DOP Biten Projeler Listesi
SN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ PROJE NO PROJE ADI FAKÜLTESİ,BÖLÜMÜ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Prof. Ruhi AYANGİL Arş. Gör. Esra BERKMAN
29-08-01-DOP01 Haçatur Avetisyan’ın Kanun Eserleri Özelinde XX. Yüzyıl Ermenistan Kanun Sanatı ile Türk Kanun Sanatının Karşılaştırmalı Analizi. Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 2010-05-15 2012-05-15
2 Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE Arş. Gör. Kadriye KIZILBEY
29-07-04-DOP01 Melanoma Hastalğını Oluşturan Sentetik Peptidlerin Poliakrilikasit ve Kopolimerleri ile Konjugasyonu. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2010-01-04 2011-01-04
3 Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU Doktora Öğrencisi Eylem KARATAŞ
29-07-03-DOP02 Çatlak İçeren Dikdörtgen Kalın Plağın Delaminasyonunun İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
4 Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU Doktora Öğrencisi Ülkü BABUŞCU YEŞİL
29-07-03-DOP01 Silindirik Boşluk İçeren Anizotrop Kalın Plağın Statik ve Dinamik Gerilme Analizi. Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
5 Doç. Dr. Nalan ADAŞOĞLU AKGÜN Doktora Öğrencisi Engin TEKNECİ
29-07-01-DOP01 Yemeklik Yağ Rafinasyon Atıklarından Süperkritik CO2 Ekstraksiyonu İle Değerli Ürün Eldesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2010-01-04 2012-01-04
6 Prof. Dr. Erhan ALTAN Arş. Gör. Dr. Alper UYSAL
29-06-01-DOP01 Kesici Ağzı Yuvarlatılmış Aşınmış Takımlarda Ortogonal Talaş Kaldırmanın Kayma Hatları ile Modellenmesi ve Modele Dayalı Kesme Kuvvetlerinin İncelenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
7 Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ Arş. Gör. Kamil B. VARINCA
29-05-02-DOP01 Akümülatör İmalat Tesisi Arıtma Çamurlarının Çimento ile Katılaştırmasında Atık/Çimento Oranının Fiziksel Dayanım Üzerine Etkisinin Araştırılması. İnşaat , Çevre Mühendisliği 2010-05-15 2013-05-15
8 Prof. Dr. Hacı BODUR Arş. Gör. Sevilay ÇETİN
29-04-02-DOP01 Yeni bir Yumuşak Anahtarlamalı ve Yüksek Güç Faktörlü AC-DC Dönüştürücünün Geliştirilmesi ve Gerçekleştirilmesi. Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2010-01-04 2013-01-04
9 Prof. Dr. Betül ŞENGEZER Doktora Öğrencisi Çağdaş KUŞÇU
29-03-02-DOP01 İstanbul’da Kentsel İklim Üzerine Antropojenik Etkiler: Kent Isı Adalarının İncelenmesi. Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2010-05-15 2012-05-15
10 Prof. Dr. Ferdane KARAMAN Arş. Gör. Dr. Özlem YAZICI
29-01-02-DOP03 Poli(sülfonikdifenil anilin)in ve Poli(etilen glikol)ile Diblok Kopolimerinin Yüzey Özelliklerinin incelenmesi ve Diblok Kopolimerin Organik/inorganik Hibrit Partiküllerinin Hazırlanmaı Fen - Edebiyat , Kimya 2010-01-04 2012-01-04
11 Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
29-01-02-DOP02 Çeşitli Polimer-Polimer Karışımlarının Ters Gaz Kromatografi, Vizkozite ve İletkenlik Metodlarıyla Karakterizasyonu. Fen - Edebiyat , Kimya 2010-01-04 2012-01-04
12 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Doktora Öğrencisi Öznur YAŞA ŞAHİN
29-01-02-DOP01 Kıvrık Çekirdekli Sıvı Kristallerin Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu. Fen - Edebiyat , Kimya 2010-01-04 2012-01-04
13 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Doktora Öğrencisi İsa RAHMANLAR
2016-07-04-DOP01 Farklı İçerikli Biyoaktif Camların Biyosilikadan Ergitme Yöntemiyle Üretimi ve Biyoaktivitelerin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-01-01 2017-07-01
14 Doç. Dr. Ali Fuat GÜNERİ Doktora Öğrencisi Muhammet Fatih AK
2016-06-03-DOP05 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SİNİRSEL BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI KULLANILARAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
15 Doç. Dr. Ali Fuat GÜNERİ Doktora Öğrencisi Muhammet GÜL
2015-06-03-DOP01 AFET OLAYLARINDA ACİL DEPARTMAN KAPASİTELERİNİN SİMÜLASYON TABANLI MODELLENMESİ: BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ UYGULAMASI Makine , Endüstri Mühendisliği 2015-01-26 2016-07-26
16 Prof. Dr. Özer ÇINAR Doktora Öğrencisi Adem YURTSEVEN
2015-05-02-DOP07 Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerle Tekstil Endüstrisi Atuksularının Arıtımı ve Su Geri Kazanımı İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-07-01 2017-01-01
17 Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI Doktora Öğrencisi F. Büşra YAMAN
2015-05-02-DOP03 Sakarya Nehri Su Kalitesinin Mevsimsel Karakterizasyonu ve Mikrokirleticilerin İleri Arıtım Yöntemleriyle Giderilmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
18 Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ Doktora Öğrencisi Peyman MAHOUTI
2015-04-03-DOP02 Mikrodalga duyar uygulamalarına yönelik meta-materyal temelli yüksek performanslı mikrodalga devre tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015-01-26 2017-07-26
19 Yrd. Doç. Dr. İsmail AKSOY Doktora Öğrencisi Yakup ŞAHİN
2015-04-02-DOP03 İki Yönlü DC-DC Dönüştürücüler İçin Yeni Bir Yumuşak Anahtarlama Hücresinin Geliştirilmesi ve Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2015-07-01 2018-07-01
20 Yrd. Doç. Dr. İsmail AKSOY Arş. Gör. Naim Süleyman TINĞ
2015-04-02-DOP01 Yumuşak Anahtarlamalı Yeni Bir DC-DC PWM Dönüştürücünün Geliştirilmesi ve Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2015-07-01 2018-07-01
21 Prof. Dr. Ensar YILMAZ Doktora Öğrencisi Sinem SEFİL
2015-02-01-DOP01 Türkiye’de Finansal Krizlerin Gelir Dağılımı Maliyetleri Üzerine Üç Deneme İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2015-01-26 2017-01-26
22 Prof. Dr. Metin TÜLÜ Doktora Öğrencisi Mustafaulvi GÜRBÜZ
2015-01-02-DOP07 Mikrodalga Destekli yeni nesil PAMAM türü dendrimerlerin sentezi ve İlaç Taşıyıcı Özelliklerinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2016-07-01
23 Yrd. Doç. Dr. Adem Cengiz ÇEVİKEL Doktora Öğrencisi Esin AKSOY
2014-09-04-DOP01 Lineer Olmayan Kesir Mertebeli Diferansiyel Denklemlerin Tam Çözüm Yöntemleri Eğitim , İlköğretim 2014-08-01 2016-02-01
24 Prof. Dr. Mustafa CEMEK Doktora Öğrencisi Ayşe Tuba KOCAMAN
2014-07-04-DOP03 Kalkopirit ve pirit minerallerinin asidofilik bakterilerle biyoliçi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-08-01 2016-08-01
25 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Uzman Pınar TERZİOĞLU
2014-07-04-DOP02 Buğday Kabuğu Külünden Zeolit Üretilmesi ve Adsorpsiyon Performansının İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-08-01 2015-08-01
26 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Doktora Öğrencisi Ekrem AKBULUT
2014-07-04-DOP01 Toplumumuzda Ankilozan Spondilit Hastalığına Genetik Yatkınlığın Kütle Spektroskopisi ile Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-02-03 2016-02-03
27 Doç. Dr. İbrahim EMİROĞLU Doktora Öğrencisi Mustafa Zahid GÜRBÜZ
2014-07-03-DOP03 CAM KESME PROBLEMİNE ÇOK AMAÇLI YAKLAŞIM Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2014-08-01 2015-08-01
28 Prof. Dr. Vatan KARAKAYA Doktora Öğrencisi Kadri DOĞAN
2014-07-03-DOP02 Bazı Geometrik özellikler ve sabit nokta iterasyonları Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
29 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Doktora Öğrencisi Aysu AYDINOĞLU
2014-07-02-DOP04 BİYOMİMETİK YÖNTEMLE YENİ NESİL DENTAL RESTORATİF MALZEMELERİN ÜRETİMİ Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2016-02-01
30 Prof. Dr. Mustafa ÇİĞDEM Arş. Gör. Çağlar YÜKSEL
2014-07-02-DOP03 Alüminyum Ergitmesinde ve Geri Dönüşümünde Metal Kayıplarının ve Ergitme Kayıplarının Azaltılması ve Sıvı Metal Kalitesinin Artırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-02-03 2016-02-03
31 Prof. Dr. Ahmet EKERİM Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
2014-07-02-DOP01 Grafen Sentezi ve Elektrot Malzemesi Olarak Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
32 Prof. Dr. Sema BAYKARA Doktora Öğrencisi Nafi Özgür GÜLDAL
2014-07-01-DOP01 H2S'ten Hidrojen Üretimi Amacıyla Perovskit Katalizörlerin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
33 Doç. Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL Doktora Öğrencisi Muhammet DEVECİ
2014-06-03-DOP01 Havayolu Operasyonlarında Planlama ve Çizelgeleme Makine , Endüstri Mühendisliği 2014-08-01 2017-02-01
34 Doç. Dr. Ahmet DAĞDAŞ Arş. Gör. Mustafa Tahir AKKOYUNLU
2014-06-01-DOP02 Linyit Kömürlerinin Hareketli Yatakta Kurutulması Makine , Makina Mühendisliği 2014-02-03 2015-08-03
35 Yrd. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Arş. Gör. Aydın Hacı DÖNMEZ
2014-06-01-DOP01 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile Pompalarda Kavitasyon Analizi Makine , Makina Mühendisliği 2014-02-03 2016-02-03
36 Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ Doktora Öğrencisi Mustafa YALÇIN
2014-05-03-DOP01 Jeotermal Alanların CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Araştırılması: Akarçay Havzası (Afyonkarahisar) Örneği İnşaat , Harita Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
37 Yrd. Doç. Dr. Zeynep IŞIK Arş. Gör. Hande ALADAĞ
2014-05-01-DOP03 Yap İşlet Devret (YİD) Tipi Ulaştırma Projelerinde Risk Yönetim Modeli İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-02-03 2018-02-03
38 Yrd. Doç. Dr. Hacı İLHAN Doktora Öğrencisi Erdoğan AYDIN
2014-04-03-DOP01 Uzaysal Modülasyon TabanlıYüksek Başarımlı Röleli Sistemler Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
39 Yrd. Doç. Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI Arş. Gör. Onur ELMA
2014-04-02-DOP01 Akıllı Şebekeler İçin Yeni Bir Ev Enerji Yönetim Algoritmasının Geliştirlmesi ve Uygulanması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2014-02-03 2016-08-03
40 Prof. Dr. Nizamettin AYDIN Doktora Öğrencisi Ferhat CANBAY
2014-04-01-DOP03 Kompleks Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Düşük Güç Tüketimli Yeniden Yapılandırılabilir Kapı Dizileri İle Çok Kanallı Doppler Ultrason Sinyallerinin Gerçek Zamanda Paralel Olarak İşlenmesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
41 Doç. Dr. Fuat AKSU Doktora Öğrencisi Aydın ŞIHMANTEPE
2014-02-03-DOP02 TÜRKİYE’DE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİNDE KARAR ALICININ OPERASYONEL KODLARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÖRNEĞİ İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2014-08-01 2016-08-01
42 Prof. Dr. Ömer GÖK Doktora Öğrencisi Serap ÖZCAN
2014-01-03-DOP02 f-cebirleri ve f-modüllerinin sıralı ve ikinci sıralı duali üzerindeki Lineer operatörler ve ortomorfizmalar Fen - Edebiyat , Matematik 2014-08-01 2017-08-01
43 Yrd. Doç. Dr. Yusuf ZEREN Doktora Öğrencisi Lütfi AKIN
2014-01-03-DOP01 Ağırlıklı Ve Değişken Üslü Lebesgue Uzayında Hardy Operatörünün Kompaktlığı Fen - Edebiyat , Matematik 2014-02-03 2015-08-03
44 Doç. Dr. Nevin SAN Doktora Öğrencisi Dila KAYA
2014-01-02-DOP05 Sudaki Organik Boyar Maddelerin Polimerik Reçineler Üzerine Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2016-08-01
45 Prof. Dr. Nüket ÖCAL Doktora Öğrencisi Hüseyin SERVİ
2014-01-02-DOP04 Türkiye’de Yetişen Bazı Tanacetum L. Türleri Üzerinde Fitokimyasal Araştırmalar ve Biyoaktivite Çalışmaları Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2017-02-01
46 Doç. Dr. Kutsal BOZKURT Doktora Öğrencisi Esra YÜKSEL
2014-01-01-DOP02 Nötron Bakımından Zengin Çekirdeklerde Nükleer Kollektif Modların QRPA Yöntemi ile İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2014-08-01 2016-02-01
47 Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV Arş. Gör. Emrah Şefik ABAMOR
2013-07-04-DOP02 Nanopartikül İçeren Farklı Kombinasyonların Kütanöz Leishmaniasis Etkenlerine Karşı In Vitro ve In Vivo Antiparaziter Etkilerinin İncelenmesi ve Hastalığın Tedavisinde Yeni Yaklaşımların Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2015-06-14
48 Doç. Dr. Reşat KÖŞKER Doktora Öğrencisi Fatma ÇOBAN
2013-07-03-DOP01 Yerel Eğrilikli İki Ve Üç Duvarlı Karbon Nanotüplerin Gerilme Ve Stabilite Analizi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2013-06-14 2016-02-14
49 Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Arş. Gör. Alptekin KISASÖZ
2013-07-02-DOP01 Savunma Sanayiinde Kullanılan Dubleks Paslanmaz Çeliğin Kaynağında Isıl Girdilerin Modellenmesi ve Deneysel Verilerin Eldesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
50 Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL Doktora Öğrencisi Hanife BİLGİÇ
2013-07-01-DOP03 Thiram’in Yüzey Aktif Madde Miselleriyle Çözündürülmesi ve Misel İçeren Ortamlarda Adsorbanlar ile Etkileşimlerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2015-06-14
51 Prof. Dr. Sema BAYKARA Doktora Öğrencisi Emrah KINAV
2013-07-01-DOP01 Mevcut Yakıt Altyapısını Kullanan Yeni Bir Elektrikli Araç Tasarımı Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
52 Yrd. Doç. Dr. Utku BÜYÜKŞAHİN Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRLI
2013-06-04-DOP01 Optik Temmelli Dokunmatik bir Protip Algılayıcının Gerçekleştirlmesi ve Geliştirilmesi Makine , Mekatronik Mühendisliği 2013-06-14 2015-06-14
53 Doç. Dr. Ali Fuat GÜNERİ Doktora Öğrencisi Ufuk BÖLÜKBAŞ
2013-06-03-DOP01 Teknoloji Yatırım Projelerinin Risk Değerlendirmesine Yönelik Geliştirilen Çok Ölçütlü Bir Karar Verme Modeli Makine , Endüstri Mühendisliği 2013-06-14 2015-09-14
54 Prof. Dr. Hakan KALELİ Doktora Öğrencisi Doğuş ÖZKAN
2013-06-01-DOP01 Motor Yağları Katkı Maddelerinin Segman ve Silindir Yüzeylerinde Oluşturduğu Yüzey Koruma Etkinliğinin Tribotest Cihazında ve İçten Yanmalı Motor Deney Setinde Test Edilerek, Nanomikroskobik Olarak İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
55 Yrd. Doç. Dr. Ömer APAYDIN Doktora Öğrencisi Burcu İLERİ
2013-05-02-DOP03 Birleşik Ultrases ve Sıfır Değerlikli Metal Partikülleri (Al0 ve Mg0) İle Yeraltı Sularında Nitratın Kimyasal Denitrifikasyonu İnşaat , Çevre Mühendisliği 2013-06-14 2015-06-14
56 Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ Arş. Gör. Elif SEKMAN
2013-05-02-DOP02 Gemilerden Kaynaklanan Petrol ve Petrol Türevli Atık Kabul Tesislerinin Atıksularının Arıtılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2013-06-14 2014-12-14
57 Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ Arş. Gör. Selin TOP
2013-05-02-DOP01 Hastane Atıksularının Membran Bioreaktörle Arıtılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2013-06-14 2015-12-14
58 Doç. Dr. Bilge DORAN Doktora Öğrencisi Selen AKTAN
2013-05-01-DOP01 Düzlem İçi Yükler Etkisindeki Yığma Duvarlarda Bünyesel Modelleme İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
59 Prof. Dr. Hacı BODUR Doktora Öğrencisi Suat YILDIRMAZ
2013-04-02-DOP04 Yeni Bir Yumuşak Anahtarlamali, Yüksek Güç Faktörlü ve Yüksek Verimli Tek Fazli AC-DC Dönüştürücünün Geliştirilmesi ve Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
60 Prof. Dr. M. Hadi SARUL Doktora Öğrencisi Volkan ENGİNER
2013-04-02-DOP03 Solar Sistemlerde Kullanılan Empedans Kaynaklı İnverterler için Kaçak Akımı Azaltan ve Dinamik Performansı Artıran Yeni bir Medülasyon Yönteminin Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2013-06-14 2015-06-14
61 Yrd. Doç. Dr. A. Hülya OBDAN Doktora Öğrencisi Mustafa Cem ÖZKILIÇ
2013-04-02-DOP02 Bir Rüzgar Enerjili Sistemde Üç Fazlı Şebekeye Güç Aktarımı için Yüksek Verimli Sırt Sırta Bağlı Dönüştürücünün Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
62 Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU Doktora Öğrencisi Yavuz ATEŞ
2013-04-02-DOP01 Dağıtık Üretim Tesisleri İçeren Şebekeler için Akıllı ve Adaptif Bir Koruma Metodunun Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2013-06-14 2015-06-14
63 Prof. Dr. Zekiye YENEN Doktora Öğrencisi Serkan SINMAZ
2013-03-02-DOP02 Akıllı Yerleşme kurgusu ve Küçük Ölçekli Yerleşmelerin Enerji Verimli Gelişimi:Lapseki Üzerine Bir Değerlendirme Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2013-06-14 2014-12-14
64 Prof. Dr. Zeynep ENLİL Doktora Öğrencisi Aslı ALTANLAR
2013-03-02-DOP01 Tarihi Kentlerde Kültür Eksenli Dönüşüm ve Yerel Kalkınma Sorunsalı Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2013-06-14 2015-09-14
65 Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU Doktora Öğrencisi Selin YILDIZ
2013-03-01-DOP03 Türkiye'de Turizm Tesislerinde Evrensel Tasarım İlkeleri Üzerine Bilgi Geliştirilmesi,İstanbul Örneğinde İrdelenmesi Mimarlık , Mimarlık 2013-06-14 2014-10-14
66 Prof. Dr. Rengin ÜNVER Doktora Öğrencisi Esra Küçükkılıç
2013-03-01-DOP02 Yapı Yüzü Renk Tasarımına Yönelik Bir Yaklaşım Mimarlık , Mimarlık 2013-06-14 2016-06-14
67 Prof. Dr. Rengin ÜNVER Doktora Öğrencisi Fazıla DUYAN
2013-03-01-DOP01 İlköğretim Dersliklerinde Aydınlatma Ve Renk Düzenlerinin Öğrenci Performansına Etkileri Üzerine Bir Yaklaşım Mimarlık , Mimarlık 2013-06-14 2016-10-14
68 Doç. Dr. Muhammet KURULAY Araştırmacı Mehmet Fatih KARAASLAN
2013-01-03-DOP03 Bazı Kesirli Diferansiyel Denklemler için Hibritleştirilebilir Sürekli Olmayan Galerkin Metodu Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
69 Prof. Dr. Salim YÜCE Doktora Öğrencisi Serdal ŞAHİN
2013-01-03-DOP02 1-Parametreli Düzlemsel Hiperbolik Hareketler Altında Yüksek Mertebeden İvmeler ve Pol Noktaları Fen - Edebiyat , Matematik 2013-06-14 2015-06-14
70 Prof. Dr. Nergis ARSU Doktora Öğrencisi Umut KOYUNCU
2013-01-02-DOP04 Kendi Kendini Onaran Polimerlerin Sentezi ve Onarım Mekanizmasının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2016-06-14
71 Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ Doktora Öğrencisi Erkan KIRBAÇ
2013-01-02-DOP03 Yeni Tip Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Ve Fotodinamik Terapi Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2015-06-14
72 Prof. Dr. Metin TÜLÜ Doktora Öğrencisi Harun Nezih TÜRKÇÜ
2013-01-02-DOP02 Dendritik Iyonik Sıvıların Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2015-01-14
73 Prof. Dr. Zekiye ÇINAR Arş. Gör. Ü.Nazlı TÜRKTEN
2013-01-02-DOP01 Pirinç Kapçığı Şablonlu Yeni TiO2 Mikroküreleri: Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesi Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2016-06-14
74 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Arş. Gör. Pelin KAVAK
2013-01-01-DOP03 Thiophene Türevli Kopolimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamaları ve Kararlılık Çalışmaları Fen - Edebiyat , Fizik 2013-06-14 2016-12-14
75 Doç. Dr. Yeşim LENGER ÖZCANLI Doktora Öğrencisi Fatma KOSOVALI ÇAVUŞ
2013-01-01-DOP02 PP/PET KARIŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE SONUÇLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI MODELLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Fen - Edebiyat , Fizik 2013-06-14 2016-06-14
76 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Doktora Öğrencisi Özlem YAĞCI
2013-01-01-DOP01 Borikasit Katkılanmış ve Gama Işını Dozlanmış PEDOT:PSS Tabakasının P3HT:PCBM Esaslı Ftovoltaik Hücrelerde Kullanılması Fen - Edebiyat , Fizik 2013-06-14 2016-06-14
77 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Doktora Öğrencisi Ebru ÖZKAN
2012-07-04-DOP02 Prostat kanseri ile ilişkili olduğu düşünülen bazı gen polimorfizmlerinin Türk hastalarda incelenmesi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2012-07-02 2014-07-02
78 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Arş. Gör. Dr. Yeliz ELALMIŞ
2012-07-04-DOP01 Dental Kompozitlerde Pirinç Kabuğu Külünden Üretilen Silika Tozlarının Kullanılması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2012-01-02 2015-01-02
79 Prof. Dr. Vatan KARAKAYA Doktora Öğrencisi Müzeyyen ERTÜRK
2012-07-03-DOP03 Sabit Nokta Teorisi ve sezgisel Fuzzy normlu uzaylarda bazı uygulamaları Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2012-07-02 2014-07-02
80 Prof. Dr. Vatan KARAKAYA Doktora Öğrencisi Faik GÜRSOY
2012-07-03-DOP02 Bazı Yeni Sabit Nokta İterasyon yöntemlerinin Yakınsaklıklarının ve Kararlılıklarının İncelenmesi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2012-07-02 2014-07-02
81 Yrd. Doç. Dr. Nilgün GÜLER Doktora Öğrencisi Aysun GÜRAN
2012-07-03-DOP01 Otomatik Metin Özetleme Sistemi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2012-01-02 2014-01-02
82 Prof. Dr. Adem BAKKALOĞLU Doktora Öğrencisi Cihan BALABAN
2012-07-02-DOP05 Demir Esaslı Toz Metalurjik Parçalarda Sinterleme Esnasında Yapılacak Sinter Sertleştirmenin Malzeme Üzerindeki Fiziksel, Mekanik, Mikroyapı Özelliklerine Etkisinin Araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012-07-02 2016-01-02
83 Prof. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE Arş. Gör. Dr. Burak BİROL
2012-07-02-DOP04 Elektro Curuf Ergitme (ESR) Yöntemiyle Çelik Hurdalarından Kaliteli Çelik Üretimi ve Curuf Özelliklerinin Modellenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
84 Prof. Dr. Ahmet EKERİM Doktora Öğrencisi Nilüfer DUYGULU
2012-07-02-DOP03 Zınc oxıde based transparent conductıve oxıde thın flims deposıted by r.f.magnetron sputtrerıng for photovaltaıc applıcatıons Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012-07-02 2013-11-02
85 Prof. Dr. Cengiz KAYA Arş. Gör. Ali Can ZAMAN
2012-07-02-DOP02 Çeşitli nanotüplerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012-01-02 2015-01-02
86 Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ Doktora Öğrencisi Kemal DÖNERTAŞ
2012-07-02-DOP01 Karbon Nanotüp Takviyeli Alümina Seramiklerin Ekstrüzyonu Ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012-01-02 2016-01-02
87 Prof. Dr. Ülker BEKER Yük. Müh. Esra BİLGİN ŞİMŞEK
2012-07-01-DOP02 Demir ve Aliminyumoksitlerle yüzey özellikleri geliştirilen zeolitler ile arsenik adsorpsiyonun incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2015-01-02
88 Prof. Dr. Mualla ÖNER Doktora Öğrencisi Süleyman DEVECİ
2012-07-01-DOP01 Plastik ekstrüzyon ürünlerinde gaz geçiş özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
89 Doç. Dr. Anıl AKDOĞAN Arş. Gör. Dr. Ali Serdar VANLI
2012-06-01-DOP02 Magnezyum Alaşımlarının Basınçlı Dökümünde Ürün Kalitesine Etki Eden Proses Parametrelerinin Optimizasyonu Makine , Makina Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
90 Doç. Dr. Hasan H. ERDEM Doktora Öğrencisi Şaban PUSAT
2012-06-01-DOP01 Linyitlerin Kurutulma Özelliklerinin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2012-01-02 2015-01-02
91 Doç. Dr. Arslan SARAL Arş. Gör. Gülten GÜNEŞ
2012-05-02-DOP04 Kentsel Alanlarda Kalıcı Organik Kirleticilerin (PCDD/F) Atmosferik Konsantrasyonlarının Araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2012-07-02 2014-01-02
92 Yrd. Doç. Dr. Ömer APAYDIN Doktora Öğrencisi Yasemin BAYER
2012-05-02-DOP02 Evsel Katı Atıkların Vermikompost Yöntemiyle Stabilizasyonu İnşaat , Çevre Mühendisliği 2012-07-02 2014-07-02
93 Doç. Dr. Arslan SARAL Arş. Gör. Sadullah Levent KUZU
2012-05-02-DOP01 Kentsel Atmosferde PCB Konsantrasyonlarının Gaz ile Partiküllerde Fraksiyonel Değişiminin İncelenmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2012-01-02 2014-01-02
94 Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ Doktora Öğrencisi Selahattin NESİL
2012-04-03-DOP02 Yansıtıcı Dizi Anten Analiz Ve Sentezi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2012-07-02 2014-01-02
95 Prof. Dr. Ahmet Serdar TÜRK Doktora Öğrencisi Okan Mert YÜCEDAĞ
2012-04-03-DOP01 Üç Boyutlu Parabolik Yansıtıcı Anten Işıma Problemleri İçin Analitik Regülarizasyon Tekniğinin Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2012-07-02 2014-07-02
96 Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Doktora Öğrencisi Ali ERDUMAN
2012-04-02-DOP04 Ulusal Enerji Şebekesine Bağlanabilecek Optimum Rüzgar Enerji Potansiyelinin belirlenmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-07-02 2015-01-02
97 Yrd. Doç. Dr. Faruk BAKAN Doktora Öğrencisi Nihan ALTINTAŞ
2012-04-02-DOP03 Yeni Bir Yumuşak Anahtarlamalı İzoleli PWM DC-DC Dönüştürücünün Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
98 Prof. Dr. İbrahim ŞENOL Arş. Gör. Yasemin ÖNER
2012-04-02-DOP02 Rüzgar türbinleri için Momenti Düzeltilmiş Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatör Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
99 Prof. Dr. Celal KOCATEPE Arş. Gör. Celal Fadıl KUMRU
2012-04-02-DOP01 Yüksek Gerilim Kablolarında Dielektrik Kayıp Parametrelerinin Farklı İşletme Koşullarında Deneysel Ve Yapay Sinir Ağları İncelenmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-01-02 2016-01-02
100 Prof. Dr. Betül ŞENGEZER Doktora Öğrencisi Senem KOZAMAN
2012-03-02-DOP01 Sosyo ekolojik sistem yaklaşımı bağlamında uyum kapasitesi değerlendirmesi-Batı ege bölgesi örneği Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2012-01-02 2014-01-02
101 Prof. Dr. Neşe Y. AKDAĞ Doktora Öğrencisi Sibel ÖZER
2012-03-01-DOP01 Karayolu Gürültüsünün Denetlenmesinde Yol-Yapı İlişkisi Açısından Optimum Koşulların Belirlenmesi Mimarlık , Mimarlık 2012-01-02 2015-01-02
102 Prof. Dr. Ömer GÖK Doktora Öğrencisi Şebnem Pestil
2012-01-03-DOP01 Banach F-Modüllerinin merkezi ve F-Ortomorfizmalar üzerine Genişletilmiş sonuçlar Fen - Edebiyat , Matematik 2012-07-02 2014-01-02
103 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Doktora Öğrencisi Yıldız BENLİ
2012-01-02-DOP06 Nano TiO2 ve Ag2O ile Doplama Yapılarak Yapısının Ve Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2012-07-02 2014-07-02
104 Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN Doktora Öğrencisi Ali Serol ERTÜRK
2012-01-02-DOP05 Mıcrowave assısted synthesıs of pamam type dendrımers and theır analytıcal applıcatıons Fen - Edebiyat , Kimya 2012-07-02 2014-07-02
105 Prof. Dr. Nergis ARSU Arş. Gör. Nurcan KARACA
2012-01-02-DOP03 Heterohalkalı Aromatik Moleküller Beraberinde Moleküler ve Polimerik Başlatıcı Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2012-01-02 2014-01-02
106 Doç. Dr. Meral AYDIN Doktora Öğrencisi Öner İZGİN
2012-01-02-DOP02 Nanokaplamalar Fen - Edebiyat , Kimya 2012-01-02 2015-01-02
107 Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM Doktora Öğrencisi Burcu KEKEVİ
2012-01-02-DOP01 Polietilenin çeşitli Biyopolimerlerle Blendlerinin Hazırlanması ve Biyobozunur Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2012-01-02 2015-01-02
108 Prof. Dr. Yasemin YARAR Doktora Öğrencisi Evren Ozan GÖKSEL
2012-01-01-DOP05 Vmat Tekniği İle Kranio-Spinal Işınlamalarda Hedef Hacim, Normal Doku Ve Perifer Dozlarının Ölçümü Fen - Edebiyat , Fizik 2012-07-02 2015-07-02
109 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Arş. Gör. Ayşe Evrim SAATCI
2012-01-01-DOP04 Yüksek Dielektrik Sabitli Yalıtkan Filmlerin Üretilmesi ve MOS Yapıda İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2012-01-02 2015-01-02
110 Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR Arş. Gör. U. Deneb MENDA
2012-01-01-DOP03 PECVD Yöntemiyle a-Si:H Tabanlı HIT Güneş Pili Üretimi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Fizik 2012-01-02 2016-01-02
111 Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR Arş. Gör. F. Pınar GÖKDEMİR
2012-01-01-DOP02 Erbiyum Katkılı/Katkısız İnce Flimlerin Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2012-01-02 2016-01-02
112 Doç. Dr. Rıza DEMİRBİLEK Arş. Gör. Dr. Mehmet KILIÇ
2012-01-01-DOP01 Çift merkeze dayalı holografik bilgi saklama yönteminde etkili olan parametreler Fen - Edebiyat , Fizik 2012-01-02 2014-01-02
113 Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE Arş. Gör. Dr. Serap DERMAN
2011-07-04-DOP01 Canine Parvovirus’e Ait Antijenik Özellikli Sentetik Peptidlerin Sentezi ve Biyokonjugatlarının Geliştirilmesi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2011-01-04 2012-01-04
114 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Yük. Müh. A. Gamze ONUK
2011-07-02-DOP04 Kitosan Esaslı Mikrokapsül Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011-05-02 2014-11-02
115 Prof. Dr. Cemalettin YAMAN Doktora Öğrencisi Mustafa İLHAN
2011-07-02-DOP03 Mekanokimyasal Sentez Yöntemiyle Bata₂O₆ Üretimi ,demir giderimi ,Lüminesans ve Termodinamik özellikler Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011-01-04 2012-08-04
116 Prof. Dr. Ahmet ÜNAL Arş. Gör. Dr. Aylin BEKEM
2011-07-02-DOP02 Elyaf Takviyeli Termoplastik Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011-01-04 2014-01-04
117 Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN Doktora Öğrencisi Zeynep KARA ESLEK
2011-07-01-DOP04 Farkli Yöntemlerle Medikal Bitkilerdeki Yağ İçeriklerinin Belirlenmesi Ve Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-05-02 2014-05-02
118 Prof. Dr. Mualla ÖNER Doktora Öğrencisi Semra KIRBOĞA OKUMUŞ
2011-07-01-DOP03 Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Üretiminde Reaksiyon Parametrelerinin İncelenmesi ve Morfolojinin Kontrolü Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-05-02 2012-05-02
119 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Doktora Öğrencisi A. Eymen AKŞENER
2011-07-01-DOP02 Farklı Yöntemlerle Baryum Metaborat Üretimi ve Üretim Sürecine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-05-02 2013-08-02
120 Prof. Dr. Ülker BEKER Doktora Öğrencisi Aslı Özge AVCI
2011-07-01-DOP01 Aktif Karbon Esaslı Hibrit Adsorban ile Sulu Çözeltilerden Ağır Metal Giderimi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-01-04 2014-01-04
121 Doç. Dr. Halil ÖZER Araştırmacı Mustafa A. ÖRNEK
2011-06-01-DOP05 Reddy-Bickford Çatlaklı Kiriş Titreşiminin, Teorik, Nümerik ve Deneysel Olarak İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2011-05-02 2014-05-02
122 Prof. Mehmet Emin YURCİ Yrd. Doç. Dr. Binnur SAĞBAŞ
2011-06-01-DOP03 Kalça Protezlerinde Sürtünmeye Bağlı Olarak Değişim Gösteren Fiziksel Büyüklüklerin Ve Geometrik Özelliklerin Ölçüm, Analiz Ve Metrolojik Değerlendirilmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2011-01-04 2013-08-04
123 Yrd. Doç. Dr. Tarkan SANDALCI Arş. Gör. Dr. Levent YÜKSEK
2011-06-01-DOP02 Dizel Motorlarında Isı Salınımının Nox Emisyonlarına Etkisinin Teorik Ve Deneysel Olarak Araştırılması. Makine , Makina Mühendisliği 2011-01-04 2014-01-04
124 Doç. Dr. Muammer ÖZKAN Arş. Gör. Dr. Orkun ÖZENER
2011-06-01-DOP01 Modern Diesel Motorlarında Optimum Pilot ve Art Püskürtme Stratejisinin Belirlenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2011-01-04 2012-08-04
125 Prof. Dr. Halil ERKAYA Arş. Gör. Kutalmış GÜMÜŞ
2011-05-03-DOP02 Deformasyon Ölçmelerinde Yersel Lazer Tarayıcıların Kullanımı ve Uzunluk Ölçme Doğruluğunun Araştırılması İnşaat , Harita Mühendisliği 2011-05-02 2013-05-02
126 Prof. Dr. Metin SOYCAN Uzman Taylan ÖCALAN
2011-05-03-DOP01 GNSS Ağlarında GPS Hassas Nokta Konumlama (GPS-PPP) Tekniği Yaklaşımlı Çözümler İnşaat , Harita Mühendisliği 2011-01-04 2014-01-04
127 Doç. Dr. Nabi YÜZER Arş. Gör. Serhan ULUKAYA
2011-05-01-DOP01 Tarihi Yapıların Özgün Malzeme Özelliklerine Uygun Harç Üretimi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2011-05-02 2015-05-02
128 Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU Doktora Öğrencisi Akın TAŞCIKARAOĞLU
2011-04-02-DOP02 Kısa Dönem Rüzgar Enerjisi Tahmini Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2011-05-02 2013-11-02
129 Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU Doktora Öğrencisi Ozan ERDİNÇ
2011-04-02-DOP01 Şebekeden Bağımsız Uygulamalar İçin Hibrit Bir Rüzgar Türbini/Fotovoltaik/Yakıt Hücresi/Batarya Sisteminin Optimizasyonu, Tasarımı ve Uygulaması. Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2011-01-04 2013-01-04
130 Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ Arş. Gör. Dr. M. Amaç GÜVENSAN
2011-04-01-DOP03 Multimedya Algılayıcı Ağların Yaşam Sürelerinin İncelenmesi ve İyileştirilmesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2011-05-02 2013-05-02
131 Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ Arş. Gör. H. İrem TÜRKMEN
2011-04-01-DOP02 Ses Teli Damar ve Şekil Özelliklerini Değerlendirerek Ses Teli Patolojilerinin Sınıflandırılması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2011-05-02 2013-05-02
132 Yrd. Doç. Dr. Songül ALBAYRAK Doktora Öğrencisi Erkan USLU
2011-04-01-DOP01 Uzay-Zaman-Frekans Gösterimleri İle Sentetik Açıklık Radar Görüntülerinin İşlenmesi. Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2011-01-04 2014-01-04
133 Prof. Dr. Nur URFALIOĞLU Doktora Öğrencisi Emine KIRIKCI
2011-03-01-DOP02 19. Yüzyıl İstanbul'unda Osmanlı Devlet Simgelerinin Mimaride Kullanımı Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2011-05-02 2012-05-02
134 Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK Doktora Öğrencisi Şensin Aydın YAĞMUR
2011-03-01-DOP01 Lamba Işığı İle Aydınlatmada Gölge Niteliğinin Belirlenmesi Ve Tasarım Kriteri Olarak Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım. Mimarlık , Mimarlık 2011-01-04 2012-04-10
135 Prof. Dr. İrfan ŞİAP Doktora Öğrencisi Esengül SALTÜRK
2011-01-03-DOP01 Bulanık alt Grupların ve Kodların sayısı ile Bazı Uygulamalar Fen - Edebiyat , Matematik 2011-01-04 2012-08-04
136 Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM Araştırmacı Yasemin TAMER
2011-01-02-DOP07 Uyarıya Duyarlı ve Biyobozunur Amfifilik Kopolimerlerin Sentezi,Sol-Jel Faz Geçiş ve ilaç Salım Davranışlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2014-05-02
137 Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL Arş. Gör. Nilay ALTAŞ KIYMAZ
2011-01-02-DOP06 Bazı Bitkilerde Pullulanaz Aktivitesinin Araştırılması, Pullulanazın Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
138 Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN Doktora Öğrencisi Şule DİNÇ
2011-01-02-DOP05 Bazı Polimerlerin ve Organik/İnorganik Hibrit Filmlerinin Sensör Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
139 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Doç. Dr. Hale OCAK
Doktora Öğrencisi Dilek GÜZELLER
2011-01-02-DOP04 Bükülmüş Molekül Geometrili Asimetrik Sıvı Kristallerin Sentezi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2014-05-02
140 Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Arş. Gör. Dr. Sibel EKEN KORKUT
2011-01-02-DOP03 Yeni Tip Ftalosiyaninlerin Sentezi. Fen - Edebiyat , Kimya 2011-01-04 2012-08-04
141 Prof. Dr. Nergis ARSU Doktora Öğrencisi Duygu SEVİNÇ ESEN
2011-01-02-DOP02 Moleküler ve Polimerik Benzoin Temelli Fotobaşlatıcıların Sentezi ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-01-04 2013-01-04
142 Prof. Dr. Ayfer SARAÇ Doktora Öğrencisi Ayça KAHRAMAN
2011-01-02-DOP01 İyi Tanımlanmış Emülsiyon Polimerlerinin Farklı Emülgatörlerin Değişen Konsantrasyonları Kullanılarak Sentezi, Karakterizasyonu, Koloidal, Termal ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2011-01-04 2013-01-04
143 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Arş. Gör. Asuman AŞIKOĞLU
2011-01-01-DOP01 İnce Yaygı Cds ve Cdse yarı iletkenlerin optik ve yapısal özelliklerinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2011-01-04 2014-01-04
144 Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV Doktora Öğrencisi Melike ERSÖZ
2010-07-04-DOP01 Kordon Kanı Mezenkimal Kök Hücrelerinin Hepatosit Hücrelerine Farklılaşmasının Optimizasyonu. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2010-06-15 2013-06-15
145 Prof. Dr. Cengiz KAYA Yrd. Doç. Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ
2010-07-02-DOP01 Karbon nano tüp-hidroksiapatit nano kompozit biyoaktif kaplamalarının elektrokinetik birleştirme yöntemiyle metalik protezler üzerine kaplanması. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010-05-15 2011-11-15
146 Doç. Dr. Naci YASTIKLI Yrd. Doç. Dr. Melis UZAR DİNLEMEK
2010-05-03-DOP01 Çoklu Algılama Sistemleri (LiDAR, Sayısal Kamera, GPS/IMU) ile Elde Edilen Veriler Yardımıyla Öznitelik Bilgilerinin (Bina, Bitki Örtüsü) Çıkarımı İnşaat , Harita Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
147 Prof. Dr. Faruk YÜKSELER Doktora Öğrencisi Ayfer TEKİN
2010-05-01-DOP01 Çatlak İçeren Üç Katlı Elastik ve Viskoelastik Sandviç Kalın Plakların Delaminasyonu İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
148 Doç. Dr. Ahmet KIZILAY Doktora Öğrencisi Senem MAKAL
2010-04-03-DOP01 Sinüzoidal Bir Yüzey Altına Gömülü Silindirik Hedeflerden Saçılan Elektromanyetik Alanların Hesaplanması Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
149 Prof. Dr. Salim YÜCE Doktora Öğrencisi Mutlu AKAR
2010-01-03-DOP01 Düzlemsel Homotetik Hareketler Altında Kapalı Yörünge Eğrisinin Kutupsal Atalet Momenti için Holditch-Tipi Teoremlerin Genelleştirilmesi Fen - Edebiyat , Matematik 2010-05-15 2012-11-15
150 Prof. Dr. Zuhal TURGUT Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN
Araştırmacı S. Arda ÖZTÜRKCAN
2010-01-02-DOP01 Farklı Ortamlarda Çok Bileşenli Tek Kap Yöntemi ile Mannich Reaksiyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2010-05-15 2012-09-15
151 Prof. Dr. Gülay DERELİ Doktora Öğrencisi Necati VARDAR
2010-01-01-DOP01 Nanomalzemelerin Bilgisayar Similasyonu Fen - Edebiyat , Fizik 2010-05-15 2011-05-15