DOP Devam Eden Projeler
SN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ PROJE NO PROJE ADI FAKÜLTESİ,BÖLÜMÜ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Yrd. Doç. Dr. AYSUN GÜROL Doktora Öğrencisi Feyzi KAYSI
2016-09-04-DOP02 Meslek Yüksekokulu Programlarının Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2016-08-01 2018-02-01
2 Doç. Dr. Hasan ÜNAL Doktora Öğrencisi Mehmet CAN
2016-09-04-DOP01 Matematik Materyallerinin ve Matamatik Öğretimi Eğitim , İlköğretim 2016-08-01 2017-08-01
3 Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN Doktora Öğrencisi Yeliz KAYA
2016-09-01-DOP02 Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Eğitimi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri Eğitim , Eğitim Bilimleri 2016-01-01 2018-01-01
4 Prof. Dr. Mehmet GÜROL Doktora Öğrencisi Mehmet Kemal AYDIN
2016-09-01-DOP01 Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: Kuramsal Model Geliştirme ve Test Etme Çalışması Eğitim , Eğitim Bilimleri 2016-01-01 2017-07-01
5 Prof. Dr. Turan SAĞER Doktora Öğrencisi Günsu YILMA ŞAKALAR
2016-08-01-DOP01 TÜRKİYE’DE EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZEL EĞİTİM MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK BİR BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜZİK DERS MODÜLÜ TASARIMI (İSTANBUL ÖRNEĞİ) Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 2016-01-01 2017-07-01
6 Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ Arş. Gör. Fatih BOZKURT
2016-07-05-DOP02 Aspergillus flavus ve Aflatoksin B1 Toksininin Tespitine Yönelik Polimer Tabanlı Mikroakışkan Sensörlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
7 Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ Doktora Öğrencisi Çiğdem YILDIRIM
2016-07-05-DOP01 Emülsifikasyon-Çözücü Buharlaştırma Metodu ile Üretilen Nanopartiküller Kullanılarak Model Gıdaların Depolama Stabilitesinin Arttırılması Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
8 Prof. Dr. Mustafa CEMEK Doktora Öğrencisi Sadık GÖNEŞ
2016-07-04-DOP06 Fonksiyonel özelliğe sahip jelatin sentezi ve karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
9 Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE Doktora Öğrencisi Pelin PELİT
2016-07-04-DOP05 Q Humma Hastalığına Karşı Aşı Modeli Oluşturulması Amacıyla Sentetik Polimerlerin Lipopolisakkaritlerle Konjugatlarının Geliştirlmesi ve Yapıların İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2019-08-01
10 Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE Doktora Öğrencisi Tayfun ACAR
2016-07-04-DOP04 Ebola Virüsüne Ait Sentetik Peptid-Polimer Konjugatlarının ve Nanoformülasyonlarının Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2019-08-01
11 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Arş. Gör. Tuğba ÖZER
2016-07-04-DOP03 Kompozit yapıda polivinil klorür membran demir (II) ve (III) seçici yeni potansiyometrik elektrotların geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2018-08-01
12 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Doktora Öğrencisi Ayberk AKAT
2016-07-04-DOP02 Bronkopulmoner Displazi ile Ilişkilendirilen Belirli Genlerdeki Polimorfizmlerin Türk Popülasyonu Üzerinde Incelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-01-01 2017-07-01
13 Yrd. Doç. Dr. Vedat ŞİAP Doktora Öğrencisi Merve BULUT YILGÖR
2016-07-03-DOP05 Bazı Özel Sınıflara Ait Kodların Sınıflandırılması Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-08-01 2019-08-01
14 Doç. Dr. Muhammet KURULAY Doktora Öğrencisi Yaprak GÜLDOĞAN
2016-07-03-DOP04 Yüksek Mertebeli Matris Diferansiyel Denklemleri için Krylov Yöntemleri Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
15 Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU Doktora Öğrencisi Fatih AYLIKCI
2016-07-03-DOP03 Piezoelektrik/Metal/Piezoelektrik üç katmandan oluşan dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulmasının FEM ile incelenmesi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
16 Prof. Dr. Vatan KARAKAYA Doktora Öğrencisi Yunus ATALAN
2016-07-03-DOP02 Sabit Nokta Yaklaşimlariyla Bazi Diferansiyel ve Integral Denklemlerin Çözümleri Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
17 Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK Doktora Öğrencisi Seda GÖKTEPE KÖRPEOĞLU
2016-07-03-DOP01 Parabolik KDD'ler Tarafından Yönetilen Mekanik Sistemlerin Aktif Kontrolü Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
18 Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Arş. Gör. Gökhan ÖZER
2016-07-02-DOP02 AA7075 Alüminyum Alaşımında Yaşlandırma ve RRA İşlemleri ile Özelliklerin Değişimlerinin İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
19 Prof. Dr. Cengiz KAYA Arş. Gör. Cansu NOBERİ
2016-07-02-DOP01 FARKLI UYGULAMA ALANLARI İÇİN NANO BOYUTTA BOR ESASLI MALZEMELERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
20 Prof. Dr. Sema BAYKARA Doktora Öğrencisi Meltem KARAİSMAİLOĞLU
2016-07-01-DOP01 Hidrojen Üretimi Amacıyla Metal Katalizörlerin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2019-08-01
21 Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN Doktora Öğrencisi Sıtkı KOCAOĞLU
2016-06-04-DOP01 Bir Tümör Protezi Uzatma Modülünün Tasarımı, Analizi ve Zeki Kontrolü Makine , Mekatronik Mühendisliği 2016-08-01 2019-02-01
22 Yrd. Doç. Dr. Tufan DEMİREL Doktora Öğrencisi Serhat TÜZÜN
2016-06-03-DOP06 ÖZGÜN BİR YAKLAŞIM İLE YENİ BİR ÇOK KRİTERLİ KARAR DESTEĞİ YAKLAŞIMININ TASARLANMASI Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
23 Doç. Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL Doktora Öğrencisi Ömer Onur KAYA
2016-06-03-DOP04 Nükleer Santral Yakıt Atıklarının Taşınması ve Depolanmasına Yönelik Ağ Tasarımı Modeli Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
24 Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA Doktora Öğrencisi Hasan Tugay BİRİHAN
2016-06-03-DOP03 LOJİSTİK AĞLARIN TASARIMI VE YÖNETİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
25 Doç. Dr. Alev TAŞKIN GÜMÜŞ Doktora Öğrencisi Esra AYHAN
2016-06-03-DOP02 KAN DAĞITIM OPTİMİZASYONU Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
26 Doç. Dr. İhsan KAYA Arş. Gör. Melike ERDOĞAN
2016-06-03-DOP01 Stokastik Parametrelerin Karar Süreci Üzerine Etkilerinin Analizi Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
27 Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ Arş. Gör. Elanur ADAR
2016-05-02-DOP01 BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ SÜPERKRİTİK SU GAZİFİKASYONU İLE GAZLAŞTIRILARAK ENERJİ ELDESİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , Çevre Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
28 Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN Doktora Öğrencisi Serdar MERMER
2016-05-01-DOP07 Çok Katlı Betonarme Binaların Deprem Etkisi Altında Göçme Simülasyonları İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
29 Doç. Dr. Bilge DORAN Doktora Öğrencisi İlknur DALYAN
2016-05-01-DOP06 Farklı Tekniklerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme ve Kesme Performanslarının Belirlenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2019-02-01
30 Doç. Dr. Ali KOÇAK Öğr. Gör. Başak ZENGİN
2016-05-01-DOP05 Mevcut Yığma Binaların Doğrusal Olmayan Davranışlarının Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2019-02-01
31 Yrd. Doç. Dr. Fethullah CANPOLAT Doktora Öğrencisi Yurdakul AYGÖRMEZ
2016-05-01-DOP04 FİBER KATKILI SÜRDÜRÜLEBİLİR METAKAOLİN-UÇUCU KÜL TABANLI GEOPOLİMER HARCIN DURABİLİTE ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
32 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beşer KIZILKANAT Doktora Öğrencisi Büşra AKTÜRK
2016-05-01-DOP03 ALKALİLERLE AKTİVE EDİLMİŞ BAĞLAYICI SİSTEMLERİN ERKEN YAŞ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2019-08-01
33 Doç. Dr. Güray ARSLAN Doktora Öğrencisi Sinan CANSIZ
2016-05-01-DOP02 BETONARME KOLONLARIN YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
34 Yrd. Doç. Dr. Şenay ATABAY Doktora Öğrencisi Hamdi TEKİN
2016-05-01-DOP01 YAPI BİLGİ MODELLEMESİ SİSTEMİ (BIM)’ NİN TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE UYGULANMASI VE ADAPTASYONUNDA KRİTİK YOL HARİTASININ OLUŞTURULMASI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
35 Yrd. Doç. Dr. Muharrem MERCİMEK Doktora Öğrencisi Muhammed Ali TANDIRCIOĞLU
2016-04-04-DOP01 Dört Rotorlu İnsansız Hava Aracının Kontrolü ve Çarpışmadan Kaçınan Yol Planlaması Elektrik - Elektronik , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
36 Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Arş. Gör. Selin ÖZÇIRA
Doktora Öğrencisi Ali AĞÇAL
2016-04-02-DOP03 Kablosuz Enerji Transferinde Farklı Hava Aralıkları İçin Yüksek Verimli Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi Tasarımı ve Uygulanması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
37 Prof. Dr. M. Hadi SARUL Doktora Öğrencisi Betül ERDÖR TÜRK
2016-04-02-DOP02 Yakıt Pilli İnsansız Hava Araçlarına Yönelik Menzil Artırma Amaçlı Bir Güç Koşullandırma ve Proses Kontrol Sisteminin Kontrol Teknikleri Açısından İncelenmesi, Tasarımı ve Uygulanması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
38 Prof. Dr. M. Hadi SARUL Arş. Gör. Özgün GİRGİN
2016-04-02-DOP01 Dengesiz ve Lineer Olmayan Yük Durumu İçin Z-Kaynaklı Inverter Tasarımı ve Yeni Bir Kontrol Yönteminin Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2016-01-01 2018-07-01
39 Doç. Dr. Banu DİRİ Doktora Öğrencisi İsmail DURU
2016-04-01-DOP05 Uzaktan Eğitim Platformlarında Öğrenci Performans Tahmininin Ve Ölçümünün Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2019-02-01
40 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sıddık AKTAŞ Doktora Öğrencisi Ali YAMUÇ
2016-04-01-DOP04 Arama-tabanlı Yazılım Performans Ayarlama Sistemi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
41 Yrd. Doç. Dr. Gökhan BİLGİN Doktora Öğrencisi Uğur ERGÜL
2016-04-01-DOP03 Hiperspektral Görüntülerin Topluluk Öğrenme Yöntemleri ile Sınıflandırılması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
42 Yrd. Doç. Dr. Gökhan BİLGİN Doktora Öğrencisi Muhammet Said AYDEMİR
2016-04-01-DOP02 Hiperspektral Görüntülerde Yarı Güdümlü Öğrenme Teknikleri Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
43 Yrd. Doç. Dr. Fethullah KARABİBER Arş. Gör. Hamza Osman İLHAN
2016-04-01-DOP01 Biyomedikal Görüntülerde Hareketli Nesnelerin Analizi ve Takibi İçin Donanımsal Bir Sistem Gerçeklemesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
44 Prof. Dr. Zeynep ENLİL Doktora Öğrencisi Gülin GİRİŞKEN
2016-03-02-DOP03 İstanbul Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi: Yapısal, Sektörel ve Mekansal Değişim ve Dönüşümü Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2016-08-01 2017-08-01
45 Prof. Dr. İclal Sema DİNÇER Doktora Öğrencisi AHMET SIVAR ASLAN
2016-03-02-DOP01 Konut Alanlarının Yenilenmesinde Mortgage Kredisinin Etkisi :İstanbul ve Diyarbakır Örneği Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2016-01-01 2018-01-01
46 Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Doktora Öğrencisi Burak UZUN
2016-03-01-DOP03 DİNLEYİCİ KONUMU PARAMETRE DEĞERLERİNİN BÜTÜNSEL AKUSTİK KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM Mimarlık , Mimarlık 2016-08-01 2019-02-01
47 Yrd. Doç. Dr. Selim ÖKEM Doktora Öğrencisi BAHARAK FAREGHI BAVILOLYAEI
2016-03-01-DOP02 SOSYAL KONUTLARDA KULLANICI KATILIMI, MODÜLERLIK VE ESNEKLIK Mimarlık , Mimarlık 2016-01-01 2018-07-01
48 Doç. Dr. Z. Gül ÜNAL Doktora Öğrencisi Saadet GÜNDOĞDU FİDAN
2016-03-01-DOP01 Doğal ve İnsan Kaynaklı Afetlere Bağlı Göçlerde Kültür Mirasının Korunması Mimarlık , Mimarlık 2016-01-01 2018-01-01
49 Öğr. Gör. Dr. Evren Balta Paker 2016-02-03-DOP01 Türkiye’de Şiddetin Söylemsel Kuruluşu: TBMM Tutanakları Üzerinden Bir İnceleme (1980-2010) İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2016-08-01 2018-02-01
50 Doç. Dr. Tamer ÇETİN Öğr. Gör. Ali PİŞKİN
2016-02-01-DOP01 Türkiye’de Anayasal Denetimin Ekonomik Analizi İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2016-01-01 2017-07-01
51 Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK Doktora Öğrencisi Zehra ÖMEROĞLU ULU
2016-01-07-DOP01 Kalori Kısıtlaması ile beslenen MMTV-TGF- α farelerin farklı dokularından RNA-seq Analizi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-01-01 2018-01-01
52 Doç. Dr. Gürsel YEŞİLOT Doktora Öğrencisi Neslihan SÜZEN
2016-01-03-DOP03 Hiperhalkalarda Asalımsı Hiperidealler Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2019-08-01
53 Yrd. Doç. Dr. Özgür YILDIRIM Doktora Öğrencisi Meltem UZUN
2016-01-03-DOP02 DNA DİNAMİĞİNDEKİ PROBLEMLERDE KARARLILIK ANALİZ Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2019-08-01
54 Doç. Dr. Bayram Ali ERSOY Arş. Gör. Mehmet Emin KÖROĞLU
2016-01-03-DOP01 Bazı Grup Halkaları Üzerinde Tanımlı Kodların Yapıları Fen - Edebiyat , Matematik 2016-01-01 2018-01-01
55 Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ Doktora Öğrencisi Öznur DÜLGER KUTLU
2016-01-02-DOP05 Nanopartikül Konjuge Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel, Fotokimyasal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2018-08-01
56 Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Doktora Öğrencisi Cengiz EKEN
2016-01-02-DOP04 PİRAZOL DİKARBOKSİLİK ASİT SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2019-02-01
57 Doç. Dr. Gülnur KESER KARAOĞLAN Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AVCIATA
Doktora Öğrencisi Arif HIŞIR
2016-01-02-DOP03 ÖZEL GRUPLU FTALOSİYANİN SENTEZİ, NANO TiO2 İLE DOPLAMA YAPILARAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2019-08-01
58 Prof. Dr. Ferdane KARAMAN Doktora Öğrencisi Keziban HÜNER
2016-01-02-DOP02 Politiyofen, Poli (sulfonik asit difenil anilin) ve Nanokompozitlerinin Termoelektrik Özelliklerine Manyetik Alanın Etkisinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2018-08-01
59 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AVCIATA Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Arş. Gör. Semih GÖRDÜK
2016-01-02-DOP01 FTALOSİYANİN VE GEÇİŞ METALLERİ DOPLANMIŞ NANO TİO2 YAPISI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Meslek Yüksek Okulu , Teknik Programlar 2016-01-01 2019-01-01
60 Doç. Dr. Mustafa OKUTAN Doktora Öğrencisi Yunus KAYA
2016-01-01-DOP04 BOR NİTRÜR DOPLU İLETKEN POLİMERLERİN ELEKTROMANYETİK ZIRHLAYICI ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2018-08-01
61 Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL Doktora Öğrencisi Seda ERDÖNMEZ
2016-01-01-DOP03 Boya Duyarlı Güneş Pilleri İçin Foto-Anot Malzemelerinin Geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2018-08-01
62 Prof. Dr. Serap GÜNEŞ Doktora Öğrencisi Mehmet KAZİCİ
2016-01-01-DOP02 2-(6-Kloropiridin-3-il)-3-(9H-floren-2-il)-2-propennitril (CPFPN) Molekülünün Organik Güneş Pili Performansının Araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2017-08-01
63 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Doç. Dr. Nimet YILMAZ CANLI
Doktora Öğrencisi Alptekin YILDIZ
2016-01-01-DOP01 SMEKTOGENİK SIVI KRİSTAL MOLEKÜLLERİN ELEKTRO-OPTİKSEL İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2018-08-01
64 Prof. Dr. Fahri ÇELİK Doktora Öğrencisi Yasemin ARIKAN ÖZDEN
2015-10-01-DOP01 Denizaltı Kıç Formunun Sayısal ve Deneysel Olarak Optimizasyonu Gemi İnşaatı ve Denizcilik , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 2015-07-01 2017-07-01
65 Prof. Dr. Mehmet GÜROL Doktora Öğrencisi Bünyamin BAVLI
2015-09-01-DOP03 İngilizce Öğretmenlerinin Dil Becerileri Yeterlik Algıları ve Öğretim Yeterlikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2018-07-01
66 Yrd. Doç. Dr. Banu TOY Doktora Öğrencisi Rafet GÜNAY
2015-09-01-DOP02 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DERS ARAŞTIRMASI MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ: ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
67 Yrd. Doç. Dr. AYSUN GÜROL Doktora Öğrencisi Betül TONBULOĞLU
2015-09-01-DOP01 Türkiye'deki Uzaktan Öğretim Programlarının "Öğretim" ve "Ölçme-Değerlendirme" Boyutunda Değerlendirilmesi. Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-01-26 2017-01-26
68 Prof. Dr. Rifat ŞAHİNER Doktora Öğrencisi Ozan YAVUZ
2015-08-02-DOP01 Antropolojinin Fotografik Temsili: Bellek, Estetik ve Kanıt Sanat ve Tasarım , Sanat 2015-07-01 2017-07-01
69 Doç. Dr. İbrahim EMİROĞLU Doktora Öğrencisi Tolga Saim BAŞÇETİN
2015-07-03-DOP01 Farklı Katkılama mekanizmalarına sahip optik fiber Kuvvetlendiricilerin optimum verimlilik hesaplarına Genetik Algoritmanın Uygulanması Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
70 Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN Doktora Öğrencisi Meral YILDIRIM
2015-07-01-DOP04 Endüstriyel Atıkların Yapı Sanayinde Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2018-07-01
71 Prof. Dr. Mualla ÖNER Doktora Öğrencisi Tuğçe BEKAT
2015-07-01-DOP03 Biyobozunur Polimerlerde Gaz Geçirgenliğinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
72 Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU Doktora Öğrencisi Emmanuel NGAHA
2015-07-01-DOP02 BİR PESTİSİTİN DOĞAYA DAĞILIMININ İZLENMESİ VE PERLİT DESTEKLİ TiO2 İLE FOTOKATALİTİK BOZUNMASI Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2018-07-01
73 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Doktora Öğrencisi Bilge COŞKUNER
2015-07-01-DOP01 HİDROJEN DEPOLAMA ORTAMI OLARAK B-N BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLENMESİ VE HİDROJEN ÜRETİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
74 Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN Arş. Gör. Mehmet Emin AKTAN
2015-06-04-DOP01 Teşhis ve tedavi amaçlı zeki rehabilitasyon destek sistemi Makine , Mekatronik Mühendisliği 2015-07-01 2018-01-01
75 Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR Doktora Öğrencisi Mustafa Egemen TANER
2015-06-03-DOP02 KONTEYNER TERMİNALLERİNDE STOK SAHASI OPERASYONLARININ META-SEZGİSEL YÖNTEMLERLE ANALİZİ VE ENTEGRE BİR ÇEVRECİ KARAR DESTEK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI Makine , Endüstri Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
76 Yrd. Doç. Dr. İlyas İSTİF Doktora Öğrencisi Tunc TUNCEL
2015-06-01-DOP02 Pin on disk deney düzeneğinde aşınma karakteristiklerinin modellenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
77 Doç. Dr. Halil ÖZER Doktora Öğrencisi Engin ERBAYRAK
2015-06-01-DOP01 Kendi-kendini Onaran Akıllı Yapıştırıcı Kırılma Tokluğunun Nümerik ve Deneysel Olarak Belirlenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
78 Yrd. Doç. Dr. Uğur KURT Doktora Öğrencisi Abdal Hadi F. M. DEGHLES
2015-05-02-DOP08 Deri Endüstrisi Atıksularının Yeniden Kullanılması ve Geri Kazanım Amaçlı Elektrokoagülasyon-Elektrodiyaliz Uygulaması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
79 Doç. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN Doktora Öğrencisi Bahar İKİZOĞLU
2015-05-02-DOP06 SULARA KARIŞAN ANTİBİYOTİKLERİN KONSANTRASYON TAYİNİ VE GİDERİMİ İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
80 Prof. Dr. Yaşar NUHOĞLU Doktora Öğrencisi Gül Sümeyra AKÇAY HAN
2015-05-02-DOP05 YALOVA İLİ VE CİVARININ ÇEVRESEL RADYASYON SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ, İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
81 Doç. Dr. Eyüp DEBİK Doktora Öğrencisi Halil İbrahim UZUN
2015-05-02-DOP04 Yeraltı Sularında Bulunan İyonik Kirleticilerin Kapasitif Deiyonizasyon Prosesiyle Giderilebilirliğinin Araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
82 Doç. Dr. Eyüp DEBİK Arş. Gör. Kübra ULUCAN
2015-05-02-DOP02 Kalıcı Organik Kirleticilerin Su Ortamından Nanopartiküllerle Arıtılabilirliği İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
83 Prof. Dr. Güleda ENGİN Doktora Öğrencisi Nouha BAKARAKI
2015-05-02-DOP01 Membran Biyoreaktörlerde Sinyal Iletimi Inhibisyonunun Etkisi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
84 Doç. Dr. Barış SEVİM Doktora Öğrencisi Ahhmet Tuğrul TOY
2015-05-01-DOP02 Patlamaların, Mühendislik Yapılarının Davranışlarına Etkisi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
85 Yrd. Doç. Dr. Nuran GÜZEL Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa AYDIN
2015-05-01-DOP01 Fonksiyonel Derecelendirilmiş Mikroplakların Statik ve Dinamik Analizi Fen - Edebiyat , Matematik 2015-01-26 2017-07-26
86 Prof. Dr. Abdullah BAL Doktora Öğrencisi Hamidullah BİNOL
2015-04-03-DOP03 Uyarlamalı Çekirdek Tabanlı Fukunaga&Koontz Dönüşümü ile Hiperspektral Görüntülerde Hedef Tespiti Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
87 Prof. Dr. Hacı BODUR Arş. Gör. Erdem AKBOY
2015-04-02-DOP02 Inverterler İçin Yeni ve Modüler Bir Yumuşak Anahtarlama Hücresinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2015-07-01 2018-07-01
88 Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜNEY Doktora Öğrencisi Halil İbrahim POLAT
2015-03-01-DOP01 İdeal Kentsel Dönüşüm Sisteminin Bulunması İçin Yapısal ve Bölgesel Verilere Dayalı Model Geliştirilmesi Mimarlık , Mimarlık 2015-07-01 2017-07-01
89 Doç. Dr. Süleyman DOĞAN Doktora Öğrencisi Aylin YAVAŞ
2015-01-12-DOP01 Türkiye'de Azınlık ve Devlet Lisesinde Çokkültürlü Eğitim Olgusunun İncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması Fen - Edebiyat , İnsan ve Toplum Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
90 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Doktora Öğrencisi Munise YURTSEVER
2015-01-07-DOP01 ENDÜSTRİYEL OLARAK KULLANILABİLECEK LİPAZLARI KODLAYAN GENLERİN ZEYTİNDEN (Olea europaea L.) KLONLANMASI Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-01-26 2018-01-26
91 Yrd. Doç. Dr. İbrahim DEMİR Doktora Öğrencisi Metin VATANSEVER
2015-01-05-DOP02 Model Bazlı Zaman Serileri Kümeleme Yöntemlerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama Fen - Edebiyat , İstatistik 2015-01-26 2017-07-26
92 Yrd. Doç. Dr. İbrahim DEMİR Doktora Öğrencisi Ersin ŞENER
2015-01-05-DOP01 Regresyon Modelleri için Wavelet Tabanlı Bayesgil Yaklaşımların İncelenmesi ve Bir Uygulama Fen - Edebiyat , İstatistik 2015-01-26 2017-07-26
93 Doç. Dr. Gürsel YEŞİLOT Doktora Öğrencisi Deniz SÖNMEZ
2015-01-03-DOP03 Değişmeli Halkalar Üzerindeki Bazı Bulanık İdealler Fen - Edebiyat , Matematik 2015-01-26 2017-07-26
94 Doç. Dr. Bayram Ali ERSOY Doktora Öğrencisi Ashraf ABUMGHAİSEEB
2015-01-03-DOP02 Bulanık ( Soft, Sezgisel) hiper cebirsel gamma yapılar Fen - Edebiyat , Matematik 2015-01-26 2017-07-26
95 Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN Doktora Öğrencisi Ayşegül BAYRAM
2015-01-03-DOP01 Sonlu ve Değişmeli Halkalarda Lineer Kodlar Fen - Edebiyat , Matematik 2015-01-26 2017-07-26
96 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Arş. Gör. Gürkan KARANLIK
2015-01-02-DOP08 Yeni Tip Mesogenik Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Davranışlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2018-07-01
97 Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL Doktora Öğrencisi Umran DURU KAMACI
2015-01-02-DOP06 Fitazın İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2018-07-01
98 Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Doktora Öğrencisi Mehmet Serkan ÇAM
2015-01-02-DOP05 PİRAZOL KARBOKSİLİK ASİT SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2018-01-01
99 Doç. Dr. Lokman TORUN Doktora Öğrencisi Nihat AKKURT
2015-01-02-DOP04 Triazin Esaslı Yapılar: Yeni Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2017-07-26
100 Doç. Dr. Nevin SAN Araştırmacı Çağdaş BÜYÜKPINAR
2015-01-02-DOP03 Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihaz Duyarlılığının Yarıklı Kuartz Tüp (YKT) İle Artırılması ve YTK İç Yüzeyinin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2017-07-26
101 Prof. Dr. Ayfer SARAÇ Doktora Öğrencisi Gülsüm KARAÇETİN
2015-01-02-DOP02 YENİ YÜZEY AKTİF MADDELER VARLIĞINDA FARKLI EMÜLSİYON POLİMERLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2018-01-26
102 Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Doktora Öğrencisi Serap MUTLU YANİÇ
2015-01-02-DOP01 KALAMİTİK SIVI KRİSTALLERİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ VE POLİMERDE SAÇILMIŞ SIVI KRİSTAL KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2018-01-26
103 Prof. Dr. Serap GÜNEŞ Doktora Öğrencisi Sinem BOZAR
2015-01-01-DOP05 Polimer güneş pillerinde yarıiletken ince filmlerin elektron taşıyan tabaka olarak kullanıması Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
104 Prof. Dr. Merih SERİN Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU
2015-01-01-DOP04 Nano yapılı non-volatile bellek aygıtlarının üretimi ve karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2018-07-01
105 Doç. Dr. Ayşe DURUSOY Doktora Öğrencisi Makbule TAMKAŞ
2015-01-01-DOP03 Düşük Enerji Seviyelerindeki Dipol Modların Dağılım Fonksiyonlarının Deneysel Olarak İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
106 Doç. Dr. Kutsal BOZKURT Doktora Öğrencisi Neslihan AYARCI
2015-01-01-DOP02 Radyasyonun Güneş Pilleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ve Nükleer Piller Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
107 Yrd. Doç. Dr. Serkıs YEŞİLKAYA Doktora Öğrencisi Ünzile ULUTAŞ
2015-01-01-DOP01 ZnS/CuInS2 Güneş Pillerinin Özellikleri Fen - Edebiyat , Fizik 2015-01-26 2018-01-26
108 Doç. Dr. Reşat KÖŞKER Doktora Öğrencisi İsmail GÜLTEN
2014-07-03-DOP01 Tek sıralı içi boş peryodik eğrilikli lifler bulunan kompozit malzemede iç burkulma ve gerilme analizi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2014-02-03 2017-08-03
109 Prof. Dr. Necmettin MARAŞLI Doktora Öğrencisi Fatih KILIÇ
2014-07-02-DOP06 Alüminyum Esaslı Çoklu Metalik Alaşımların Doğrusal Katılaştırılmasının Elektriksel ve Termal İletkenliğine Katılaştırma Hızının Etkisi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
110 Prof. Dr. H. Aygül YEPREM Doktora Öğrencisi Yasin GENÇ
2014-07-02-DOP05 Monolitik Refrakterlerde Modifiye Silikat Türevlerinin Etkileri Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
111 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER Arş. Gör. Mustafa KOCABAŞ
2014-07-02-DOP02 Ön İşlemli Akımsız Nikel ve Bor Nitrür Takviyeli Akımsız Nikel Kaplanmış Anodize Alüminyum Yüzeylerin Özellikleri Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-02-03 2018-02-03
112 Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ Doktora Öğrencisi Sevilay NİGAR
2014-07-01-DOP05 YÜKSEK GAZ/SU BUHARI GEÇİRGENLİKLİ POLİÜRETAN NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
113 Yrd. Doç. Dr. Osman İSMAİL Doktora Öğrencisi Özlem GÖKÇE KOCABAY
2014-07-01-DOP04 Biyopolimerik Misellerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Modifiye Edilmiş Anti-kanser İlaçların Kontrollü Salımında Kullanılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
114 Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL Doktora Öğrencisi Pınar ÇAKAR
2014-07-01-DOP03 YAZMA ESERLERDE KULLANILAN DEMİR PİGMENTLERİNİN BELİRLENMESİ VE KAĞIDIN YAŞLANMA KİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
115 Doç. Dr. Jale GÜLEN Arş. Gör. Berrin SAYGI YALÇIN
2014-07-01-DOP02 Soma Linyit Toz Kömürlerinin Katkı Maddeleriyle Briketlenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
116 Yrd. Doç. Dr. Tarkan SANDALCI Doktora Öğrencisi Yasin KARAGÖZ
2014-06-01-DOP05 Çift Yakıtlı Motorlarda Performans ve Emisyon Optimizasyonu Makine , Makina Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
117 Doç. Dr. Anıl AKDOĞAN Doktora Öğrencisi Cem YURCİ
2014-06-01-DOP04 Çok Parçalı Sac Konstrüksiyonlarda Kümülatif Ölçü Sapmalarının Ölçme ve Analizlere Dayalı Olarak Belirlenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
118 Doç. Dr. Muharrem BOĞUÇLU Doktora Öğrencisi Bora ŞENER
2014-06-01-DOP03 ÇİFT ÇEKİMLİ KAPLARIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE BASTIRICI BASINCININ BÖLGESEL DEĞİŞİMLERİ VE PROGRAMLANMASI Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
119 Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKÇE Doktora Öğrencisi Mansur TÜFEKÇİ
2014-05-01-DOP04 ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI ÇİMENTO ESASLI AĞIR KOMPOZİTLERİN (UHPC) MEKANİK, İÇYAPI VE RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
120 Doç. Dr. Nabi YÜZER Arş. Gör. Didem OKTAY
2014-05-01-DOP02 Enjeksiyon Yöntemi (Grouting) İle Onarılmış Tarihi Tuğla Duvarların Performansının İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-02-03 2018-02-03
121 Yrd. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ Arş. Gör. Emre AKINAY
2014-05-01-DOP01 Sıkışabilir Yatak Malzemesi Kullanımının Gömülü Esnek Boru Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
122 Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ Arş. Gör. Mehmet Ali BELEN
2014-04-03-DOP03 Uniform Olmayan Mikroşerit Transmisyon Hatlarıyla Mikrodalga Kuvvetlendiricisi Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
123 Yrd. Doç. Dr. Bülent VURAL Doktora Öğrencisi Enes UĞUR
2014-04-02-DOP03 Yakıt Pili ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Güç Sistemi İçin Yük Paylaşımlı Bir Güç Dönüştürücü Tasarımı ve Uygulaması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2014-08-01 2017-02-01
124 Yrd. Doç. Dr. Adem ÜNAL Arş. Gör. Hakan AKÇA
2014-04-02-DOP02 Farklı Teknolojilere Sahip Led Sürücülerinin Elektrik Şebekesi ve Led’ler Üzerindeki Etkileri Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
125 Yrd. Doç. Dr. Fethullah KARABİBER Doktora Öğrencisi Çoşkun KAZMA
2014-04-01-DOP02 Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavisinde Kullanılacak Kortikal Ölçev Sisteminin Donanım Olarak Gerçeklenmesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2014-08-01 2017-02-01
126 Yrd. Doç. Dr. Burak ÜLMAN Doktora Öğrencisi Süleyman GÜDER
2014-02-03-DOP03 Hıristiyan ve İslami Kurtuluş Teologlarının Öze Dönüş Mücadelesi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2014-08-01 2016-08-01
127 Doç. Dr. Fuat AKSU Doktora Öğrencisi Ümran ÜÇBAŞ
2014-02-03-DOP01 NEOKLASİK REALİZM VE TÜRKİYE’DE DIŞ POLİTİKANIN SÜREÇSEL ANALİZİ İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2014-08-01 2017-08-01
128 Prof. Dr. Yücel ŞAHİN Doktora Öğrencisi Hürmüz GÜRSU
2014-01-02-DOP06 ELEKTROKİMYASAL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2017-08-01
129 Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ Doktora Öğrencisi Göknur YAŞA ATMACA
2014-01-02-DOP03 YENİ SİLİKON FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE FOTODİNAMİK TERAPİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2017-08-01
130 Doç. Dr. Güzin ALPDOĞAN Doktora Öğrencisi Özün GÖREL MANAV
2014-01-02-DOP02 SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE PESTİSİT ANALİZİ İÇİN DENEYSEL TASARIM UYGULAMALARI Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2017-08-01
131 Doç. Dr. İkbal KOYUNCU Doktora Öğrencisi Deniz ARSLAN
2014-01-02-DOP01 Atık Sulardan Ağır Metallerin Giderimi İçin Yeni Kompozitlerin Geliştirilmesi Ve Ultrafiltrasyon Tekniğinin Uygulanması Fen - Edebiyat , Kimya 2014-02-03 2017-02-03
132 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Doktora Öğrencisi Damla BULUT
2014-01-01-DOP01 İnce yaygı ZnO in ısıl buharlaştırma yöntemi ile büyütülmesi ve yapısal ve optik özelliklerinin araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2014-02-03 2017-02-03
133 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Yük. Müh. Eyüp EREN
2013-07-01-DOP02 Alkali Aktivasyonu Yöntemleri ile Beton Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2017-06-14
134 Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN Doktora Öğrencisi Serkan ÜNSAL
2013-04-04-DOP01 Çoklu Mikroelektromekanik (MEMS) Algılayıcılar Kullanarak Ataletsel Seyrüsefer Sistemi Gerçeklenmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2013-06-14 2015-12-14