale Getirilmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2009-03-30 2011-03-30
10 Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Yrd. Doç. Dr. Tanla ABKAN
Prof. Dr. Cemalettin YAMAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Ersan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altuğ GÜLER
29-07-02-01 Çelik Malzemelerin Laser Kesim Parametrelerinin Optimizasyonu. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2009-03-30 2010-03-30
11 Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN
Uzman Nükhet TAŞÇI
Uzman Cem ÇAKMAK
Arş. Gör. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK
Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ
Doç. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN
Prof. Dr. Kamil KAHRAMANOV
Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
Arş. Gör. H. Eren FİGEN
Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL
Uzman Ferdi EROL
29-07-01-03 Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar Kullanılarak Nanokompozit Ve Nanokristal Malzemelerin Üretimi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2009-05-04 2012-05-04
12 Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ APAR Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Elçin DEMİRHAN YILMAZ
29-07-01-02 Mısır Gluteni Hidrolizatının Acı Tadının Giderilmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2009-03-30 2012-03-30
13 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ APAR
Yrd. Doç. Dr. Elçin DEMİRHAN YILMAZ
29-07-01-01 Susam Küspesindeki Proteinin Hidrolizi: Proses Parametrelerinin Optimizasyonu, Hidroliz, Çözünürlük, Enzim İnaktivasyon Kinetiği ve Fonksiyonel Özelliklerinin İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2009-03-30 2012-03-30
14 Prof. Dr. Selahattin YUMURTACI Arş. Gör. Dr. Tolga MERT
Prof. Nurullah GÜLTEKİN
Arş. Gör. Oktay ŞAHİN
29-06-01-04 Çift Gaz Yönlendirmeli Gazaltı Kaynağında Koruyucu Gaz Türlerinin Kaynak Dikişinde Ortaya Çıkardığı Farklılıkların Araştırılması. Makine , Makina Mühendisliği 2009-05-04 2012-05-04
15 Doç. Dr. Semih SEZER Doç. Dr. Kayhan GÜLEZ
Yrd. Doç. Dr. Cihan DEMİR
Yüksek Lisans Öğrencisi Oktay AYDOS
Yrd. Doç. Dr. Şaban ÇETİN
Yüksek Lisans Öğrencisi İlkay KURT
29-06-01-03 Plak ve çubuk sistemleri üzerinde akıllı malzemeler yardımıyla aktif titreşim kontrolü. Makine , Makina Mühendisliği 2009-05-04 2011-11-04
16 Arş. Gör. Dr. Nuri Alpay KÜREKÇİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim DALKILIÇ
Prof. Dr. İsmail TEKE
Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMİR
Prof. Dr. Somchai WONGWISES
Prof. Dr. Yunus ÇENGEL
29-06-01-02 Nano Sıvıların Havuz Kaynaması ve Konvektif Kaynama Karakteristiklerinin Araştırılması. Makine , Makina Mühendisliği 2009-03-30 2012-03-30
17 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim DALKILIÇ Prof. Dr. İsmail TEKE
Prof. Dr. Galip TEMİR
Prof. Dr. Somchai WONGWISES
Dr. Mustafa Kemal SEVİNDİR
29-06-01-01 Boru ve Kanal İçinde Yoğuşmada Isı Transferi İyileştirme Tekniklerinin İncelenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2009-03-30 2012-03-30
18 Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ Doç. Dr. Yaşar AVŞAR
Arş. Gör. Kamil B. VARINCA
29-05-02-01 Çimento ile Katılaştırılmış Kurşun İçerikli Atıkların Sızma Özelliklerinin Tespiti. İnşaat , Çevre Mühendisliği 2009-03-30 2010-09-30
19 Doç. Dr. Kayhan GÜLEZ Doç. Dr. Rahmi GÜÇLÜ
Arş. Gör. İbrahim ALIŞKAN
Arş. Gör. Muzaffer METİN
Doç. Dr. Ali Ahmed ADAM
Dr. Yusuf ALTUN
29-04-02-02 Elektrikli Araç Çeyrek Model Uygulaması Üzerine Kontrol Sistemleri Tasarımı. Elektrik - Elektronik , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2009-05-04 2011-11-04
20 Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU Yrd. Doç. Dr. Faruk BAKAN
Yrd. Doç. Dr. Bülent VURAL
Müh. Ozan ERDİNÇ
Arş. Gör. Ali Rıfat BOYNUEĞRİ
29-04-02-01 Elektrikli Taşıtlar için Yakıt Hücresi/Ultra-Kapasitör/Batarya Hibridizasyonunun Tasarımı ve Uygulaması. Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2009-05-04 2011-05-04
21 Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN Doç. Dr. Seda TÖNÜK
Arş. Gör. Dr. Esra SAKINÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Esma KİŞMİROĞLU
29-03-01-03 Farklı Yönlere Bakan Konut Balkonlarının Açık ve Kapalı Olmasının Yapı Fiziği Yönünden Değerlendirilmesi-İstanbul Örneği. Mimarlık , Mimarlık 2009-05-04 2010-05-04
22 Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN Mimar Elif GEÇİCİOĞLU
Mimar Aysun ŞENTÜRK
29-03-01-02 Tarihi Yapıların Aydınlatmasında Koruma ve Enerji Etkin Tasarım Ölçütleri. Mimarlık , Mimarlık 2009-03-30 2010-09-30
23 Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Prof. Ruhi AYANGİL
Mimar Cafer KIRBAŞ
Arş. Gör. Aslı ÖZÇEVİK
Mimar Özkan METE
Yüksek Lisans Öğrencisi Ali BARUTÇUOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Korkut Alp BİLGİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Gülçin G. KONUK
Doç. Dr. Cengiz CAN
Mimar Sevda ERDOĞAN
29-03-01-01 Hacim Akustiği Parametrelerinin Türk Makam Müziği İcra Edilen Kapalı Mekanlar Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Mimarlık , Mimarlık 2009-03-30 2013-03-30
24 Prof. Dr. İnci SÖNMEZOĞLU Doç. Dr. Filiz İMER
Doktora Öğrencisi Bilge YILDOĞAN
Doktora Öğrencisi Temelkan BAKIR
29-01-02-03 Askorbik Asidin Antioksidan Ve Prooksidan Özelliklerinin Ve Diğer Antioksidanlarla Etkileşimlerinin Araştırılması. Fen - Edebiyat , Kimya 2009-03-30 2011-03-30
25 Doç. Dr. Müzeyyen DOĞAN Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Sinem BENLİOĞLU
29-01-02-02 Sentetik Vücut Sıvıları İçinde Hidroksiapatit Tozlarının Sentezlenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2009-03-30 2012-03-30
26 Prof. Dr. Ayfer SARAÇ Arş. Gör. Dr. Cenk DENKDAŞ
Doktora Öğrencisi Ayça KAHRAMAN
Doktora Öğrencisi Yelda TIĞCI
29-01-02-01 İyi Tanımlanmış Su Bazlı Emülsiyon Polimerlerinin Sentezi, Yüzey ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2009-03-30 2011-03-30
27 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Arş. Gör. Dr. Beyhan TATAR
Arş. Gör. F. Pınar GÖKDEMİR
Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR
29-01-01-01 CeO2 Filmlerin Sentezi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2009-03-30 2011-03-30
28 Doç. Dr. Deniz UZUNSOY Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ
Prof. Dr. Ahmet KOYUN
Doktora Öğrencisi Haluk AĞUSTOS
Yüksek Lisans Öğrencisi Başar YANIK
28-07-02-05 Ark Oluşturma (Arc Discharge) Yöntemiyle Nano Boyutlu Metalik Tozların Sentezlenmesi ve Karakterizasyonları. Makine , Mekatronik Mühendisliği 2008-11-17 2011-11-17
29 Prof. Dr. H. Aygül YEPREM 28-07-02-04 Antioksidan Katkıların Dolomit Refrakterlerin Oksidasyon Davranışı ve Curuf Korozyonu Dayanımına Etkisi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2008-11-17 2011-05-17
30 Yrd. Doç. Dr. Öznur ÇAKIR Prof. Dr. Ahmet EKERİM
Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Yahya BAYRAK
Arş. Gör. Gökhan ÖZER
Arş. Gör. Nilüfer EVCİMEN
28-07-02-03 Sinterlenmiş NdFeB mıknatıslarının toz metalurjik yöntem ile üretilmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2008-03-01 2010-03-01
31 Doç. Dr. Sibel DAĞLILAR Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ
Yük. Müh. Fatih TOPTAN
Müh. Berke Turgay GEZER
28-07-02-02 Elementel karbon ilavesi ile Al-Ti-C tane küçültücü üretimi ve tane küçültme performansının incelenmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2008-03-01 2010-03-01
32 Prof. Dr. Cengiz KAYA Doktora Öğrencisi Berra BEYOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ
28-07-02-01 Nano boyutlu anti-viral tozların sentezi ve üç boyutlu metalik filtreler üzerine elektrokinetik biriktirme yöntemiyle kaplanması. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2008-03-01 2011-03-01
33 Doç. Dr. Jale GÜLEN 28-07-01-05 Killerle Pestisit Giderimi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2008-11-17 2010-11-17
34 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL
Arş. Gör. Umut UYSAL
Arş. Gör. Bora AKIN
Arş. Gör. Dr. Semra KIRBOĞA
28-07-01-04 Akrilik ve fosfonik asit polimerlerinin baryum sülfat kristalizasyonuna etkileri. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2008-08-01 2010-08-01
35 Yrd. Doç. Dr. Yasemen KALPAKLI Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN
28-07-01-03 Kendi kendine akan vibrasyon ile uygulanan çimentosuz dökülebilir refrakterlerde yerinde spinel oluşumu ve TİO2, ZrO2 katkılarının refrakter özellikler ve cüruf korozyonu üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2008-05-01 2010-05-01
36 Prof. Dr. Salih DİNÇER Yrd. Doç. Dr. Semra ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. İnci SALT
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT
Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU
Arş. Gör. Sevinç KORKMAZ
28-07-01-02 İzobutil asetat ve butil propiyonat'ın ayrı ayrı eldesine yönelik esterleşme reaksiyonlarının değişik katalizörler varlığında pervaporasyon membran reaktörde incelenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2008-05-01 2011-05-01
37 Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ Dr. Emin OKUMUŞ
28-07-01-01 Polimerik ve nanodolgulu gaz ayırma membranlarının hazırlanması ve gaz ayırma performanslarının belirlenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2008-03-01 2011-03-01
38 Doç. Dr. Mihrigül ALTAN Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
28-06-01-03 Nano Boyutta Takviye Malzemelerin Yüksek Yoğunluklu Polietilenin ve Polipropilenin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2008-11-17 2011-11-17
39 Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER Arş. Gör. Cem ERTEK
28-06-01-02 Kesici takımların fonksiyonel derecelendirilmiş TiCN ve TiBCN ile kaplanmasının karakterizasyonu. Makine , Makina Mühendisliği 2008-08-01 2011-08-01
40 Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER Arş. Gör. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM
28-06-01-01 Karbon nano tüp takviyeli aluminyum matrisli kompozit malzeme üretimi. Makine , Makina Mühendisliği 2008-05-01 2010-05-01
41 Prof. Dr. Şerif HEKİMOĞLU Arş. Gör. R.Cüneyt ERENOĞLU
Arş. Gör. Bahattin ERDOĞAN
28-05-03-03 GPS Verilerinin Değerlendirilmesinde ve Ağ Çözümünde Uyuşumsuz Ölçülerin Robust Kestirim Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi. İnşaat , Harita Mühendisliği 2008-11-17 2010-11-17
42 Yrd. Doç. Dr. Füsun BALIK ŞANLI Arş. Gör. Tolga GÖRÜM
Arş. Gör. Saygın ABDIKAN
28-05-03-02 PS İnSar Tekniği İle Çökmelerin İzlenmesi: Zonguldak Maden Alanları Örneği İnşaat , Harita Mühendisliği 2008-08-01 2011-08-01
43 Doç. Dr. Bülent BAYRAM Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Yüksek Lisans Öğrencisi İhsan DOĞAN
Arş. Gör. Dr. Uğur ACAR
Yrd. Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
Doç. Dr. Berna AYAT
Doç. Dr. Hülya DEMİR
Arş. Gör. Anıl ARI
Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Doktora Öğrencisi Erdem Emin MARAŞ
28-05-03-01 Alaçatı örneğinde sürdürülebilir kıyı alanı izleme modeli. İnşaat , Harita Mühendisliği 2008-05-01 2010-11-01
44 Doç. Dr. Arslan SARAL Arş. Gör. Sadullah Levent KUZU
28-05-02-03 Kentsel bölgelerde atmosferdeki solunabilir partikül maddelerin boyut dağılımının incelenmesi ve bu partiküllerde ağır metal analizi. İnşaat , Çevre Mühendisliği 2008-05-01 2010-05-01
45 Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ Yrd. Doç. Dr. Mustafa PETEK
Arş. Gör. Dr. Emel KOÇAK
28-05-02-02 Haliç'teki toplam kirliliğin, canlı DNA'sı üzerindeki genotoksik etkilerinin araştırılması. İnşaat , Çevre Mühendisliği 2008-05-01 2010-05-01
46 Doç. Dr. Yaşar AVŞAR Arş. Gör. Aytaç BATIBAY
28-05-02-01 Tekstil endüstrisi atıksularından ozonlama ile renk ve KOİ giderimi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2008-03-01 2009-03-01
47 Dr. Ayşe YÜKSEL OZAN Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Arş. Gör. Kubilay CİHAN
Arş. Gör. Eğmen ŞAHİN
28-05-01-01 Gemi Pervane Jetinin Yanaşma Yapıları Etrafında Meydana Getirdiği Oyulma Probleminin Araştırılması. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2008-11-17 2010-11-17
48 Prof. Dr. Tülay YILDIRIM Arş. Gör. Fatih KELEŞ
28-04-03-01 Eşikaltı FGMOS transistorlar ile analog YSA devre bloklarının tasarımı. Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2008-05-01 2011-05-01
49 Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Prof. Dr. İbrahim ŞENOL
Arş. Gör. Engin AYÇİÇEK
Arş. Gör. Selin ÖZÇIRA
Arş. Gör. Dr. Mustafa AYDENİZ
28-04-02-01 Sabit mıknatıslı senkron motorun DSP (Digital Signal Processor) kullanılarak doğrudan moment kontrolünün deneysel olarak gerçekleştirilmesi. Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2008-08-01 2012-02-01
50 Prof. Dr. Oya KALIPSIZ Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre SELÇUK
Arş. Gör. Aysun BULUT
Müh. Özlem ERTEMEL
28-04-01-02 Nesneye yönelik yazılımlarda kalite ölçütlerinin iyileştirilmesi. Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2008-08-01 2010-02-01
51 Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ Yrd. Doç. Dr. Fatih AMASYALI
Arş. Gör. Zeyneb KURT YAVUZ
Arş. Gör. Dr. Erkan USLU
Arş. Gör. Ozan ÖZIŞIK
28-04-01-01 Eş zamanlı konum belirleme ve harita oluşturma amaçlı robot takımı projesi. Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2008-05-01 2010-05-01
52 Yrd. Doç. Dr. Berna DİKÇINAR SEL Yrd. Doç. Dr. Ayfer GÜL
Dr. Buket Ayşegül ÖZBAKIR
28-03-02-01 Kent planlamaya girdi oluşturmak üzere arazi örtüsü/kullanımı değişiminin Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknikleri ile modellenmesi (Midyat Örnek Alan Çalışması). Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2008-05-01 2009-05-01
53 Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ Arş. Gör. Dr. Kunter MANİSA
Doç. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ
Arş. Gör. Dr. Bora YERLİKURT
28-03-01-06 1990 sonrasında İstanbul'un konut alanlarında demografik hareketler ve kent makroformuna etkilerinin incelenmesi. Mimarlık , Mimarlık 2008-03-01 2012-03-01
54 Prof. Dr. İlhan ALTAN Arş. Gör. Özlem ŞENYİĞİT
28-03-01-05 Geleneksel ve günümüz cephelerinin okunması üzerine bir yöntem. Mimarlık , Mimarlık 2008-03-01 2010-03-01
55 Prof. Dr. Görün ARUN Arş. Gör. Süleyman Emre PUSAT
28-03-01-04 Trafik titreşimlerinin yığma yapılara etkisi. Mimarlık , Mimarlık 2008-03-01 2010-03-01
56 Prof. Dr. Görün ARUN Arş. Gör. Meltem VATAN KAPTAN
28-03-01-03 Anıtsal yığma yapıların görsel verilere dayanarak risk düzeyinin tespiti. Mimarlık , Mimarlık 2008-03-01 2011-03-01
57 Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU Arş. Gör. Çiğdem C. TÜRKYILMAZ
28-03-01-02 Erken tasarım evresinde bilginin dönüşümünün mimari tasarım 3 atölyesinde irdelenmesi. Mimarlık , Mimarlık 2008-03-01 2010-03-01
58 Doç. Dr. Nazlı Ferah AKINCI Arş. Gör. Özlem ŞENYİĞİT
Arş. Gör. Mehmet İNCEOĞLU
28-03-01-01 İstanbul tarihi yarımada fatih ilçesi sınırları içinde tarihsel süreklilik bağlamında konut veri tabanının oluşturulması. Mimarlık , Mimarlık 2008-03-01 2012-03-01
59 Yrd. Doç. Dr. Bahriye ÇERİ Öğr. Gör. Dr. Didem ARDALI BÜYÜKARMAN
Arş. Gör. Alparslan OYMAK
Arş. Gör. Nil DELAHAYE
Lisans Öğrencisi Fatma Nur EVREN
28-01-08-01 1831-1928 Yılları arasında Osmanlıca süreli yayınlarda Batı Edebiyatı ile ilgili yazılar ve Batı Edebiyatından yapılan çeviriler kataloğu. Fen - Edebiyat , Türk Dili ve Edebiyatı 2008-03-01 2011-03-01
60 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Yüksek Lisans Öğrencisi Beste TACAL
28-01-07-01 Zeytinde CBF1/DREB1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Strese Bağlı Anlatımlarının Analizi. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2008-11-17 2010-11-17
61 Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Dr. Fikriye TUNCEL ELMALI
Doç. Dr. Gülnur KESER KARAOĞLAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDEN
Yüksek Lisans Öğrencisi İbrahim KECİN
28-01-02-16 1,10-Fenantrolin Türevi Bazı Siklik ve Polimerik Fosfazenlerin ve Fe(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-11-17 2010-11-17
62 Doç. Dr. Emine KARAKUŞ Prof. Dr. İnci ARISAN
Dr. Neşe ATACI
Yüksek Lisans Öğrencisi Bahar DİNDAR
Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI
28-01-02-15 Bazı Amino Asitlerin Tayinine Yönelik Potansiyometrik Esaslı Biyosensörlerin Geliştirilmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-11-17 2011-11-17
63 Doç. Dr. İbrahim ERDEN Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Dr. Fikriye TUNCEL ELMALI
Doç. Dr. Gülnur KESER KARAOĞLAN
Arş. Gör. Dr. Sibel EKEN KORKUT
28-01-02-14 D-π-D Grupları İçeren Yeni Tip Schiif Bazı Ligandları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-11-17 2010-11-17
64 Prof. Dr. Göksel AKÇİN Arş. Gör. Nurgül AKÇİN
28-01-02-13 Nanoboyutta katalizör kullanımıyla Trihalometanların (THM) Sulu Ortamdan Giderilmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-11-17 2011-05-17
65 Doç. Dr. Gülnur KESER KARAOĞLAN Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Doç. Dr. Gülşah GÜMRÜKÇÜ KÖSE
Arş. Gör. Dr. Sibel EKEN KORKUT
28-01-02-12 Yeni Ftalosiyaninlerin ve Lutesyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-11-17 2010-11-17
66 Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM Arş. Gör. Mehmet Arif KAYA
28-01-02-11 Yakıt Pilleri İçin Silikon İçeren Proton Geçirgenli Polimerik Membranların Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulama Özelliklerinin Belirlenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-11-17 2011-11-17
67 Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Prof. Dr. Merih SERİN
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
Arş. Gör. Dr. Özlem YAZICI
28-01-02-10 Amfifilik blok kopolimerlerin sentezi ve misel özelliklerinin incelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-08-01 2010-08-01
68 Prof. Dr. Sabiha MANAV YALÇIN Yrd. Doç. Dr. Naciye YILMAZ COŞKUN
Arş. Gör. Dr. Fatma AYTAN KILIÇARSLAN
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Arş. Gör. Hemra HAYIROV
28-01-02-09 Asimetrik porfirazinlerin eldesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-05-01 2011-05-01
69 Prof. Dr. Nergis ARSU Arş. Gör. Feyza KARASU
Arş. Gör. Dr. Demet KARACA BALTA
Doktora Öğrencisi Duygu SEVİNÇ ESEN
Arş. Gör. Nurcan KARACA
28-01-02-08 UV ile sertleştirilmiş nanokompozit malzemelerin hazırlanması. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-05-01 2010-05-01
70 Doç. Dr. Meral AYDIN Prof. Dr. Nergis ARSU
Arş. Gör. Dr. Demet KARACA BALTA
Arş. Gör. Gökhan TEMEL
28-01-02-07 Fotobaşlatıcı sentezi ve fotofiziksel ve fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-05-01 2011-05-01
71 Prof. Dr. Zuhal TURGUT Prof. Dr. Nergis ARSU
Arş. Gör. Gökhan TEMEL
Araştırmacı S. Arda ÖZTÜRKCAN
28-01-02-06 Substitue benzofenon bileşiklerinden 2-Benzoil-9H-tiyoksanten-9-on türevlerinin sentezleri. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-05-01 2011-05-01
72 Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL Prof. Dr. İnci ARISAN
Doktora Öğrencisi Nurdagül ORHAN
Arş. Gör. Nilay ALTAŞ KIYMAZ
28-01-02-05 Nişastanın, Hypocrea jecorina'dan saflaştırılan pullulanaz ile sakarifikasyonu. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-03-01 2011-03-01
73 Prof. Dr. Nüket ÖCAL Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN
Yrd. Doç. Dr. Melek GÜL
Arş. Gör. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA
28-01-02-04 Bisiklik ve trisiklik alken içeren çeşitli organik bileşiklerin sentezlenmesi, hidroarilasyon reaksiyonlarının incelenmesi ve farmakolojik özelliklerinin belirlenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-03-01 2010-09-01
74 Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR Dr. Türkan BÖRKLÜ BUDAK
28-01-02-03 Peynir mayası aktivitesinin tayini için yeni bir yöntem geliştirilmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-03-01 2009-09-01
75 Prof. Dr. Feray AYDOĞAN Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Aytek ÖGE
Yüksek Lisans Öğrencisi İlker ESEN
Yüksek Lisans Öğrencisi Murat Emrah MAVİS
28-01-02-02 Çeşitli mono ve dikatyonik amonyum tuzlarının çeşitli organik reaksiyonlarda faz transfer ve umpolung katalizörü olarak etkinliğinin araştırılması. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-03-01 2010-09-01
76 Doç. Dr. Özlem AKSU DÖNMEZ Prof. Dr. Sıdıka SUNGUR
Doç. Dr. Bürge AŞÇI
Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN
28-01-02-01 Çok bileşenli soğuk algınlığı preparatlarının HPLC ile analizine çok değişkenli kalibrasyon yöntemlerinin uygulanması. Fen - Edebiyat , Kimya 2008-03-01 2010-09-01
77 Prof. Dr. Işık KARABAY Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ
Arş. Gör. Dr. Süreyya AYDIN YÜKSEL
Arş. Gör. Fatih ONGÜL
28-01-01-03 SOL-GEL Yöntemiyle Elde Edilen TiO2 Bazlı Fotoelektrokimyasal Yakıt Pili Üretimi. Fen - Edebiyat , Fizik 2008-11-17 2011-11-17
78 Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR Arş. Gör. Dr. Beyhan TATAR
Arş. Gör. F. Pınar GÖKDEMİR
Yüksek Lisans Öğrencisi Deneb YILMAZER
Prof. Dr. Kubilay KUTLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Bora BOZKURT
28-01-01-02 PECVD yöntemiyle büyütülmüş bor nitrür filmlerin elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi ve tavlamanın film yapısına etkileri. Fen - Edebiyat , Fizik 2008-08-01 2010-08-01
79 Prof. Dr. Serap GÜNEŞ Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Doç. Dr. Hale OCAK
Doç. Dr. Nimet YILMAZ CANLI
Arş. Gör. Emel ÇEVİK
28-01-01-01 Organik güneş pillerinin akım-gerilim karakteristiklerinin incelenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2008-05-01 2009-05-01
80 Doç. Dr. Petek Ayda USTAÖMER Prof. Dr. Timur USTAÖMER
Prof. Dr. Gernold ZULAUF
27-13-02-01 Armutlu Metamorfikleri Temel Kayaçlarını Kesen Meta-Granitlerin Petrolojik ve Jeokronolojik İncelenmesi. Meslek Yüksek Okulu , Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 2007-01-01 2010-01-01
81 Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU Prof. Dr. Huriye KUZU
Arş. Gör. Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Aslı ARSLAN
Doktora Öğrencisi Mithat ÇELEBİ
Arş. Gör. Dr. Yeliz ELALMIŞ
Doktora Öğrencisi Özgül GÜNGÖR
Arş. Gör. Dr. Murat TOPUZOĞULLARI
27-07-04-01 Tıbbi biyosensör üretimi. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-04-01 2010-10-01
82 Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Murat LUŞ
Doktora Öğrencisi Cihan BALABAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Caner YEŞİLDAL
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altuğ GÜLER
Arş. Gör. Alptekin KISASÖZ
27-07-02-05 Sıkıştırmalı döküm yöntemi ile Al matrisli hibrid kompozit üretimi ve karakterizasyonu. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
83 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER Arş. Gör. Murat DANIŞMAN
27-07-02-04 Ni-Cr Alaşımlarından Gerinim Ölçer (Strain Gage) Üretim Çalışmaları Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2007-07-01 2009-07-01
84 Yrd. Doç. Dr. Yaman ERARSLAN Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU
27-07-02-03 Y2O3 Kaplanmış Al2O3 Partikül Takviyeli 6061 Al Alaşımının Ekstrüzyon Kabiliyeti ve Su Verme Hassasiyetinin Belirlenmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2007-01-01 2009-01-01
85 Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ Arş. Gör. Zeynep TAŞLIÇUKUR
Doç. Dr. Filiz ÇINAR
27-07-02-02 Reaksiyon Sinterlenmesi ve Sic Toz İlavesi İle Üretilen Sl3N4/Sic Kompozitlerinin Tribolojik Davranışlarının İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2007-01-01 2010-01-01
86 Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Yük. Müh. Fatih TOPTAN
Müh. Filiz KUMDALI
27-07-02-01 Aşınma Dayanımı Yüksek Bir Malzeme Olarak Al-B4C Kompozitlerinin, Matris-Takviye Arayüzey Özelliklerinin Geliştirilerek Yüksek Hacim Oranında Üretilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2007-01-01 2009-07-01
87 Prof. Dr. Sema BAYKARA Arş. Gör. H. Eren FİGEN
Doktora Öğrencisi Nafi Özgür GÜLDAL
Doktora Öğrencisi R. Zerrin YARBAY
27-07-01-07 Muhtelif yakıtlı, düşük emisyonlu yakıt işlemci geliştirilmesi ve seyir hali koşullarında denenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2007-07-01 2011-07-01
88 Prof. Dr. Sema BAYKARA Doktora Öğrencisi Emrah KINAV
Yüksek Lisans Öğrencisi Burcu AYDIN
27-07-01-06 Farklı tipte akü-batarya gruplarının yakıtpilli elektrikli araçların tahriki için incelenmesi amacıyla seyir hali koşullarında denenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
89 Yrd. Doç. Dr. Burcu Didem ÇORBACIOĞLU Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Prof. Dr. Seyfettin ERTURAN
Arş. Gör. Dr. Zehra ALTIN
Doktora Öğrencisi Yücel CEVİZ
Arş. Gör. Dr. A. Kadir TEPECİK
Arş. Gör. Dr. Berceste BEHRİBEY
27-07-01-05 Düşük sıcaklıkta hidrojen sülfür gazı ile çalışan katı oksit elektrolitli yakıt pilinin yapımı ve matematiksel modellenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
90 Prof. Dr. Ülker BEKER Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU
Doktora Öğrencisi Aslı Özge AVCI
Lisans Öğrencisi Mustafa ÇANKAYA
Lisans Öğrencisi Berat YILMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Semiha MURAT
Yüksek Lisans Öğrencisi Aslıhan Ayşe GÜRBÜZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Elif TAŞÇI
Yrd. Doç. Dr. İlknur KÜÇÜK
Lisans Öğrencisi Pınar GÜRER
27-07-01-04 Nano boyutlu sorbent ile sulu çözeltiden krom (VI) ve klorofenol giderimi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
91 Prof. Dr. Esen BOLAT Yrd. Doç. Dr. Semra ÖZKAN
Doç. Dr. Fatma KARACA
Doktora Öğrencisi Ömer Faruk DİLMAÇ
Müh. Tamer ADANIR
Müh. Mustafa Umur ERDÖNMEZ
Doktora Öğrencisi Mehmet Selçuk MERT
Doktora Öğrencisi İsmail KAPUDERE
Yüksek Lisans Öğrencisi Eylem ÖZKAN
27-07-01-03 Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası Kojenerasyon ve Konvansiyonel Elektrik Üretim Tesislerinin Ekserjik ve Termoekonomik Analizleri. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2007-01-01 2010-01-01
92 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL
Arş. Gör. Umut UYSAL
Arş. Gör. Bora AKIN
Arş. Gör. Dr. Semra KIRBOĞA
27-07-01-02 Hidroksiapatit Kristallerinin İlaç Salımında Kullanımı. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2007-01-01 2010-01-01
93 Doç. Dr. Jale GÜLEN 27-07-01-01 Bitkisel Kabukların Adsorban Olarak Kullanımı. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2007-01-01 2008-07-01
94 Yrd. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU
Doktora Öğrencisi Haluk AĞUSTOS
27-06-01-06 İstanbul'da güneş radyasyon şiddetine göre üretilebilecek yıllık gaz hidrojen miktarının belirlenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
95 Yrd. Doç. Dr. Erdem UZUNSOY Yrd. Doç. Dr. Övün IŞIN
Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ
27-06-01-05 Biodiesel yakıtının motor gürültüsü üzerine etkilerinin akustik yoğunluk yöntemi ile araştırılması, farklı biodiesel-motorin yakıtı karışımlarının gürültü, performans ve egzost emisyonları yönünden optimizasyonu. Makine , Makina Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
96 Prof. Necati TAHRALI Prof. Dr. Ahmet TOPUZ
Prof. Dr. Surkay AKBAROV
Yrd. Doç. Dr. Cihan DEMİR
Yüksek Lisans Öğrencisi Hilal KEMAL ŞENYILMAZ
27-06-01-04 Çelik-kompozit katmanlı zırh malzemelerinin modellenmesi, arka kompozit destek katmanının üretimi ve karakterizasyonu. Makine , Makina Mühendisliği 2007-07-01 2009-07-01
97 Prof. Dr. Olcay KINCAY Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF
Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU
Dr. Zafer UTLU
Doktora Öğrencisi Haluk AĞUSTOS
Arş. Gör. Uğur AKBULUT
Arş. Gör. Dr. Özgen AÇIKGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI
27-06-01-03 Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, toprak kaynaklı dikey tip ısı pompası, ısıl enerji depolama sistem bileşenleri ile ısıtma, soğutma ve aydınlatma amaçlı oluşturulacak birleşik yenilenebilir enerji sisteminin modelleme ve analizlerinin gerçekleştirilmesi, deneysel olarak incelenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2007-07-01 2011-07-01
98 Yrd. Doç. Dr. Derya Burcu ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Şevket Özgür ATAYILMAZ
27-06-01-02 Farklı yiv formlu boru geometrileri ve boru demetlerindeki düşen film tipi akışta, ısı ve kütle transferinin incelenmesi ve iyileştirilmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
99 Yrd. Doç. Dr. Cihan DEMİR Prof. Necati TAHRALI
Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK
Yüksek Lisans Öğrencisi Dinçer GÜRSOY
Arş. Gör. Özgür DEMİR
Yüksek Lisans Öğrencisi Derya KARAKURT
27-06-01-01 Dört noktasından viskoelastik mesnetli rijit gövdeli bir sistemin harmonik ve darbe kuvvetleri etkisi altında optimum yay ve sönüm değerinin teorik ve deneysel olarak bulunması. Makine , Makina Mühendisliği 2007-07-01 2009-07-01
100 Prof. Dr. Halil ERKAYA Doç. Dr. Uğur DOĞAN
Arş. Gör. Dr. Nuri ÖZHENDEKÇİ
Arş. Gör. Nursu TUNALIOĞLU
Uzman Taylan ÖCALAN
Yrd. Doç. Dr. Füsun BALIK ŞANLI
Arş. Gör. Fatih POYRAZ
Dr. Nedim Onur AYKUT
Dr. Burak AKPINAR
Doç. Dr. Engin GÜLAL
Öğr. Gör. Seyfullah DERMİKAYA
Yrd. Doç. Dr. Nihat ERSOY
Yrd. Doç. Dr. R. Gürsel HOŞBAŞ
Arş. Gör. Ercenk ATA
Prof. Dr. Metin SOYCAN
Doç. Dr. Arzu SOYCAN
Doç. Dr. Atınç PIRTI
Arş. Gör. Kutalmış GÜMÜŞ
27-05-03-02 Beton kemer barajlarda deformasyonların modern ölçme teknikleri ile belirlenmesi. İnşaat , Harita Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
101 Yrd. Doç. Dr. Türkay GÖKGÖZ Yrd. Doç. Dr. Melih BAŞARANER
Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali YÜCEL
Doç. Dr. Fatih GÜLGEN
Arş. Gör. Sinan ÇETİNKAYA
Arş. Gör. Alper ŞEN
27-05-03-01 Nesne Yönelimli ve Çok Ajanlı Yaklaşıma Dayalı Olarak Topografik Veri Tabanları ve Haritalarda Hidrografik Nesnelerin Otomatik Genelleştirilmesi. İnşaat , Harita Mühendisliği 2007-01-01 2011-01-01
102 Yrd. Doç. Dr. Ertan ARSLANKAYA 27-05-02-03 Atıksuların batık seramik membran biyoreaktör ile arıtılabilirliği. İnşaat , Çevre Mühendisliği 2007-07-01 2008-07-01
103 Doç. Dr. Eyüp DEBİK Doktora Öğrencisi Gül KAYKIOĞLU
Doktora Öğrencisi Aslı ÇOBAN
27-05-02-02 Sabit granül yataklı anaerobik reaktör (SGYAR) kullanılarak tekstil atıksularından renk ve KOİ giderimi ile membran sistemi için geri kazanım amaçlı işletme parametrelerinin belirlenmesi. İnşaat , Çevre Mühendisliği 2007-07-01 2009-07-01
104 Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ Prof. Dr. Ahmet DEMİR
Doç. Dr. Ebru AKKAYA
Yrd. Doç. Dr. Gamze VARANK
27-05-02-01 Katı atıkların aerobik ayrışması sırasında gerekli olan optimum hava miktarının belirlenmesi. İnşaat , Çevre Mühendisliği 2007-07-01 2008-07-01
105 Doç. Dr. Mustafa GÜRSOY Yrd. Doç. Dr. Güzin AKYILDIZ
27-05-01-06 Havayolu taşımacılığında optimizasyon: Atatürk hava limanı kapı ataması simülasyonu. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2007-07-01 2009-07-01
106 Prof. Dr. Esin ÇEVİK Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU
Arş. Gör. Anıl ARI
Arş. Gör. Dr. Didem YILMAZER
Yrd. Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
Arş. Gör. Cihan ŞAHİN
27-05-01-05 Düzensiz dalga şartlarında perfore kıyı duvarlarının hidrolik performansının araştırılması. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
107 Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Arş. Gör. Anıl ARI
Arş. Gör. Dr. Didem YILMAZER
Doç. Dr. Berna AYAT
Arş. Gör. Mehmet ÖZTÜRK
Arş. Gör. Kubilay CİHAN
27-05-01-04 Tetrapod dalgakıranların düzensiz dalga şartlarında stabilitelerinin incelenmesi. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
108 Yrd. Doç. Dr. Tuba BOSTAN Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali COŞAR
27-05-01-03 Hidrolik sıçramaya etkitilen su jetinin havalandırma verimine etkisinin deneysel incelenmesi. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2007-07-01 2010-07-01
109 Dr. Haluk YÜKSEL Doç. Dr. Mustafa GÜRSOY
27-05-01-02 Merkezi İş Alanlarında (MİA) Tıkanıklık Fiyatlandırması: Kadıköy MİA Örneği. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2007-01-01 2009-01-01
110 Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN
Arş. Gör. Ayça VAROL
27-05-01-01 Kohezyonlu Malzeme Yataklı Kanallara Yerleştirilen Yan Savakların Etrafındaki Oyulma Derinliklerinin Deneysel İncelenmesi. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2007-01-01 2010-01-01
111 Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZYILMAZ Müh. Umut Gökçen YILMAZ
Müh. Ozan YÜCEL
Müh. Ramazan SURAL
Müh. Sunay GÜLER
27-04-03-01 Merkezi Bilgisayar Kontrollü Otonom Keşif Robotları ile Konum Belirleme ve Haritalama. Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2007-01-01 2010-01-01
112 Prof. Dr. Abdullah BAL Yüksek Lisans Öğrencisi İbrahim KINALI
27-04-02-05 Termal kamera ile elektrik-elektronik arızaların tespiti. Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2007-10-01 2010-10-01
113 Yrd. Doç. Dr. Janset KUVULMAZ Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN
Yrd. Doç. Dr. Erkan ZERGEROĞLU
27-04-02-04 Doğrudan tahrik dönel motor yardımıyla oluşturulan doğrusal olmayan sürtünmenin modellenmesi ve etkilerinin giderilmesini sağlayacak kontrol algoritmalarının geliştirilmesi. Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2007-07-01 2009-07-01
114 Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yrd. Doç. Dr. İsmail NAKİR
Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU
27-04-02-03 Fotovoltaik güneş panellerinin GTS, MGIS ve süper kondansatörler kullanarak şebeke ile paralel ve bağımsız çalışması durumlarında verimliliğin arttırılması. Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2007-07-01 2009-01-01
115 Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN Öğr. Gör. Dr. Bora ACARKAN
Yrd. Doç. Dr. Janset KUVULMAZ
27-04-02-02 Sıfır Güç Denetleticisiyle Havada Tutulan 4-Kutuplu Manyetik Yastığın Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motorlarla Konum Kontrolünün Deneysel Olarak İncelenmesi Ve Deney Düzeneğinin Kurulumu Makine , Mekatronik Mühendisliği 2007-07-01 2009-07-01
116 Prof. Dr. Abdullah BAL Yüksek Lisans Öğrencisi Kadir BALCI
27-04-02-01 Üretim otomasyon sistemlerinde görüntü tabanlı hata analizi. Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2007-07-01 2009-07-01
117 Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ Yrd. Doç. Dr. Bülent BOLAT
Arş. Gör. Oğuz ALTUN
Yrd. Doç. Dr. Fatih AMASYALI
Arş. Gör. Zeyneb KURT YAVUZ
Arş. Gör. Dr. Erkan USLU
27-04-01-01 Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Harita Oluşturma Amaçlı Otonom Robot Projesi. Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2007-01-01 2008-01-01
118 Prof. Dr. Betül ŞENGEZER Prof. Dr. Ayşenur ÖKTEN
Arş. Gör. Dr. Ebru SEÇKİN
27-03-02-04 İşgücü piyasasının bileşenleri bağlamında bilgi teknolojilerinin yerseçimi. Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2007-07-01 2009-07-01
119 Prof. Dr. Ayşenur ÖKTEN Arş. Gör. Senay OĞUZTİMUR
Prof. Dr. Tülay KILINÇASLAN
27-03-02-03 Mersin Limanı'nın Doğu Akdeniz Limanları arasındaki konumunun ve bölgesel ölçekteki etkinliğinin irdelenmesi. Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2007-04-01 2009-04-01
120 Prof. Dr. Ayşenur ÖKTEN Yrd. Doç. Dr. Tuba İNAL ÇEKİÇ
27-03-02-02 Bölgesel gelişmede kırsal örgütlenmenin rolü ve mekansal boyutu. Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2007-04-01 2009-04-01
121 Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Arş. Gör. Elif ÖRNEK ÖZDEN
27-03-02-01 Kentsel Sit Alanlarında Sosyo-Ekonomik Yapının Fizik Mekan Üzerindeki Etkileri: Marmara Takımadaları Örneği. Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2007-01-01 2008-01-01
122 Doç. Dr. Ömür BARKUL Arş. Gör. Ezgi TUNCER
27-03-01-03 Mekansal konfigürasyonun irdelenmesi için bir yaklaşım önerisi: Yer'in okunabilirliği. Mimarlık , Mimarlık 2007-07-01 2011-07-01
123 Yrd. Doç. Dr. Togan TONG Arş. Gör. Süleyman Emre PUSAT
Arş. Gör. Tuğrul YAZAR
Arş. Gör. Canan AKOĞLU
Arş. Gör. Erdal Devrim AYDIN
Yüksek Lisans Öğrencisi Pınar EFE
27-03-01-02 Fiziki ve sosyal açıdan arkeolojik yerleşimlerin sayısal olarak modellenmesi ve etkileşimli canlandırılması: Bodrum-Pedasa örneği. Mimarlık , Mimarlık 2007-04-01 2010-04-01
124 Dr. Fulya ÖZSEL AKİPEK Yrd. Doç. Dr. Togan TONG
Doç. Dr. Feza ORHAN
Doç. Dr. Meral ERDOĞAN
Arş. Gör. Erdal Devrim AYDIN
Arş. Gör. Canan AKOĞLU
Arş. Gör. Tuğrul YAZAR
Dr. Ela ÇİL
Prof. Dr. Oya PAKDİL
Arş. Gör. Serkan UYSAL
27-03-01-01 Mimari Tasarım Atölyesine Destek Amaçlı Analitik Görsellerin Sayısal Ortamda Geliştirilmesi. Mimarlık , Mimarlık 2007-01-01 2009-07-01
125 Doç. Dr. Cemal ÜN Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK
Doç. Dr. Kemal Özdem ÖZTABAK
27-01-07-04 Türkiye yerli keçi ırklarında Scrapie hastalığıyla bağlantılı Prp geninin analizi. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2007-07-01 2009-07-01
126 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem HACIMUTO
27-01-07-03 Çinko eksikliği durumunda farklı anlatım yapan arpa genlerinin izolasyonu için baskılayıcı çıkarım hibridizasyonu kütüphaneleri kurulması. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2007-07-01 2010-07-01
127 Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK Doç. Dr. Cemal ÜN
Doç. Dr. Kemal Özdem ÖZTABAK
Doç. Dr. Kemal ALTUNATMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma ORUÇ
27-01-07-02 Türkiye yerli koyun ırkı kıvırcık için meme dokusundan cDNA kütüphanesinin hazırlanması. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2007-07-01 2010-07-01
128 Doç. Dr. Cemal ÜN Doç. Dr. Kemal Özdem ÖZTABAK
Yüksek Lisans Öğrencisi İlker GÖNÜLALP
27-01-07-01 Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünde Yetiştirilen Melez Koyun Irklarında PrP Geninin Analizi ve Scrapie Hastalığına Dayanıklılık Sağlayan ARR/ARR Alellerinin Belirlenmesi. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2007-01-01 2009-01-01
129 Prof. Dr. İnci ARISAN Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Dr. Neşe ATACI
Yüksek Lisans Öğrencisi Filiz AKSOY
27-01-02-15 Beyaz ve kahverengi çürükçül mantarların taranması ve lakkaz üretmelerinin araştırılması. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-10-01 2010-10-01
130 Doç. Dr. Nevin SAN Prof. Dr. Zekiye ÇINAR
Arş. Gör. Yelda YALÇIN
27-01-02-14 Yüzeyi karboksilik asitler ile modifiye edilmiş TiO2 nin fotokatalitik aktivitesinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2011-01-01
131 Doç. Dr. Arzu HATİPOĞLU Prof. Dr. Zekiye ÇINAR
Arş. Gör. Yelda YALÇIN
27-01-02-13 Bis (fenilimin) schiff bazı ligandlarının ve metal komplekslerinin biyolojik aktiviteleri için yeni bir teorik modelin geliştirilmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2011-07-01
132 Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM Arş. Gör. Hale BERBER
Doktora Öğrencisi Zelal HARPUTLU
Doktora Öğrencisi E. Hilal MERT
27-01-02-12 Akrilik emülsiyon polimer ve kopolimer sentezinde köpük yapmayan yüzey aktif maddelerin sentezi ve karakterizasyonu. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2009-07-01
133 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN
Doç. Dr. İbrahim ERDEN
Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Yüksek Lisans Öğrencisi Yıldız KARAER
Yüksek Lisans Öğrencisi Recep KOÇAK
27-01-02-11 Farklı fonksiyonel gruplar içeren yeni tip çözünür porfirazin sentezi, karakterizasyonu, elektrokimyası ve komplekslerinin incelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2010-07-01
134 Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR Arş. Gör. Aysu YARMAN
27-01-02-09 Meyvelerde ve meyve sularında kükürt dioksit tayini için yeni bir yöntem geliştirilmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2009-01-01
135 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Prof. Dr. Zekiye ÇINAR
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Arş. Gör. Murat KILIÇ
Doç. Dr. Hale OCAK
Doktora Öğrencisi Öznur YAŞA ŞAHİN
Prof. Dr. C. TSCHIERSKE
27-01-02-08 Yeni "Bent-Core" mesogenlerin sentezi, yapı mesogenite ilişkisi ve sıvı kristal özelliklerinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2010-07-01
136 Yrd. Doç. Dr. Mevlüde CANLICA 27-01-02-07 Floresans özellikte sübstitüent içeren simetrik ftalosiyanin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2009-07-01
137 Prof. Dr. Ayfer SARAÇ Arş. Gör. Dr. Cenk DENKDAŞ
Doktora Öğrencisi Ayça KAHRAMAN
Doktora Öğrencisi Yelda TIĞCI
27-01-02-06 Farklı partikül boyutlu emülsiyon polimerlerinin sentezi ve yüzey özelliklerinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2011-01-01
138 Doç. Dr. İkbal KOYUNCU Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Doktora Öğrencisi Özlem ERDOĞAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Gülnaz SADYKOVA
27-01-02-05 Jeolojik örneklerde ve anot çamurunda bulunan eser miktardaki gümüşün zenginleştirilmesi ve atomik absorbsiyon spektrometresi ile tayini. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2009-07-01
139 Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA Prof. Dr. Feray AYDOĞAN
27-01-02-04 Bazı organik kirliliklerin yüzey aktif madde modifiye edilmiş killerle uzaklaştırılması. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-07-01 2009-07-01
140 Prof. Dr. İnci ARISAN Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Arş. Gör. İbrahim Ethem ÖZYİĞİT
27-01-02-03 Enzim aktivitelerinin florometrik yöntemlerle incelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-04-01 2010-04-01
141 Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR Doç. Dr. Gülşah GÜMRÜKÇÜ KÖSE
Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU
27-01-02-02 Yeni Bis Ftalosiyaninlerin ve Lutesyum Komplekslerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-01-01 2011-01-01
142 Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
27-01-02-01 Grafit ve Karbon Nanotüp Esaslı Organik Gaz/Buhar Sensörlerinin Cevaplarına Polimerin ve Gazın/Buharın Yapısal Özelliklerinin Etkilerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2007-01-01 2010-01-01
143 Prof. Dr. Metin SUBAŞI Doktora Öğrencisi Gül AKDAĞ SEZEN
27-01-01-08 Radyoaktif atıkların camlaştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2007-07-01 2010-07-01
144 Prof. Dr. Merih SERİN Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Yrd. Doç. Dr. Nursel CAN
Yrd. Doç. Dr. Birsel CAN ÖMÜR
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
Arş. Gör. Dr. Özlem YAZICI
27-01-01-07 Yüksek vakum elektriksel ölçüm sistemi ile karbon nanotüp katkılı polimerlerin farklı şartlarda elektriksel özelliklerinin belirlenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2007-07-01 2010-07-01
145 Yrd. Doç. Dr. Zehra CAN Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Nur AKI
Yüksek Lisans Öğrencisi Deniz BOZKURT
Yüksek Lisans Öğrencisi Burcu ELÇİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Olcay GÜMRÜKÇÜ
Prof. Dr. Zafer ASLAN
Prof. Dr. Kubilay KUTLU
Doç. Dr. Engin GÜLAL
Prof. Dr. Oya OĞUZ
Doç. Dr. Kutsal BOZKURT
27-01-01-06 Konum belirlenmesinde önemli bir rol oynayan GPS sinyallerinin iyonosferle etkileşimi. Fen - Edebiyat , Fizik 2007-07-01 2009-07-01
146 Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR Arş. Gör. Dr. Beyhan TATAR
Arş. Gör. F. Pınar GÖKDEMİR
Yüksek Lisans Öğrencisi Deneb YILMAZER
Prof. Dr. Kubilay KUTLU
27-01-01-05 Metal-yarıiletken yapıların elektriksel özelliklerinin incelenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2007-07-01 2009-07-01
147 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Arş. Gör. Dr. Beyhan TATAR
Arş. Gör. F. Pınar GÖKDEMİR
Yüksek Lisans Öğrencisi Deneb YILMAZER
27-01-01-04 Fotovoltaik uygulamalar için β-FeSi2/Si heteroeklemlerin incelenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2007-07-01 2009-01-01
148 Prof. Dr. Serap GÜNEŞ Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Doç. Dr. Hale OCAK
Doç. Dr. Nimet YILMAZ CANLI
27-01-01-03 Sıvı kristaller kullanılarak organik güneş pillerinin fabrikasyonu ve karakterizasyonu ve geliştirilmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2007-07-01 2009-07-01
149 Doç. Dr. Yeşim LENGER ÖZCANLI Doç. Dr. Vilayet ALEKBEROV
Yrd. Doç. Dr. Ümit ALKAN
Dr. Altan BOZDOĞAN
27-01-01-02 Polimerik Kompozitlerin Mekanik ve Elektrik Özelliklerinin Kararlı Hale Getirici ve Yıpratıcı Faktörlerin Etkisi Altında İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2007-01-01 2011-01-01
150 Prof. Dr. Merih SERİN Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Yrd. Doç. Dr. Nursel CAN
Yrd. Doç. Dr. Birsel CAN ÖMÜR
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
27-01-01-01 Elektriksel Ölçüm Sisteminin Kurulması ve İleri Teknoloji Malzemeleri Olarak Kullanılan İnce Filmlerin Opto-Elektronik Karakterizasyonu. Fen - Edebiyat , Fizik 2007-01-01 2010-01-01
151 Prof. Dr. Münire ERDEN Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali GÜRPINAR
Doç. Dr. Seval FER
26-09-01-01 Farklı Hemisferik Eğilimli Öğrencilerin Tercih Ettikleri İşlemleme Ve Düzenleme Stratejileri Ve Olayla İlişkili Beyin Potansiyellerine Ait Örüntülerinin İncelenmesi. Eğitim , Eğitim Bilimleri 2006-07-01 2008-01-01
152 Doç. Dr. Deniz UZUNSOY Prof. Dr. H. Aygül YEPREM
26-07-02-01 Bor ilavesinin 316L toz metalurjik paslanmaz çelik tozlarının sinterleme kabiliyetine ve mekanik özelliklerine etkisi. Makine , Mekatronik Mühendisliği 2006-01-01 2008-01-01
153 Doç. Dr. Nalan ADAŞOĞLU AKGÜN Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF
Arş. Gör. Emine İŞCAN
26-07-01-01 Biodizel yakıt kararlılığının tespiti. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2006-07-01 2008-01-01
154 Prof. Dr. İsmail TEKE Doç. Dr. Özden AĞRA
26-06-01-07 Çevreci soğutucu akışkanların faz değişimindeki ısı taşınım katsayılarının incelenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2006-07-01 2009-07-01
155 Prof. Dr. İsmail TEKE Prof. Dr. Doğan ÖZGÜR
Arş. Gör. Bülent KELEŞOĞLU
26-06-01-06 Yön değiştiren kanal akışlarında ısı transferinin incelenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2006-07-01 2009-07-01
156 Prof. İrfan YAVAŞLIOL Doç. Dr. Muammer ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ
26-06-01-05 Biodiesel kullanılan motordaki püskürtmenin performans ve emisyon yönünden optimizasyonu. Makine , Makina Mühendisliği 2006-03-03 2009-03-03
157 Doç. Dr. Muammer ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Tarkan SANDALCI
Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ
Arş. Gör. Dr. Orkun ÖZENER
26-06-01-04 Yakıt olarak motorin kullanılmasına yönelik tasarlanmış Diesel motorda Bio-Diesel kullanılması durumu için optimum EGR stratejisinin belirlenmesi ve EGR stratejisi açısından motorin kullanımıyla aradaki farkların belirlenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2006-03-03 2009-03-03
158 Doç. Dr. Şükrü BEKDEMİR Yrd. Doç. Dr. H.Hüseyin ERDEM
Arş. Gör. Murat GÖKÇEK
Arş. Gör. Ali Volkan AKKAYA
Öğr. Gör. Dr. Süleyman Hakan SEVİLGEN
Arş. Gör. Dr. Burhanettin ÇETİN
26-06-01-03 Bir Gaz Türbininde Farklı Yakıtlar Kullanarak Yanma İşleminin Teorik ve Deneysel İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2006-01-01 2007-07-01
159 Prof. Mehmet Emin YURCİ Doç. Dr. Mihrigül ALTAN
26-06-01-02 Geri Dönüşümlü Olefin Esaslı Polimer Malzemelerin Enjeksiyonunda Kalıntı Gerilmelerin Araştırılması. Makine , Makina Mühendisliği 2006-02-01 2008-02-01
160 Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN Doç. Dr. Uğur KESGİN
Dr. Burak OLGUN
26-06-01-01 Alternatif soğutkanlar ile çalışan ısı pompası çevriminden faydalanılarak farklı ürünlerin akışkan yatakta kurutulması. Makine , Makina Mühendisliği 2006-01-01 2008-01-01
161 Doç. Dr. Hülya DEMİR Arş. Gör. Volkan ÇAĞDAŞ
Arş. Gör. Mehmet GÜR
Yrd. Doç. Dr. Füsun BALIK ŞANLI
Arş. Gör. Vildan KURT
Arş. Gör. Recep ÖZTÜRK
Yüksek Lisans Öğrencisi Aymer YAĞMUR
26-05-03-03 Sürdürülebilir ve ekonomik olarak geri döndürülebilir bir taşınmaz geliştirme projesinin İstanbul Park örneğinde araştırılması. İnşaat , Harita Mühendisliği 2006-07-01 2009-07-01
162 Doç. Dr. Engin GÜLAL Dr. Burak AKPINAR
Arş. Gör. Fatih POYRAZ
Yrd. Doç. Dr. Hediye ERDOĞAN
Uzman Taylan ÖCALAN
Arş. Gör. Nursu TUNALIOĞLU
26-05-03-02 Raylı sistemlerde deformasyonların belirlenmesine yönelik ölçme sistemi tasarımı. İnşaat , Harita Mühendisliği 2006-07-01 2009-01-01
163 Prof. Dr. Fatmagül BATUK Yrd. Doç. Dr. Uğur ŞANLI
Yüksek Lisans Öğrencisi Dilek AŞICI
Yüksek Lisans Öğrencisi Pınar DOĞAN
Arş. Gör. Kemal HASTAOĞLU
Arş. Gör. Dr. Uğur ACAR
Arş. Gör. Tarık TÜRK
Arş. Gör. Hüseyin BAYRAKTAR
Arş. Gör. Ozan EMEM
Yrd. Doç. Dr. Füsun BALIK ŞANLI
Arş. Gör. Tolga GÖRÜM
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUR
Doç. Dr. Erhan GÖKAŞAN
Doç. Dr. Ümit GÜMÜŞAY
Doç. Dr. Bülent BAYRAM
Yüksek Lisans Öğrencisi İbrahim TAŞDEMİR
26-05-03-01 Yeryüzünün Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesinde CBS ve Uydu Görüntülerinin Kullanım Olanaklarının Güney Marmara Örneğinde Araştırılması İnşaat , Harita Mühendisliği 2006-02-01 2008-02-01
164 Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN Yüksek Lisans Öğrencisi Elif OKUMUŞ
26-05-02-03 Küçükçekmece Gölü Sedimentinin Ağır Metal Adsorpsiyon Kinetiklerinin Belirlenmesi. İnşaat , Çevre Mühendisliği 2006-07-01 2007-07-01
165 Prof. Dr. Ahmet DEMİR Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ
Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA
Doç. Dr. Ebru AKKAYA
Yrd. Doç. Dr. Gamze VARANK
26-05-02-02 Sızıntı Suyu Arıtımında Membran Sistemlerinin İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2006-02-01 2007-02-01
166 Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN Arş. Gör. Zehra Ş. ZENGİN
26-05-02-01 Sulak Alanlarda Ağır Metal Kirliliğinin İzlenmesi: Küçükçekmece Havzası Örneği İnşaat , Çevre Mühendisliği 2006-02-01 2008-02-01
167 Prof. Dr. Fevziye AKÖZ Doç. Dr. Nabi YÜZER
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Nihat KABAY
26-05-01-03 Yapı malzemelerindeki boşluk yapısının malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2006-01-01 2008-01-01
168 Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Arş. Gör. İbrahim ALTUN
26-05-01-02 Otoyol katılım kontrolünde etkili parametrelerin araştırılması: Saha ve simülasyon çalışması. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2006-01-01 2008-01-01
169 Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Arş. Gör. Selim DÜNDAR
26-05-01-01 Demiryolu işletimindeki hız farklılıklarının ve gecikme yayılmasının hat kapasitesi kullanım düzeyine etkilerinin araştırılması. İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2006-01-01 2009-01-01
170 Prof. Dr. Tülay YILDIRIM Arş. Gör. Nihan COŞKUN
Arş. Gör. Revna ACAR VURAL
Yrd. Doç. Dr. Burcu ERKMEN
26-04-03-01 Kısa kanallı CMOS devrelerin yapay sinir ağları ile üretim teknoloji parametrelerinden bağımsız tasarımı. Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2006-07-01 2009-01-01
171 Prof. Dr. İclal Sema DİNÇER Arş. Gör. M. Hakan UZBEK
26-03-02-01 İstanbul Boğaziçi Alanı'nda 1950 sonrası yaşanan kentsel dönüşümün, dönüşümü zorlayan ve dönüşüme direnen küresel ve yerel dinamikler bağlamında araştırılması. Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2006-07-01 2008-07-01
172 Yrd. Doç. Dr. Almula KÖKSAL Yrd. Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK
Arş. Gör. Füsun ÇİZMECİ
26-03-01-05 2000-2005 yılları arasında konut piyasasında yaşanan dönüşümlerin kentsel mekana etkilerinin firma ölçeğinde ele alınması. Mimarlık , Mimarlık 2006-07-01 2008-07-01
173 Yrd. Doç. Dr. Almula KÖKSAL Yrd. Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK
Arş. Gör. Füsun ÇİZMECİ
Arş. Gör. Tayfun GÜRKAŞ
Arş. Gör. Banu ÇELEBİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay POLAT
26-03-01-04 İstanbul kentsel dökümantasyon arşivinin oluşturulması. Mimarlık , Mimarlık 2006-07-01 2007-07-01
174 Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN Arş. Gör. Dr. Esra SAKINÇ
Doktora Öğrencisi Esra Küçükkılıç
Mimar Mehmet KAYKI
Mimar Mert KALAFATOĞLU
Mimar Bülent SARIOĞLU
Mimar Nejat KİPER
Müh. Fatih ÖNER
26-03-01-03 Güneş enerjili sıcak su sistemlerinin mimari öğe olarak tasarlanmasında sistem yaklaşımları. Mimarlık , Mimarlık 2006-07-01 2008-01-01
175 Doç. Dr. Deniz ERİNSEL ÖNDER Arş. Gör. Ersin ACAR
26-03-01-02 Akdeniz Bölgesi'ndeki turizm yapılarında ekolojik duyarlılığın sağlanmasına yönelik yapı kabuğu tasarımı için yöntem önerisi. Mimarlık , Mimarlık 2006-07-01 2009-07-01
176 Prof. Dr. Uğur TANYELİ Doç. Dr. Bülent TANJU
Arş. Gör. Tayfun GÜRKAŞ
Arş. Gör. Senem DOYDUK
Arş. Gör. Alev ERKMEN
Arş. Gör. Yekta ÖZGÜVEN
26-03-01-01 Türkiye'nin Osmanlı Arkeolojisi İçin Ön-Envanter Çalışması. Mimarlık , Mimarlık 2006-07-01 2009-07-01
177 Prof. Dr. Feride GÖNEL Arş. Gör. Dr. Serçin ŞAHİN
Yüksek Lisans Öğrencisi S.Bilim ERBAŞ
26-02-01-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Eko-Kampüs projesi. İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2006-02-01 2007-02-01
178 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Prof. Dr. Ayhan S. DEMİR
Müh. Kıvılcım ÇAĞLAR
26-01-07-01 Bazı indol türevlerinin kemoenzimatik sentezleri. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2006-02-01 2009-08-01
179 Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
26-01-02-06 Poli(eter imid)' in (Ultem), bisfenol-A' nın tereftalik asit ve izoftalik asit kopoliesteri (Ardel) ve poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksit) (PPO) ile ikili karışımlarının karışabilirlik bölgelerin gaz kromatografisini ve viskozite yöntemleri ile belirlenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2006-07-01 2010-07-01
180 Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL Prof. Dr. İnci ARISAN
Doktora Öğrencisi Nurdagül ORHAN
Arş. Gör. Nilay ALTAŞ KIYMAZ
26-01-02-05 Hypocrea jecorina'dan β-Galaktozidazın Karakterizasyonu ve Kısmen Saflaştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2006-02-01 2008-02-01
181 Prof. Dr. Nüket ÖCAL Arş. Gör. Cumali ÇELİK
Arş. Gör. Emine BAĞDATLI
26-01-02-04 Alzheimer ve Parkinson Hastalıklarını Önleyebilecek Farklı Epibatidin Türevlerinin Sentezlenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2006-02-01 2009-02-01
182 Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN Arş. Gör. Gökçe GÖKSU
Araştırmacı Senem AKKUŞ
26-01-02-03 Klinik araştırmalara kullanılabilecek yeni heterohalkalı bileşikleri sentezleri. Fen - Edebiyat , Kimya 2006-01-01 2008-07-01
183 Prof. Dr. Zuhal TURGUT Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN
Yrd. Doç. Dr. Emel PELİT
26-01-02-02 Çeşitli substitue aminonaftollerden 1,3-oksazin ve kiral rasemik olmayan bazların sentezleri. Fen - Edebiyat , Kimya 2006-01-01 2008-07-01
184 Prof. Dr. Feray AYDOĞAN Yrd. Doç. Dr. Melek GÜL
Arş. Gör. İrem ÇIKLAİBİKÇİ
26-01-02-01 4-Kinazolinon türevlerinin yeni bir yolla sentezi ve reaksiyonları. Fen - Edebiyat , Kimya 2006-01-01 2008-07-01
185 Prof. Dr. Yasemin YARAR Doktora Öğrencisi Erdem UZUN
26-01-01-02 Seydişehir alüminasının termoluminesans dozimetrelerde kullanılabilirliğinin araştırılması. Fen - Edebiyat , Fizik 2006-07-01 2009-07-01
186 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Arş. Gör. Asuman AŞIKOĞLU
Doktora Öğrencisi Türkan DOĞAN
26-01-01-01 Güneş pili uygulamaları için ince film II-VI yarıiletken (nano) yapıların çözeltiden büyütülmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2006-02-01 2010-02-01
187 Prof. Dr. Surkay AKBAROV Yrd. Doç. Dr. Işım GENÇ DEMİRİZ
Yrd. Doç. Dr. Selmahan SELİM
25-07-03-01 Delik ve çatlak içeren kompozit plakların çekme durumundaki yerel stabilite kaybına ait matematik modellemenin geliştirilmesi ve sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2005-01-01 2008-01-01
188 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER Uzman Krikor UNANOĞLU
Uzman Esra İlhan SUNGUR
25-07-02-03 Galvanizli Çelik Saçların Mikrobiyolojik Korozyonunda Sülfat İndirgeyen Bakterilerin Rolü Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2005-02-01 2006-02-01
189 Prof. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE Arş. Gör. Dr. Özkan ŞEN
25-07-02-02 Bor tesisi atıklarının pirinç ergitmesinde katkı malzemesi olarak kullanımının araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2005-01-01 2008-07-01
190 Prof. Dr. Ahmet TOPUZ Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU
Uzman Polat TOPUZ
Arş. Gör. Hatice MOLLAOĞLU
Yük. Müh. Muzaffer KIR
25-07-02-01 Kompozit malzemeden tren fren balatası (SABO) üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2005-01-01 2007-01-01
191 Yrd. Doç. Dr. Semra ÖZKAN Prof. Dr. Salih DİNÇER
Prof. Dr. Esen BOLAT
Doç. Dr. Fatma KARACA
Doktora Öğrencisi Ömer Faruk DİLMAÇ
Prof. Dr. İbrahim DİNÇER
25-07-01-08 Bilgisayar programı kullanılarak TÜPRAŞ Petrol Rafinerilerindeki destilasyon ünitelerinin ekserji analizi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2005-06-01 2009-06-01
192 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL
Arş. Gör. Umut UYSAL
Yüksek Lisans Öğrencisi Hande OCAK
Arş. Gör. Dr. Bora AKIN
25-07-01-07 Tohum Büyütme Tekniği Kullanılarak Kalsiyum Oksalat Kristalizasyon Kinetiğinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2005-02-01 2007-02-01
193 Prof. Dr. Salih DİNÇER Yrd. Doç. Dr. Semra ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. İnci SALT
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT
Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU
Arş. Gör. Sevinç KELEŞER
25-07-01-06 Etanol-asetik asit (esterleşme) ve Etilasetat-su (hidroliz) reaksiyonlarının pervaporasyon membran reaktörde incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2005-01-01 2008-01-01
194 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ APAR
25-07-01-05 Biyoteknolojide kullanılan tutuklayıcı malzemelerin oksijen transfer katsayısı üzerindeki etkilerinin incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2005-01-01 2007-07-01
195 Prof. Dr. Esen BOLAT Doç. Dr. Fatma KARACA
Arş. Gör. Korkut AÇIKALIN
25-07-01-04 Çeşitli biyokütle atıkların piroliz ürünlerinin ileri analitik tekniklerle incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2005-01-01 2008-07-01
196 Doç. Dr. Nalan ADAŞOĞLU AKGÜN Arş. Gör. Emine İŞCAN
25-07-01-03 Bitkisel yağlardan biodizel üretimi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2005-01-01 2007-01-01
197 Prof. Dr. Salih DİNÇER Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ
Arş. Gör. Dr. Nil BARAN ACARALI
Arş. Gör. Nimet İPAR UZUN
Öğr. Gör. Dr. Oya SİPAHİGİL
25-07-01-02 Süperkritik CO2 ortamında ilaç yüklü polimerik mikropartiküllerin mikronizasyonla hazırlanması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2005-01-01 2008-01-01
198 Yrd. Doç. Dr. İlknur KÜÇÜK Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU
Prof. Dr. Ülker BEKER
Yük. Müh. Rezan DEMİR
Yük. Müh. İrfan AKİK
25-07-01-01 Farklı karakterlerdeki adsorbanlar ile çevreye zararlı organiklerin giderimi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2005-01-01 2008-01-01
199 Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ Doç. Dr. Ali Fuat GÜNERİ
Yrd. Doç. Dr. Bahadır GÜLSÜN
Yrd. Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Bediz DÖŞEMECİLER
25-06-02-02 Küçük tekne imalatında yeni bir üretim planlama modeli geliştirilmesi ve bir yat imalat firmasına uygulanması Makine , Gemi İnşaat Mühendisliği (ESKİ) 2005-01-01 2006-07-01
200 Prof. Dr. Tamer YILMAZ Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
Prof. Dr. Mesut GÜNER
Yrd. Doç. Dr. Bekir ŞENER
25-06-02-01 Kabotaj hattı deniz taşımacılığının etüdü ve optimum gemi tipinin belirlenmesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 2005-01-01 2006-07-01
201 Prof. Dr. Ahmet KOYUN Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMİR
25-06-01-04 Toprak kaynaklı ısı pompası toprak ısı değiştiricisinin optimizasyonu ve geliştirilmesi. Uygulama ve Araştırma Merkezi , Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi 2005-09-30 2007-09-30
202 Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN Prof. Dr. Ahmet KOYUN
Arş. Gör. Özlem EMANET
Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Sadık YILDIRIM
25-06-01-03 Kanatlı boru demetleri üzerindeki akış halinde ısı ve kütle transferinin incelenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2005-06-01 2008-06-01
203 Prof. Dr. Erhan ALTAN Yük. Müh. Sabri ÖZTÜRK
25-06-01-02 Negatif talaş açılı takım ile ortogonal talaş kaldırmada metal akışı ve durgun bölgenin araştırılması Makine , Makina Mühendisliği 2005-01-01 2008-01-01
204 Yrd. Doç. Dr. Tamer KEPÇELER Arş. Gör. Dr. Can Bülent FİDAN
Yrd. Doç. Dr. Vasfi Emre ÖMÜRLÜ
Dr. Fatih KÜÇÜKDURMAZ
Yrd. Doç. Dr. Murat BEZER
Prof. Dr. Osman GÜVEN
25-06-01-01 Elektronik kontrollü robot kol tasarımı Makine , Makina Mühendisliği 2005-01-01 2007-01-01
205 Doç. Dr. Engin GÜLAL Arş. Gör. Ercenk ATA
Dr. Burak AKPINAR
Yrd. Doç. Dr. Hediye ERDOĞAN
25-05-03-02 Asma köprülerin iç ve dış yükler altında davranışlarının sürekli ölçü yöntemleri ile izlenmesi. İnşaat , Harita Mühendisliği 2005-06-01 2007-06-01
206 Prof. Dr. Mehmet SELÇUK Yrd. Doç. Dr. Türkay GÖKGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Melih BAŞARANER
Doç. Dr. Necla ULUĞTEKİN
Prof. Dr. Doğan UÇAR
Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali YÜCEL
Doç. Dr. Fatih GÜLGEN
Arş. Gör. Ahmet Özgür DOĞRU
Arş. Gör. Sinan ÇETİNKAYA
25-05-03-01 Dağcılık faaliyetlerine yönelik coğrafi bilgi sistemi oluşturulması ve tematik haritaların yapılması İnşaat , Harita Mühendisliği 2005-01-01 2008-01-01
207 Yrd. Doç. Dr. Ömer APAYDIN 25-05-02-02 Katı atık toplama/taşıma işlemlerinde araç normal sürüş ve dönüşlerinin yakıt sarfiyatına etkilerinin araştırılması. İnşaat , Çevre Mühendisliği 2005-06-06 2006-06-06
208 Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ Yrd. Doç. Dr. Ömer APAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Uğur KURT
25-05-02-01 Atıksuların elektro-fenton yöntemi ile arıtılabilirliği İnşaat , Çevre Mühendisliği 2005-01-01 2006-07-01
209 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK
Doç. Dr. Berna AYAT
Yrd. Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
25-05-01-02 İstanbul boğazı hidrodinamiğinin su kalitesine etkisinin modellenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2005-01-01 2007-01-01
210 Prof. Dr. Sönmez YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
Arş. Gör. Niyazi Uğur TERZİ
25-05-01-01 Gömülü boruların farklı hendek genişlikleri ve yükleme koşullarındaki davranışlarının deneysel olarak incelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2005-01-01 2007-01-01
211 Prof. Dr. Vedat TAVŞANOĞLU Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN
Müh. Evren CESUR
Arş. Gör. Kamer KAYAER
Arş. Gör. S. Nergis TURAL
Arş. Gör. Nerhun YILDIZ
Arş. Gör. Murathan ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Umut Engin AYTEN
Arş. Gör. Barış GÜVEN
25-04-03-01 Parmak izi tanıyan hızlı bir sistemin hücresel analog işlemci dizileri kullanarak tasarımı ve uyarlanması Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2005-01-01 2008-01-01
212 Prof. Dr. Galip CANSEVER Yrd. Doç. Dr. Akın DELİBAŞI
Arş. Gör. Dr. Türker TÜRKER
Lisans Öğrencisi Hüseyin ALTINTAŞ
Arş. Gör. Onur AKBATI
Lisans Öğrencisi Emre GÜNAŞAN
25-04-02-04 Öğrenci Robot Projesi. Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2005-09-30 2006-09-30
213 Prof. Dr. Galip CANSEVER Arş. Gör. Dr. Can Bülent FİDAN
Arş. Gör. Ayça GÖKHAN
Yrd. Doç. Dr. Akın DELİBAŞI
Arş. Gör. Dr. Türker TÜRKER
25-04-02-03 Yapay sinir ağları, bulanık mantık ve kayan modlu kontrol kullanılarak robot yörünge takibi. Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2005-06-01 2008-06-01
214 Yrd. Doç. Dr. Faruk BAKAN Yrd. Doç. Dr. Gülderen YILDIRMAZ
Prof. Dr. Hacı BODUR
Yrd. Doç. Dr. A. Hülya OBDAN
Yrd. Doç. Dr. Burak AKIN
25-04-02-02 Yeni Bir Yumuşak Anahtarlamalı Tek Fazlı Güç Faktörü Düzeltme Devresinin Geliştirilmesi ve Gerçekleştirilmesi. Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2005-01-01 2008-01-01
215 Prof. Dr. M. Hadi SARUL Yrd. Doç. Dr. Faruk BAKAN
Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU
25-04-02-01 Sabit mıknatıslı senkron makine kullanılarak modern bir asansör kontrol sisteminin gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2005-01-01 2008-01-01
216 Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Prof. Dr. İclal Sema DİNÇER
Arş. Gör. Hakan UZBEK
Yrd. Doç. Dr. M.Doruk ÖZÜGÜL
Yrd. Doç. Dr. Nilgün ERKAN
Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dr. Ebru SEÇKİN
Arş. Gör. Dr. Bora YERLİKURT
Yrd. Doç. Dr. Yiğit EVREN
Öğr. Gör. Dr. Oya AKIN
Prof. Dr. Zeynep ENLİL
Prof. Dr. Ayşenur ÖKTEN
Arş. Gör. Dr. Ali KILIÇ
Prof. Dr. Metin SÖZEN
25-03-02-02 Yarışmacı, sürdürülebilir ve çok merkezli bölge planlama yaklaşımı: sanayisizleşme sürecindeki Zonguldak Bartın Karabük Bölgesi. Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2005-09-30 2006-09-30
217 Prof. Dr. Zekiye YENEN Arş. Gör. Elif ÖRNEK ÖZDEN
Arş. Gör. Dr. Bora YERLİKURT
Arş. Gör. Dr. Cenk HAMAMCIOĞLU
Arş. Gör. Dr. Ebru SEÇKİN
Yrd. Doç. Dr. Tuba İNAL ÇEKİÇ
25-03-02-01 Kentsel sit alanlarında turizmin kalkındırma amaçlı yönetimi. Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2005-06-01 2007-06-01
218 Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Prof. Dr. İclal Sema DİNÇER
Doç. Dr. Nuri İLGÜREL
Prof. Dr. Neşe Y. AKDAĞ
Doç. Dr. Cengiz CAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayla KUMBAY
25-03-01-09 Kentsel Mekanlarda Gürültü Sorunlarının Değerlendirilmesi: Mimarlık , Mimarlık 2005-06-01 2006-06-01
219 Doç. Dr. Ömür BARKUL Yrd. Doç. Dr. Çiğdem BAYTİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayla AYYILDIZ
Arş. Gör. Ezgi TUNCER
Yrd. Doç. Dr. Pınar ÜNSAL
Doç. Dr. Murat AYGÜN
Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ
Arş. Gör. Özlem ŞENYİĞİT
Doç. Dr. Seda TÖNÜK
Arş. Gör. Tolga ERDOĞAN
25-03-01-08 Mimarlık eğitiminde bireyin isteklilik- yatkınlık-yaratıcılık düzeyinin mimari tasarım performansına etkileri. (Mim-Per) Mimarlık , Mimarlık 2005-06-01 2009-06-01
220 Doç. Dr. Seda TÖNÜK Müh. Hüseyin KAYA
Arş. Gör. Dr. Kutlu S. KAYIHAN
Arş. Gör. Ezgi TUNCER
Doç. Dr. Murat AYGÜN
Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ
Arş. Gör. Tolga AKBULUT
Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN
Doç. Dr. Ömür BARKUL
Doç. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ
Yrd. Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT
Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem BAYTİN
Prof. Dr. Rengin ÜNVER
Arş. Gör. Dr. Hande EGEL
25-03-01-07 Ilıman-nemli iklim kuşağı için sürdürülebilir temel eğitim binalarının tasarımında bilgi tabanlı karar verme modeli (Sür-Ver). Mimarlık , Mimarlık 2005-06-01 2008-12-01
221 Prof. Işık AYDEMİR Prof. Dr. Emre AYSU
Doç. Dr. Nadide SEÇKİN
Doç. Dr. Cengiz CAN
Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ
Arş. Gör. Pınar ARABACIOĞLU
25-03-01-06 İstanbul surları restorasyon ve restitüsyonları, surların tarihi kent bütünü içinde değerlendirilmesi ve yakın çevresindeki yeni yapılaşma ilke ve kararları ve bunlarla ilgili bir yöntem önerisi Mimarlık , Mimarlık 2005-01-01 2008-01-01
222 Prof. Dr. Görün ARUN Arş. Gör. Ali Osman KURUŞÇU
Arş. Gör. Meltem VATAN KAPTAN
Arş. Gör. Süleyman Emre PUSAT
Yrd. Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT
25-03-01-05 İstanbul Tarihi Yarımada'daki Kubbeli yığma yapıların formasyonu Mimarlık , Mimarlık 2005-01-01 2008-01-01
223 Doç. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ Arş. Gör. Dr. Kunter MANİSA
25-03-01-04 2. Konutların turizm sektöründe yeniden kullanılmasına yönelik model önerisi Mimarlık , Mimarlık 2005-01-01 2007-01-01
224 Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK Uzman Jülide KAZAS DEMİRALP
25-03-01-03 Yeniden kullanım kapsamında Ege Bölgesi sanayi yapılarının incelenmesi Mimarlık , Mimarlık 2005-01-01 2007-07-01
225 Öğr. Gör. Dr. Feride ÖNAL Öğr. Gör. Dr. Zafer AKDEMİR
Arş. Gör. Dr. Ali KILIÇ
Yrd. Doç. Dr. Şen YÜKSEL
Öğr. Gör. Ayhan BÖYÜR
Arş. Gör. Senem ZEYBEKOĞLU
Arş. Gör. Töre SEÇİLMİŞLER
25-03-01-02 Sürdürülebilir tarihi/geleneksel kentsel çevrelerde kültürel sürekliliği yeniden sağlamak bağlamında yeni stratejiler: Bolvadin örneği Mimarlık , Mimarlık 2005-01-01 2007-01-01
226 Doç. Dr. Funda KERESTECİOĞLU Öğr. Gör. Dr. Zafer AKDEMİR
Arş. Gör. Tolga AKBULUT
Arş. Gör. Ürün BİÇER
Arş. Gör. Aslı S. ERGENOĞLU
Arş. Gör. Sevgül LİMONCU
Arş. Gör. Özlem ŞENYİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Tuna TAYGÜN
Arş. Gör. Çiğdem C. TÜRKYILMAZ
Uzman Türkan UZUN
Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ
Uzman Nurcan SEFER
Yrd. Doç. Dr. Uzay YERGÜN
Arş. Gör. Dr. Ayten ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Günsel ALVER
Prof. Dr. Görün ARUN
Arş. Gör. Meltem VATAN KAPTAN
Yrd. Doç. Dr. Müjdem VURAL
Prof. Dr. Rengin ÜNVER
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem BAYTİN
Doç. Dr. Nadide SEÇKİN
Yrd. Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT
Arş. Gör. Senem ZEYBEKOĞLU
Doç. Dr. Ömür BARKUL
Doç. Dr. Seda TÖNÜK
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN
25-03-01-01 Türkiye'de yapı teknolojisinin belgelenmesi-Karadeniz Bölgesi Mimarlık , Mimarlık 2005-01-01 2008-07-01
227 Dr. Semra HASANÇEBİ Prof. Dr. Nezhun GÖREN
25-01-07-05 Astragalus chrysochiorus'dan biyoteknolojik yöntemlerle üretilen sekonder metabolitlerin izolasyonu ve yapılarının tayini Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2005-01-01 2007-01-01
228 Prof. Dr. Nezhun GÖREN Yüksek Lisans Öğrencisi Ezgi KILIÇ
Prof. Dr. Iqbal CHAUDRY
25-01-07-04 Doğu Anadolu Bölgesi bitkilerinden iki Tanacetum türünün biyoaktif sekonder metabolitlerinin izolasyonu ve yapılarının tayini Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2005-01-01 2008-01-01
229 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem HACIMUTO
25-01-07-03 Buğdayda biyotik strese dayanıklılığı belirleyen mekanizmanın işlevsel genomiği üzerine bir çalışma: Puccinia striiformis ile enfekte edilmiş buğdaydan cDNA kütüphanesi kurulması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2005-01-01 2007-01-01
230 Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK 25-01-07-02 Farklı yöntemler ile izole edilen zeytin ve pamuk HMW DNA'larının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2005-01-01 2006-01-01
231 Prof. Dr. Nezhun GÖREN Yüksek Lisans Öğrencisi Ezgi KILIÇ
Prof. Dr. Kerim ALPINAR
Uzman Gözde ONARAN
Doç. Dr. Cemal ÜN
Uzman Mehtap AYDEMİR
Arş. Gör. Kaan POLATOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Lale ÖZCAN
25-01-07-01 Yıldız Teknik Üniversitesinde toplumun ekonomik gelişimi ve eğitimi, çevrenin korunması ve biyo çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı için bir "Doğa Bilimleri Parkı"nın kurulması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2005-01-01 2007-07-01
232 Prof. Dr. Göksel AKÇİN Arş. Gör. Murat TUNÇ
Dr. Türkan BÖRKLÜ BUDAK
25-01-02-04 Organokalay bileşiklerinin deniz ortamında sediment/su örneklerinde türlendirme çalışmaları. Fen - Edebiyat , Kimya 2005-11-01 2007-11-01
233 Prof. Dr. Göksel AKÇİN Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Arş. Gör. Canan E. DOĞAN
25-01-02-03 Gaz kromatografi-kütle spektroskopisi (GC-MS) tekniği ile bazı alkolsüz içeceklerde bazı organik kurşun türlerinin tayini. Fen - Edebiyat , Kimya 2005-07-01 2007-07-01
234 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Doç. Dr. Hale OCAK
Doktora Öğrencisi Öznur YAŞA ŞAHİN
Prof. Dr. C. TSCHIERSKE
25-01-02-02 Muz şekilli (Banana-Shaped) sıvı kristaller: sentezi,karakterizasyonu ve mesomorfik özellikleri Fen - Edebiyat , Kimya 2005-01-01 2008-07-01
235 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDEN
Yüksek Lisans Öğrencisi Serap TUNCER
25-01-02-01 Taç eter gruplar içeren yeni polifonksiyonel porfirazinlerin sentezi, komplekslerinin hazırlanması ve karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2005-01-01 2008-01-01
236 Doç. Dr. Petek Ayda USTAÖMER Prof. Dr. Timur USTAÖMER
Müh. Alan S. COLLINS
Prof. Dr. Alastair H.F. ROBERTSON
Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK
24-13-02-01 Bitlis masifi temel kayaçlarını kesen granitoyidlerin petrolojik ve jeokronolojik incelemesi Meslek Yüksek Okulu , Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 2004-07-01 2007-07-01
237 Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU Prof. Dr. Surkay AKBAROV
Arş. Gör. Arzu TURAN
Arş. Gör. Ramazan TEKERCİOĞLU
24-07-03-02 Delik veya çatlak içeren şerit-plakta çekme-basınç öngerilmelerinin gerilme birikimine etkisi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2004-07-01 2006-07-01
238 Prof. Dr. Surkay AKBAROV Doç. Dr. Reşat KÖŞKER
Dr. Yasemen UÇAN
Arş. Gör. Kadriye ŞİMŞEK
24-07-03-01 Biyokompozitlerin gerilme durumuna ve kırılmasına ait matematik modellemelerin geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2004-04-01 2006-04-01
239 Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Murat LUŞ
Uzman Polat TOPUZ
Uzman Şevki ŞAHİN
Arş. Gör. Murat DANIŞMAN
24-07-02-08 Otomotiv fren balatalarının alüminyum matrisli B4C takviyeli kompozit malzemeden üretimi ve karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2004-07-01 2006-07-01
240 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER Yrd. Doç. Dr. Tanla ABKAN
Arş. Gör. Murat DANIŞMAN
24-07-02-07 Mikroelektronik teknolojisinde kullanılan nikel silisitlerin hızlı ısıl işlem prosesi ile üretimi, yapısal ve elektronik karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2004-07-01 2006-07-01
241 Prof. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Suat CENGİZ
24-07-02-06 Pirinç Tesisi Atıklarının Hidrometalurjik Yöntemlerle Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2004-05-01 2007-11-01
242 Prof. Dr. Adem BAKKALOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem AKÇA
24-07-02-05 Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirden greyder tırnağı üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2004-04-01 2005-04-01
243 Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Uzman Polat TOPUZ
Arş. Gör. Zekeriya CÖMERT
Arş. Gör. Üstün DUMAN
Müh. Mehmet ÇIKLAKARSLI
Müh. Erman KORKMAZ
Müh. Emir ÖRER
24-07-02-04 Kalıp malzemesi olarak kullanılan Al-7075 alaşımının döküm kusurlarının sıcak şekillendirme ile giderilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2004-04-04 2006-04-01
244 Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ Arş. Gör. Zeynep TAŞLIÇUKUR
Öğr. Gör. Mehmet S. TAŞAR
Doktora Öğrencisi Cihan BALABAN
Müh. Kaya OKÇUOĞLU
24-07-02-03 Kristal sır üretimi ve uygulamaları Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2004-04-01 2006-04-01
245 Prof. Dr. Ahmet EKERİM Yrd. Doç. Dr. Tanla ABKAN
Doç. Dr. Serdar KÜÇÜKKARAGÖZ
Arş. Gör. Serdar ALTUNER
Yüksek Lisans Öğrencisi Bahar HENCAN
24-07-02-02 Elektro curuf tekniği ile çelik ve döküm malzemelerin arıtılması ve niteliğinin yükseltilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2004-04-01 2006-04-01
246 Prof. Dr. Ahmet EKERİM Prof. Dr. Mustafa ÇİĞDEM
Yüksek Lisans Öğrencisi Bahar HENCAN
Arş. Gör. Dr. Ömer ATAR
Prof. Dr. Turan PİŞKİN
24-07-02-01 Implant malzemelerin elektro ark tekniği ile üretimi, karakterizasyonu ve biyolojik uyumunun araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2004-04-01 2006-04-01
247 Yrd. Doç. Dr. İbrahim DOYMAZ 24-07-01-09 Harmanlanmış şarap ve zeytinyağı fabrikası katı atıklarından piroliz yöntemiyle bioyakıt eldesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2004-07-01 2007-07-01
248 Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM Prof. Dr. Ayfer SARAÇ
Yrd. Doç. Dr. İlknur KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF
24-07-01-08 Polimerik diş kompozitleri, hidroksiapatit, fotopolimerizasyon, mekanik ve fiziksel özellikler Fen - Edebiyat , Kimya 2004-07-01 2007-07-01
249 Yrd. Doç. Dr. Osman İSMAİL 24-07-01-07 Sera topraklarında kullanılmak üzere yeni süper absorban kopolimerlerin üretimi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2004-07-01 2007-01-01
250 Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ 24-07-01-06 Soğutma ünitelerinde modifiye atmosfer elde etmek amacıyla kullanılacak polimerik gaz ayırma membranlarının hazırlanması ve ayırma performanslarının incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2004-07-01 2007-07-01
251 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. İbrahim DOYMAZ
Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ APAR
Yrd. Doç. Dr. Elçin DEMİRHAN YILMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Gökçe DADALI
24-07-01-05 Gıdaların mikrodalga tekniği kullanılarak kurutulması, doku ve renk özelliklerinin incelenmesi ve modellenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2004-07-01 2007-07-01
252 Yrd. Doç. Dr. Yasemen KALPAKLI Müh. Tuba ULUBAŞ
24-07-01-04 Spinel bazlı çimentosuz hidrolik bağlı refrakter beton üretimi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2004-07-01 2006-07-01
253 Yrd. Doç. Dr. İnci SALT Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT
Yüksek Lisans Öğrencisi Kurtuluş ABACIOĞLU
24-07-01-03 Raney Co-Si ve Raney Co-Al katalizörlerin hazırlanması ve yapısal özelliklerinin incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2004-07-01 2007-07-01
254 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL
Doktora Öğrencisi Oktay ACAR
Yüksek Lisans Öğrencisi Sevil TOK
24-07-01-02 Biyolojik mineralizasyona model olarak hidroksiapatit kristalizasyonunun incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2004-07-01 2006-07-01
255 Yrd. Doç. Dr. Burcu Didem ÇORBACIOĞLU Arş. Gör. Dr. Zehra ALTIN
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF
24-07-01-01 Beyaz altın, takı kaplamalarında kullanılan rodyum ve türevlerinin kazanımı, rafinasyonu ve geri dönüşümü Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2004-04-01 2006-10-01
256 Prof. Dr. Erhan ALTAN Müh. Cihan Banu BİÇİCİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Aytuğ ARIKAN
24-06-01-03 Moleküler dinamik ile nano boyutta talaşlı işlemenin modellenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2004-04-01 2007-04-01
257 Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER Yüksek Lisans Öğrencisi Ertuğrul CAN
Arş. Gör. Kemal NURVEREN
24-06-01-02 Ni-Ti şekil hafızalı alaşımlarda mekanik özellikler ve termoelastik martenzitik dönüşümler arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve şekil hafıza etkisinin iyileştirilmesine yönelik bir araştırma Makine , Makina Mühendisliği 2004-04-01 2007-04-01
258 Prof. Dr. Hakan KALELİ Yrd. Doç. Dr. Övün IŞIN
Doktora Öğrencisi Serden MÜJDECİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Tarık RECEP
Arş. Gör. Beril YAZICI
24-06-01-01 Piyasada bulunan ticari motor yağları katkı maddelerinin (yağ kuvvetlendiricilerinin) sürtünme üzerindeki etkilerinin dışardan tahrikli içten yanmalı motorda deneysel olarak araştırılması ve yakıt ekonomisine olan katkılarının incelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2004-04-01 2007-04-01
259 Doç. Dr. Engin GÜLAL Dr. Burak AKPINAR
Dr. Nedim Onur AYKUT
Arş. Gör. Fatih POYRAZ
24-05-03-01 Yerkabuğu hareketleri sonucu meydana gelen değişimlerin geometrik mülkiyet bilgileri üzerindeki etkisinin araştırılması İnşaat , Harita Mühendisliği 2004-04-01 2005-04-01
260 Doç. Dr. Gürdal KANAT Arş. Gör. Dr. İsmail TOSUN
Doç. Dr. Doğan KARADAĞ
24-05-02-04 Perlit, sepiyolit ve klinoptilolit minerallerinin atıksu arıtımında adsorplayıcı kullanımının araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2004-07-01 2005-07-01
261 Prof. Dr. Ahmet DEMİR Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ
Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA
24-05-02-03 Katı atık depolama alanlarında oluşan sızıntı sularında humik madde ve klorofenol konsantrasyonlarının belirlenmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2004-04-01 2005-04-01
262 Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ Yrd. Doç. Dr. Ertan ARSLANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Ömer APAYDIN
24-05-02-02 Katı Atıkların Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Optimizasyon:Trabzon Modeli İnşaat , Çevre Mühendisliği 2004-02-01 2005-02-01
263 Doç. Dr. Yaşar AVŞAR Arş. Gör. Dr. İsmail TOSUN
Arş. Gör. Ahmet GÜNAY
Yrd. Doç. Dr. Uğur KURT
24-05-02-01 Gülyağı prosesi atıksularının kimyasal arıtılabilirliği İnşaat , Çevre Mühendisliği 2004-04-01 2005-04-01
264 Yrd. Doç. Dr. İrfan COŞKUN Prof. Dr. Hasan ENGİN
Müh. Ali KETENCİ
Müh. M.Sinan YETKİNŞEKERCİ
24-05-01-03 İki silindirik oyuk içeren sonsuz ve yarı sonsuz ortamların dinamik davranışları İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2004-04-01 2007-04-01
265 Prof. Dr. Zekeriya POLAT Yrd. Doç. Dr. Orhun KÖKSAL
Doç. Dr. Güray ARSLAN
24-05-01-02 Tersinir yükler altında betonarme çubukların kesme mukavemeti İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2004-04-01 2007-04-01
266 Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN
Yrd. Doç. Dr. M.Şükrü ÖZÇOBAN
Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM
Arş. Gör. Pelin TOHUMCU
Arş. Gör. Dr. Murat TONAROĞLU
24-05-01-01 Depremde tabakalı kum zeminde oluşan sıvılaşmanın model deneylerle araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2004-04-01 2007-04-01
267 Prof. Dr. Tülay YILDIRIM Prof. Dr. Okan K. ERSOY
Arş. Gör. Mutlu AVCI
Arş. Gör. Burcu KAPANOĞLU
Arş. Gör. Nihan COŞKUN
24-04-03-02 Analog Entegre devre tasarımında MOS yarıiletken parametrelerinin seçilmesi için yapay sinir ağı tabanlı yazılım geliştirilmesi ve test edilmesi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2004-05-01 2006-05-01
268 Prof. Dr. Tülay YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Lale ÖZYILMAZ
Arş. Gör. Revna ACAR VURAL
Yrd. Doç. Dr. Tuba KIYAN
Dr. Sebati YAĞANOĞLU
24-04-03-01 Yapay sinir ağlarının tıp alanında kullanımının araştırılması Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2004-04-01 2005-04-01
269 Prof. Dr. Hacı BODUR Yrd. Doç. Dr. Faruk BAKAN
Yrd. Doç. Dr. A. Hülya OBDAN
Yrd. Doç. Dr. Burak AKIN
Yrd. Doç. Dr. İsmail AKSOY
24-04-02-06 Güneş ve rüzgar enerji sistemlerinde kullanılan PWM DC-DC ve DC-AC dönüştürücüler için yeni bir yumuşak anahtarlama devresi tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2004-07-01 2007-07-01
270 Prof. Dr. İbrahim ŞENOL Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU
Arş. Gör. Dr. Sibel ZORLU PARTAL
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Gürkan AYDENİZ
Arş. Gör. İzzet ÖNEL
Arş. Gör. Engin AYÇİÇEK
24-04-02-05 Asenkron motor kontrolünde DSP (dijital işaret işleyici) kullanılarak hız ve moment kontrolünün iyileştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2004-07-01 2007-07-01
271 Prof. Dr. İbrahim ŞENOL Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU
Arş. Gör. Dr. Sibel ZORLU PARTAL
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Gürkan AYDENİZ
Arş. Gör. İzzet ÖNEL
Arş. Gör. Engin AYÇİÇEK
24-04-02-04 Servomotorların Pl kontrol parametrelerinin YSA (Yapay Sinir Ağları) ile bulunarak, mikrokontrolör tabanlı bir devre ile hız kontrolünün gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2004-07-01 2007-07-01
272 Doç. Dr. Kayhan GÜLEZ Arş. Gör. Burak DALCI
Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU
Prof. Dr. Celal KOCATEPE
Yrd. Doç. Dr. Oktay ARIKAN
Yrd. Doç. Dr. Arif KARAKAŞ
24-04-02-03 Değişken lineer olmayan yüklerin harmonik distorsiyonunun azaltılmasında aktif filtre tasarımı Elektrik - Elektronik , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2004-04-01 2006-04-01
273 Doç. Dr. Nurettin UMURKAN Öğr. Gör. Dr. Bora ACARKAN
Arş. Gör. Sadık KÜÇÜKSARI
24-04-02-02 Güç frekanslı magnetik alanların etkilerine karşı yeni bir ekran modeli geliştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2004-05-01 2006-05-01
274 Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU Prof. Dr. Celal KOCATEPE
Öğr. Gör. Dr. Recep YUMURTACI
Yrd. Doç. Dr. Ferit ATTAR
Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYSAL
Yrd. Doç. Dr. Arif KARAKAŞ
24-04-02-01 Enerji Sistemimizin Kalite Kriterleri Bakımından İncelenmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2004-01-01 2005-01-01
275 Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ Doç. Dr. Z. Gül ÜNAL
Arş. Gör. Ayşe BUHARALI
24-04-01-01 Tarihi yerleşimler için nesneye yönelik veri tabanı ve veri madenciliği yöntemleri kullanılarak bilgi sistemi oluşturulması ve uygulanması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2004-07-01 2005-07-01
276 Yrd. Doç. Dr. Tülay AYAŞLIGİL Müh. Bahriye KUŞAK
Müh. Özge İMREK
Müh. Yaşam ULUSOY
Müh. Mine EYÜPREİSOĞLU
24-03-02-01 Ekolojik yaklaşımlı sarıyer peyzaj çerçeve planı Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2004-07-01 2006-01-01
277 Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN Doç. Dr. Nuri İLGÜREL
24-03-01-06 Sanayi yapılarının mimarisinde gürültünün tasarım ölçütü olarak değperlendirilmesi Mimarlık , Mimarlık 2004-01-01 2005-01-01
278 Doç. Dr. Murat SOYGENİŞ Arş. Gör. Dr. Bora YERLİKURT
Arş. Gör. Tuğrul YAZAR
Yüksek Lisans Öğrencisi Bülent Onur TURAN
24-03-01-05 İstanbul örneğinde kent mekanları için bilgisayar ortamında mimari tasarım rehberi oluşturulmasına yönelik bir araştırma Mimarlık , Mimarlık 2004-07-01 2006-07-01
279 Prof. Dr. Görün ARUN Arş. Gör. Ali Osman KURUŞÇU
Arş. Gör. Meltem VATAN KAPTAN
Arş. Gör. Süleyman Emre PUSAT
Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK
Prof. Dr. Aydın EREL
Doç. Dr. Rahmi GÜÇLÜ
Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK
Arş. Gör. Baykal HANCIOĞLU
24-03-01-04 Titreşimlerin tarihi yığma yapılar üzerindeki etkisi Mimarlık , Mimarlık 2004-07-01 2007-07-01
280 Yrd. Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK Arş. Gör. Füsun ÇİZMECİ
24-03-01-03 Türkiye'de son 50 yılda konut arz ve talep dengesi; Yeşilköy örneğinde özel sektör girişiminin incelenmesi Mimarlık , Mimarlık 2004-05-01 2006-11-01
281 Yrd. Doç. Dr. Birgül ÇOLAKOĞLU Yrd. Doç. Dr. Togan TONG
Arş. Gör. Tuğrul YAZAR
Prof. Bill MITCHELL
Prof. Tery KNIGHT
24-03-01-02 Mimari tasarım eğitimine e-collaboration: uzaktan erişimli ortak tasarım projesi Mimarlık , Mimarlık 2004-04-01 2006-10-01
282 Doç. Dr. Nadide SEÇKİN Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZAKIN
Arş. Gör. Dr. Ayten ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Uzay YERGÜN
24-03-01-01 Boyabat-kentsel mimarlık envanteri ve yapı morfolojisi üzerine bir araştırma Mimarlık , Mimarlık 2004-04-01 2007-10-01
283 Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ Doç. Dr. Zuhal ÖLMEZ
Doç. Dr. Kabuljan MURZAEV
24-01-08-01 İngilizce-Rusça-Türkçe Mühendislik Terimleri Sözlüğü Fen - Edebiyat , Türk Dili ve Edebiyatı 2004-07-01 2007-07-01
284 Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK Prof. Dr. Wolfgang FRIEDT
24-01-07-02 Pamuk, patates ve zeytin bitkilerinde büyük molekül ağırlıklı DNA (HMW-DNA) izolasyon yönteminin geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2004-07-01 2006-07-01
285 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Arş. Gör. Emel BIÇAKÇI
Arş. Gör. Dr. Günseli KURT GÜR
Prof. Dr. Abdürrezzak MEMON
Arş. Gör. Ürün BAYINDIR
24-01-07-01 Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2004-05-01 2005-05-01
286 Yrd. Doç. Dr. Volkan SÖZER Prof. Dr. Hüseyin SÖNMEZ
Prof. Dr. Turgut ULUTİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Özkan SELVİ
24-01-02-20 Kroner arter hastalarında koagulasyon regülasyonunda rol oynayan trombomodulin, Protein C, Protein S, TFPİ, TPA-PA-1 moleküllerinin tıkalı damar sayıları ile korelasyonu yönünden incelenmeleri Fen - Edebiyat , Kimya 2004-07-01 2007-07-01
287 Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR Arş. Gör. Dr. Fatma TURAK
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ERÇAĞ
Yrd. Doç. Dr. Erol ERÇAĞ
Dr. Ahmet Lütfi UĞUR
Doç. Dr. Gülşah GÜMRÜKÇÜ KÖSE
24-01-02-19 Doğal materyallerle bazı ağır metal kirliliklerinin giderilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2004-07-01 2006-07-01
288 Prof. Dr. Göksel AKÇİN Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN
Yrd. Doç. Dr. Gülten ÇETİN
Dr. Türkan BÖRKLÜ BUDAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Şirin MOLLA
24-01-02-18 Metal sanayii kaplama banyoları çalkalama sularında bulunan metallerin parametric pumping yöntemi ile geri kazanılması Fen - Edebiyat , Kimya 2004-07-01 2006-07-01
289 Prof. Dr. Gönül KUNT Dr. Sebati YAĞANOĞLU
Prof. Dr. Gülay HERGENÇ
Dr. Uğur Ozan GÜNGÖR
Doç. Dr. Nur TÜRKMEN
24-01-02-17 İnaktif sağlıklı olguların koroner arter risk faktörlerinin aerobik ve dirençli egzersiz eğitimi sonrası karşılaştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2004-07-01 2007-01-01
290 Prof. Dr. Nergis ARSU Doç. Dr. Meral AYDIN
Arş. Gör. Dr. Sevnur KESKİN DOĞRUYOL
Arş. Gör. Feyza KARASU
Arş. Gör. Dr. Demet KARACA BALTA
24-01-02-16 Siklodekstrin içeren su bazlı formülasyonların fotobaşlatılmış polimerizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2004-07-01 2008-07-01
291 Prof. Dr. Zekiye ÇINAR Doç. Dr. Arzu HATİPOĞLU
Arş. Gör. Ü.Nazlı TÜRKTEN
Yüksek Lisans Öğrencisi Fatoş BALI
24-01-02-15 Glikol ve amino alkollerin OH radikalleri ile reaksiyonlarının kinetiğinin teorik olarak incelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2004-07-01 2008-07-01
292 Prof. Dr. Feray AYDOĞAN Prof. Dr. Nüket ÖCAL
Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN
Prof. Dr. Dieter KAUFMANN
24-01-02-14 Domino heck reaksiyonları ile gaba türevlerinin sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2006-04-01
293 Doç. Dr. İkbal KOYUNCU Prof. Dr. Göksel AKÇİN
24-01-02-13 Sulu ortamlarda eser elementlerin zenginleştirilmesi için yeni bir yöntem geliştirme Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2006-04-01
294 Yrd. Doç. Dr. Mevlüde CANLICA Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU
Prof. Dr. Mustafa BULUT
24-01-02-12 Yeni ftalosiyanin ve türevlerinin sentez ve özelliklerinin araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2007-04-01
295 Prof. Dr. Zekiye ÇINAR Doç. Dr. Nevin SAN
Arş. Gör. Yelda YALÇIN
Arş. Gör. Murat KILIÇ
24-01-02-11 Piridin ve piridinollerin TiO2 beraberinde fotokatalitik degradasyon kinetiğinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2008-04-01
296 Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
24-01-02-10 Susuz ortam titrasyonları ile bazı zayıf asit ve bazların tayini Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2007-04-01
297 Prof. Dr. Ferdane YILMAZ Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Prof. Dr. Ayfer SARAÇ
Prof. Dr. Merih SERİN
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
24-01-02-09 Poli(metil akrilat)/poli(vinil asetat) karışımlarının ters gaz kromatografisi, viskozite ve jellerinin çözeltide şişirilmesi ile incelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2008-04-01
298 Doç. Dr. Meral AYDIN Prof. Dr. Nergis ARSU
24-01-02-08 Benzofenon türevlerinin sentezi ve fotopolimerizasyonunun incelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2007-04-01
299 Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN Dr. Fikriye TUNCEL ELMALI
Müh. Rumeysa ATAŞ
24-01-02-07 Yeni aminofosfazen ligantlarının sentezi ve karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2006-04-01
300 Prof. Dr. Sıdıka SUNGUR Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Doç. Dr. Güzin ALPDOĞAN
Doç. Dr. Bürge AŞÇI
24-01-02-06 Endüstriyel atık sulardaki ağır metallerin analizi, zenginleştirilmesi ve uzaklaştırılması için yeni yöntemler Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2007-04-01
301 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Prof. Dr. Gönül KUNT
Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN
Müh. Gülhan UZ
Müh. Tuna ECE
Müh. Betül CİNO
Yüksek Lisans Öğrencisi Serap TUNCER
24-01-02-05 Kozmetik ürünlerin performans ölçüm teknikleri geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2005-04-01
302 Prof. Dr. Nüket ÖCAL Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN
Prof. Dr. Dieter KAUFMANN
Arş. Gör. Emine BAĞDATLI
24-01-02-04 Paladyum katalizörlerle biyoaktif hibrid bileşik sentezleri Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2006-04-01
303 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Doç. Dr. Hale OCAK
Doktora Öğrencisi Öznur YAŞA ŞAHİN
Prof. Dr. C. TSCHIERSKE
Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan COŞKUN
Yüksek Lisans Öğrencisi Hülya ELMALI
24-01-02-03 Yeni sıvı kristal maddelerin dizaynı, sentezi ve karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2004-04-01 2007-04-01
304 Prof. Dr. İnci ARISAN Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Arş. Gör. Zeynep ÇAĞLAR
Prof. Dr. C.P. KUBİCEK
24-01-02-02 Trichoderma Kitinazlarının Biyokontrol Mekanizmasının Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2004-01-01 2007-01-01
305 Prof. Dr. Sabiha MANAV YALÇIN Yrd. Doç. Dr. Naciye YILMAZ COŞKUN
Arş. Gör. Dr. Fatma AYTAN KILIÇARSLAN
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Arş. Gör. Onur ATAK
24-01-02-01 Periferal Konumlarda Hacimli Sübstitüentler İçeren Porfirazinler Fen - Edebiyat , Kimya 2004-01-01 2007-01-01
306 Prof. Dr. Gülay DERELİ Dr. Banu SÜNGÜ MISIRLIOĞLU
Dr. Önder EYECİOĞLU
Doktora Öğrencisi Necati VARDAR
24-01-01-04 Karbon nanotüplerin, Nano-metal ve alaşımlarının bilgisayar simulasyonu Fen - Edebiyat , Fizik 2004-07-01 2009-01-01
307 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Dr. Çağdaş ALLAHVERDİ
Arş. Gör. Ali Veysel TUNÇ
Doktora Öğrencisi Ekrem SINIR
Arş. Gör. Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ
24-01-01-03 Raman saçılması ile nanokristallerin yapısının araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2004-04-01 2007-10-01
308 Prof. Dr. Yasemin YARAR Yüksek Lisans Öğrencisi Akan BAKKALOĞLU
24-01-01-02 Tıbbi tanı amacıyla kullanılan pozitron emisyon tomografisinden kaynaklanan radyasyon hasarlarının mikronükleus analiz yöntemi ile araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2004-04-01 2005-04-01
309 Prof. Dr. Yasemin YARAR Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba GÜNAYDI
Doç. Dr. Erol KAM
24-01-01-01 Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerinde Doğal Radyasyon Değerlerinin Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2004-04-01 2005-04-01
310 Prof. Tomur ATAGÖK Öğr. Gör. Zehra ERKUN ORUÇOĞLU
Öğr. Gör. Nevin ÇAKMAKOĞLU BARUT
Arş. Gör. Hale ÖZKASIM
Yrd. Doç. Dr. Kadriye TEZCAN AKMEHMET
Arş. Gör. Dr. Nevra ERTÜRK
23-08-02-01 Müzelerin Tarih Öğretiminde Laboratuvar Olarak Kullanılması Sanat ve Tasarım , Sanat 2003-01-01 2003-07-01
311 Prof. Ruhi AYANGİL Arş. Gör. Dr. Can Bülent FİDAN
Yrd. Doç. Dr. Bülent BOLAT
Öğr. Gör. Bülent SELÇUK
23-08-01-01 Klasik Türk Müziğinin Çalınabildiği Elektronik Bir Metronom Cihazı Tasarımı Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 2003-01-01 2005-01-01
312 Prof. Dr. Şeminur TOPAL 23-07-04-01 Türk Tüketicisi İçin Gıda Güvenlik ve Biyogüvence Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Önerilerin Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2003-01-01 2005-01-01
313 Yrd. Doç. Dr. Nilgün GÜLER Prof. Dr. Fikret GÜRGEN
23-07-03-01 Darbe Oksimetrisi Ölçümleri Kullanılarak Intrapartum (Doğum Sırasında) Fetus Koşullarının Karar Verme Yöntemleri ve Puanlama Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2003-01-01 2004-01-01
314 Prof. Dr. Cemalettin YAMAN Prof. Dr. H. Aygül YEPREM
23-07-02-02 Dolomit Refrakterlerin Üretiminde Sinterleme Kinetiğne Etki Eden Faktörler Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
315 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU
Doç. Dr. Cem ŞENER
23-07-02-01 Titanyum İmplantlar Üzerine Elektroforetik Yöntemle Hidroksiapatit Kaplanması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2003-01-01 2005-07-01
316 Doç. Dr. Mesut AKGÜN Arş. Gör. Onur Ömer SÖĞÜT
Yrd. Doç. Dr. Faruk BAKAN
23-07-01-08 Bilgisayar Tabanlı NIMC (Neural Internal Model Control) Kontrol Algoritmasıyla pH Kontrolü Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
317 Doç. Dr. Jale GÜLEN Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN
Prof. Dr. Esen BOLAT
Prof. Dr. A.Z. AROĞUZ
Müh. Hanife ARSLAN
23-07-01-07 Endüstriyel Atık Maddelerin Karbonizasyonu ve Elde Edilen Katı Ürünlerin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2006-01-01
318 Doç. Dr. Nalan ADAŞOĞLU AKGÜN Müh. Özün GÖREL
23-07-01-06 Prinadan Piroliz ve Gazlaştırma Yöntemleriyle Sentetik Yakıt Eldesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
319 Prof. Dr. Sema BAYKARA Arş. Gör. H. Eren FİGEN
Müh. Gökçe BERKYÜREK
Müh. Gökçe CURA
23-07-01-05 Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücreli Taşıtlar İçin Seyir Halinde Yakıt Dönüşümü ile Hidrojen Üretim Seçeneklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
320 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ APAR
23-07-01-04 Buğday Gluteninin Enzimatik Hidrolizini Etkileyen Proses Parametrelerinin İncelenmesi ve Optimizasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
321 Prof. Dr. Ülker BEKER Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU
Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
Müh. Halil DERTLİ
Yrd. Doç. Dr. İlknur KÜÇÜK
Yük. Müh. Rezan DEMİR
23-07-01-03 Aktivasyon Yöntemlerinin Lignoselülozik Malzemelerden Üretilen Aktif Karbonun İçme Sularındaki Ağır Metal ve Organik Madde Giderilmesine Etkileri Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2006-01-01
322 Prof. Dr. Salih DİNÇER Yrd. Doç. Dr. Semra ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT
Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU
Arş. Gör. Sevinç KELEŞER
23-07-01-02 Çok Bileşenli Sıvı Karışımların Pervoporasyonla Ayrılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
323 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Prof. Dr. Huriye KUZU
Arş. Gör. İffet ELBEYLİ
Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN
Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL
Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
23-07-01-01 Mikroorganizma Etkisiyle Linyitlerin Depolimerizasyonu; Sıvı Yakıt Eldesi, Oluşan Ürünlerin Yeni Kimyasal Maddeler Olarak Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2006-01-01
324 Yrd. Doç. Dr. Sabiha YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim DALKILIÇ
Prof. Dr. İsmail TEKE
Doç. Dr. Eyüp AKARYILDIZ
Prof. Dr. Doğan ÖZGÜR
23-06-01-02 Düşey Borular İçinde Yoğuşmada Isı Taşınım Katsayısının Araştırılması Makine , Makina Mühendisliği 2003-01-01 2007-01-01
325 Prof. Dr. Orhan DENİZ Doç. Dr. Muammer ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Övün IŞIN
Yrd. Doç. Dr. Tarkan SANDALCI
23-06-01-01 Motorlarda Değişken Oktan Sayılı Yakıt Kullanımı Sağlamak İçin Çift Yakıt Sisteminin Araştırılması Makine , Makina Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
326 Prof. Dr. Ömer AYDIN Doç. Dr. Atınç PIRTI
Doç. Dr. Arzu SOYCAN
Prof. Dr. Metin SOYCAN
Arş. Gör. Ercenk ATA
23-05-03-04 Davutpaşa Kampüsü, Dizi Nirengi ve Poligon Ağı ile Kalibrasyon Bazının Oluşturulması İnşaat , Harita Mühendisliği 2003-01-01 2004-01-01
327 Prof. Dr. Ömer AYDIN Doç. Dr. Atınç PIRTI
Doç. Dr. Arzu SOYCAN
Prof. Dr. Metin SOYCAN
Arş. Gör. Ercenk ATA
23-05-03-03 RTK GPS Yönteminin Zaman, Ekonomi ve Doğruluk Bakımından Uygulanabilirliğinin İncelenmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 2003-01-01 2004-01-01
328 Prof. Dr. Hüseyin DEMİREL Prof. Dr. Şerif HEKİMOĞLU
Arş. Gör. Cüneyt AYDIN
23-05-03-02 Jeodezik Ağlarda Deformasyon Analizi Yöntemlerinin Güvenirliklerinin Belirlenmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 2003-01-01 2006-01-01
329 Prof. Dr. Şerif HEKİMOĞLU Prof. Dr. Hüseyin DEMİREL
Arş. Gör. Cüneyt AYDIN
Arş. Gör. R.Cüneyt ERENOĞLU
23-05-03-01 Kirletilmiş Jeodezik Ölçülerin Korelasyonlu Olması Durumunda Robust Yöntemlerin Güvenirlik Analizi İnşaat , Harita Mühendisliği 2003-01-01 2006-01-01
330 Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. Tuba BOSTAN
Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Dr. Ayşe YÜKSEL OZAN
23-05-01-03 Batık Jet Etkisinde Kazık ve Kazık Gruplarında Erozyonun Modellenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2003-01-01 2007-01-01
331 Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ali COŞAR
Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU
23-05-01-02 MIKE 11 Hidrolik Modeliyle İstanbul Derelerinde Taşkın Analizi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
332 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Doç. Dr. Bülent BAYRAM
Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU
Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Doç. Dr. Zübeyde ALKIŞ
Arş. Gör. Anıl ARI
23-05-01-01 Kıyı Çizgisinin Modellenmesi ve Karaburun Örneği İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
333 Prof. Dr. Oya KALIPSIZ Yrd. Doç. Dr. Songül ALBAYRAK
Arş. Gör. M. Utku KALAY
Arş. Gör. Dr. Göksel BİRİCİK
Arş. Gör. Oğuz ALTUN
23-04-01-01 Çoklu Ortamda İçeriğe Dayalı Sorgulama Sistemi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
334 Öğr. Gör. Dr. Zafer AKDEMİR Öğr. Gör. Dr. Güven ŞENER
Öğr. Gör. Dr. Feride ÖNAL
Yrd. Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK
Arş. Gör. Füsun ÇİZMECİ
23-03-01-04 8 Yıllık Eğitim Yapılarının Mekan Standartlarının Özel Okullar ve Kamu Okulları Ayırımı ile Istanbuk Ölçeğinde Ele Alınması Mimarlık , Mimarlık 2003-01-01 2005-07-01
335 Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZBİL Arş. Gör. Ayşe ÖZBİL
Arş. Gör. İnci KASAP
Arş. Gör. Hasan ALP DEMİR
Prof. Dr. Erhan ÖZE
23-03-01-03 Yukarı Beymelek Yereleşim Yerinin Yeniden Kullanıma Açılması İçin Yöntem Araştırması Mimarlık , Mimarlık 2003-01-01 2004-01-01
336 Doç. Dr. Deniz ERİNSEL ÖNDER Yrd. Doç. Dr. Selim ÖKEM
Yrd. Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU
Arş. Gör. Dr. Kunter MANİSA
Arş. Gör. Lusi MORHAYİM
Arş. Gör. Ece POSTALCI
23-03-01-02 Girit-Resmo iel Ayvalık Yerleşimlerinin Mekansal ve Çevresel Özelliklerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Mimarlık , Mimarlık 2003-01-01 2006-01-01
337 Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN Arş. Gör. Şükran ADIGÜZEL
Doç. Dr. Nuri İLGÜREL
Müh. Tuba BOSTANCI
23-03-01-01 Aydınlatma ile Kent Güzelleştirme ve Etkin Enerji Kullanımı Mimarlık , Mimarlık 2003-01-01 2005-01-01
338 Prof. Dr. Ercan EREN Doç. Dr. Melike BİLDİRİCİ
Prof. Dr. Oya KALIPSIZ
Doç. Dr. Murat DONDURAN
Arş. Gör. Elçin AYKAÇ
Arş. Gör. Dr. Burak ÜNVEREN
Yüksek Lisans Öğrencisi Işın ŞAHİN
23-02-01-01 Mikro İktisat Eğitimi ve Bilgisayar Kullanımı İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2003-01-01 2005-01-01
339 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Prof. Dr. Nezhun GÖREN
23-01-07-01 Tanacetum (Compositae) Seconder Metabolitlerin Yapılarının Tayini ve Aktivitelerinin Saptanması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2003-01-01 2004-01-01
340 Yrd. Doç. Dr. Naciye YILMAZ COŞKUN Doç. Dr. Turan ÖZTÜRK
Yüksek Lisans Öğrencisi Figen TÜRKSOY
Yüksek Lisans Öğrencisi Erdal ERTAŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi Gülay ARSLAN
23-01-02-07 Süper İletken Metal Komplekslerinin Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2003-01-01 2006-01-01
341 Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Prof. Dr. Ayfer SARAÇ
Prof. Dr. Merih SERİN
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
23-01-02-06 Bisfenol-A nın Tereftalik Asit ve İzoftalik Asit Kopoliesterinin (ARDEL) ve Poli(2,6- dimetil-1,4 fenilen oksit)in Çeşitli Çözücülerle, ARDELin Poli(2,6- dimetil-1,4 fenilen oksit) ile Termodinamik Etkileşimlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi ve Poli(2,6- dimetil-1,4 fenilen oksit)in Elekrik İletkenliğinin Arttırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2003-01-01 2007-01-01
342 Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Yüksek Lisans Öğrencisi Sezgin AYDIN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDEN
23-01-02-05 5,6, Diamino-1,10-Fenantrolinin Aldehit Grubu Taşıyan Taç Eterlerle Oluşturduğu Schiff-Bazların ve Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2003-01-01 2006-01-01
343 Prof. Dr. Huriye KUZU Dr. Neşe ATACI
Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU
Prof. Dr. Mustafa AKDESTE
Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Arş. Gör. Dr. Banu MANSOUR
Arş. Gör. Kadriye ATICI KIZILBEY
Yüksek Lisans Öğrencisi Selva ÖNDER
23-01-02-04 Alfa Amilaz ve Horseradish Peroxidase Enzimlerinin Polisakkarid Konjugatları Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2003-01-01 2006-01-01
344 Prof. Dr. Nergis ARSU Doç. Dr. Meral AYDIN
Arş. Gör. Dr. Sevnur KESKİN DOĞRUYOL
Dr. Steffen JOCKUSCH
23-01-02-03 Serbest Radikal Polimerizasyonunda Manyetik Alanın Polimerizasyon Hızına ve Polimer Molekül Ağırlığı Dağılımına Etkisinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2003-01-01 2005-01-01
345 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Uzman Ertan SELİMOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Basri DEMİRYÜREK
Prof. Dr. Latif ELÇİ
Doç. Dr. Emin ERDEM
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAĞ
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AVCIATA
23-01-02-02 Pamukkale Travertenlerinin Eski Özelliklerine Döndürülmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2003-01-01 2006-01-01
346 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN
Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN
Prof. Dr. Ahmet GÜL
23-01-02-01 Yeni Polifonksiyonel Porfirazinlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Komplekslerinin Hazırlanması ve Stabilize Sabitlerinin Hesaplanması Fen - Edebiyat , Kimya 2003-01-01 2005-08-29
347 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Prof. Dr. Nergis ARSU
Dr. Çağdaş ALLAHVERDİ
Doç. Dr. Rabia İNCE
Arş. Gör. Ali Veysel TUNÇ
23-01-01-01 Kontrollü Atmosferde Nanokristallerin Büyüme Kinetiği Fen - Edebiyat , Fizik 2003-01-01 2006-01-01
348 Prof. Mehmet BAYHAN Uzman Kemal GÖK
Arş. Gör. Serap ŞAHAN
Yrd. Doç. Muammer BOZKURT
Arş. Gör. Akgül TOKATLI
22-08-02-01 Stüdyo Fotoğrafında, Geleneksel ve Sayısal Yöntemlerde Görsel Nitelik Öğelerinin Denetimi ve Farklılaştırılması Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 2003-01-01 2005-01-01
349 Prof. Dr. Mustafa AKDESTE Prof. Dr. Huriye KUZU
Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Arş. Gör. Dr. Banu MANSOUR
Arş. Gör. Kadriye ATICI KIZILBEY
Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE
Yüksek Lisans Öğrencisi Pelin VURAL
22-07-04-01 Fonksiyonel Polimer-Peptid Konjugatları Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2003-01-01 2006-01-01
350 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU
Doç. Dr. Cem ŞENER
Doktora Öğrencisi Mustafa İLHAN
Müh. Umut ÖZKAYNAK
22-07-02-03 Daldırma Kaplama Yöntemi ile Titanyum Alaşımı (Tİ-6AL-4V) ve Paslanmaz Çelik (316L) Yüzeylere Kalsiyum Hidroksiapatit Kaplaması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2003-01-01 2005-07-01
351 Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU Öğr. Gör. Dr. Seyid GANİ
Arş. Gör. Habib SARIDİKMEN
Arş. Gör. Cem ULUÇ
22-07-02-02 Aluminyum Esaslı Köpük Metal Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
352 Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU Doç. Dr. Muharrem BOĞUÇLU
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Murat LUŞ
Arş. Gör. Coşkun FİLİZ
22-07-02-01 Yarı Katı Metal Döküm Makinesi Tasarımı,İmalatı ve Ysrı Katı Dökülmüş İngot Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
353 Yrd. Doç. Dr. Semra ÖZKAN Prof. Dr. Salih DİNÇER
Doktora Öğrencisi Ömer Faruk DİLMAÇ
22-07-01-05 Bilgisayar Programı Kullanılarak Bir Kimya Tesisinin Enerji Analizi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2007-01-01
354 Prof. Dr. Salih DİNÇER Doç. Dr. Mesut AKGÜN
Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ
Arş. Gör. Dr. Nil BARAN ACARALI
Arş. Gör. Nimet İPAR UZUN
Arş. Gör. S.Didem EMEL
22-07-01-04 Süperkritik CO2 Ortamında Flor İçeren Siloksan Esaslı Surfaktan ile Vinil Monomerlerinin Polimerizasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2005-01-01
355 Prof. Dr. Esen BOLAT Prof. Dr. Salih DİNÇER
Doç. Dr. Fatma KARACA
Arş. Gör. Korkut AÇIKALIN
22-07-01-03 Çeşitli Biyokütle Atık Maddelerinin Pirolizi ve Elde Edilen Ürünlerin Analizi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2006-01-01
356 Prof. Dr. Esen BOLAT Prof. Dr. Olcay KINCAY
Yrd. Doç. Dr. İnci SALT
Doç. Dr. Fatma KARACA
22-07-01-02 Enerji Tasarrufunda Kimyasal Isı Pompası Uygulamaları: Alkollerin Endotermik Dehidrojenasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2003-01-01 2006-01-01
357 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL
22-07-01-01 Sabit Kompozisyon Kontrollü Kristalizasyon Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2002-07-01 2004-07-01
358 Prof. Dr. Ömer AYDIN Doç. Dr. Atınç PIRTI
Doç. Dr. Arzu SOYCAN
Prof. Dr. Metin SOYCAN
Arş. Gör. Ercenk ATA
22-05-03-02 Nirengi Noktalarının Uydu Teknikleriyle İncelenmesi ve Hassasiyet Araştırması. İnşaat , Harita Mühendisliği 2002-07-01 2004-07-01
359 Prof. Dr. Mehmet SELÇUK Yrd. Doç. Dr. Melih BAŞARANER
22-05-03-01 Coğrafi-Mekansal Veri Tabanlarının Genelleştirilmesi ve Çok Ölçekli Modellenmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 2002-07-01 2005-07-01
360 Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ Arş. Gör. Dr. İsmail TOSUN
Arş. Gör. Ahmet GÜNAY
22-05-02-01 Gül İşleme Endüstrisinden Kaynaklanan Posaların Kompostlaşabilirliğinin Araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2002-07-01 2003-07-01
361 Doç. Dr. Nabi YÜZER Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beşer KIZILKANAT
Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK
22-05-01-03 Yangına Maruz Yapılarda Beton Basınç Dayanımı-Renk Değişimi İlişkisi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2002-07-01 2003-07-01
362 Doç. Dr. İsmail ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Güzin AKYILDIZ
Müh. Adnan ZORER
22-05-01-02 Uzun Otoyol Kuyruklarının İncelenmesi ve İyileştirme Stratejilerinin Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2002-07-01 2003-12-01
363 Yrd. Doç. Dr. Orhun KÖKSAL Arş. Gör. Hakkı YILDIRIM
22-05-01-01 Yığma Yapı Elemanları Briket ve Tuğla İçin Hasar Analizi Belirlemek İçin Deneysel Çalışma Yapılması ve Sonuçların Sonlu Eleman Yöntemi İle Sınanması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2002-07-01 2004-07-01
364 Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ 22-04-01-03 Yüksek Hızlı Internet Bilgisayar Ağı Sistemi Tasarımı ve Pilot Uygulaması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2002-12-01 2003-12-01
365 Prof. Yahya KARSLIGİL Doç. Dr. Banu DİRİ
22-04-01-02 İlköğretimde Kullanılan Türkçe Ders Kitaplarının Yazım Dilinin Morfolojik Analizi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2002-07-01 2003-07-01
366 Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU
Prof. Ruhi AYANGİL
Prof. Yahya KARSLIGİL
Yrd. Doç. Dr. Server ACİM
22-04-01-01 Bilgisayar Destekli Akar Nota Sistemi Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2002-07-01 2003-12-01
367 Prof. Dr. Zuhal TURGUT Prof. Dr. Nüket ÖCAL
Prof. Dr. Feray AYDOĞAN
Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN
Prof. Dr. Nezhun GÖREN
Arş. Gör. Cumali ÇELİK
22-01-02-05 Bazı Achillea Türlerinin Kimyasal Yapılarının Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2003-01-01 2007-01-01
368 Prof. Dr. Nüket ÖCAL Prof. Dr. Zuhal TURGUT
Prof. Dr. Feray AYDOĞAN
Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN
Prof. Dr. İhsan ERDEM
22-01-02-04 Fulvenlerin Katılma Reaksiyonlarının İncelenmesi ve Aktif Bileşik Sentezlerine Uygulanması Fen - Edebiyat , Kimya 2003-01-01 2005-01-01
369 Yrd. Doç. Dr. Naciye YILMAZ COŞKUN Prof. Dr. Sabiha MANAV YALÇIN
Prof. Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK
22-01-02-03 Polimer Kaliks[4] Arenlerin Sentezi ve Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2002-07-01 2005-07-01
370 Yrd. Doç. Dr. Volkan SÖZER Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Dr. Koray GÜMÜŞTAŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet ÇİÇEK
22-01-02-02 Deneysel Diabetik Ratlarda Beyin İskemi Perfüzyon Hasarında Nitrik Oksit Sentetaz Enzimini Aktivitesinin Değerlendirilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2002-07-01 2004-07-07
371 Prof. Dr. Şeniz KABAN Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ
Arş. Gör. Tülay TUĞCU
Arş. Gör. Dr. Ercan AYDEMİR
22-01-02-01 Biyoaktif Makroçiklik Crown-Formazan ve Podand Sentezleri Fen - Edebiyat , Kimya 2002-07-01 2005-07-01
372 Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN Yrd. Doç. Dr. Birtan KAVANOZ
Arş. Gör. Dr. Ünsal AKDERE
Arş. Gör. Dr. Seçkin GÜNAY
Prof. Dr. Bekir KARAOĞLU
22-01-01-01 Süperiyonik İletkenlerin Yüksek Sıcaklık Davranışları Fen - Edebiyat , Fizik 2003-01-01 2007-01-01
373 Prof. Mehmet BAYHAN Yrd. Doç. Dr. Nur ARAL
Doç. Rıza KURUÜZÜMCÜ
Arş. Gör. Serap ŞAHAN
Yrd. Doç. Muammer BOZKURT
21-08-02-01 Fotoğrafta, Geleneksel ve Sayısal Yöntemle Elde Edilen Baskıların Teknik ve Estetik Açılardan Karşılaştırılması Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 2001-08-01 2003-08-01
374 Prof. Dr. Ahmet TOPUZ Doç. Dr. Sibel DAĞLILAR
Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Uzman Polat TOPUZ
Arş. Gör. Hatice MOLLAOĞLU
Prof. Dr. Surkay AKBAROV
21-07-02-08 Dispersiyonla Dayanıklaştırılmış Aluminyum Matrisli Kompozit Malzemelerinin Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2001-10-01 2003-10-01
375 Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU Prof. Dr. Faris KAYA
Arş. Gör. Ateş ÜSTER
Arş. Gör. Refik DEMİRCİ
Prof. Dr. Galip CANSEVER
Arş. Gör. Habib SARIDİKMEN
Doç. Dr. İbrahim B. KÜÇÜKDEMİRAL
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Murat LUŞ
Arş. Gör. Burak DALCI
Öğr. Gör. Ahmet HAKTANIR
Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN
Yrd. Doç. Dr. Selahattin DİNLER
Arş. Gör. Ekin DANIŞMAN
21-07-02-07 Merkezkaç Döküm Yöntemiyle Boru Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2001-08-01 2003-08-01
376 Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Arş. Gör. Habib SARIDİKMEN
Yrd. Doç. Dr. İsa TAŞKIRAN
21-07-02-06 Kaybolan Köpük Model Yapım Teknolojisinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2001-08-01 2003-08-01
377 Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU Prof. Dr. Faris KAYA
Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Öğr. Gör. Dr. Seyid GANİ
Yrd. Doç. Dr. Tamer KEPÇELER
Arş. Gör. Habib SARIDİKMEN
Prof. Dr. Bekir KARAOĞLU
21-07-02-05 Polisitren Model Kaplama Teknolojisinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2001-08-01 2003-08-01
378 Prof. Dr. Ahmet EKERİM Yrd. Doç. Dr. Tamer KEPÇELER
Arş. Gör. Tuna ARIN
21-07-02-04 Aluminyum-Titan Alaşımlarının Katılaşma Mekanizmasının Koruyucu Ortamda Ark Yöntemiyle Araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2001-07-01 2003-01-01
379 Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU
Arş. Gör. Tuba KARAHAN
Prof. Dr. Ahmet EKERİM
Prof. Dr. Nişan SÖNMEZ
Arş. Gör. Pınar GÜNGÖR
21-07-02-03 Aluminyumun Elektroliz Yöntemiyle Üretimi ve Ultrasonik Yöntemle Veriminin Arttırılabilmesinin Araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2001-07-01 2004-07-01
380 Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU
Arş. Gör. Zeynep TAŞLIÇUKUR
Arş. Gör. Ekin DANIŞMAN
Müh. Mehmet TAŞER
21-07-02-02 Seramik Köpük Süzgeç Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2001-05-01 2003-05-01
381 Prof. Dr. Ahmet EKERİM Prof. Dr. Adem BAKKALOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tamer KEPÇELER
Yük. Müh. Erdoğan EKSEL
21-07-02-01 Doğal Gazla Dökme Demir Eritilen Fırında Oksijenle Zenginleştirmenin Etkilerinin Araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2001-05-01 2003-05-01
382 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ APAR
Arş. Gör. Neslihan ŞENER
21-07-01-03 Ultrasonik Ortamda Nişastanın Enzimler Yoluyla Hidrolozinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2001-10-01 2003-10-01
383 Prof. Dr. Salih DİNÇER Doç. Dr. Nalan ADAŞOĞLU AKGÜN
Doç. Dr. Mesut AKGÜN
Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ
Arş. Gör. Dr. Nil BARAN ACARALI
Arş. Gör. S.Didem EMEL
21-07-01-02 Süperkritik CO2 Ortamında Akrilik Esaslı Vinil Monomerlerin Polimerizasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2001-04-01 2004-04-01
384 Prof. Dr. Salih DİNÇER Yrd. Doç. Dr. Semra ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT
Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU
Arş. Gör. Sevinç KORKMAZ
21-07-01-01 Etil Asetat-su, Etil Alkol-su ve Etil Asetat-Etil Alkol İkili Karışımlarının Pervaporasyonla Ayrılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2001-02-01 2004-02-01
385 Prof. Dr. İsmail TEKE Arş. Gör. Dr. Deniz ULUSARSLAN
Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN
Prof. Dr. Haluk KARADOĞAN
21-06-01-02 Dairesel Kesitli Plastik Borular İçinde Buz/Su Karışımı Akışının İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2001-08-01 2003-08-01
386 Prof. Dr. Faris KAYA 21-06-01-01 Böcek Robot İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2001-01-01 2001-10-01
387 Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ali COŞAR
Prof. Dr. Sebahattin ÜÇ
21-05-01-02 Hareketli Tabanlı Kanallara Yerleştirilen Üçgen Yan Savakların Taban Topografyasına Etkisi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2001-05-01 2003-05-01
388 Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN
Yrd. Doç. Dr. Saadet Arzu BERİLGEN
Arş. Gör. Perihan İPEKOĞLU
21-05-01-01 Dipsel Tarama Çamurunun Konsolidasyon-Desikasyon-Mukavemet Özelliklerinin Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2001-02-01 2004-02-01
389 Prof. Yahya KARSLIGİL Yrd. Doç. Dr. Songül ALBAYRAK
Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ
Prof. Dr. Kirkor HARUTUNYAN
Prof. Dr. A. Tevfik İNAN
Arş. Gör. Esin ERGÜN
21-04-01-01 Yüksek Hızlı Bir Kampüs Bilgisayar Ağı Sisteminin Tasarımı ve Uygulanarak Performansının Ölçülmesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2001-10-01 2002-04-01
390 Prof. Dr. Neşe Y. AKDAĞ 21-03-01-02 Yapı Yüzeylerinde Oluşan Yansımaların Trafik Gürültüsüne Etkisi ve Uygun Koşulların Saptanması Mimarlık , Mimarlık 2001-05-01 2002-05-01
391 Prof. Dr. Emre AYSU Yrd. Doç. Dr. Berna DİKÇINAR SEL
Yrd. Doç. Dr. Togan TONG
Uzman Olcay ÇETİNER
Arş. Gör. Şengül SUR
21-03-01-01 Şehir Planlamasında Yoğunluk Kavramına Yönelik Etkileşimli Ders Hazırlanması Mimarlık , Mimarlık 2001-02-01 2002-02-01
392 Prof. Dr. Nezhun GÖREN Arş. Gör. Emel BIÇAKÇI
Arş. Gör. Dr. Günseli KURT GÜR
Prof. Dr. Abdürrezzak MEMON
21-01-07-01 Ege ve Güney Anadolu Bölgelerinde Ağır Metallere Karşı Dayanıklı Pamuk Türlerinin Geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2001-10-01 2003-10-01
393 Yrd. Doç. Dr. Salih ÇELİK 21-01-03-01 q-Kuaternionlarýn Diferansiyel Geometrisi Fen - Edebiyat , Matematik 2001-05-01 2002-05-01
394 Prof. Dr. İnci ARISAN Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Müh. Meltem OĞUZ
21-01-02-04 Aspergillus Niger’de Kitinaz Oluşumu ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2001-10-01 2003-10-01
395 Prof. Dr. Huriye KUZU Dr. Neşe ATACI
Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU
Prof. Dr. Mustafa AKDESTE
Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Arş. Gör. Dr. Banu MANSOUR
Arş. Gör. Kadriye ATICI KIZILBEY
21-01-02-03 Mucor Miehei Rennetin Kimyasal Modifikasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2001-07-01 2004-07-01
396 Prof. Dr. Nüket ÖCAL Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN
Prof. Dr. İhsan ERDEM
21-01-02-02 Organik Sentezde Yeni Yapıtaşları Olarak a-Açilçiklobutanonlar Fen - Edebiyat , Kimya 2001-04-01 2003-04-01
397 Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Doç. Dr. Özlem AKSU DÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Cemal ÖZEROĞLU
21-01-02-01 Yüksek Oksidasyon Basamaklarındaki Mangan’ın Komplekslerinin Elde Edilmesi ve Endüstriyel Uygulama İmkanlarının Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2001-02-01 2003-10-01
398 Yrd. Doç. Dr. Reyhan KAYA Yrd. Doç. Dr. Zehra CAN
Yrd. Doç. Dr. Devrim YAZICI
Arş. Gör. Dr. Zeynep GÜVEN
Prof. Dr. Oya OĞUZ
Müh. Fatin BAYRAKTAR
Müh. Eren KAYA
Müh. Hasan Tuncay ÖZÇELİK
21-01-01-02 Kütleçekim Dalgaları Fen - Edebiyat , Fizik 2001-05-01 2004-05-01
399 Prof. Dr. Metin SUBAŞI Dr. İskender Atilla REYHANCAN
Müh. Adnan ELMALI
Müh. Gökçe TARCAN
21-01-01-01 Çok Kısa Yarı-Ömürlü Çekirdeklerin Yarılanma Sürelerinin Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2001-04-01 2003-04-01
400 Prof. Dr. Hüseyin DEMİREL Arş. Gör. Cüneyt AYDIN
Arş. Gör. Mustafa BERBER
Arş. Gör. Aydın ÜSTÜN
Arş. Gör. Niyazi ARSLAN
20-11-01-01 Antalya Samsun Mareograf İstasyonları Arasında Jeoit Değişiminin GPS Nivelmanı Yardımıyla Belirlenmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 2000-10-01 2002-10-01
401 Prof. Dr. Ahmet TOPUZ Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Uzman Polat TOPUZ
Prof. Dr. Cemalettin YAMAN
Arş. Gör. Süleyman YILDIRIM
Arş. Gör. Zekeriya CÖMERT
20-07-02-01 Akışkan Yatak Fırınlarında Yüzey Sertleştirme ve Karbür Kaplamada Optimum Proses Parametrelerinin Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2000-04-01 2002-04-01
402 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ APAR
20-07-01-02 Çeşitli Nişastaların Optimizasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2000-03-01 2002-03-01
403 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Doç. Dr. Jale GÜLEN
Yrd. Doç. Dr. Semra ÖZKAN
Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tanla ABKAN
Arş. Gör. İffet ELBEYLİ
Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN
Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
20-07-01-01 Bandırma Etibank Sülfürik Asit Fabrikasından Çıkan Kasine Pirit Külünün Yüksek Fırın Hammaddesi Olarak Değerlendirilmesi ve Pik Demir Üretiminde Kullanılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2000-02-01 2003-08-01
404 Prof. Dr. Faris KAYA 20-06-01-01 Öğrenci Robot Projesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2000-02-01 2003-02-01
405 Prof. Dr. Şerif HEKİMOĞLU Arş. Gör. R.Cüneyt ERENOĞLU
20-05-03-01 Robust Yöntemlerrinin Güvenirliklerinin Yükseltilmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 2000-02-01 2002-11-01
406 Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Dr. Ayşe YÜKSEL OZAN
20-05-01-03 Kazıklı Rıhtımlarda Gemi Uskur Jetinin Neden Olduğu Yerel Erozyonun Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2000-06-01 2001-06-01
407 Prof. Dr. Esin ÇEVİK Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Prof. Dr. Ali Rıza GÜNBAK
Arş. Gör. Serbülent GÜRER
Müh. Deniz ERGENER
Müh. Özgür ZENGİN
20-05-01-02 Core-Loc Dalgakıranların Kırılan Dalga Şartlarında Stabilitelerinin İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2000-06-01 2001-10-01
408 Prof. Dr. Faruk YÜKSELER 20-05-01-01 Sonlu Şekil Değiştirme Yapan Kabukların Karşılaştırma Yüzeyinin Tanımı Üzerine Bir Yaklaşım İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2000-04-01 2002-04-01
409 Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Hamid TORPİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Aliyev ULGAR
Müh. Tolga BAZAN
Müh. Umut HINCAL
Müh. Cemal TEPE
20-04-03-02 Yapay Sinir Ağı ile Mikrodalga Devre Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2000-07-01 2003-01-01
410 Prof. Dr. Galip CANSEVER 20-04-02-01 Öğrenci Robot Projesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2000-02-01 2004-08-01
411 Prof. Yahya KARSLIGİL Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ
Doç. Dr. Banu DİRİ
Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ
Prof. Dr. Kirkor HARUTUNYAN
Prof. Dr. A. Tevfik İNAN
20-04-01-01 Yüksek Performanslı Bir Veri İletişim Sisteminin Tasarım ve Gerçeklenmesi ile Performansının Ölçülmesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2000-02-01 2000-08-01
412 Prof. Dr. Semra ATABAY Yüksek Lisans Öğrencisi Murat YILDIZ
20-03-02-04 Şehirleşme Hızı ve Oranının Belirlenmesinde Çeşitli Kriterlerin Saptanması, Ege Bölgesinde Bir Çalışma Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2000-11-01 2001-11-01
413 Prof. Dr. Betül ŞENGEZER Arş. Gör. Dr. Ali KILIÇ
Öğr. Gör. Dr. Ercan KOÇ
Prof. Dr. İsmail DUYMAZ
Doç. Dr. Yalçın ÜNAL
Öğr. Gör. Dr. Hatice KANSU
Arş. Gör. Senay OĞUZTİMUR
Arş. Gör. Seçil MUTLU
20-03-02-03 Kocaeli-Körfez Depremi Sonrası Adapazarında Planlama Stratejileri ve Alternatif ve Kent Modelleri ve Kriz Yönetimi Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2000-06-01 2001-06-01
414 Prof. Dr. Zekiye YENEN Arş. Gör. Nilgün ÇOLPAN
Arş. Gör. Erkan BİÇER
20-03-02-02 Geleneksel Dokularda Mekan Algısını Etkileyen Etmenlerin Araştırılması Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2000-04-01 2002-04-01
415 Öğr. Gör. Dr. Ercan KOÇ Arş. Gör. Dr. Ali KILIÇ
Mimar Berna KARACA
Mimar Okay AKÇIL
Mimar Esen KARACA
Mimar Hamdiye BALCI
Öğr. Gör. Dr. Hatice KANSU
Doç. Dr. Yalçın ÜNAL
Prof. Dr. Betül ŞENGEZER
Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN
Mimar İbrahim KARABIÇAK
20-03-02-01 Kocaeli Körfez Depremi Adapazarı Bölgesi Hasar Analizi Deprem Faktörü Açısından Planlama İlkeleri Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2000-02-01 2001-02-01
416 Prof. Dr. Nezhun GÖREN Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Oktay GÜRKAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Dilan ÖZMEN
Prof. Dr. Candan BOZOK JOHANSSON
20-01-07-01 Tanacetum (Compositae) Türlerinden Çevre Dostu, Doğal Insektisitlerin İzalasyonu, Yapılarının Tayini ve Aktivitelerinin Saptanması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2000-03-01 2002-04-01
417 Öğr. Gör. Dr. Aybars ERÖZDEN Arş. Gör. Suzan HATİPOĞLU
20-01-04-01 Üniversite Düzeyinde Türkçe Öğretim Fen - Edebiyat , Eğitim Bilimleri (Fen - Ed.) 2000-04-01 2003-04-01
418 Prof. Dr. Zekiye ÇINAR Doç. Dr. Arzu HATİPOĞLU
Doç. Dr. Nevin SAN
Arş. Gör. Gülin KOÇTÜRK
20-01-02-03 Aromatik Kirleticilerin Fotokatalitik Degradasyon Kinetiğinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2000-10-01 2003-10-01
419 Prof. Dr. Nergis ARSU Doç. Dr. Meral AYDIN
Arş. Gör. Dr. Sevnur KESKİN DOĞRUYOL
20-01-02-02 UV Kürleştirilmiş Polimer Filmlerinin Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2000-10-01 2003-10-01
420 Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Yüksek Lisans Öğrencisi İbrahim ERKEN
Dr. Fikriye TUNCEL ELMALI
Doç. Dr. Gülnur KESER KARAOĞLAN
20-01-02-01 1,10-Fenantrolinden Türetilen Ligantların ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Bazı 1,10-Fenantrolin Türevleri ile Spektrofotometrik Olarak Demir (II) Miktar Tayini Fen - Edebiyat , Kimya 2000-02-01 2002-02-01
421 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Prof. Dr. Işık KARABAY
20-01-01-02 Fotonik Bilgi Depolama Fen - Edebiyat , Fizik 2000-04-01 2003-02-01
422 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ 20-01-01-01 Kuantum Noktalarının Optik Yöntemlerle İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2000-02-01 2003-02-01
423 Prof. Dr. Surkay AKBAROV Prof. Tahir ŞİŞMAN
Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU
Dr. Zafer KÜTÜĞ
99-07-03-01 Viskoelastik Kompozit Malzemelerden Hazırlanmış Yapı Elemanlarının Üç Boyutlu Stabilite Problemleri Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 1999-01-01 2002-01-01
424 Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU
Arş. Gör. Dr. Hüseyin Murat LUŞ
Arş. Gör. Habib SARIDİKMEN
Arş. Gör. Fikret ERÇETİN
99-07-02-01 Zirkon Kaolen Seramik Kalıp Üretimi ve Cam Kalıbı Üretimine Yönelik Uygulaması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1999-01-01 2001-01-01
425 Prof. Dr. Hüseyin DEMİREL Prof. Dr. Şerif HEKİMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Uğur ŞANLI
Doç. Dr. Uğur DOĞAN
Arş. Gör. Cüneyt AYDIN
Arş. Gör. Mustafa BERBER
Arş. Gör. Aydın ÜSTÜN
99-05-03-03 17 Ağustos 1999 Körfez Depreminden Etkilenen Küçükçekmece ve Marmara Bölgesi'nde Yerkabuğu Hareketlerinin Saptanması İnşaat , Harita Mühendisliği 1999-11-01 2003-11-01
426 Prof. Dr. Zerrin DEMİREL Prof. Dr. İclal Sema DİNÇER
Arş. Gör. Mehmet GÜR
Arş. Gör. Aydın ÜSTÜN
Arş. Gör. Metin GÜNGÖR
99-05-03-02 Kadıköy-Manisa Toplulaştırma ve Köy Canlandırma Projesi İnşaat , Harita Mühendisliği 1999-12-01 2001-12-01
427 Prof. Dr. Zerrin DEMİREL Yrd. Doç. Dr. Hülya DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Türkay GÖKGÖZ
Arş. Gör. Volkan ÇAĞDAŞ
Arş. Gör. Mehmet GÜR
Arş. Gör. Metin GÜNGÖR
99-05-03-01 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminin Toprak Düzenlemesi Yönünden Araştırılması İnşaat , Harita Mühendisliği 1999-11-01 2001-11-01
428 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Prof. Dr. Ali Rıza GÜNBAK
Prof. Dr. Sedat KAPDAŞLI
Doç. Dr. Osman BÖREKÇİ
99-05-01-02 Deniz Yapıları ve Kıyı Alanlarında Marmara Depreminin Etkilerinin Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1999-11-01 2000-11-01
429 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tuba BOSTAN
Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Arş. Gör. Dr. Didem YILMAZER
Prof. Dr. Ali Rıza GÜNBAK
Arş. Gör. Serbülent GÜRER
Prof. Dr. Sedat KAPDAŞLI
Doç. Dr. Osman BÖREKÇİ
99-05-01-01 İstanbul Boğazı İçin Hidrodinamik Model Araştırması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1999-12-01 2001-06-01
430 Prof. Dr. Taner ŞENGÖR Yrd. Doç. Dr. Aktül KAVAS
Arş. Gör. Refet RAMİZ
Müh. Olikay GÖKÇE
99-04-03-02 Süreksizlik İçeren Dispersif Dalga Klavuzlarının Modellenmesi: Analiz ve Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1999-11-01 2001-11-01
431 Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN Arş. Gör. Galip DEMİRTAŞ
Arş. Gör. Seçil ÖZDEN
Arş. Gör. Ekin YILDIZ
Müh. Güner T. ERDOĞAN
Müh. Burak BORHAN
Müh. Afşin ÖZPINAR
Arş. Gör. Beşir TAYFUR
99-04-03-01 Gezgin Robot Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1999-09-01 2001-09-01
432 Prof. Dr. Ayşe BALANLI Müh. Ayşe ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Müjdem VURAL
Prof. Dr. Rengin ÜNVER
Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN
Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK
Müh. Güler DEMİR
Müh. Berna ATAKSOR
99-03-01-03 YTÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Şevket Sabancı Binasının Yapı Biyolojisi ve Yapı Fiziği Açısından İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi Mimarlık , Mimarlık 1999-01-01 2001-01-01
433 Prof. Dr. Rengin ÜNVER Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK
99-03-01-02 Toplu Konutlarda Yapı Dış Yüzü Renklendirilmesinde Temel İlkeler ve Öneriler Mimarlık , Mimarlık 1999-01-01 2000-01-01
434 Prof. Dr. Rengin ÜNVER Müh. Tuba BOSTANCI
Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK
Prof. Dr. Neşe Y. AKDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Gülay ZORER
Arş. Gör. Esra KILIÇ
Arş. Gör. Şükran AKIN
99-03-01-01 Büro Binalarında, Işık-Ses Açısından Optimum Yapı Kabuğu Tasarımı Mimarlık , Mimarlık 1999-01-01 2001-01-01
435 Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU Prof. Dr. Feride GÖNEL
Yrd. Doç. Dr. Kasım EREN
Öğr. Gör. Dr. Ester RUBEN
Müh. Selim Arda ÜÇER
99-02-01-01 Değişen Üretim Yapılarının Dış Ticarete Etkisi İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 1999-07-01 2001-01-01
436 Doç. Dr. Füsun ATASEVEN Öğr. Gör. Dr. Binnaz KIRAN
Arş. Gör. Yusuf İNANDI
Müh. İsmihan YILMAZTÜRK
Müh. Sema GÜNAY
99-01-04-01 Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Abla-Ağabey Projesi Fen - Edebiyat , Eğitim Bilimleri (Fen - Ed.) 1999-09-01 2001-09-01
437 Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR Prof. Dr. Şeniz KABAN
Arş. Gör. Dr. Fatma TURAK
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ERÇAĞ
99-01-02-03 Yeni Substitute İmin Bileşiklerinin Nikel(II) ve Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 1999-11-01 2001-11-01
438 Prof. Dr. Ferdane YILMAZ Prof. Dr. Ayfer SARAÇ
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Prof. Dr. Oğuz OKAY
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
99-01-02-02 Çapraz Bağlanmış Polistiren Poli (4-Klorostiren) ve Polikaproplaktonun Çeşitli Çözücü ve Çözeltilerdeki Şişme Temodinamiklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1999-11-01 2001-11-01
439 Prof. Dr. Huriye KUZU 99-01-02-01 Lökosit, Lemfosit ve Alt Gurupları CD4, CD8 Miktar Tayini İçin Yöntem Geliştirme Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 1999-06-01 2001-01-01
440 Prof. Dr. Şaval MAMEDOV Doç. Dr. Vilayet ALEKBEROV
Arş. Gör. Macide CANTÜRK
Doç. Dr. Yeşim LENGER ÖZCANLI
Öğr. Gör. Dr. Fügen BÜLBÜL
Yrd. Doç. Dr. Nursel CAN
Arş. Gör. Dr. Baki AKSAKAL
Doç. Dr. Sevil BOLCAL
99-01-01-01 Poliolefinler Temelinde Yapılan Polimer Kompozitlerinde Mekanik ve Elektrik Gerilimlerinin Aynı Anda Etkilerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 1999-12-01 2001-12-01
441 Prof. Ruhi AYANGİL Prof. Dr. Şenel BOYDAĞ
Prof. Dr. Metin ARIK
Prof. Necdet YAŞAR
Prof. Dr. Avadis HACİNLIYAN
98-A-08-01-01 Türk Musikisinin Geleneksel Perdelerini Çalabilen Bir Elektronik Piyano Yapımı Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 1998-09-01 2000-09-01
442 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yüksek Lisans Öğrencisi Sevgi GAYIK
Yüksek Lisans Öğrencisi Semra YÜCEER
98-A-07-01-03 Hücre Parçalamada Kullanılan Sonikasyon İşleminin Enzinlerin Aktivitelerine Olan Etkilerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1998-10-01 1999-10-01
443 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Prof. Dr. Kutlu ÜLGEN
98-A-07-01-02 Biyoreaktörde Oksijen Transfer Katsayısının Belirlenmesi ve a - Amilaz Enziminin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1998-10-01 1999-10-01
444 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL
Arş. Gör. Serkan BARIŞ
98-A-07-01-01 Katı Maddelerinin Kristalizasyon Prosesine Etkisinin İncelenmesi ve Kontrolü Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1998-10-01 2001-10-01
445 Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ali COŞAR
Prof. Dr. Sebahattin ÜÇ
98-A-05-01-03 Hareketli Tabanlı Akarsularda Yanal Akımların Hidrodinamiğinin İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1998-10-01 1999-10-01
446 Prof. Dr. Esin ÇEVİK Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Prof. Dr. Ali Rıza GÜNBAK
Arş. Gör. Serbülent GÜRER
98-A-05-01-02 Tetrapod Dalgakıran Stabilitesinin İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1998-10-01 1999-10-01
447 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN
Prof. Dr. Mete DEMİRİZ
Arş. Gör. Bengü ATLANÇ
98-A-05-01-01 İki Faylı Düşey Akışların Modellenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1998-09-01 2000-09-01
448 Prof. Dr. Oya PAKDİL 98-A-03-01-01 Mimarlık Eğitim ve Öğretimi Mimarlık , Mimarlık 1998-09-01 2002-09-01
449 Prof. Dr. Ercan EREN 98-A-02-01-01 Ağ Dışsallıkları, Internet ve Türkiye Örneği (Internet İktisadında Gelişmeler) İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 1998-10-01 2000-10-01
450 Prof. Dr. Ferdane YILMAZ Prof. Dr. Ayfer SARAÇ
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Müh. Ahmet TÜRE
98-A-01-02-02 Polikaprolaktonun ve Poli (4-kloro stiren)-Polikaprolakton Karışımının Ters Gaz Kromatografisi İle İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1998-09-01 2000-09-01
451 Prof. Dr. Şeniz KABAN 98-A-01-02-01 Pestisid ve İlaç Endüstrisine Yararlı Olabilecek Heterohalkalı Yeni Bileşiklerin Sentesi Fen - Edebiyat , Kimya 1998-09-01 2000-09-01
452 Prof. Dr. Tayyar CAFEROV Prof. Dr. Işık KARABAY
Prof. Dr. Bekir KARAOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Murat ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Durul ÖREN
Doç. Dr. Mehmet SADIGOV
Prof. Dr. Merih SERİN
Yrd. Doç. Dr. Serkıs YEŞİLKAYA
Dr. Banu SÜNGÜ MISIRLIOĞLU
98-A-01-01-02 Cu(InGa)Se2 İnce Film Güneş Pillerinin Difüzyon ve İmplantasyon Yöntemleriyle Elde Edilmesi ve Araştırılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1998-10-01 2001-04-01
453 Prof. Dr. Durul ÖREN Prof. Dr. Surkay AKBAROV
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ
98-A-01-01-01 Ebru Sanatı’nın Fiziksel Özellikleri Fen - Edebiyat , Fizik 1998-09-01 2000-09-01
454 Prof. Dr. Mehmet PALA Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Yrd. Doç. Dr. İbrahim DOYMAZ
Müh. Fatma İNAN
Müh. Nurcan TEYMUR
97-A-07-01-02 Gıdalarda Ozon Kullanımı ile Aflatoksinlerin Giderilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1997-07-01 2000-07-01
455 Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN Prof. Dr. Seyfettin ERTURAN
Arş. Gör. Burcu Didem YALVAÇ
97-A-07-01-01 Yakıt Pillerinde Elektrod PerformansınınDeneysel Olarak İncelenmesi ve MatematikModelinin Çıkarılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1997-07-01 2000-07-01
456 Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ Doç. Dr. Bülent BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Berna DİKÇINAR SEL
Arş. Gör. Serhat AKKOÇ
Doç. Dr. Ümit GÜMÜŞAY
Prof. Dr. Fatmagül BATUK
Arş. Gör. Füsun DÜZGÜN
Arş. Gör. Arzu ÇÖLTEKİN
Doç. Dr. Zübeyde ALKIŞ
Prof. Dr. R. NARAYANAN
97-A-05-03-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi İnşaat , Harita Mühendisliği 1997-07-01 1998-07-01
457 Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR Arş. Gör. Ahmet GÜNAY
Müh. Müşerref ÖZGEN
97-A-05-02-01 Anaerobik Çamur Stabilizasyon Tekniklerinin Araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 1997-07-01 1998-07-01
458 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tuba BOSTAN
Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Prof. Dr. Sedat KAPDAŞLI
Prof. Dr. R. NARAYANAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAL
97-A-05-01-01 Surf Bölgesinde Çift Fazlı Hidrodinamik Yapının Deniz Yapıları ile Etkileşiminin Modellenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1997-07-01 1999-07-01
459 Prof. Dr. Zekiye YENEN Doç. Dr. Deniz ERİNSEL ÖNDER
97-A-03-02-01 Semerkant’taki Eski Kent Dokusu İçinden Seçilen Alt Bölgede Sıhhileştirme ve Yeniden İşlevlendirme Projesi Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 1997-07-01 1999-07-01
460 Prof. Işık AYDEMİR Doç. Dr. Amic PASİC
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZAKIN
97-A-03-01-02 Semarkant’ta Tarihsel Çevre İçinde Seçilen Anıtların Değerlendirilmesine Yönelik Yöntem Araştırması ve Uygulanması Mimarlık , Mimarlık 1997-07-01 1999-07-01
461 Prof. Dr. İlhan ALTAN Arş. Gör. Dr. Münevver DAĞGÜLÜ
Arş. Gör. Şule OĞUZ
Doç. Dr. Nazlı Ferah AKINCI
97-A-03-01-01 Tarihi İstanbul Yarımadasında Geleneksel Konut Stokunun Belirlenmesi ve Tipolojik Analizi Mimarlık , Mimarlık 1997-07-01 2000-07-01
462 Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU 97-A-02-01-01 İsrail İmalat Sanayiinde Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Türkiye İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 1997-07-01 1999-01-01
463 Prof. Dr. Sabiha MANAV YALÇIN Yrd. Doç. Dr. Naciye YILMAZ COŞKUN
Prof. Dr. Vefa AHSEN
Dr. Ayşe Gül GÜREK
97-A-01-02-01 Kaliksarenlerin Oksim Türevlerinin Sentezi ve Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1997-11-01 2000-11-01
464 Prof. Dr. Durul ÖREN Prof. Dr. Surkay AKBAROV
Arş. Gör. Arzu ÇİLLİ
97-A-01-01-02 Parçalı Homojen Ortamların Basınç Altında Dağılmasının Teorik Olarak İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 1997-07-01 1999-07-01
465 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞİRİN 97-A-01-01-01 Nötronların İndüklediği Nükleer Reaksiyonların Sistematiği Fen - Edebiyat , Fizik 1997-07-01 2000-07-01
466 Prof. Dr. Sema BAYKARA 96-B-07-01-01 Kimyasal Proses ve Tesislerinde Maliyet Analizi İçin Bir Veri Tabanı ve Kullanıcı Programı Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1997-03-01 1998-09-01
467 Prof. Dr. Şerif HEKİMOĞLU Arş. Gör. Mustafa BERBER
96-B-05-03-01 Redundanz Paylarının Denkleştirildiği M-kestiriminin Nirengi Ağları Uygulaması İnşaat , Harita Mühendisliği 1997-03-01 1999-03-01
468 Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ Yrd. Doç. Dr. Ertan ARSLANKAYA
96-B-05-02-02 Katı Atıkların Toplanması ve Taşınmasında Model Yardımıyla Optimizasyonu Uygulaması İnşaat , Çevre Mühendisliği 1997-07-01 1999-07-01
469 Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Arslan SARAL
Doç. Dr. Mehmet KARACA
Doç. Dr. Nüzhet DALVES
96-B-05-02-01 Hava Kirliliğinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi Kullanılarak Modellenmesi ve Tahminin İnşaat , Çevre Mühendisliği 1997-07-01 1999-07-01
470 Doç. Dr. Mustafa ILICALI Yük. Müh. Süreyya TAYFUR
Yük. Müh. Halit ÖZEN
Yük. Müh. Konuralp SAVAŞER
96-B-05-01-02 Renk Verici Katkı Maddelerinin Asfalt Betonu ve Emülsiyonu Karışımlarında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1997-11-01 1998-11-01
471 Prof. Dr. Zerrin BAYRAKTAR Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLU
Arş. Gör. Dr. Nilgün CAMKESEN
Arş. Gör. Bülent TURAN
96-B-05-01-01 Eşdüzey Kavşak Kapasitesine Etki Eden Parametrelerin Araştırılması ve İrdelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1997-03-01 1998-09-01
472 Prof. Remzi GÜLGÜN Yrd. Doç. Dr. Gülderen YILDIRMAZ
96-B-04-02-01 Sayısal Kontrollu ve Şebeke Uyumlu Yeni Bir Anahtarlamalı Güç Kaynağı Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 1997-03-01 1999-03-01
473 Yrd. Doç. Dr. Reha BAŞARAN Öğr. Gör. Dr. Özgür AKÇALI
96-B-01-01-02 Klor İçindeki Asetik Asit Bileşiklerinin Nükleer Kuadrupol Rezonans Tekniği ile İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 1997-07-01 1998-07-01
474 Prof. Dr. İdris GÜMÜŞ Öğr. Gör. Dr. Yunus BABUR
Prof. Dr. Taner BULAT
96-B-01-01-01 Elektromanyetik Gürültünün, İstanbul İçinde Vericilerin Yoğun Olduğu Bölgelerde Biyolojik Etkilerinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 1997-03-01 1999-03-01
475 Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU Arş. Gör. Dr. Hüseyin Murat LUŞ
Arş. Gör. Fikret ERÇETİN
Arş. Gör. Murat DİKER
96-A-07-02-03 Mühimmat Gövdesi Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1997-01-01 2000-01-01
476 Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tanla ABKAN
Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN
Prof. Dr. Abdüssamet MARŞOĞLU
Arş. Gör. Dr. Özkan ŞEN
96-A-07-02-02 Küresel Grafitli Dökümün ısıl Analizi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1997-01-01 1999-01-01
477 Prof. Dr. Nihat G. KINIKOĞLU Prof. Dr. Ahmet TOPUZ
Prof. Dr. Atilla BOZACI
96-A-07-02-01 Tank Palet Parçalarının Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirle Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1997-01-01 1999-01-01
478 Prof. Dr. Esen BOLAT Prof. Dr. Salih DİNÇER
Arş. Gör. Ebru DOĞRU
96-A-07-01-01 Kimya Tesislerindeki Enerji Gereksinimleri En Aza İndirilmesi Amacıyla Darboğaz Teknolojisinin Uygulanması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1997-01-01 1998-07-01
479 Prof. Dr. Hacı BODUR Yrd. Doç. Dr. Faruk BAKAN
Yrd. Doç. Dr. A. Hülya OBDAN
96-A-04-02-01 Doğrudan Moment Kontrolü İle Asenkron Motor Denetiminin İncelenmesi ve Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 1997-07-01 2000-07-01
480 Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Arş. Gör. Sırma R. TURGUT
96-A-03-02-01 Türkiye’de Yerel Yönetim Kademeleri Planlama-Uygulama Sorunları Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 1997-01-01 1999-01-01
481 Prof. Dr. Surkay AKBAROV Arş. Gör. Dr. Oya BAYKAL
Arş. Gör. Serpil ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Nuran GÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Nazan ÇAĞLAR
Yrd. Doç. Dr. İffet TAYLAN
Prof. Dr. Yusuf GÜVEN
Prof. Dr. Behiç ÇAĞAL
Prof. Dr. Yasemin KAHRAMANER
Arş. Gör. Zerrin OER
96-A-01-03-01 Non-Lineer Elastisite Teorisi Denklemlerinin Sonlu Alanlar İçin Olan Sınır Değer Problemlerinin Pertürbasyon Yöntem ile İncelenmesi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 1997-07-01 2000-03-01
482 Yrd. Doç. Dr. Alper Mert ACAR Dr. Fikriye TUNCEL ELMALI
Prof. Dr. Şule AYCAN
Arş. Gör. Betül ALİŞAN
96-A-01-02-01 Farmakolojik Öneme Sahip Altın, Platin ve Bakır Komplekslerinin Sentezlenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1997-03-01 1999-03-01
483 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Doç. Dr. Jale GÜLEN
Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU
Prof. Dr. Cemalettin YAMAN
Arş. Gör. Dr. Zehra ALTIN
Prof. Dr. Selahattin GÖKMEN
Müh. Özlem KOÇ
95-B-07-01-04 Bor Konsantrasyon Atıklarının Seramik ve Tuğla Sanayinde Kullanım Alanlarının Araştırılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1996-06-01 1998-01-01
484 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Doç. Dr. Jale GÜLEN
Prof. Dr. Salih DİNÇER
Prof. Dr. Esen BOLAT
Arş. Gör. Dr. Zehra ALTIN
95-B-07-01-03 Linyitlerden EldeEdilen Semi Kokun Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1996-06-01 1999-06-01
485 Prof. Dr. Esen BOLAT Prof. Dr. Salih DİNÇER
Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN
Doç. Dr. Fatma KARACA
95-B-07-01-02 Türk Linyitlerinin Çeşitli Atık Maddeler İle Ortak İşlenmesi ve Sıvılaştırma Ürünlerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1996-08-01 1999-08-01
486 Prof. Dr. Abdülkadir KUYULU 95-B-07-01-01 PMMA Taneciklerinin Gözenekliliğinin Karışık Çözücülerin Etkisi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1996-08-01 1999-06-01
487 Doç. Dr. Mustafa ILICALI Yük. Müh. Halit ÖZEN
95-B-05-01-01 Kentiçi Karayolu Asfalt Uygulanmalarında Verimliliğin Arttırılması Çarelerinin Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1996-08-01 1999-06-01
488 Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Hamid TORPİ
Yük. Müh. Bedri Artuğ ÇETİNER
95-B-04-03-02 Bir Mikrodalga Tranzistorunun Yapay Nöron Ağı Simülatörleri Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1996-06-01 1998-06-01
489 Prof. Dr. Atilla ATAMAN Yük. Müh. Aziz U. ÇALIŞKAN
Yük. Müh. Engin KONUR
Yük. Müh. Semra İmrahor İLYAS
Yük. Müh. Yaman ÖZELÇİ
95-B-04-03-01 SOI-SIMOX Taban Üzerinde CMOS Süreç Optimizasyonu Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1996-08-01 1998-08-01
490 Doç. Dr. Mehmet TUNBİŞ Yrd. Doç. Dr. Aziz KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem BAYTİN
95-B-03-01-02 İstanbul'daki Konaklama Tesislerinden Otellerin Yaşlı ve Özürlü Kullanımına Uygunluğu Açısından İrdelenmesi Mimarlık , Mimarlık 1996-06-01 1998-06-01
491 Yrd. Doç. Dr. Aziz KIRAN Doç. Dr. Mehmet TUNBİŞ
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem BAYTİN
95-B-03-01-01 Eğitim Yapılarındaki Derslikler İçin Renk Tercihlerinin Saptanması Mimarlık , Mimarlık 1995-10-01 1997-10-01
492 Prof. Dr. Şule AYCAN 95-B-01-02-05 Yeni Schiff Bazlarının Sentezi ve VIII-A Grubu Metalleri ile Oluşturduğu Komplekslerin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1996-08-01 1998-08-01
493 Prof. Dr. Göksel AKÇİN Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA
95-B-01-02-04 İyon Değiştirici Kinetiğinin İncelenmesi ve Ağır Tayini Fen - Edebiyat , Kimya 1996-06-01 1998-08-01
494 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Yrd. Doç. Dr. Murat TEKER
95-B-01-02-03 Taç Eterli Yeni Ligandların Sentezi, Komplekslerinin İncelenmesi, Stabilite Sabitlerinin Tayin Edilmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 1996-06-01 1997-06-01
495 Prof. Dr. İnci ARISAN Yrd. Doç. Dr. Volkan SÖZER
Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Uzman Günay BAĞ
95-B-01-02-02 Sitrik Asit Fermantasyonunda Heksozların Poliollerin ve Bazı Stabilizatörlerin Verim Arttırmadaki Rolünün Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 1996-06-01 1998-06-01
496 Prof. Dr. Süheyla UZMAN Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Müh. Nilgün AKKUŞ
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
95-B-01-02-01 Geçiş Metali İçeren ve İçermeyen Sıvı Kristaller Fen - Edebiyat , Kimya 1996-06-01 1998-08-01
497 Prof. Tahir ŞİŞMAN Prof. Dr. Surkay AKBAROV
Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU
95-A-07-03-01 Local veya Periyodik Eğrisel Yapıya Sahip Kompozit Malzemelerden Düzenlenmiş Yapı Elemanlarının Sonlu Elemanlar Metodu İle Statik Büyüklüklerinin Hesaplanması Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 1995-12-01 1998-12-01
498 Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN Arş. Gör. İnci UYGUN
95-A-07-01-03 Raney Gümüş Katalizörün Hazırlanmasında Ekstraksiyon Kintiğinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1995-10-01 1998-10-01
499 Prof. Dr. Salih DİNÇER Doç. Dr. Nalan ADAŞOĞLU AKGÜN
Doç. Dr. Mesut AKGÜN
95-A-07-01-02 Süperkritik Koşullarda Ekstraksiyon ve Franksiyonlama Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1995-10-01 1998-10-01
500 Prof. Dr. Salih DİNÇER Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT
95-A-07-01-01 İki Bileşenli Sıvı Karışımların Pervaporasyonla Ayrılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1995-10-01 1998-10-01
501 Prof. Dr. Doğan ÖZGÜR Prof. Dr. İsmail TEKE
Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN
Yük. Müh. İbrahim YAYALIK
95-A-06-01-01 Frekans-Hız Ayar Sistemli Elektrik Motorlarının Soğutma Problemlerinin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 1995-12-01 1996-12-01
502 Prof. Dr. Hüseyin DEMİREL Doç. Dr. Bülent BAYRAM
Doç. Dr. Uğur DOĞAN
Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ
Doç. Dr. Burhan Celil IŞIK
Prof. Dr. Carl GERSTENECKER
Yrd. Doç. Dr. Jürgen FRIEDRICH
Arş. Gör. Seyfi DEMİRKAYA
95-A-05-03-02 Küçük Ayasofya Örneğinde Deformasyonların Belirlenmesi ve Yapı Bilgi Sistemi Oluşturulması İnşaat , Harita Mühendisliği 1995-12-01 1996-12-01
503 Prof. Dr. Mehmet SELÇUK Yrd. Doç. Dr. Türkay GÖKGÖZ
95-A-05-03-01 Kartografik Genelleştirme İşleminin Bazı İşlevlerini Yarı ya da Tam Otomatik Olarak Yerine Getirecek Algoritmaların Geliştirilmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 1995-12-01 1998-12-01
504 Prof. Dr. Türkay KÖKSAL Prof. Dr. Ercüment KÖKSAL
Arş. Gör. Serap ÇABUK
Müh. İbrahim YILMAZ
95-A-05-01-03 Yüzeysel Taşıyıcı Sistemlerin Sonlu Elemanlar ve Galerkin Metodları ile Dinamik Analizi ve Uygulama Projeleri İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1995-12-01 1997-12-01
505 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Prof. Dr. Sedat KAPDAŞLI
Arş. Gör. Yeşim ASAR
95-A-05-01-02 Granulometrik Değişimin Kıyı Morfolojisine Etkisi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1995-10-01 1997-04-01
506 Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN Prof. Mehmet BAYHAN
Müh. Ufuk DUYGUN
95-A-05-01-01 Hidro-Flotasyon Proje Sistemi İle Endüstriyel Atıksuların Arıtılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 1995-10-01 1997-10-01
507 Prof. Dr. Taner ŞENGÖR Arş. Gör. Kamil DİMİLLİLER
95-A-04-03-01 Saçılma ve İyi Kurulu Ters Saçılma Olaylarında PASTD ve PASTIS Algoritmaları Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1996-01-01 1997-01-01
508 Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN Müh. Tuba BOSTANCI
Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK
Prof. Dr. Rengin ÜNVER
Arş. Gör. Ethem TUNA
Mimar Elif GEÇİCİOĞLU
Müh. Zeynep ŞEN
95-A-03-01-02 İstanbul Aydınlatma Master Planı Mimarlık , Mimarlık 1995-10-01 1997-04-01
509 Prof. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN Prof. Dr. Neşe Y. AKDAĞ
Arş. Gör. Ayşe Erdem AKNESİL
Müh. Ferihan ARSLAN
95-A-03-01-01 Zeytinburnu İlçesinde Yer Alan Konfeksiyon ve Deri Atelyelerinde Gürültünün İnsan Sağlığına Etkilerinin İncelenmesi ve Sorunların Çözüme Yönelik Önlemlerin Ortaya Konması Mimarlık , Mimarlık 1995-10-01 1997-10-01
510 Prof. Dr. Huriye KUZU Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Uzman Günay BAĞ
95-A-01-02-02 Spektrofotometrik Yöntemle Protein-Protein Bağlanma Oranlarının Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 1995-01-01 1997-01-01
511 Prof. Dr. Şule AYCAN 95-A-01-02-01 Bazı Amino Asitlerin Metal Komplekslerinin Spektrofotometrik ve Polarografik İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1995-10-01 1997-04-01
512 Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU 94-B-12-01-01 Yeni Dış Ticaret Modeli-Kalkınma İlişkisinde Teknoloji Merkezli Bir Yaklaşım: Güney Kore Modeli İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 1995-02-01 1997-02-01
513 Prof. Necati TAHRALI Öğr. Gör. Dr. Seyid GANİ
94-B-06-01-01 Taşıtlarda Diferansiyel Mekanizma Sisteminin Dinamik Analizi (Titreşim ve Gürültünün Giderilmesi) Makine , Makina Mühendisliği 1995-02-01 1996-02-01
514 Prof. Dr. Turgut KOCATÜRK Prof. Dr. Surkay AKBAROV
94-B-05-01-02 Çekme Gerilmesi Almayan Elastik Zemine Oturan Anizotrop Plakların Analizi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1995-02-02 1998-02-02
515 Prof. Dr. Sebahattin ÜÇ Yrd. Doç. Dr. Ali COŞAR
94-B-05-01-01 Akarsu Kıvrımlarında Savaklanma Olayının İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1995-02-01 1997-02-01
516 Yrd. Doç. Dr. Fatma AYHAN SAKARYA 94-B-04-03-01 CCITT Standartlarını Sağlayan DTMF Alıcılarının Sayısal Yöntemlerle Etkin Olarak Gerçekleştirilmesi. Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1995-02-01 1996-02-01
517 Prof. Dr. Zekiye YENEN Prof. Dr. İclal Sema DİNÇER
Yrd. Doç. Dr. Hülya YAKAR
94-B-03-02-03 İstanbul Metropoliten Alanında Alt Yapı Politikaları-Merkez Gelişimi İlişkisi Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 1995-02-01 1996-02-01
518 Prof. Dr. Rıfkı ARSLAN 94-B-03-02-02 İl ve İlçe Bazında Sektör-Altsektör Değişim-Dönüşüm Eğilimleri Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 1995-02-01 1996-01-01
519 Prof. Dr. Emre AYSU 94-B-03-02-01 İstanbul ve Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yer Seçimi ve Planlama Açısından Analizi Mimarlık , Mimarlık 1995-02-01 1996-02-01
520 Prof. Dr. Şeniz KABAN Prof. Dr. Zuhal TURGUT
Prof. Dr. Nüket ÖCAL
Prof. Dr. Feray AYDOĞAN
94-B-01-02-02 Aza-Aromatik Karbanyonların Oluşumu Reaksiyonları ve Aktif Bileşik Sentezleri Fen - Edebiyat , Kimya 1995-02-01 1997-02-01
521 Prof. Dr. Nergis ARSU 94-B-01-02-01 Serbest Radikal Polimerizasyonunda Aminlerin I.Tip Fotobaşlatıcılar Beraberinde Oksijenin Polimerizasyon Üzerine Olan Olumsuz Etkisini Gidermek Amacıyla Kullanımı Fen - Edebiyat , Kimya 1995-06-01 1998-06-01
522 Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU Prof. Dr. Cengiz KAYA
94-A-07-02-03 Soğutmasız Dizel Motorlarda Kullanılan Al2O3-Zr2O3-ZrO2 (+Y2O3, Si3NO4) İleri Teknoloji Seramiklerinin Üretimi ve Mikro Yapının Elektron Mikroskobu (SEM) ve X-Işınları ile Analizi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1997-07-01 1996-07-01
523 Prof. Dr. M.Ali TOPBAŞ Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ
Prof. Dr. Surkay AKBAROV
Yük. Müh. Aziz HATMAN
94-A-07-02-02 SiCp Takviyeli AlSi7Mg Alaşımı Üretimi ve Özelliklerinin Matematiksel Modelleme Destekli Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1994-07-01 1995-06-01
524 Prof. Dr. Ahmet TOPUZ Doç. Dr. Sibel DAĞLILAR
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Prof. Dr. Surkay AKBAROV
Uzman İbrahim KESKİN
Müh. Ahmet ERBAŞ
94-A-07-02-01 Gaz Enjeksiyon Sistemi ile Alüminyum Matriksli Kompozit Malzeme Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1994-07-01 1996-07-01
525 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK 94-A-07-01-02 Endüstriyel Bioreaktörlerin Simulasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1994-07-01 1996-07-01
526 Prof. Dr. Neşet KADIRGAN 94-A-07-01-01 Boya Fırınlamasına Sıcaklık,Akış Hızı ve Nemin Yanında İşlemin Yapıldığı Atmosferin Bileşiminin Etkisi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1994-07-01 1995-07-01
527 Yrd. Doç. Dr. R. Gürsel HOŞBAŞ Prof. Dr. Turgut UZEL
Prof. Hasan KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Nihat ERSOY
Arş. Gör. Fahri KARTAL
Arş. Gör. Gürsel GÜZEL
94-A-05-03-02 Baraj Deformasyonlarının Üç Boyutlu Geometrik Modelleme İrdelenmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 1994-07-01 1996-05-01
528 Prof. Dr. Ahmet AÇLAR Prof. Dr. Nazmi YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Enver ÜLGER
Doç. Dr. Hülya DEMİR
Müh. Sevim BAKIRCI
94-A-05-03-01 Bir Kent Bilgi Sisteminin Boyutu Olarak Taşınmaz Değerlemesi İnşaat , Harita Mühendisliği 1994-07-01 1996-07-01
529 Prof. Dr. Fevziye AKÖZ Doç. Dr. Nabi YÜZER
Arş. Gör. Sema KORAL
Yrd. Doç. Dr. Hasan BİRİCİK
94-A-05-01-02 Normal ve Silis Dumanı Katılmış Harçlara-Donatıya-Klorür Etkisi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1994-07-01 1997-07-01
530 Prof. Dr. İlhan BERKTAY Yrd. Doç. Dr. Orhun KÖKSAL
Prof. Cengiz KARAKOÇ
Prof. Dr. Zekeriya POLAT
94-A-05-01-01 Beton Kırılma Enerjisinin Üç Noktalı Eğilme Deneyleri İle Tesbiti İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1994-07-01 1996-02-01
531 Prof. Dr. Hüseyin ÇAKIR Doç. Dr. Nurettin UMURKAN
94-A-04-02-01 Türkiye’de Kullanılmakta Olan Enerji İletim Hatları Çevresinde Elektrik ve Magnetik Alan Şiddetinin Ölçülmesi ve Elde Edilen Sonuçlardan Ulusal Standart Oluşumuna Katkıda Bulunmak Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 1994-07-01 1996-07-01
532 Prof. Dr. Betül ŞENGEZER 94-A-03-02-01 Şile Köy Yerleşmelerinin ve Orman Alanlarının İstanbul Metropoliteni Rekreasyon ve Turizm Alanı Olarak Değerlendirilmesi Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 1994-07-01 1996-07-01
533 Doç. Dr. Mehmet TUNBİŞ Yrd. Doç. Dr. Aziz KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem BAYTİN
Arş. Gör. Ümit KALPAKLI
94-A-03-01-02 İstanbul’da Çok Katlı Konutlarda Konut Edinmede Kullanıcı Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma Mimarlık , Mimarlık 1994-07-01 1997-07-01
534 Prof. Dr. Zekiye ABALI Yrd. Doç. Dr. Togan TONG
Doç. Dr. Murat SOYGENİŞ
Yrd. Doç. Dr. Tan GÜRER
Yrd. Doç. Dr. Birgül ÇOLAKOĞLU
Prof. Howard GREEN
Doç. Dr. Meral KAPKIN ERDOĞAN
Prof. Dr. Necati İNCEOĞLU
Prof. Dr. Oya PAKDİL
Dr. Ela ÇİL
94-A-03-01-01 Turizm Alanlarında Sürdürülebilir Bir Gelişme İçin Planlama Tasarlama Rehberi Araştırması Mimarlık , Mimarlık 1994-07-01 1996-01-01
535 Doç. Dr. Nur ALKIŞ 94-A-01-04-01 Refah partisi ile SHP’nin Etkin Olduğu Gecekondu Semtlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Bu Yapıda Tercihleri Etkileyen Değişiklikler Fen - Edebiyat , Eğitim Bilimleri (Fen - Ed.) 1994-07-01 1996-10-01
536 Prof. Dr. Zekiye ÇINAR Doç. Dr. Arzu HATİPOĞLU
94-A-01-02-02 DNA Molekülünün OH Radikalleri Tarafından Parçalanma Kinetiğinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1994-07-01 1996-07-01
537 Prof. Dr. Süheyla UZMAN Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Uzman Günay BAĞ
94-A-01-02-01 İstanbul ve Çevresinde Yetişen Tamus Communis (Dioscorea) Bitkisinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1994-07-01 1999-09-01
538 Prof. Dr. Eser KILIÇ Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF
93-B-07-01-04 Absorpsiyon Soğutma Sistemi İçin Aynı Akış Yönlü Dikey Tip Absorber Modeli Geliştirilmesi Kullanılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1994-01-01 1996-01-01
539 Prof. Dr. Mualla ÖNER 93-B-07-01-03 Protein Yapılı Polimerlerin Değişik Kristallerin Oluşum Hızına Etkisinin İncelenmesi ve Kontrolu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1994-01-01 1997-01-01
540 Prof. Dr. Selahattin GÖKMEN 93-B-07-01-02 Yağların Enzimler Yardımıyla Hidrolizi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1994-01-01 1997-01-01
541 Prof. Dr. Abdülkadir KUYULU Yrd. Doç. Dr. İlknur KÜÇÜK
Yrd. Doç. Dr. Osman İSMAİL
93-B-07-01-01 Akrilik veya Vinil Esaslı Gözenekli Adsorban Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1994-01-01 1995-01-01
542 Prof. Dr. Şeref AKSU Yrd. Doç. Dr. Osman TURHAN
Yrd. Doç. Dr. İsmail BAYER
Arş. Gör. Emre TÜMKÖR
93-B-06-02-03 Dalgalı Denizlerde Dinamik Zorlanmalara Maruz Kalan Gemilerin Bünyesine Etki Eden Gerilmelerin Hesaplanması-Bir Kuru Yük Gemisi ile Bir Savaş Gemisinin Örnek Gemiler Olarak Makine , Gemi İnşaat Mühendisliği (ESKİ) 1994-01-01 1996-01-01
543 Prof. Dr. Alaaddin EKREKLİ Prof. Dr. Bahri ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Oğuz S. SÖĞÜT
Prof. Dr. Tamer YILMAZ
93-B-06-02-02 Gemilerde Mikrokomprosesör Bazlı Kontrol Sistemlerinin Araştırılması , Hatvesi Kontrol Edilebilir Bir Pervanenin Performansının İncelenmesi Makine , Gemi İnşaat Mühendisliği (ESKİ) 1994-01-01 1996-06-01
544 Prof. Dr. Ahmet D. ALKAN Prof. Dr. Şeref AKSU
Yrd. Doç. Dr. Osman TURHAN
Arş. Gör. Mustafa İŞÇEN
Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
93-B-06-02-01 Yolcu ve Yük Gemilerinin Deniz Güvenliği ve Dengesi İle İlgili Kriterlerin Geliştirilmesi ve BunlaraUygun Gemi Dizaynı Makine , Gemi İnşaat Mühendisliği (ESKİ) 1994-01-01 1996-06-01
545 Prof. Hasan KIRAN Yrd. Doç. Dr. R. Gürsel HOŞBAŞ
Prof. Dr. Turgut UZEL
Yrd. Doç. Dr. Nihat ERSOY
Arş. Gör. Fahri KARTAL
93-B-05-03-01 İstanbul Metropoliten Nirengi Ağının İrdelenmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 1994-01-01 1996-01-01
546 Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ Arş. Gör. Bülent GONCALOĞLU
93-B-05-02-01 Organik Atıkların Pirolitik Bozundurulması İnşaat , Çevre Mühendisliği 1994-01-01 1996-01-01
547 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Prof. Dr. Esin ÇEVİK
93-B-05-01-01 Sığlaşma Tesirinin Modellenmesi ve Sığlaşma Bölgesine Yerleştirilen Yatay Silindirik Elemanların Etrafındaki Hız Dağılımının Belirlenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1994-01-01 1996-01-01
548 Prof. Dr. Atilla ATAMAN Prof. Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Hale GÖYMEN
Lisans Öğrencisi Sevgi AKGÜN
93-B-04-03-01 Plasma Displeylerin Üretim Teknolojisi ve Uygulaması Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1994-01-01 1996-01-01
549 Prof. Dr. Nafiz ÇAMLIBEL Arş. Gör. Erol LOMLU
Uzman Satuhan ATASÜ
93-B-03-01-01 Geleneksel Minare Yapılarında Stabilite Bozukluklarının Tesbiti Mimarlık , Mimarlık 1994-01-01 1996-01-01
550 Prof. Dr. Şirin PAKSOY Yrd. Doç. Dr. Alper Mert ACAR
Arş. Gör. Betül ALİŞAN
93-B-01-02-02 Lamium Purpureum Bitkisinin Ağır Metal Tayini Fen - Edebiyat , Kimya 1994-01-01 1996-01-01
551 Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR Arş. Gör. Dr. Fatma TURAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Nurşen BAŞER
93-B-01-02-01 Alkolsüz İçeceklerdeki Bazı Katı Maddelerin HPLC ve Türev Spektrofotometrik Tayinleri Fen - Edebiyat , Kimya 1994-01-01 1997-01-01
552 Prof. Dr. Emel ÇINGI Prof. Dr. Işık KARABAY
Prof. Dr. Durul ÖREN
Prof. Dr. Merih SERİN
Prof. Dr. Yani SKARLATOS
Yrd. Doç. Dr. Süha AKÇİZ
Yrd. Doç. Dr. Birsel CAN ÖMÜR
Arş. Gör. Mehmet ÖZER
93-B-01-01-01 İnce Altın Filmlerin Seyreltik Civa Konsantrasyonu Tayini İçin Detektör Olarak Kullanılmasında Ara Tabaka Olarak Kromun Kullanılması Fen - Edebiyat , Fizik 1994-01-01 1997-01-01
553 Yrd. Doç. Dr. Emel YURT 93-A-13-01-01 Dışa Açık Ekonomilerde Para Politikaları Meslek Yüksek Okulu , Meslek Yüksek Okulu 1995-01-01 1996-07-01
554 Doç. Dr. Nilgün AYDEMİR 93-A-12-01-01 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993-07-01 1995-01-01
555 Prof. Dr. Ahmet TOPUZ Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Uzman Menekşe AKIN
93-A-07-02-01 Kupol Curuflarının Aşındırıcı Malzeme Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1993-07-01 1995-07-01
556 Prof. Dr. Faris KAYA Yrd. Doç. Dr. Tamer KEPÇELER
Arş. Gör. Cem ATILGAN
93-A-06-01-01 Prototip İstif Robotu İmalatı İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1993-07-01 1995-01-01
557 Prof. Dr. Halil ERKAYA Yrd. Doç. Dr. Enver ÜLGER
Prof. Dr. Sönmez YILDIRIM
Öğr. Gör. Seyfullah DERMİKAYA
Yük. Müh. Orhan YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Muhammed ŞAHİN
93-A-05-03-06 Yüksek Yapılardaki Olası Haraketlerin Yakın Çevreye Etkilerinin Araştırılması İnşaat , Harita Mühendisliği 1993-07-01 1995-07-01
558 Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ Doç. Dr. Ümit GÜMÜŞAY
93-A-05-03-05 Arsa Üretimine Yönelik Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması İnşaat , Harita Mühendisliği 1993-07-01 1995-01-01
559 Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ Doç. Dr. Bülent BAYRAM
Uzman İbrahim ÇETİN
93-A-05-03-04 Sayısal Görüntü İşleme Yöntemi ile Belgeleme İnşaat , Harita Mühendisliği 1993-07-01 1996-01-01
560 Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ Prof. Dr. Fatmagül BATUK
Müh. Roya TOFIGHI
93-A-05-03-03 Kent Bilgi Sistemi Tasarımı ve Bir Uygulama İnşaat , Harita Mühendisliği 1993-07-01 1995-07-01
561 Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ Arş. Gör. Timur AKÇALI
93-A-05-03-02 Teknik Alt Yapı (Doğalgaz)Veri Tabanı Uygulaması İnşaat , Harita Mühendisliği 1993-07-01 1995-01-01
562 Prof. Dr. Şerif HEKİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Uğur ŞANLI
93-A-05-03-01 Türkiye Düşey Datum Belirleme Projesi Hidrodinamik Özelliklerin Belirlenmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 1993-07-01 1996-05-01
563 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL 93-A-05-01-02 Denizaltı Boru Hatları Etrafında İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1993-07-01 1994-07-01
564 Prof. Sinan ÇAĞDAŞ Doç. Dr. Asım GÜRAY
Prof. Zafer ÖZTÜRK
Prof. Dr. Faruk YÜKSELER
Yrd. Doç. Dr. Esin BAYKAL
93-A-05-01-01 Uzaf Kafes Sistemlerinin Optimum Kullanma İmkanlarının Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1993-07-01 1996-07-01
565 Doç. Dr. Asım KASAPOĞLU 93-A-04-02-02 PSpice Yöntemi Kullanarak Elektrik ve Elektronik Devrelerinin ve Performanslarının İyileştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 1993-07-01 1995-01-01
566 Prof. Dr. Oktay AYBAR Arş. Gör. A.İhsan ÇANAKOĞLU
93-A-04-02-01 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Elektrik Makinalarının Analiz ve Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 1993-07-01 1995-01-01
567 Prof. Dr. İnci ARISAN 93-A-01-02-07 Trichoderma'dan Pektinaz Enziminin İzole Edilmesi ve Saflaştırılması. Fen - Edebiyat , Kimya 1993-07-01 1995-07-01
568 Prof. Dr. Zekiye ÇINAR Doç. Dr. Nevin SAN
93-A-01-02-06 Organik Kirleticilerin TiO2 ile Fotokatalitik Degradasyonunun İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-07-01 1996-07-01
569 Prof. Dr. Şeniz KABAN Prof. Dr. Zuhal TURGUT
Prof. Dr. Nüket ÖCAL
Prof. Dr. Feray AYDOĞAN
93-A-01-02-05 Biyolojik Etkin Substitue Diazin ve Türevlerin Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-07-01 1996-07-01
570 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Yrd. Doç. Dr. Murat TEKER
Müh. Yusuf MOLHO
93-A-01-02-04 Diaza Taç Eterli Yeni Ligandlararın Sentezi ve Komplekslerinin İncelenmesi Stabilite Sabitlerinin Tayin Edilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-07-01 1996-07-01
571 Prof. Dr. Şule AYCAN Arş. Gör. Fikriye TUNCEL
93-A-01-02-03 Yeni Bir Altın Civa Pasta Elektrodunun Geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-07-01 1996-07-01
572 Prof. Dr. Sezen İSLİMYELİ Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR
Doç. Dr. Gülnur KESER KARAOĞLAN
Prof. Dr. Şule AYCAN
Arş. Gör. Feride YILMAZ
93-A-01-02-02 Çeşitli Su ve İşlem Görmüş Besin Maddelerindeki Nitrit ve Nitrat İyonlarının Diferansiyel Puls Polarografik Analizi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-07-01 1995-07-01
573 Prof. Dr. Sabiha MANAV YALÇIN Prof. Dr. Şule AYCAN
93-A-01-02-01 İlaç Maddelerinin Polarografik Yöntem ile Analizi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-07-01 1996-07-01
574 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU
Prof. Dr. Sebahattin ÜÇ
92-B-11-01-01 Kıvrımlı Kanallara Yerleştirilen Yan Savaklardaki Akımın Teorik ve Deneysel İncelemesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1993-02-01 1995-02-01
575 Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU 92-B-07-02-01 Denizli-Tavas Yöresine Ait Manganez Cevherinden Ferromanganez Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1993-02-01 1993-12-01
576 Prof. Dr. Selahattin GÖKMEN 92-B-07-01-03 Refrakter Malzemelerdeki Bağlayıcı ve KatkıMaddelerinin Refrakter Özellikler ÜzerindekiEtkileri Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1993-02-01 1995-02-01
577 Prof. Dr. Seyfettin ERTURAN 92-B-07-01-02 Organometalik Selenyum-Telleryum-Germanyum ve Kalay BileşiklerininSiklovoltametrik İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1993-02-01 1995-02-01
578 Prof. Dr. Mehmet PALA 92-B-07-01-01 Değişik Meyvelerin Kuruma Karakteritiklerin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1993-02-01 1996-06-01
579 Prof. Dr. Necdet ARAL Arş. Gör. M.Emin BİRPINAR
Prof. Dr. Mehmet YÜCEL
92-B-05-02-01 Kararlı Akım Durumunda Rastgele AçılanArtezyen ve Serbest Yüzeyli KuyulardakiGirişim Problemi Üzerine Bir Araştırma İnşaat , Çevre Mühendisliği 1993-02-01 1995-02-01
580 Prof. Dr. Faruk YÜKSELER Arş. Gör. Ayşe ERDÖLEN KOÇAK
92-B-05-01-02 Sonlu Şekil Değiştirme ve Sonlu DönmeYapan Yüzeysel Taşıyıcı Sistemlerin Teorikve Sayısal Analizi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1993-02-01 1995-02-01
581 Prof. Dr. Aydın EREL Arş. Gör. Rezzan EREL
Arş. Gör. M. Sinan YILDIRIM
Doç. Dr. Mustafa GÜRSOY
Yüksek Lisans Öğrencisi Yetkin KAVİLCİ
92-B-05-01-01 Kentlerarası Yolcu Taşımacılığında ÜlkeKoşullarına Uygun İstem ve Sunu Modellerinin Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1993-02-01 1995-02-01
582 Prof. Dr. Galip CANSEVER Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN
Arş. Gör. Ömer Faruk ÖZGÜVEN
Arş. Gör. Murat UZAM
Arş. Gör. Şenel ALKAN
92-B-04-02-01 Fuzzy Logic Kontrol Sistemini Kullanarak Motor Kontrolu Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 1993-02-01 1995-02-01
583 Prof. Dr. Betül ŞENGEZER Öğr. Gör. Dr. Ercan KOÇ
Arş. Gör. Atakan GÜL
92-B-03-02-01 Erzincan Depreminde Yapıların Hasar Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 1993-02-01 1995-02-01
584 Prof. Dr. Necati İNCEOĞLU Yrd. Doç. Dr. Togan TONG
Yrd. Doç. Dr. Birgül ÇOLAKOĞLU
92-B-03-01-02 Kullanım İçinde Değerlendirme ve KişiselTercih Saptama Yöntemleri ile Öğrenci Yurtlarında Planlama ve Programlama İlkelerinin Araştırılması Mimarlık , Mimarlık 1993-02-01 1995-08-01
585 Prof. Dr. Görün ARUN Doç. Dr. Bülent BAYRAM
Doç. Dr. Nabi YÜZER
Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Uzman İbrahim ÇETİN
Prof. Cengiz BAYÜLGEN
Müh. Mine KARAMAN
92-B-03-01-01 Küçük Ayasofya camii taşıyıcı sistem ve malzeme özelliklerinin araştırılması. Mimarlık , Mimarlık 1993-02-01 1996-02-01
586 Doç. Dr. Mehmet ALIÇ 92-B-01-04-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin İlgi ve İhtiyaçları. Fen - Edebiyat , Eğitim Bilimleri (Fen - Ed.) 1993-02-02 1995-02-02
587 Prof. Dr. Şeniz KABAN Yrd. Doç. Dr. Yıldız BAL
92-B-01-02-06 Nevşehir Yöresinden Toplanan MarrubiumParviflorun Bitkisinin Kimyasal Yapısı Fen - Edebiyat , Kimya 1993-02-01 1995-02-01
588 Prof. Dr. İnci SÖNMEZOĞLU Doç. Dr. Filiz İMER
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOZCAZ
92-B-01-02-05 Doğal ve Yapay Polielektrolitlerin SuluÇözeltilerdeki Fizikokimyasal Özelliklerininİncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-02-01 1996-02-01
589 Prof. Dr. Gönül KUNT Prof. Dr. Huriye KUZU
Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN
Arş. Gör. İlhan KALAFAT
92-B-01-02-04 Bazı Schiff Bazı- Metal Komplekslerinin Potansiyometrik Yöntemle Oluşumlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-02-01 1995-02-01
590 Prof. Dr. Sıdıka SUNGUR Prof. Dr. Sabiha MANAV YALÇIN
Arş. Gör. Güzin YURDAKUL
92-B-01-02-03 Antihipertansif Etkili İlaç MaddelerininYüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Tayini Fen - Edebiyat , Kimya 1993-02-01 1995-02-01
591 Prof. Dr. Sezen İSLİMYELİ Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde CANLICA
Arş. Gör. Feride YILMAZ
92-B-01-02-02 İçme Suyu Kaynakları ve İşlem Görmüş BesinMaddelerindeki Nitrat ve Nitrit İyonlarının AtomikAbsorpsiyon Spektrofotometresi ile İndirekt Analizi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-02-01 1996-02-01
592 Doç. Dr. Filiz İMER Prof. Dr. İnci SÖNMEZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOZCAZ
92-B-01-02-01 C Vitamininin Çeşitli Ortamlarda BozunmaKinetiğinin Ölçülmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1993-02-02 1995-02-02
593 Prof. Dr. İdris GÜMÜŞ Yrd. Doç. Dr. Zehra CAN
Öğr. Gör. Dr. Yunus BABUR
Prof. Dr. Taner BULAT
92-B-01-01-02 Çok Alçak Frekans (VFL) ve Alçak Frekans(LF) Bandında İstanbul Üzerindeki AtmosferikElektromagnetik Gürültü Seviyesinin Ölçülmesive Yıl İçinde Dağılımının Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 1993-02-01 1995-02-01
594 Prof. Dr. Şevket ERK Arş. Gör. Macide CANTÜRK
Prof. Dr. Demir TİRYAKİ
92-B-01-01-01 İki Boyutlu Gel Elektroforezi ile Hücrese Bazı Proteinlerin Karakterize Edilmesi Proteinlerin Ayrılması ve Klinik Önemi Olan Fen - Edebiyat , Fizik 1993-02-01 1995-02-01
595 Prof. Dr. İsmail TEKE Prof. Dr. Ahmet KOYUN
92-A-06-01-10 Akışkan Yataklı Linyit Gzlaştırılma İşleminin Termodinamik ve Kinetik Yönünden İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 1992-05-01 1994-11-01
596 Prof. Mehmet Emin YURCİ Prof. Dr. Ahmet KOYUN
Arş. Gör. Ali GEYİK
92-A-06-01-09 Tel Çekme İşleminde Matris Açısı ile Profilin Çekme Kuvveti ve Matris Ömrü Üzerindeki Etkileri Makine , Makina Mühendisliği 1992-05-01 1993-05-01
597 Prof. Necati TAHRALI Doç. Dr. Rahmi GÜÇLÜ
92-A-06-01-07 Mikroişlemci Destekli Aktif Titreşim Kontrolu Makine , Makina Mühendisliği 1992-05-01 1994-06-01
598 Prof. Dr. Faris KAYA 92-A-06-01-06 Mikroişlemci Destekli Aktif Titreşim Kontrolu İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1992-04-01 1995-09-01
599 Prof. Dr. Faris KAYA Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
92-A-06-01-05 Taşıt Titreşimlerinin Optimizasyonu İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1992-04-01 1995-07-01
600 Prof. Dr. Necdet ARAL Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU
Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ
Arş. Gör. Bülent GONCALOĞLU
Arş. Gör. Nedim VARDAR
Arş. Gör. Aslan SARAL
92-A-05-02-08 Deniz Deşarjlerının İstanbul Boğazı veMarmara Denizi Su Kalitesine EtkisininAraştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 1993-02-01 1995-02-01
601 Prof. Dr. Sönmez YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Nejat ÇETİNKAYA
Yrd. Doç. Dr. M.Şükrü ÖZÇOBAN
Müh. Ahmet ŞAHİN
92-A-05-01-14 Killi Zeminlerde Gerilme-Şekil DeğiştirmeZaman İlişkileri ile Boşluk Suyu BasıncıParametreleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1992-04-01 1995-07-01
602 Prof. Dr. Fevziye AKÖZ Doç. Dr. Nabi YÜZER
Arş. Gör. Sema KORAL
Yrd. Doç. Dr. Hasan BİRİCİK
Arş. Gör. Ali Nazihi TULGAR
92-A-05-01-13 Tarım Artıklarının Puzolan Malzeme OlarakDeğerlendirilmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1992-05-01 1993-05-01
603 Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Aktül KAVAS
Yrd. Doç. Dr. Hamid TORPİ
Arş. Gör. Refet RAMİZ
Yük. Müh. Bedri Artuğ ÇETİNER
Müh. Mahruk MAKSUDİ
Müh. Tolga ODABAŞI
Müh. Fikret ÖZGÜR
92-A-04-03-12 Lineer ve Lineer Olmayan Mikrodalga Haberleşme Devrelerinin Bilgisayar Destekli Analizi, Optimizasyonu ve Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1992-05-01 1995-12-01
604 Prof. Remzi GÜLGÜN Prof. Dr. Hacı BODUR
Arş. Gör. Ramazan AKKAYA
92-A-04-02-11 İzole Kapılı Bipolar Transistörler (IGBT) ileGerçekleştirilen İnverterin Mikroişlemciler ileKontrolü Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 1992-05-01 1995-05-01
605 Prof. Dr. Ferdane YILMAZ Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
92-A-01-02-04 Polistiren-Ester ve Poli (metil metakrilat)Polikarbonat Etkileşimlerinin Ters Gaz Kromatografisi İle İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1992-05-01 1995-05-01
606 Prof. Dr. Sıdıka SUNGUR Prof. Dr. Sabiha MANAV YALÇIN
Prof. Dr. Şule AYCAN
Arş. Gör. Güzin YURDAKUL
Yrd. Doç. Dr. Gülten ÇETİN
92-A-01-02-03 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi İle İndirekt Analizi Fen - Edebiyat , Kimya 1992-05-01 1995-05-01
607 Prof. Dr. Süheyla UZMAN Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Uzman Günay BAĞ
92-A-01-02-02 Similax Excelsa Bitkisinin İçerdiği KimyasalBileşiklerin Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 1992-05-01 1993-05-01
608 Prof. Dr. Mustafa ÇİĞDEM Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Öğr. Gör. Ömer AKDOĞAN
Müh. Ali AYANLIOĞLU
91-B-07-02-08 Yapı-Özellik Bağıntısının Araştırılması veTermo-Mekaniksel Proseslerle Savunma Amaçlıİmalatta Kullanım İçin Malzeme Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1992-01-01 1993-01-01
609 Prof. Dr. M.Ali TOPBAŞ Yük. Müh. Aziz HATMAN
Yük. Müh. Işık ÇEVİKER
Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ
91-B-07-02-07 Kalsiyum Katkısının Çelik İçi Kalıntı Etkisi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1992-01-01 1995-01-01
610 Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU Prof. Dr. Adem BAKKALOĞLU
Prof. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE
91-B-07-02-05 Paletleme Cihazının Dizaynı ve Demir Cevherinin Paletlenmesine etki Eden FaktörlerinAraştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1992-01-01 1995-05-01
611 Prof. Dr. Salih DİNÇER 91-B-07-01-10 Türk Linyitlerinin ve AsfaltitlerininSıvılaştırılmasında Çeşitli Katalizörlerin Etkisi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1992-01-01 1995-03-01
612 Prof. Dr. Sema BAYKARA Prof. Dr. Salih DİNÇER
Arş. Gör. Fuat DOYMAZ
91-B-07-01-04 I. ve II. Kanun Analizlerinde Kullanılmak ÜzereBir Termodinamik Veri Tabanı ve KullanıcıProgramı Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1992-01-01 1995-04-01
613 Prof. Dr. Nihat TEKİN Prof. Dr. Bahri ŞAHİN
Arş. Gör. Nurten VARDAR
Doç. Dr. Uğur KESGİN
91-B-06-02-06 Değişken Geometrili Labirent SalmastradaSızıntı Miktarının Tesbiti İçin Yeni BirYöntem Geliştirilmesi Makine , Gemi İnşaat Mühendisliği (ESKİ) 1992-01-01 1994-01-01
614 Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER Prof. Dr. Mustafa ÇİĞDEM
Öğr. Gör. Ömer AKDOĞAN
Prof. Dr. Hüseyin SÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Yaman ERARSLAN
91-B-06-01-09 Al-Mg-Si Sınırlı Çözünür Alaşımlarında HızlıKatılaşma Yöntemi ile Çözünürlük Alanının Genişletilmesi ve Faz Boyut Dağılım Parametrelerinin Düşük Soğuk Deformasyonile Yeniden Kristalleşme Özelliklerine Etkisi Makine , Makina Mühendisliği 1992-01-01 1994-01-01
615 Prof. Dr. Atilla ATAMAN 91-B-04-03-11 Yarı İletkenlerde DLTS Tekniği ile Derin Tuzak Seviyelerinin İncelenmesi. Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1992-06-01 1995-06-01
616 Yrd. Doç. Dr. Cahit CANBAY Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜNVERDİ
91-B-04-03-03 Fiber Optik Hatlarda Veri ve Güç Kaybı Analizi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1992-01-01 1993-01-01
617 Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Prof. Dr. Neşe Y. AKDAĞ
Arş. Gör. Ayşe Erdem AKNESİL
91-B-03-01-02 Salonların Çok Amaçlı Kullanımlarından Kaynaklanan Akustik Sorunların OrtadanKaldırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri Mimarlık , Mimarlık 1992-01-01 1995-03-01
618 Prof. İsmet AĞIRYILMAZ 91-B-03-01-01 Kentsel Sit Alanlarında Bilgisayar Destekli Koruma Metodolojisinin Oluşturulması Mimarlık , Mimarlık 1992-01-01 1994-01-01
619 Prof. Dr. Orhan ATAN Arş. Gör. Şerafeddin ÇAKIR
91-A-14-01-03 Lapseki-Biga (Çanakkale) Arasındaki Bölgenin Jeolojik ve Yaraltı Kaynakları Kocaeli Üniversitesi , Kocaeli Üniversitesi 1991-07-01 1993-07-01
620 Doç. Dr. Serdar KÜÇÜKKARAGÖZ Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ
91-A-07-02-05 Ön Redüklenmiş Kromit Cevherinden Saf Krom Eldesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1991-07-01 1994-01-01
621 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Yük. Müh. İrfan ÖNER
91-A-05-01-06 Yangın Savunma Sistemi Sprinkler Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Çözümü İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1991-07-01 1994-07-01
622 Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN
Yrd. Doç. Dr. M.Şükrü ÖZÇOBAN
Doç. Dr. Erkan DİNÇER
91-A-05-01-04 Zemin Destekleme Yapılarının ModelDeneyleri ile Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1991-07-01 1997-01-01
623 Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM Doç. Dr. Meral AYDIN
Prof. Dr. Abdülkadir KUYULU
Yrd. Doç. Dr. Eyüp ALTUN
91-A-01-02-02 Değişik Yapıdaki İzosiyanat Aktivatörleri ile Naylon -6 Döküm Polimerlerinin Hazırlanması ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1991-07-01 1993-03-01
624 Prof. Dr. Esin ÇURGUNLU Arş. Gör. Özcan CEYLAN
91-A-01-02-01 Sulardaki Klorofenollerin Yüksek Dereceli Türev Spektroskopisi (HODS) ile Simultane Tayini Fen - Edebiyat , Kimya 1991-07-01 1994-07-01
625 Prof. Mehmet BAYHAN 90-B-08-02-05 Balıkesir-Karakol Köyünde Sosyo-Kültürel Açılardan Fotografik Araştırma Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 1990-11-01 1995-12-01
626 Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU 90-B-07-02-04 Yüksek Sıcaklığa Maruz Motor Parçalarının Seramikler İle Kaplanabilme Olanaklarının Araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1990-01-01 1993-01-01
627 Prof. Dr. Ahmet TOPUZ 90-B-07-02-02 304 VE 3156 Kalite Ostenitik Paslanmaz Çeliklerin Yüksek Sıcaklıkta NaCl Çözeltisi İçindeki Gerilmeli Korozyon Çatlaması ve Korozyonlu Yorulma Davranışlarının Saptanması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1991-05-01 1994-07-01
628 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN 90-B-07-01-03 Bazı Türk Linyitlerinin Havada Oksitlenme veTutuşma Eğilimlerinin Ölçülmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1991-05-01 1995-10-01
629 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Prof. Dr. Sebahattin ÜÇ
90-B-05-01-01 Deniz Taban Eğiminin Dalma KinematiğineEtkisi ve Boru Hatlarına Gelen Dalga KuvvetlerininHesabına Ait Bir Sayısal Çözüm İnşaat , İnşaat Mühendisliği 1991-01-01 1994-01-01
630 Doç. Dr. Mehmet ALIÇ Öğr. Gör. Dr. SEVİNÇ ÇETİNSOY
Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ
Doç. Dr. Lütfi ÖZBİLGİN
90-B-01-04-10 Yetişkinler Eğitimi Konusu Olarak TüketiciEğitimi Planlaması ve Uygulaması Fen - Edebiyat , Eğitim Bilimleri (Fen - Ed.) 1991-05-01 1992-11-01
631 Prof. Dr. Göksel AKÇİN Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Arş. Gör. Ömer SALTABAŞ
Arş. Gör. Cemile YANIÇ
90-B-01-02-09 Evsel Atıkların Doğal Sistemlerle Temizlenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1991-05-01 1992-11-01
632 Prof. Dr. Göksel AKÇİN Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Arş. Gör. Ömer SALTABAŞ
90-B-01-02-08 Fabrika Atık Sularında Bulunan Ağır Metallerin Fen - Edebiyat , Kimya 1991-05-01 1993-11-01
633 Prof. Dr. Şule AYCAN 90-B-01-02-07 Toprak Örneklerinde Kurşun TayiniDoğal Sistemlerle Arıtılması Fen - Edebiyat , Kimya 1991-05-01 1993-05-01
634 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR
Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN
90-B-01-02-06 Na2B4O7.1OH2O ve CH2BO2 EldesindeCO2 Kullanılarak Verimin Arttırılması Fen - Edebiyat , Kimya 1991-01-01 1993-05-01
635 Prof. Dr. Cemalettin YAMAN 90-A-07-02-09 Yerli Hammaddelerde Yüksek AlüminalıRefrakter Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1990-05-01 1992-11-01
636 Prof. Dr. Seyfettin ERTURAN 90-A-07-01-08 İletken Polimerlerin Sentezi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1990-05-01 1993-12-01
637 Prof. Dr. Salih DİNÇER 90-A-07-01-07 Süper Kritik Ekstrasyon Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1990-09-01 1993-09-01
638 Prof. Dr. Neşet KADIRGAN Yük. Müh. Serap KOCABIYIK
90-A-07-01-05 Doğal Gazla Doğrudan Isıtma Yaparak Gıda Kurutma Endüstrisi ve Metalik Yüzeylerin Boyanması Birimlerinde Isı Tasarrufu Bağlanması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1990-05-01 1992-01-01
639 Prof. Dr. Erhan ALTAN 90-A-06-01-06 Yüksek Manganlı Çeliklerin Sıcak Talaşlıİşlenmesinde Takım Geometrisinin YüzeyPürüzlüğü ve Ömrüne Etkisi Makine , Makina Mühendisliği 1990-05-01 1992-02-01
640 Prof. Dr. İlhan ALTAN 90-A-03-01-04 İstanbul Şehri Renk Paletinin Tespiti Mimarlık , Mimarlık 1990-05-01 1992-07-01
641 Doç. Dr. Nur ALKIŞ 90-A-01-04-01 Gecekondu da Yaşayan Yetişkinlerin MeslekiEğitim İhtiyaçları Fen - Edebiyat , Eğitim Bilimleri (Fen - Ed.) 1990-05-01 1991-01-01
642 Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Eyüp ALTUN
Arş. Gör. Murat ŞENEL
90-A-01-02-03 Tersiyer Amin Grupları ile Sonlanmış Politetrahidrofuranın Hazırlanması ve Vinil Monomerleri ile Blok Kopolimerizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 1990-05-01 1995-07-01
643 Prof. Dr. Şeniz KABAN Prof. Dr. Zuhal TURGUT
Prof. Dr. Nüket ÖCAL
90-A-01-02-02 Heteroçiklik Bileşiklerin İndirgenMetallendirilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1991-03-01 1993-02-01
644 Prof. Dr. Salih DURER 89-B-12-01-01 Dünyada ve Türkiyede Ticaret Bankalarının Menkul Kıymet Pazarlama İşlemleri İktisadi ve İdari Bilimler , İşletme 1990-01-01 1991-07-01
645 Yrd. Doç. Dr. Erdinç KALUÇ Yük. Müh. Muharrem YILMAZ
89-A-14-01-08 HSS Çelik ile Ortakarbonlu Çeliklerin Sürtünme Kaynağı Metodları ile Birleştirilmesinde KaynakBölgesinin Mukayeseli Olarak İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi , Kocaeli Üniversitesi 1989-09-01 1991-09-01
646 Prof. Dr. Naci KEPKEP 89-A-12-01-01 Lozan Barış Anlaşmasına Göre Türk-YunanMübadele Sorunu Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989-09-01 1992-07-01
647 Prof. Yahya KARSLIGİL Arş. Gör. Fahir ÖZCAN
Arş. Gör. Armağan ÖZKAYA
89-A-04-01-09 Mikrodenetleyicilerin Endüstriyel Ortamda Kullanılabilmesi İçin Gerekli Donanım Arabağlarının Oluşturulması ve Bilgisayar Arabağının Kurulması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 1989-09-01 1991-03-01
648 Prof. Dr. Erol BALKANAY Prof. Dr. Behiç ÇAĞAL
Arş. Gör. Hikmet ÇAĞLAR
Arş. Gör. Hülya BURHANZADE
Arş. Gör. Nazan ATALAY
Yrd. Doç. Dr. Işım GENÇ DEMİRİZ
89-A-01-03-02 A-Optimal Dizayların n > 6 İçin Elde Edilmesi Fen - Edebiyat , Matematik 1989-09-01 1990-06-01
649 Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR Öğr. Gör. Dr. Basri DEMİRYÜREK
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
89-A-01-02-11 V2O5-Al2O3 KatalizörlüğünDE Etil Alkolün Oksidasyonunun Pilot Tesiste İncelenmesi ve Elde Edilecek Verilere Göre Ana Tesisin Projelendirilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1989-09-01 1991-07-01
650 Prof. Dr. Şirin PAKSOY Yrd. Doç. Dr. Alper Mert ACAR
89-A-01-02-07 Türkiye’de Yetişen Aesculus Hippocastanum L’(At Kestanesi Türü) Bitkisinin Tohumlarının Kimyasal Bileşimlerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1989-09-01 1991-09-01
651 Yrd. Doç. Dr. Yıldız BAL 89-A-01-02-05 Marrubium Parviflorum Bitkisi Üzerinde Kimyasal ve Yapı Çalışmaları Fen - Edebiyat , Kimya 1989-09-01 1991-09-01
652 Prof. Dr. Şule AYCAN Yrd. Doç. Dr. Naciye YILMAZ COŞKUN
Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN
89-A-01-02-04 Çeşitli Ketonlar ile Civa (II) Arasındaki Reaksiyon, Mekanizmasının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1989-09-01 1992-09-01
653 Prof. Dr. Sıdıka SUNGUR Arş. Gör. Güzin YURDAKUL
89-A-01-02-03 Beta Adrenerjik Blokörü İlaçların Spektrofotometrik Tayini Fen - Edebiyat , Kimya 1989-12-01 1992-04-01
654 Prof. Dr. Durul ÖREN Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN
Arş. Gör. Macide CANTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Süha AKÇİZ
89-A-01-01-06 Güneş Pillerinden Yararlanarak Global GüneşEnerjisi Ölçen Sistem Fen - Edebiyat , Fizik 1990-02-01 1991-01-01
655 Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ 88-B-07-02-04 Azot ile Düşük Sıcaklıkta Ergiyen Metaller Atomizasyonu ve Tozların Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1988-05-01 1992-06-01
656 Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ 88-B-07-02-03 Metalik Pigment Üretimi ve İlgili Toz Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1988-05-01 1991-11-01
657 Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ 88-B-07-02-02 Elektroliz Yoluyla Dentrik Toz Üretimi ve Özellikle Kromun Uygulanması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1988-05-01 1990-05-01
658 Prof. Dr. Ferdane YILMAZ Prof. Dr. Ayfer SARAÇ
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem GÜL
88-B-01-02-01 Poli(p-kloro stiren)’in ters gaz kromatografisi ile karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 1988-05-01 1991-06-01
659 Prof. Dr. Naci KEPKEP 88-A-12-01-11 Merkez Bankası Bankaların Döviz Yönetimini Nasıl Yönlendirmeli Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sosyal Bilimler Enstitüsü 1988-05-01 1991-12-01
660 Doç. Dr. Serdar KÜÇÜKKARAGÖZ 88-A-07-02-08 Ferrokrom Üretim Basamaklarında Elektrolitik Krom Tuzu Üretimi İçin Elektrolitik Tuz Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1988-06-01 1990-09-01
661 Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ 88-A-07-02-06 Su Atomizasyonu ile Metal Tozu Üretimi ve Toz Özelliklerinin Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1989-01-01 1992-06-01
662 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN 88-A-07-01-10 Talk Cevherinin Çeşitli Endüstriyel Amaçlar İçin Saflaştırılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1988-05-01 1990-01-01
663 Prof. Dr. Seyfettin ERTURAN 88-A-07-01-07 Bazı Organometalik Selenyum-Telluryum Bileşiklerinin Siklovoltametrik İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1988-05-01 1990-05-01
664 Prof. Remzi GÜLGÜN Prof. Dr. Hacı BODUR
88-A-04-02-05 Kontrolsüz Doğrultucu-Doğrultucu-DC Kıyıcı- İnverter Sistemi ile Kısa Devre Rotorlu Asenkron Motorlarda Hız Kontrolü Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 1988-01-01 1989-01-01
665 Yrd. Doç. Dr. Süha AKÇİZ Prof. Dr. İdris GÜMÜŞ
Arş. Gör. Kemal TOKMANOĞLU
Arş. Gör. A. Kadir ÖZTAŞ
88-A-01-01-02 Değişik Amaçlar İçin Kullanılan Selektif Yüzeylerin Emisyon Katsayısı Tayini Fen - Edebiyat , Fizik 1989-01-01 1992-01-01
666 Prof. Dr. Şevket ERK Prof. Dr. Emel ÇINGI
88-A-01-01-01 Seyreltik Civa Çözeltilerinde Kümülatif Civa Miktarının Tayini Fen - Edebiyat , Fizik 1989-01-01 1995-02-01
667 Prof. Dr. Atıf URAL Öğr. Gör. Ünver KALAY
Arş. Gör. Nurettin ABUT
Arş. Gör. Seldağ HEYİK
Arş. Gör. Feriha ERFAN
Arş. Gör. Nuran CANBULAT
Arş. Gör. Necmi ÖZEMİR
Arş. Gör. Kamil BADE
87-B-14-01-10 Kocaeli Endüstri Bölgesinin Ulaşım Master Planına Elektrikli Toplu Taşıma Sistemleri ile Bilimsel Yaklaşım Önerileri ve Uygulamaları Kocaeli Üniversitesi , Kocaeli Üniversitesi 1987-11-01 1990-07-01
668 Prof. Dr. Orhan ATAN 87-B-14-01-09 Diliskelesi (Gebze) Civarının Jeolojik Hidrojeolojik ve Jeofizik Özellikleri Kocaeli Üniversitesi , Kocaeli Üniversitesi 1987-09-01 1989-12-01
669 Prof. Dr. Atilla ATAMAN 87-B-14-01-08 Mikroişlemci Denetimli Servomotor Kontrolü Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1987-11-01 1991-06-01
670 Prof. Dr. Galip CANSEVER Prof. Dr. Erhan ALTAN
87-B-12-01-21 Bilgisayar Denetimli Tezgahların Hareket İletimi ve Kontrol Sistemlerinde Yeni Tasarımlar Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 1987-09-01 1990-07-01
671 Prof. Dr. Ahmet EKERİM 87-B-07-02-19 Aluminyum Lityum Alaşımlarının Gradyent Altında Katılaştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1987-11-01 1991-01-01
672 Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU 87-B-07-02-18 İstanbul’da ki Kirli Hava ve Atmosfer Şartlarının Metalik Malzemenin Korozyonuna Etkisi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1987-11-01 1991-02-01
673 Prof. Dr. Ahmet TOPUZ 87-B-07-02-16 Ülkemiz Demir Çelik Tesislerinde Üretilen Profillerde İç Gerilmelerin Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1987-11-01 1989-01-01
674 Prof. Dr. Salih DİNÇER 87-B-07-01-23 Türk Linyitlerinin Sıvılaştırılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1987-09-01 1992-01-01
675 Prof. Dr. Neşet KADIRGAN 87-B-07-01-20 Gas Prosesleri Açısından Doğal Gazın Asetilen, LPG ve Hidrojenle Kıyaslaması ve Doğal Gazın Bu Konudaki Performansının Arttırılmaya Çalışılması. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 1987-11-01 1990-12-01
676 Prof. Dr. Adem BAŞTÜRK 87-B-05-02-17 Su ve Atıksu Arıtılmasında Kullanılan Lamelli Çöktürücülerin Geliştirilmesi ve Optimizasyonu İnşaat , Çevre Mühendisliği 1987-11-01 1990-06-01
677 Prof. Dr. Ayşenur ÖKTEN 87-B-03-02-11 Az Gelişmiş Ülkelerde Marjinal Sektörün Kalkınmadaki Rolü ve Mekan Organizasyonuna Etkisi.(Kadın İşgücünün İşlevi ve Mobilitesi Açısından) Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 1987-11-01 1990-12-01
678 Prof. Dr. H.Demir DİVANLIOĞLU 87-B-03-01-13 İstanbul Kenti Deniz Taşımacılığında Yeni Yaklaşımlar ve Terminal Sistemlerinin Tasarlanması Mimarlık , Mimarlık 1987-11-01 1991-12-01
679 Prof. Dr. Necati İNCEOĞLU 87-B-03-01-12 Tarihi Çevrelere Yeni Fonksiyonlar Kazandırılarak Yaşatılası Mimarlık , Mimarlık 1987-11-01 1991-11-01
680 Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU 87-B-02-01-27 Avrupa Topluluğuna Katılma Sürecinde Türk Bankacılık Sisteminin Yeri ve Sistemindeki Olası Değişmeler İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 1987-10-01 1991-10-01
681 Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR Prof. Dr. Göksel AKÇİN
Yrd. Doç. Dr. Gülten ÇETİN
Dr. Nilüfer GÜLDEDE
Uzman Mithat BAKOĞLU
87-B-01-02-05 Endüstriyel Atık Sularda Bulunan Ağır Metallerin Su Bitkileri İle Absorblanarak Arıtılması Fen - Edebiyat , Kimya 1987-11-01 1990-12-01
682 Prof. Dr. Sezen İSLİMYELİ Prof. Dr. Sabiha MANAV YALÇIN
Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR
Yrd. Doç. Dr. Naciye YILMAZ COŞKUN
87-B-01-02-04 Bazı Deniz Organizmalarının Kimyasal Yönden İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1987-11-01 1989-01-01
683 Prof. Dr. Şeniz KABAN 87-B-01-02-02 Bazı Heterohalkalı Alehidlerin Substitue- Fenilmetilhidrazonları Fen - Edebiyat , Kimya 1987-11-01 1990-07-01
684 Prof. Dr. Hüseyin AFŞAR 87-B-01-02-01 Okside Yüzeyli Kömürlerin Flotasyonla Zenginleştirilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 1987-11-01 1990-12-01
685 Yrd. Doç. Dr. Süha AKÇİZ 87-B-01-01-03 Püskürtme Yoluyla Pirohidroliz Tekniği ile Saf ve Katkılı Saydam-İletken SnO2 Filimlerinin Elde Edilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 1987-11-01 1991-10-01