Başlık : BAP PROJELERİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU ! ...
Tarih : 17.07.2017

Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen rapor ve tezler değerlendirmeye alınmaz. BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayında, raporda “Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….”  (“This work was supported by Research Fund of the Yildiz Technical University. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.