BAPK Yönetimi

25 Temmuz 2003 tarih ve 25179 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2547 Sayılı Kanunun Değişik 58'inci maddesi gereğince hazırlanan "Üniversiteler Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kullanımı ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre yönetilmektedir.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü :

 Prof. Dr. Ayfer SARAÇ - (BAP Koordinatörü  )

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN - (Araştırma - Planlama Rektör Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN Başkan
Prof. Dr. Ayfer SARAÇ BAP Koordinatörü 
Prof. Dr. Eyüp BAĞCI Fen Bilimleri Enstitü Müd. V.
Doç. Dr. Ali Fuat ARICI Sosyal Bilimler Enstitü Müd. V.
Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI İnşaat Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK Mimarlık Fakülte Üyesi
Prof.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK ÇAKIR Makina Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Murat DONDURAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Fen Edebiyat Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Kimya-Metalurji Fakülte Üyesi
Doç. Dr. Hasan ÜNAL Eğitim Fakülte Üyesi
Prof. Dr. Yasin ÜST

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakülte Üyesi

Doç. Dr. Ahmet Faruk BAKAN Elektrik-Elektronik Fakülte Üyesi
Y.Doç.Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN Sanat ve Tasarım Fakülte Üyesi

 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İdari Yönetimi:

Şube Müdürü : Nurcan KOÇHAN

BAP Projeleri Takip Servisi

Memur: Evrim Seher MEKİK

Memur: Ayşe Sitare KARAKAŞ TİFTİKCİ

BAP Projeleri Muhasebe İşlemleri Servisi

Memur: Hatice YILMAZ (Ücretsiz İzinli)

Memur: Aydın ŞEVİK

Dış Destekli Projelerin Muhasebe İşlemleri Servisi

Memur: Ali DİKDERE

Memur: Şengül KALOĞLU (Ücretsiz İzinli)

Memur: Leyla KÜÇÜK

Memur:Seren GÜVEN

 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Memur: Gazi BAYLAN

Bilgisayar İşletmeni : Büşra YAŞAR