Devam Eden Projeler Genel Liste
SN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ PROJE NO PROJE ADI FAKÜLTESİ,BÖLÜMÜ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Yrd. Doç. Dr. Şahin ORUÇ Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
Doç. Dr. Mustafa ŞEKER
Arş. Gör. Mustafa İÇEN
2016-09-04-KAP02 Tarih ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Ermeni Meselesi Eğitim , İlköğretim 2016-02-15 2017-08-15
2 Doç. Dr. Mustafa Sami TOPÇU Yrd. Doç. Dr. Ünsal Umdu TOPSAKAL
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
2016-09-04-KAP01 Sosyo-bilimsel Konu (SBK)-Temelli Eğitim: 8. Sınıf Biyo-teknoloji Ünitesinin Geliştirilmesi Eğitim , İlköğretim 2016-02-15 2017-08-15
3 Yrd. Doç. Dr. AYSUN GÜROL Doktora Öğrencisi Feyzi KAYSI
2016-09-04-DOP02 Meslek Yüksekokulu Programlarının Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2016-08-01 2018-02-01
4 Doç. Dr. Hasan ÜNAL Doktora Öğrencisi Mehmet CAN
2016-09-04-DOP01 Matematik Materyallerinin ve Matamatik Öğretimi Eğitim , İlköğretim 2016-08-01 2017-08-01
5 Yrd. Doç. Dr. Tuncay SEVİNDİK Arş. Gör. Ömer BİLEN
Uzman Muhammet TORAMAN
2016-09-03-KAP02 SANAL SINIF UYGULAMALARINDA GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİ İLE KARAR VERME Eğitim , Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi 2016-02-15 2018-02-15
6 Doç. Dr. İlhan VARANK Arş. Gör. Sabiha YENİ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAŞAL
2016-09-03-KAP01 Personel Seçiminde İş Analizi Temelli Bir Ölçme, Değerlendirme, Öğretim ve Performans Sistemi (ODOPsis) Geliştirilmesi ve Bu Sistemin Çalışanların İş Ortamına Adaptasyonlarına Etkisinin İncelenmesi Eğitim , Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi 2016-02-15 2018-02-15
7 Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN Yüksek Lisans Öğrencisi Barış SARISOY
2016-09-01-YL01 Öğretmenler için Duygusal Zeka Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması,Uygulanması ve Değerlendirilmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2016-01-01 2017-07-01
8 Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN Doktora Öğrencisi Yeliz KAYA
2016-09-01-DOP02 Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Eğitimi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri Eğitim , Eğitim Bilimleri 2016-01-01 2018-01-01
9 Prof. Dr. Mehmet GÜROL Doktora Öğrencisi Mehmet Kemal AYDIN
2016-09-01-DOP01 Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı: Kuramsal Model Geliştirme ve Test Etme Çalışması Eğitim , Eğitim Bilimleri 2016-01-01 2017-07-01
10 Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU Yüksek Lisans Öğrencisi Dilruba KOCAIŞIK
2016-08-02-YL01 19 YY. Osmanlı dönemi, II. Abdülhamit albümlerindeki Yıldız Sarayı fotoğrafları üzerine bir inceleme. Sanat ve Tasarım , Sanat 2016-01-01 2018-01-01
11 Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU Arş. Gör. Çağatay BİLSEL
Öğr. Gör. Esra BACAKSIZ
Arş. Gör. Nur CEMELELİOĞLU ALTIN
2016-08-02-KAP02 İNTERAKTİF MEDYA TASARIMI İŞKOLUNUN SEKTÖR ANALİZİ Sanat ve Tasarım , Sanat 2016-02-15 2018-02-15
12 Prof. İlhan ÖZKEÇECİ Uzman Mehmet Hakan ALACALI
Arş. Gör. S. Nesli GÜL
2016-08-02-KAP01 SOSYAL MEKÂNLARA YENİ DEKOR PLANI ÖNERİLERİ; YTÜ-STF KONSER SALONU ÖRNEĞİ Sanat ve Tasarım , Sanat 2016-02-15 2018-02-15
13 Arş. Gör. Tan TEMEL Arş. Gör. Sernaz DEMİREL TEMEL
2016-08-01-GEP01 Doğu Karadeniz Bölgesinde Oynanan Horon'un Hareket ve Koreografi Formlarının İncelenmesi Çağdaş Dans Tekniği ve Koreografisine Uygulanması Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 2016-02-15 2017-08-15
14 Prof. Dr. Turan SAĞER Doktora Öğrencisi Günsu YILMA ŞAKALAR
2016-08-01-DOP01 TÜRKİYE’DE EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZEL EĞİTİM MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK BİR BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜZİK DERS MODÜLÜ TASARIMI (İSTANBUL ÖRNEĞİ) Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 2016-01-01 2017-07-01
15 Yrd. Doç. Dr. Fatih TORNUK Yüksek Lisans Öğrencisi Benazir SUBASİ
2016-07-05-YL01 Biyoaktif Madde Yüklü Polivinil Alkol Kaplı Nanotaşıyıcıların Elektrosprey Kaplama Yöntemi ile Üretimi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
16 Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ Arş. Gör. Fatih BOZKURT
2016-07-05-DOP02 Aspergillus flavus ve Aflatoksin B1 Toksininin Tespitine Yönelik Polimer Tabanlı Mikroakışkan Sensörlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
17 Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ Doktora Öğrencisi Çiğdem YILDIRIM
2016-07-05-DOP01 Emülsifikasyon-Çözücü Buharlaştırma Metodu ile Üretilen Nanopartiküller Kullanılarak Model Gıdaların Depolama Stabilitesinin Arttırılması Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
18 Doç. Dr. Muhammet KAHVECİ 2016-07-04-YL11 Tıbbi Tanı Uygulamalarında Kullanılabilecek Biyoaktif Polimerlerin Hazırlanması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
19 Yrd. Doç. Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ Yüksek Lisans Öğrencisi Betül GÜRBÜZ
2016-07-04-YL10 Fonksiyonel Grafenlerin Fotodinamik Terapi Tekniği ile Kanser Tedavisinde Kullanımı Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
20 Yrd. Doç. Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra BAŞKAPAN
2016-07-04-YL09 Omurilik Hasarlarının Tedavisinde Kullanılabilecek Doku İskelelerinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
21 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Arş. Gör. Dr. Yeliz ELALMIŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi Ecem TİRYAKİ
2016-07-04-YL08 DEKSTRAN KAPLI SİLİKA AEROJELLERİN KOLON KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN İLAÇ SALIM SİSTEMİ OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
22 Doç. Dr. Muhammet KAHVECİ Yüksek Lisans Öğrencisi Nazlı Irmak GİRİTLİOĞLU
2016-07-04-YL07 BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILAN FONKSİYONEL POLİMERLERLERİN SİTOTOKSİSİTELERİNİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
23 Prof. Dr. Mustafa CEMEK 2016-07-04-YL05 İnsan Nöroblastoma Hücrelerinde Metal-Uyarıcılı Oksidatif Stresle İndüklenen Alzheimer Modeli Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
24 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Yüksek Lisans Öğrencisi Sena KARAOSMANOĞLU
2016-07-04-YL04 İlaç Yeniden Konumlandırmanın in silico ve in vitro Uygulaması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
25 Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyra BEKLEVİÇUYLASI
2016-07-04-YL03 DOĞAL PİGMENTLER KULLANILARAK BİYOFOTOVOLTAİK HÜCRE OLUŞTURULMASI Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
26 Yrd. Doç. Dr. Melahat BAĞIROVA Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV
Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem COŞAR
Arş. Gör. Dr. Emrah Şefik ABAMOR
2016-07-04-KAP01 Nazal Kaynaklı Sinir Kök Hücrelerinin Sinir Doku Mühendisliğinde Kullanılmak Üzere Grafen-Polikaprolakton (PCL) Temelli 3 Boyutlu Kültür Modelinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-02-15 2018-02-15
27 Arş. Gör. Dr. Yeliz ELALMIŞ Prof. Dr. Sevil YÜCEL
Prof. Dr. İsmail AYDIN
Doktora Öğrencisi Burcu KARAKUZU
Yrd. Doç. Dr. Serpil KILIÇ DEPREN
2016-07-04-GEP02 Üretilen Alüminyum Katkılı Biyoaktif Camların İlavesi ile Hazırlanan Rezin Bazlı Dental Kompozitlerin Biyoaktivite, İyon Salımı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-02-15 2017-02-15
28 Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
2016-07-04-GEP01 KONTROLLÜ SALIM YAPAN MİKROBİYAL BİYOGÜBRE Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-02-15 2018-02-15
29 Prof. Dr. Mustafa CEMEK Doktora Öğrencisi Sadık GÖNEŞ
2016-07-04-DOP06 Fonksiyonel özelliğe sahip jelatin sentezi ve karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
30 Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE Doktora Öğrencisi Pelin PELİT
2016-07-04-DOP05 Q Humma Hastalığına Karşı Aşı Modeli Oluşturulması Amacıyla Sentetik Polimerlerin Lipopolisakkaritlerle Konjugatlarının Geliştirlmesi ve Yapıların İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2019-08-01
31 Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE Doktora Öğrencisi Tayfun ACAR
2016-07-04-DOP04 Ebola Virüsüne Ait Sentetik Peptid-Polimer Konjugatlarının ve Nanoformülasyonlarının Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2019-08-01
32 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Arş. Gör. Tuğba ÖZER
2016-07-04-DOP03 Kompozit yapıda polivinil klorür membran demir (II) ve (III) seçici yeni potansiyometrik elektrotların geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2018-08-01
33 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Doktora Öğrencisi Ayberk AKAT
2016-07-04-DOP02 Bronkopulmoner Displazi ile Ilişkilendirilen Belirli Genlerdeki Polimorfizmlerin Türk Popülasyonu Üzerinde Incelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-01-01 2017-07-01
34 Yrd. Doç. Dr. Vedat ŞİAP Doktora Öğrencisi Merve BULUT YILGÖR
2016-07-03-DOP05 Bazı Özel Sınıflara Ait Kodların Sınıflandırılması Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-08-01 2019-08-01
35 Doç. Dr. Muhammet KURULAY Doktora Öğrencisi Yaprak GÜLDOĞAN
2016-07-03-DOP04 Yüksek Mertebeli Matris Diferansiyel Denklemleri için Krylov Yöntemleri Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
36 Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU Doktora Öğrencisi Fatih AYLIKCI
2016-07-03-DOP03 Piezoelektrik/Metal/Piezoelektrik üç katmandan oluşan dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulmasının FEM ile incelenmesi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
37 Prof. Dr. Vatan KARAKAYA Doktora Öğrencisi Yunus ATALAN
2016-07-03-DOP02 Sabit Nokta Yaklaşimlariyla Bazi Diferansiyel ve Integral Denklemlerin Çözümleri Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
38 Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK Doktora Öğrencisi Seda GÖKTEPE KÖRPEOĞLU
2016-07-03-DOP01 Parabolik KDD'ler Tarafından Yönetilen Mekanik Sistemlerin Aktif Kontrolü Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
39 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Ersin YÜRÜK
2016-07-02-YL13 SERT DOKU UYGULAMALARI İÇİN GRANÜL GREFT ÜRETİMİ Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
40 Prof. Dr. Adem BAKKALOĞLU Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZER
Yüksek Lisans Öğrencisi Aslıhan GÖKDUMAN
2016-07-02-YL12 Nano Yapılı Bakır ve Bakır Alaşımlarının EKAP Prosesi ile Üretim, Mikroyapı ve Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
41 Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZER Yüksek Lisans Öğrencisi Hasan KÖKLÜ
2016-07-02-YL11 Yüksek Performanslı Nano Taneli Bakır ve Bakır Alaşımlarının Yüksek Basınç Altında Burma Prosesiyle Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
42 Arş. Gör. Hale BERBER Yüksek Lisans Öğrencisi Aykut YÜCESOY
2016-07-02-YL10 Alev Geciktirici Polimer Kompozitlerin Ekstrüzyon Yöntemi ile Hazırlanması ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2017-08-01
43 Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU Yüksek Lisans Öğrencisi Orhan KIBRISLI
2016-07-02-YL09 Üç Boyutlu Faz Hologram Uygulamaları İçin Foto-Termo-Refraktif Camların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
44 Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammed Berkay GÜVEN
2016-07-02-YL08 VO2 Esaslı Termokromik İnce Film Kaplamalı Camların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
45 Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yüksek Lisans Öğrencisi Nuşik GEDİKOĞLU
2016-07-02-YL07 Geçiş Metal Oksit Katkılı Ağır Metal Oksit Camların Geliştirilesi , Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
46 Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yüksek Lisans Öğrencisi İpek TUNÇ
2016-07-02-YL06 ZnTe Kuantum Nokta Katkılı Camların Geliştirilmesi ve Kuantum Kısıtlama Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
47 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER Yüksek Lisans Öğrencisi Orhan DİNÇER
2016-07-02-YL05 Kendi Kendini İyileştiren Kaplamalar Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
48 Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba Selcen ATALAY
2016-07-02-YL04 Monazit Cevherlerinde Bulunan Nadir Toprak Elementlerinin Hidrometalurjik Yöntemlerle Ekstraksiyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
49 Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZER Prof. Dr. Zenji HORİTA
Prof. Dr. Mitsuo Niinomi
Doç. Dr. Burak DİKİCİ
Doç. Dr. Elif Damla ARISAN
2016-07-02-KAP01 Nano Taneli Co-Cr-Mo İmplantların Aşırı Plastik Deformasyon (APD) Yöntemiyle Üretimi ve Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-02-15 2018-02-15
50 Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Arş. Gör. Gökhan ÖZER
2016-07-02-DOP02 AA7075 Alüminyum Alaşımında Yaşlandırma ve RRA İşlemleri ile Özelliklerin Değişimlerinin İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
51 Prof. Dr. Cengiz KAYA Arş. Gör. Cansu NOBERİ
2016-07-02-DOP01 FARKLI UYGULAMA ALANLARI İÇİN NANO BOYUTTA BOR ESASLI MALZEMELERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
52 Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Yeliz YILMAZ
2016-07-01-YL07 Bir Pestisitin Fotokatalitik Degredasyonunun İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
53 Doç. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN Yüksek Lisans Öğrencisi Çisem ÖZ
2016-07-01-YL05 MAGNEZYUM ATIKLARINDAN HİDROJEN ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
54 Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Kübra GÜL
2016-07-01-YL04 Süt ve Süt Ürünlerinin İleri Osmoz-Membran Distilasyonu Hibrit Prosesi ile Konsantrasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
55 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yüksek Lisans Öğrencisi Gülşah KESKİN
2016-07-01-YL03 Bariyer Özellikleri İyileştirilmiş Biyonanokompozitlerin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
56 Yrd. Doç. Dr. Elçin DEMİRHAN YILMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Görkem YÜCEPUR
2016-07-01-YL02 Mikrodalga Ekstraksiyon Yöntemi ile Bitkilerden Esansiyel Yağ Eldesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
57 Prof. Dr. Sema BAYKARA Doktora Öğrencisi Meltem KARAİSMAİLOĞLU
2016-07-01-DOP01 Hidrojen Üretimi Amacıyla Metal Katalizörlerin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2019-08-01
58 Yrd. Doç. Dr. Cüneyt YILMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Mirvahid AHMADIPOURINAEIM
2016-06-04-YL01 Sanal ortamdan kuvvet geri besleme ile bir haptik el arayüzü geliştirilmesi ve EMG sinyalleri ile el protezi kontrolü Makine , Mekatronik Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
59 Doç. Dr. Aydın YEŞİLDİREK Arş. Gör. Mehmet Hakan DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt YILMAZ
2016-06-04-KAP01 İnsansız Hava Araçları için Otopilot Tasarımı Platformu Geliştirilmesi Makine , Mekatronik Mühendisliği 2016-02-15 2018-02-15
60 Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN Doktora Öğrencisi Sıtkı KOCAOĞLU
2016-06-04-DOP01 Bir Tümör Protezi Uzatma Modülünün Tasarımı, Analizi ve Zeki Kontrolü Makine , Mekatronik Mühendisliği 2016-08-01 2019-02-01
61 Yrd. Doç. Dr. Tufan DEMİREL Doktora Öğrencisi Serhat TÜZÜN
2016-06-03-DOP06 ÖZGÜN BİR YAKLAŞIM İLE YENİ BİR ÇOK KRİTERLİ KARAR DESTEĞİ YAKLAŞIMININ TASARLANMASI Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
62 Doç. Dr. Nihan ÇETİN DEMİREL Doktora Öğrencisi Ömer Onur KAYA
2016-06-03-DOP04 Nükleer Santral Yakıt Atıklarının Taşınması ve Depolanmasına Yönelik Ağ Tasarımı Modeli Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
63 Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA Doktora Öğrencisi Hasan Tugay BİRİHAN
2016-06-03-DOP03 LOJİSTİK AĞLARIN TASARIMI VE YÖNETİMİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
64 Doç. Dr. Alev TAŞKIN GÜMÜŞ Doktora Öğrencisi Esra AYHAN
2016-06-03-DOP02 KAN DAĞITIM OPTİMİZASYONU Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
65 Doç. Dr. İhsan KAYA Arş. Gör. Melike ERDOĞAN
2016-06-03-DOP01 Stokastik Parametrelerin Karar Süreci Üzerine Etkilerinin Analizi Makine , Endüstri Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
66 Prof. Dr. Sebiha YILDIZ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Can DÖNERTAŞ
2016-06-01-YL03 Fotovoltaik performansına etki eden ısıl faktörlerin araştırılması Makine , Makina Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
67 Yrd. Doç. Dr. Handan ÇUBUK Yüksek Lisans Öğrencisi Murat GÜNDOĞDU
2016-06-01-YL02 Boru içi nano akışkanlarda ısı transferi Makine , Makina Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
68 Yrd. Doç. Dr. Övün IŞIN Yüksek Lisans Öğrencisi Serkan GALATA
2016-06-01-YL01 İçten Yanmalı Motorlarda Su Enjeksiyonunun Motor Performansı ve Egzoz Emisyonları Üzerine Olan Etkisinin Deneysel Araştırılması. Makine , Makina Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
69 Yrd. Doç. Dr. Şaban ÇETİN Doç. Dr. Semih SEZER
Arş. Gör. Mahmut PAKSOY
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Faruk SANCAK
Arş. Gör. Hüseyin AGGÜMÜŞ
2016-06-01-KAP01 MR Damperli Yarı-aktif İniş Takımlarının Uçak Titreşimlerinin Azaltılması Üzerindeki Etkilerinin Simülasyon Çevriminde Donanım Metodu ile Araştırılması Makine , Makina Mühendisliği 2016-02-15 2017-08-15
70 Doç. Dr. Arzu SOYCAN Yüksek Lisans Öğrencisi Yalçın YILMAZ
2016-05-03-YL01 Teknik Altyapı Tesislerinin Tespiti ve Coğrafi ve Jeodezik Ürün Bilgi Sistemi Tasarımı(Pilot Bölge Uygulaması) İnşaat , Harita Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
71 Doç. Dr. Ebru AKKAYA Yüksek Lisans Öğrencisi İsmail Şükrü BOSTANCI
2016-05-02-YL01 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİKROALG BİYOKÜTLE ÜRETİMİ İnşaat , Çevre Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
72 Dr. Mahir İNCE Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ
Arş. Gör. Elanur ADAR
2016-05-02-KAP01 Süperkritik Su Gazifikasyonu ile Arıtıma Çamurlarının Gazlaştırılmasında Hammadde Özelliklerinin Etkisinin Araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2016-02-15 2017-08-15
73 Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ Arş. Gör. Elanur ADAR
2016-05-02-DOP01 BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ SÜPERKRİTİK SU GAZİFİKASYONU İLE GAZLAŞTIRILARAK ENERJİ ELDESİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , Çevre Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
74 Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKÇE Yüksek Lisans Öğrencisi Dardan PERDİBUKA
2016-05-01-YL03 TAŞ OCAĞI ATIĞI İÇEREN KONTROLLÜ DÜŞÜK MUKAVEMETLİ MALZEMELERİN (KDMM) ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
75 Yrd. Doç. Dr. Fethullah CANPOLAT Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa KARAGÖZ
2016-05-01-YL01 AGREGALARIN AŞINMA DAYANIMLARININ ÇELİK LİFLİ BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
76 Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL Yrd. Doç. Dr. Ali COŞAR
Arş. Gör. Erdal KESGİN
Prof. Dr. Hasan ARMAN
Yrd. Doç. Dr. Şükrü Ayhan GAZİOĞLU
Öğr. Gör. İbrahim Halil DEMİREL
2016-05-01-KAP01 Trend Analizi ile Akarsulardaki Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Tespiti İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-02-15 2019-02-15
77 Arş. Gör. Cihan ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
Arş. Gör. Mehmet ÖZTÜRK
2016-05-01-GEP01 Güncel akustik yöntemler kullanılarak akıntı ölçüm cihazlarının kapasitelerinin geliştirilmesi: katı madde taşınımının ölçülmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-02-15 2019-02-15
78 Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN Doktora Öğrencisi Serdar MERMER
2016-05-01-DOP07 Çok Katlı Betonarme Binaların Deprem Etkisi Altında Göçme Simülasyonları İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
79 Doç. Dr. Bilge DORAN Doktora Öğrencisi İlknur DALYAN
2016-05-01-DOP06 Farklı Tekniklerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme ve Kesme Performanslarının Belirlenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2019-02-01
80 Doç. Dr. Ali KOÇAK Öğr. Gör. Başak ZENGİN
2016-05-01-DOP05 Mevcut Yığma Binaların Doğrusal Olmayan Davranışlarının Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2019-02-01
81 Yrd. Doç. Dr. Fethullah CANPOLAT Doktora Öğrencisi Yurdakul AYGÖRMEZ
2016-05-01-DOP04 FİBER KATKILI SÜRDÜRÜLEBİLİR METAKAOLİN-UÇUCU KÜL TABANLI GEOPOLİMER HARCIN DURABİLİTE ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
82 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beşer KIZILKANAT Doktora Öğrencisi Büşra AKTÜRK
2016-05-01-DOP03 ALKALİLERLE AKTİVE EDİLMİŞ BAĞLAYICI SİSTEMLERİN ERKEN YAŞ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2019-08-01
83 Doç. Dr. Güray ARSLAN Doktora Öğrencisi Sinan CANSIZ
2016-05-01-DOP02 BETONARME KOLONLARIN YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
84 Yrd. Doç. Dr. Şenay ATABAY Doktora Öğrencisi Hamdi TEKİN
2016-05-01-DOP01 YAPI BİLGİ MODELLEMESİ SİSTEMİ (BIM)’ NİN TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE UYGULANMASI VE ADAPTASYONUNDA KRİTİK YOL HARİTASININ OLUŞTURULMASI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
85 Yrd. Doç. Dr. Muharrem MERCİMEK Doktora Öğrencisi Muhammed Ali TANDIRCIOĞLU
2016-04-04-DOP01 Dört Rotorlu İnsansız Hava Aracının Kontrolü ve Çarpışmadan Kaçınan Yol Planlaması Elektrik - Elektronik , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
86 Prof. Dr. M. S. Ufuk TÜRELİ Yüksek Lisans Öğrencisi Alper Ozan HASDEMİR
2016-04-03-YL05 5G İletişim için Çözümlerin İncelenmesi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
87 Prof. Dr. Abdullah BAL Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih YAVUZ
2016-04-03-YL04 ADLİ GÖRÜNTÜ ANALİZİ Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
88 Yrd. Doç. Dr. Nihan KAHRAMAN Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin Oğuzhan TEVETOĞLU
2016-04-03-YL03 Yüz Tanıma Sistemlerinde Canlılık Analizi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
89 Prof. Dr. Tülay YILDIRIM Yüksek Lisans Öğrencisi Özden NİYAZ
2016-04-03-YL02 TEMASLI VE TEMASSIZ BİYOMETRİK SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
90 Arş. Gör. Yasemin ÖNER Prof. Dr. İbrahim ŞENOL
2016-04-02-GEP01 Elektrikli araçlar için yeni tip manyetik motor tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2016-02-15 2018-02-15
91 Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Arş. Gör. Selin ÖZÇIRA
Doktora Öğrencisi Ali AĞÇAL
2016-04-02-DOP03 Kablosuz Enerji Transferinde Farklı Hava Aralıkları İçin Yüksek Verimli Kapalı Çevrim Kontrol Sistemi Tasarımı ve Uygulanması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
92 Prof. Dr. M. Hadi SARUL Doktora Öğrencisi Betül ERDÖR TÜRK
2016-04-02-DOP02 Yakıt Pilli İnsansız Hava Araçlarına Yönelik Menzil Artırma Amaçlı Bir Güç Koşullandırma ve Proses Kontrol Sisteminin Kontrol Teknikleri Açısından İncelenmesi, Tasarımı ve Uygulanması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2016-08-01 2018-08-01
93 Prof. Dr. M. Hadi SARUL Arş. Gör. Özgün GİRGİN
2016-04-02-DOP01 Dengesiz ve Lineer Olmayan Yük Durumu İçin Z-Kaynaklı Inverter Tasarımı ve Yeni Bir Kontrol Yönteminin Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2016-01-01 2018-07-01
94 Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ Yüksek Lisans Öğrencisi Güray ÇİNTİR
2016-04-01-YL02 DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE SMS MEDYASI VERİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
95 Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ Yüksek Lisans Öğrencisi Rüstem Can AYGÜN
2016-04-01-YL01 DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE BİLGİSAYAR AĞLARINDA GÜVENLİĞE YÖNELİK ANORMALLİK TESPİTİ Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
96 Doç. Dr. Banu DİRİ Doktora Öğrencisi İsmail DURU
2016-04-01-DOP05 Uzaktan Eğitim Platformlarında Öğrenci Performans Tahmininin Ve Ölçümünün Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2019-02-01
97 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sıddık AKTAŞ Doktora Öğrencisi Ali YAMUÇ
2016-04-01-DOP04 Arama-tabanlı Yazılım Performans Ayarlama Sistemi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
98 Yrd. Doç. Dr. Gökhan BİLGİN Doktora Öğrencisi Uğur ERGÜL
2016-04-01-DOP03 Hiperspektral Görüntülerin Topluluk Öğrenme Yöntemleri ile Sınıflandırılması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-08-01 2018-02-01
99 Yrd. Doç. Dr. Gökhan BİLGİN Doktora Öğrencisi Muhammet Said AYDEMİR
2016-04-01-DOP02 Hiperspektral Görüntülerde Yarı Güdümlü Öğrenme Teknikleri Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-01-01 2018-01-01
100 Yrd. Doç. Dr. Fethullah KARABİBER Arş. Gör. Hamza Osman İLHAN
2016-04-01-DOP01 Biyomedikal Görüntülerde Hareketli Nesnelerin Analizi ve Takibi İçin Donanımsal Bir Sistem Gerçeklemesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2016-01-01 2017-07-01
101 Prof. Dr. Zekiye YENEN Yüksek Lisans Öğrencisi Seher ERBEY
2016-03-02-YL01 GELENEKSEL KONUT ALANLARININ YENİ GELİŞEN PLANLAMA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2016-01-01 2018-01-01
102 Prof. Dr. Zeynep ENLİL Doktora Öğrencisi Gülin GİRİŞKEN
2016-03-02-DOP03 İstanbul Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi: Yapısal, Sektörel ve Mekansal Değişim ve Dönüşümü Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2016-08-01 2017-08-01
103 Prof. Dr. İclal Sema DİNÇER Doktora Öğrencisi AHMET SIVAR ASLAN
2016-03-02-DOP01 Konut Alanlarının Yenilenmesinde Mortgage Kredisinin Etkisi :İstanbul ve Diyarbakır Örneği Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2016-01-01 2018-01-01
104 Doç. Dr. Funda KERESTECİOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Elif BÜYÜKEKİZ ŞİMŞEK
2016-03-01-YL03 İstanbul’daki Konaklama Yapılarının Yatak Odası Kitlelerinin Yönlenme Kararlarının Analizi Mimarlık , Mimarlık 2016-08-01 2017-08-01
105 Doç. Dr. Funda KERESTECİOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Miray ATMACA
2016-03-01-YL02 Kent kıyılarının dolgu alanlarında rüzgar şiddetine bağlı olarak kullanım yoğunluğunun düşmesi sorununun Maltepe dolgu alanında tespiti. Mimarlık , Mimarlık 2016-08-01 2017-08-01
106 Yrd. Doç. Dr. Ferit ÇAKIR 2016-03-01-GEP01 TARİHİ İSTANBUL KULELERİNİN YAPISAL DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE DEPREM PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mimarlık , Mimarlık 2016-02-15 2017-08-15
107 Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Doktora Öğrencisi Burak UZUN
2016-03-01-DOP03 DİNLEYİCİ KONUMU PARAMETRE DEĞERLERİNİN BÜTÜNSEL AKUSTİK KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM Mimarlık , Mimarlık 2016-08-01 2019-02-01
108 Yrd. Doç. Dr. Selim ÖKEM Doktora Öğrencisi BAHARAK FAREGHI BAVILOLYAEI
2016-03-01-DOP02 SOSYAL KONUTLARDA KULLANICI KATILIMI, MODÜLERLIK VE ESNEKLIK Mimarlık , Mimarlık 2016-01-01 2018-07-01
109 Doç. Dr. Z. Gül ÜNAL Doktora Öğrencisi Saadet GÜNDOĞDU FİDAN
2016-03-01-DOP01 Doğal ve İnsan Kaynaklı Afetlere Bağlı Göçlerde Kültür Mirasının Korunması Mimarlık , Mimarlık 2016-01-01 2018-01-01
110 Prof. Dr. Kenan AYDIN Yüksek Lisans Öğrencisi MaiMaitiaili TUERDİ
2016-02-03-YL02 Türkiye’de Perakende Sektöründe Satış Performanslarının Karşılaştırılmasında Veri Zarflama Analizi ve Uygulama İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2016-08-01 2017-08-01
111 Prof. Dr. Ömer ÇAHA Yüksek Lisans Öğrencisi Oğuzhan ALTINKOZ
2016-02-03-YL01 Almanya'da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerde, Göçmen Kimliğinin İnşasında Alman İmgesi İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2016-01-01 2018-01-01
112 Öğr. Gör. Dr. Evren Balta Paker 2016-02-03-DOP01 Türkiye’de Şiddetin Söylemsel Kuruluşu: TBMM Tutanakları Üzerinden Bir İnceleme (1980-2010) İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2016-08-01 2018-02-01
113 Doç. Dr. Tamer ÇETİN Öğr. Gör. Ali PİŞKİN
Doç. Dr. Kadir Yasin ERYİĞİT
2016-02-01-KAP02 TÜRKİYE HAVAYOLU ENDÜSTRİSİNDE DEREGÜLASYONUN ETKİLERİ İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2016-02-15 2018-02-15
114 Doç. Dr. Tamer ÇETİN Öğr. Gör. Ali PİŞKİN
2016-02-01-DOP01 Türkiye’de Anayasal Denetimin Ekonomik Analizi İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2016-01-01 2017-07-01
115 Yrd. Doç. Dr. Kerem KARAOSMANOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Gülşah TÜRK
2016-01-12-YL01 Anadilinde Eğitim bağlamında Türkiye’de Dil İdeolojileri Fen - Edebiyat , İnsan ve Toplum Bilimleri 2016-08-01 2017-08-01
116 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Yüksek Lisans Öğrencisi Güneriye ÖZEN
2016-01-07-YL03 ALS Hastalarındaki Nörofilament ve MİF protein düzeylerinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-08-01 2017-08-01
117 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Göker KÜLÜŞLÜ
2016-01-07-YL02 1-Benzyl-6-phenyl-6,7-dihydro-1H-indol Türevlerinin Kemoenzimatik Sentezleri Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-08-01 2018-08-01
118 Yrd. Doç. Dr. Emel ORDU Yüksek Lisans Öğrencisi Huriye KARAÇAY
2016-01-07-YL01 Zeytin Fermantasyonunda Mikrobiyal Çeşitliliğinin Metagenomik Yaklaşımla Araştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-08-01 2018-08-01
119 Doç. Dr. Semiha ERİŞEN Arş. Gör. Dr. Günseli KURT GÜR
Arş. Gör. Dr. Esra YÜCA
2016-01-07-KAP02 Topolinlerin Aspir’de (Carthhamus tinctorius L.) in vitro çoğaltıma etkisi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-02-15 2018-02-15
120 Doç. Dr. Semiha ERİŞEN Arş. Gör. Dr. Esra YÜCA
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyda KAYA
2016-01-07-KAP01 Medicago sativa Yaprak ve Kallus Özütlerini Kullanarak Gümüş Nanopartikül Biyosentezi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-02-15 2018-02-15
121 Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK Doktora Öğrencisi Zehra ÖMEROĞLU ULU
2016-01-07-DOP01 Kalori Kısıtlaması ile beslenen MMTV-TGF- α farelerin farklı dokularından RNA-seq Analizi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2016-01-01 2018-01-01
122 Doç. Dr. Murat ALAN Yüksek Lisans Öğrencisi Elif ÖZBULUR
2016-01-03-YL05 Halkalarda Tek Türlü Olmayan Çarpanlara Ayırma Özellikleri Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2017-08-01
123 Doç. Dr. Bayram Ali ERSOY Yüksek Lisans Öğrencisi Sanem YAVUZ
2016-01-03-YL04 Bulanık Gamma Halkaların Karakteristiği Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2018-02-01
124 Doç. Dr. Murat ALAN Yüksek Lisans Öğrencisi Betül DUMAN
2016-01-03-YL03 Sonlu Cisimler Üzerindeki Polinomların Çarpanlara Ayrılışı Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2017-08-01
125 Yrd. Doç. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK Yüksek Lisans Öğrencisi Sema AKIN
2016-01-03-YL02 Çok Amaçlı Kapalı Devre Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bir Model Önerisi Fen - Edebiyat , Matematik 2016-01-01 2017-07-01
126 Doç. Dr. Gürsel YEŞİLOT Doktora Öğrencisi Neslihan SÜZEN
2016-01-03-DOP03 Hiperhalkalarda Asalımsı Hiperidealler Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2019-08-01
127 Yrd. Doç. Dr. Özgür YILDIRIM Doktora Öğrencisi Meltem UZUN
2016-01-03-DOP02 DNA DİNAMİĞİNDEKİ PROBLEMLERDE KARARLILIK ANALİZ Fen - Edebiyat , Matematik 2016-08-01 2019-08-01
128 Doç. Dr. Bayram Ali ERSOY Arş. Gör. Mehmet Emin KÖROĞLU
2016-01-03-DOP01 Bazı Grup Halkaları Üzerinde Tanımlı Kodların Yapıları Fen - Edebiyat , Matematik 2016-01-01 2018-01-01
129 Prof. Dr. Nergis ARSU Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe ÇİNKO
2016-01-02-YL08 In-Situ Olarak Metal / Polimer Nanokompozit Filmlerin Fotopolimerizasyon Tekniği ile Eldesi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2017-08-01
130 Prof. Dr. Feray AYDOĞAN Yüksek Lisans Öğrencisi Abdullah Jumaah KHAMMAS
2016-01-02-YL07 ORGANİK SENTEZDE YEŞİL YÖNTEMLER Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2017-08-01
131 Prof. Dr. Zuhal TURGUT Yüksek Lisans Öğrencisi Zülal DEMİR
2016-01-02-YL05 Asimetrik Vinil Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Çeşitli Uygulamaları Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2018-02-01
132 Doç. Dr. Sezgin BAKIRDERE Arş. Gör. Dr. Fatma TURAK
Araştırmacı Çağdaş BÜYÜKPINAR
Yrd. Doç. Dr. Okan Tarık KOMESLİ
Doktora Öğrencisi Dotse Selali CHORMEY
2016-01-02-KAP04 Bazı endokrin bozucu bileşiklerin ve pestisitlerin ön deriştirme sonrası GC-MS ile düşük seviyelerde eş zamanlı tayinleri Fen - Edebiyat , Kimya 2016-02-15 2018-08-15
133 Prof. Dr. Tarık EREN Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU
Prof. Dr. Metin TÜLÜ
Yüksek Lisans Öğrencisi Aylin PAK
2016-01-02-KAP03 Antibakteriyel Doğal Peptitlerin ROMP Metotu ile Sentezlenen Polimerler ile Taklit edilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2016-02-15 2018-02-15
134 Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU Arş. Gör. Özlem ÖZTOLAN TAVUKÇUOĞLU
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR
Araştırmacı Gökay VARDAR
Yüksek Lisans Öğrencisi Ceren DEMİR
Yüksek Lisans Öğrencisi Azra DESTANOĞLU
2016-01-02-KAP02 Üreaz-Dekstran Konjugat ve Komplekslerinin Hazırlanması ve İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2016-02-15 2018-02-15
135 Doç. Dr. Lokman TORUN Doç. Dr. Hale OCAK
Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI
2016-01-02-KAP01 Yeni Polieter-Sülfon Membran Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Su Geçirgenlik Performanslarının Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2016-02-15 2018-02-15
136 Arş. Gör. Dr. Fatma AYTAN KILIÇARSLAN Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Arş. Gör. Nilay ALTAŞ KIYMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Zülal DEMİR
2016-01-02-GEP02 2016-01-02-GEP02 Fen - Edebiyat , Kimya 2016-02-15 2018-02-15
137 Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL
Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
Lisans Öğrencisi Gizem Dilara YILMAZ
2016-01-02-GEP01 SUDA ÇÖZÜNÜR METALLİ FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİ ile FONKSİYONLU GRAFEN İÇEREN HİBRİT MALZEME SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, FİZİKSEL VE SENSÖR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Kimya 2016-02-15 2018-02-15
138 Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ Doktora Öğrencisi Öznur DÜLGER KUTLU
2016-01-02-DOP05 Nanopartikül Konjuge Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Fotofiziksel, Fotokimyasal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2018-08-01
139 Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Doktora Öğrencisi Cengiz EKEN
2016-01-02-DOP04 PİRAZOL DİKARBOKSİLİK ASİT SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2019-02-01
140 Doç. Dr. Gülnur KESER KARAOĞLAN Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AVCIATA
Doktora Öğrencisi Arif HIŞIR
2016-01-02-DOP03 ÖZEL GRUPLU FTALOSİYANİN SENTEZİ, NANO TiO2 İLE DOPLAMA YAPILARAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2019-08-01
141 Prof. Dr. Ferdane KARAMAN Doktora Öğrencisi Keziban HÜNER
2016-01-02-DOP02 Politiyofen, Poli (sulfonik asit difenil anilin) ve Nanokompozitlerinin Termoelektrik Özelliklerine Manyetik Alanın Etkisinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2018-08-01
142 Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AVCIATA Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Arş. Gör. Semih GÖRDÜK
2016-01-02-DOP01 FTALOSİYANİN VE GEÇİŞ METALLERİ DOPLANMIŞ NANO TİO2 YAPISI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Meslek Yüksek Okulu , Teknik Programlar 2016-01-01 2019-01-01
143 Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN Arş. Gör. Dr. Ünsal AKDERE
Arş. Gör. Dr. Seçkin GÜNAY
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem UĞUZ
2016-01-01-YL03 Bombyx Mori ipek fibroin kristalit biriminin mekaniksel özelliklerinin moleküler dinamik simülasyonu Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2018-08-01
144 Doç. Dr. Erol KAM Yüksek Lisans Öğrencisi Gülderen AÇIKGÖZ
2016-01-01-YL02 Karadeniz Kıyısında Bulunan Kulakçayırı Gölünden Alınan Karot Örneklerindeki Doğal Radroaktivite Değerlerinin Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2017-08-01
145 Öğr. Gör. Dr. Özgür AKÇALI Yüksek Lisans Öğrencisi İrem ARSLAN
2016-01-01-YL01 KATKILI ORGANIK SINTILASYON DEDEKTÖRLERININ KARAKTERIZASYONU Fen - Edebiyat , Fizik 2016-01-01 2018-01-01
146 Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL Arş. Gör. Asuman AŞIKOĞLU
Doç. Dr. Mustafa OKUTAN
Prof. Dr. Zeynel YALÇIN
2016-01-01-KAP04 Organik Alan Etkili Transistörlerde Arayüzey Mühendisliği Fen - Edebiyat , Fizik 2016-02-15 2018-02-15
147 Doç. Dr. Önder YARGI Arş. Gör. Dr. Baki AKSAKAL
Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
Doç. Ali GELİR
2016-01-01-KAP03 Polimer-Grafen Oksit Kompozitlerden Fim Oluşumunun İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-02-15 2019-02-15
148 Yrd. Doç. Dr. Nursel CAN Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN
Dr. Banu SÜNGÜ MISIRLIOĞLU
Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL
Yüksek Lisans Öğrencisi Okan ÖZDEMİR
2016-01-01-KAP02 Pestisitlerin (Pesticides) Algılanmasına Yönelik Biyosensörlerin Geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-02-15 2018-02-15
149 Yrd. Doç. Dr. Birsel CAN ÖMÜR Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ
Prof. Dr. Esra ÖZKAN ZAYİM
2016-01-01-KAP01 İNCE FİLM ÜÇLÜ CdSexS1-x YARI-İLETKENLERİN BÜYÜTÜLMESİ VE OPTİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN BİLEŞİME BAĞLI OLARAK ARAŞTIRILMASI Fen - Edebiyat , Fizik 2016-02-15 2018-02-15
150 Arş. Gör. Dr. Baki AKSAKAL Doç. Dr. Önder YARGI
Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
Doç. Ali GELİR
2016-01-01-GEP02 Titanyum Dioksit/Polivinil Alkol Kompozit Filmlerinin Çekme Özelliklerine Sıcaklık, İlk Uzama (çekme), ve Ultraviyole Radyasyonun Etkisi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-02-15 2019-02-15
151 Arş. Gör. Dr. Baki AKSAKAL Doç. Dr. Önder YARGI
Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
Doç. Ali GELİR
2016-01-01-GEP01 Farklı Isıtma Tekniklerinin Grafen Oksit/Polivinil Alkol Kompozit Filmlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-02-15 2019-02-15
152 Doç. Dr. Mustafa OKUTAN Doktora Öğrencisi Yunus KAYA
2016-01-01-DOP04 BOR NİTRÜR DOPLU İLETKEN POLİMERLERİN ELEKTROMANYETİK ZIRHLAYICI ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2018-08-01
153 Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL Doktora Öğrencisi Seda ERDÖNMEZ
2016-01-01-DOP03 Boya Duyarlı Güneş Pilleri İçin Foto-Anot Malzemelerinin Geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2018-08-01
154 Prof. Dr. Serap GÜNEŞ Doktora Öğrencisi Mehmet KAZİCİ
2016-01-01-DOP02 2-(6-Kloropiridin-3-il)-3-(9H-floren-2-il)-2-propennitril (CPFPN) Molekülünün Organik Güneş Pili Performansının Araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2017-08-01
155 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Doç. Dr. Nimet YILMAZ CANLI
Doktora Öğrencisi Alptekin YILDIZ
2016-01-01-DOP01 SMEKTOGENİK SIVI KRİSTAL MOLEKÜLLERİN ELEKTRO-OPTİKSEL İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Fizik 2016-08-01 2018-08-01
156 Yrd. Doç. Dr. Rabia ÖZAKIN Prof. Dr. Üzlifat ÖZGÜMÜŞ
Öğr. Gör. Umut ÇELİK
Uzman Serra KANYAK
2015-15-01-KAP01 İstanbul’daki Osmanlı Dönemi (15-17.yüzyıl) Yapılarında Alçı Pencerelerin Envanteri, Yapım Tekniği ve Malzeme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar M.Y.O. , Teknik Programlar Bölümü 2015-09-01 2018-09-01
157 Dr. Nihal ALTIOK Doktora Öğrencisi Ufuk BÖLÜKBAŞ
2015-13-03-GEP01 İSTANBUL’DA YAŞAYAN ARAPLARIN TÜKETİM EĞİLİMLERİ ve SATIN ALMA KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Meslek Yüksek Okulu , İktisadi ve İdari Programlar 2015-01-26 2018-01-26
158 Yrd. Doç. Dr. Oktay YILMAZ Arş. Gör. Veysi BAŞHAN
Arş. Gör. Haydar BAYAR
Arş. Gör. Kenan YİĞİT
2015-10-02-KAP02 Farklı Deniz Suyu Sıcaklıklarında Çalışan Gemilerin Soğutma Sistemlerinin Değişken Devirli Kompresör ile Çalıştırılmasının Soğutma Performansına Etkilerinin İncelenmesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik , Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
159 Yrd. Doç. Dr. Oktay YILMAZ Prof. Dr. Fahri ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜZEL
2015-10-02-KAP01 SU TÜNELİ DENEYLERİYLE KANATLARIN ETRAFINDAKİ AKIŞIN İNCELENMESİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik , Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 2015-04-01 2018-04-01
160 Prof. Dr. Ahmet D. ALKAN Arş. Gör. Ö. Kemal KINACI
Arş. Gör. Ferdi ÇAKICI
Arş. Gör. Ömer Faruk SUKAS
2015-10-01-KAP01 Bir gemi formunun düzenli dalgalardaki hareketlerinin farklı matematiksel yöntemlerle incelenmesi Makine , Gemi İnşaat Mühendisliği (ESKİ) 2015-09-01 2018-09-01
161 Arş. Gör. Ö. Kemal KINACI Arş. Gör. Mustafa TAŞKIN
Arş. Gör. Metin Kemal GÖKÇE
2015-10-01-GEP01 Akış kaynaklı titreşim ile çalışan yenilenebilir bir enerji türünün Türk sularına uygunluğunun araştırılması Gemi İnşaatı ve Denizcilik , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 2015-09-01 2018-09-01
162 Prof. Dr. Fahri ÇELİK Doktora Öğrencisi Yasemin ARIKAN ÖZDEN
2015-10-01-DOP01 Denizaltı Kıç Formunun Sayısal ve Deneysel Olarak Optimizasyonu Gemi İnşaatı ve Denizcilik , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 2015-07-01 2017-07-01
163 Yrd. Doç. Dr. Elif BAHADIR 2015-09-04-GEP01 MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ BULANIK MANTIK İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Eğitim , İlköğretim 2015-09-01 2018-03-01
164 Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAŞAL Arş. Gör. Kıymet Merve CELEN
Uzman Muhammet TORAMAN
2015-09-02-KAP02 Akademik Kelime Listesi Eşdizimsel Sözcüklerin Öğretiminde Interaktif Web-tabanlı Sözlüğün Etkililiğinin İrdelenmesi Eğitim , Yabancı Diller Eğitimi 2015-09-01 2017-09-01
165 Yrd. Doç. Dr. Banu TOY Doktora Öğrencisi Özge Deniz BAYSURA
2015-09-01-YL05 TİMMS Matematik Sorularının Matematik Öğretim Programı ve TEOG Matematik Soruları Kapsamında İncelenmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
166 Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN Doktora Öğrencisi Esma Tuba BÖYÜK
2015-09-01-YL04 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının TEOG ve TIMSS Sınavları Kapsamında İncelenmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
167 Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN Doktora Öğrencisi Mehmet GEZER
2015-09-01-YL03 Yabancı Dil Eğitiminin Kültürlerarası Duyarlılığa Etkisi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
168 Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ Doktora Öğrencisi Emine GEZER
2015-09-01-YL02 İstanbul’daki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Yabancı Diller Yüksekokullarındaki Öğretim Elemanlarının Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
169 Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehtap BADEMCİOĞLU
2015-09-01-YL01 Yeşil Okulların Öğrenci-Öğretmen Sağlığı, Doğal Kaynakların ve Enerji Kaynaklarının Verimliliği ve Çalışma-Öğrenme Başarısı Üzerindeki Etkileri Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-01-26 2018-01-26
170 Prof. Dr. Mehmet GÜROL Doktora Öğrencisi Bünyamin BAVLI
2015-09-01-DOP03 İngilizce Öğretmenlerinin Dil Becerileri Yeterlik Algıları ve Öğretim Yeterlikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2018-07-01
171 Yrd. Doç. Dr. Banu TOY Doktora Öğrencisi Rafet GÜNAY
2015-09-01-DOP02 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE DERS ARAŞTIRMASI MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ: ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
172 Yrd. Doç. Dr. AYSUN GÜROL Doktora Öğrencisi Betül TONBULOĞLU
2015-09-01-DOP01 Türkiye'deki Uzaktan Öğretim Programlarının "Öğretim" ve "Ölçme-Değerlendirme" Boyutunda Değerlendirilmesi. Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-01-26 2017-01-26
173 Yrd. Doç. Dr. Emine ÖNEL KURT Arş. Gör. S. Nesli GÜL
Arş. Gör. Tuğba TAŞTAN
2015-08-02-KAP02 Kamusal Alandaki Enstalasyonların Sergilenmesine İlişkin Araştırma ve Envanter Çalışması(Kronolojik Sergi Projesi) Sanat ve Tasarım , Sanat 2015-09-01 2018-09-01
174 Doç. Dilek TÜRKMENOĞLU Arş. Gör. S. Nesli GÜL
Arş. Gör. Bahadır UÇAN
Arş. Gör. Tuğba TAŞTAN
2015-08-02-KAP01 Animasyon Aracılığıyla Kültürel Ögelerin Yeniden Canlandırılması Sanat ve Tasarım , Sanat 2015-09-01 2018-09-01
175 Prof. Dr. Rifat ŞAHİNER Doktora Öğrencisi Ozan YAVUZ
2015-08-02-DOP01 Antropolojinin Fotografik Temsili: Bellek, Estetik ve Kanıt Sanat ve Tasarım , Sanat 2015-07-01 2017-07-01
176 Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Fatih TORNUK
Arş. Gör. Fatih BOZKURT
Arş. Gör. Perihan Kübra ÇİÇEK
2015-07-05-KAP04 Farklı meyve atıklarından elde edilen doğal polimerlerin biyoaktif ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2015-04-01 2017-04-01
177 Yrd. Doç. Dr. Fatih TORNUK Arş. Gör. Fatih BOZKURT
Arş. Gör. Perihan Kübra ÇİÇEK
2015-07-05-KAP02 Gıdalarda kullanılabilir koloidal ovalbumin kaynaklı nanotaşıyıcıların üretimi ve stabilitelerinin belirlenmesi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2015-04-01 2018-04-01
178 Yrd. Doç. Dr. Fatih TORNUK Yrd. Doç. Dr. Zeki DURAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Şevket SAV
Yüksek Lisans Öğrencisi Saliha MEMİŞ
2015-07-05-KAP01 TÜRKİYE'DE YETİŞTİRİLEN ÇEMENOTU TOHUMLARINDAN ELDE EDİLEN GAMLARDAN NANOKİLLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BİYOBOZUNUR NANOKOMPOZİT FİLM ÜRETİMİ, OPTİMİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2015-04-01 2017-10-01
179 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Arş. Gör. Dr. Özkan DANIŞ
Arş. Gör. Dr. Başak YÜCE DURSUN
Arş. Gör. Emrah SARIYER
Doktora Öğrencisi Sinem YAKARSÖNMEZ
2015-07-04-KAP07 Bos taurus Enolaz Enziminin Yapıya Dayandırılmış İlaç Tasarımı Yönünde Yapısal, Moleküler ve Enzimatik Analizlerinin Yapılması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-09-01 2017-10-01
180 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Arş. Gör. Özlem ÖZTOLAN TAVUKÇUOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi İsmail AĞIR
Arş. Gör. Rıdvan YILDIRIM
Arş. Gör. Tuğba ÖZER
Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa NİĞDE
2015-07-04-KAP06 Potansiyometrik mikro sensor dizilerinin tasarımı ve uygulamaları Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-09-01 2018-04-01
181 Prof. Dr. Adil ALLAHVERDİYEV Yrd. Doç. Dr. Melahat BAĞIROVA
Araştırmacı Aslı Pınar ZORBA
Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem COŞAR
2015-07-04-KAP04 FARKLI DOKU KAYNAKLARINDAN ELDE EDİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRELER ile İNSAN MEME KANSERİ HÜCRELERİ ARASİNDAKİ ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-04-01 2017-04-01
182 Arş. Gör. Dr. Murat TOPUZOĞULLARI Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Duygu ÜNER
Arş. Gör. Vildan ERCİ
2015-07-04-GEP02 TARIMSAL UYGULAMALAR İÇİN HİDROJEL ÜRETİMİ Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-01-26 2018-07-26
183 Yrd. Doç. Dr. Rabia ÇAKIR Arş. Gör. Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep KAYA
2015-07-04-GEP01 Toksoplazma Parazitlerinin Yüzey Proteini ile Adjuvant Etkili Polimer Kombinasyonunun Toksoplazmoza Karşı Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-01-26 2017-07-26
184 Doç. Dr. İbrahim EMİROĞLU Doktora Öğrencisi Tolga Saim BAŞÇETİN
2015-07-03-DOP01 Farklı Katkılama mekanizmalarına sahip optik fiber Kuvvetlendiricilerin optimum verimlilik hesaplarına Genetik Algoritmanın Uygulanması Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
185 Yrd. Doç. Dr. Hale BERBER YAMAK Doktora Öğrencisi Ezgi UÇAR
2015-07-02-YL09 Yerinde Emülsiyon Polimerizasyonu Yöntemi Kullanılarak İletken Polimerik Nanokompositlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
186 Prof. Dr. Ahmet TOPUZ Doktora Öğrencisi Gamze KAYIKÇI
2015-07-02-YL07 Otomotiv Sektöründe Kullanılmak Üzere Aluminyum Matrisli Seramik Partikül Takviyeli Kompozit Malzemeler Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-07-01 2017-08-01
187 Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehran MAHOUTI
2015-07-02-YL03 Seramik Malzeme Tabanlı Yansıtıcı Dizi Anten Tasarımı Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
188 Prof. Dr. Necmettin MARAŞLI Prof. Dr. Mustafa ÇİĞDEM
Doktora Öğrencisi Fatih KILIÇ
2015-07-02-KAP05 Alüminyum Esaslı Çoklu Metalik Alaşımların Elektrik Alan Etkisi Altında Katılaştırılmasının Mikroyapı, Mekanik ve Fiziksel Özelliklere Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
189 Prof. Dr. Bünyamin AKSAKAL Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Hale BERBER YAMAK
Öğr. Gör. Dr. Yakup SAY
2015-07-02-KAP03 Organik Tuz Destekli Sıvı Faz Eksfolasyon ile Yüksek Kalitede Grafen Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-04-01 2018-04-01
190 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Arş. Gör. Hasan GÖKÇE
Doktora Öğrencisi Aysu AYDINOĞLU
Doç. Dr. Güray KAYA
Yrd. Doç. Dr. Erhan AYAS
Lisans Öğrencisi Buğra GÜNER
2015-07-02-KAP02 Konservatif Diş Tedavilerinde Kullanılan Hibrit Kompozitlerin Mekanik ve Biyolojik Özelliklerinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-04-01 2017-04-01
191 Prof. Dr. H. Aygül YEPREM Prof. Mehmet Emin YURCİ
Prof. Dr. Numan DURAKBAŞA
Arş. Gör. Aslı GÜNAY
Prof. Dr. Ahmet Bülent KATİBOĞLU
2015-07-02-KAP01 Aşırı Plastik Deformasyon ile Ulaşılmış Ultra İnce Tane Yapıdaki Biyomedikal Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-04-01 2017-04-01
192 Yrd. Doç. Dr. Kerem Altuğ GÜLER Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Arş. Gör. Alptekin KISASÖZ
2015-07-02-GEP03 Alüminyum Alaşımları İçin Düşük Üst Isılı Dökümle Bağlantılı Yarı-Katı Dövme Yönteminin Araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
193 Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU
Araştırmacı Melis Can ÖZDEMİR
2015-07-02-GEP01 Sol-jel yöntemi ile tungsten katkılı VO2 esaslı ince film kaplamaların geliştirilmesi ve termokromik özelliklerinin belirlenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
194 Yrd. Doç. Dr. Yavuz SALT Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe SAKA
2015-07-01-YL13 İkili Sıvı Karışımların Pervaporasyonla Ayrılmasına Yönelik Zeolit Dolgulu Sodyum Aljinat Kompozit Membranların Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
195 Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL Yüksek Lisans Öğrencisi Hülya BAYRAKTAR
2015-07-01-YL12 NANO BOYUTTA TİO2 ÜRETİMİ VE ÇEŞİTLİ KATKI MADDELERİNİN YÜZEY MODİFİKASYONUNA ETKİSİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2017-01-01
196 Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF Yüksek Lisans Öğrencisi Sina GHAFFARZADEH
2015-07-01-YL08 Poliaspartik Alifatik Poliürea Kaplama Sentezi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
197 Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Leyla ÇAKAR
Prof. Dr. Julio ROMERO
2015-07-01-KAP03 Biyobütanolün pervaporasyonla ayrılmasına yönelik polimerik nano dolgulu membranların geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
198 Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR Araştırmacı Tuğçe ŞENBERBER
2015-07-01-GEP03 İKİ FARKLI YÖNTEM İLE NANO COAl2O4 SERAMİK PİGMENTİ SENTEZİ VE FARKLI KAPAYICI AJANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2019-01-26
199 Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR Doktora Öğrencisi Nevin KARAMAHMUT
2015-07-01-GEP02 UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT SENTEZİ PROSESİ ATIK ÇÖZELTİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2019-01-26
200 Yrd. Doç. Dr. Elçin DEMİRHAN YILMAZ Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK
2015-07-01-GEP01 Farklı Karakterdeki Adsorbanlar ile Sudaki Kirleticilerin Adsorpsiyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2017-07-26
201 Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN Doktora Öğrencisi Meral YILDIRIM
2015-07-01-DOP04 Endüstriyel Atıkların Yapı Sanayinde Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2018-07-01
202 Prof. Dr. Mualla ÖNER Doktora Öğrencisi Tuğçe BEKAT
2015-07-01-DOP03 Biyobozunur Polimerlerde Gaz Geçirgenliğinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
203 Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU Doktora Öğrencisi Emmanuel NGAHA
2015-07-01-DOP02 BİR PESTİSİTİN DOĞAYA DAĞILIMININ İZLENMESİ VE PERLİT DESTEKLİ TiO2 İLE FOTOKATALİTİK BOZUNMASI Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2018-07-01
204 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Doktora Öğrencisi Bilge COŞKUNER
2015-07-01-DOP01 HİDROJEN DEPOLAMA ORTAMI OLARAK B-N BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLENMESİ VE HİDROJEN ÜRETİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
205 Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRLI Yrd. Doç. Dr. Utku BÜYÜKŞAHİN
Arş. Gör. Mehmet Emin AKTAN
2015-06-04-GEP01 Elastik Bir Silikon Ped Yardımıyla Kuvvet Algılayıcısının Deplasman Ölçmesini Sağlayacak Prototip Bir Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Gerçekleştirilmesi Makine , Mekatronik Mühendisliği 2015-09-01 2019-03-01
206 Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN Arş. Gör. Mehmet Emin AKTAN
2015-06-04-DOP01 Teşhis ve tedavi amaçlı zeki rehabilitasyon destek sistemi Makine , Mekatronik Mühendisliği 2015-07-01 2018-01-01
207 Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR Doktora Öğrencisi Mustafa Egemen TANER
2015-06-03-DOP02 KONTEYNER TERMİNALLERİNDE STOK SAHASI OPERASYONLARININ META-SEZGİSEL YÖNTEMLERLE ANALİZİ VE ENTEGRE BİR ÇEVRECİ KARAR DESTEK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI Makine , Endüstri Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
208 Doç. Dr. Mihrigül ALTAN Yüksek Lisans Öğrencisi Ümit KİRENCİ
2015-06-01-YL02 Fiber Takviyeli Polimerlerin Plastik Enjeksiyonunda Fiberlerin Kontrollü Yönlendirilmesinin Parça Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
209 Prof. Dr. Zeynep Dürriye BİLGE Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim DALKILIÇ
Arş. Gör. Alican ÇEBİ
Arş. Gör. Ali CELEN
Arş. Gör. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM
Arş. Gör. Dr. Özgen AÇIKGÖZ
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER
Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN
Doktora Öğrencisi Milad BAZARBASHİ
2015-06-01-KAP03 Nano Soğutucu Akışkanlı Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Performasının Deneysel Olarak İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2015-09-01 2018-09-01
210 Prof. Dr. Galip TEMİR Prof. Dr. Olcay KINCAY
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim DALKILIÇ
Arş. Gör. Dr. Özgen AÇIKGÖZ
Prof. Dr. Somchai WONGWISES
Yrd. Doç. Dr. Utku BÜYÜKŞAHİN
Arş. Gör. Ali CELEN
Arş. Gör. Alican ÇEBİ
Öğr. Gör. Oğuzhan YILDIZ
2015-06-01-KAP02 Nano akışkanlarla radyant döşemeden ısıtmanın konveksiyon ve radyasyon açısından incelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2015-04-01 2018-04-01
211 Doç. Dr. Orhan ÇAKIR Prof. Dr. Erhan ALTAN
Arş. Gör. Dr. Alper UYSAL
Yrd. Doç. Dr. Murat KIYAK
2015-06-01-KAP01 MAGNEZYUM VE ALAŞIMLARININ KİMYASAL İŞLENMESİ Makine , Makina Mühendisliği 2015-04-01 2017-04-01
212 Arş. Gör. Dr. Ali Serdar VANLI Doç. Dr. Anıl AKDOĞAN
2015-06-01-GEP02 AM60 Serisi Magnezyum Alaşımlarının Soğuk Kamaralı Basınçlı Dökümünde Proses Parametrelerinin Optimizasyonu Makine , Makina Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
213 Arş. Gör. Dr. Alper UYSAL Prof. Dr. Erhan ALTAN
Doç. Dr. Mihrigül ALTAN
Arş. Gör. Mine USLU UYSAL
2015-06-01-GEP01 Nano Grafen ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Epoksi Bazlı Yapıştırıcıların Geliştirilmesi ve Kesici Takımlarda Kullanılması Makine , Makina Mühendisliği 2015-09-01 2018-09-01
214 Yrd. Doç. Dr. İlyas İSTİF Doktora Öğrencisi Tunc TUNCEL
2015-06-01-DOP02 Pin on disk deney düzeneğinde aşınma karakteristiklerinin modellenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
215 Doç. Dr. Halil ÖZER Doktora Öğrencisi Engin ERBAYRAK
2015-06-01-DOP01 Kendi-kendini Onaran Akıllı Yapıştırıcı Kırılma Tokluğunun Nümerik ve Deneysel Olarak Belirlenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
216 Doç. Dr. Ümit GÜMÜŞAY Yüksek Lisans Öğrencisi Gaye GÜRBÜZ ÖZKAN
2015-05-03-YL05 UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN DENİZALTI HABİTAT SINIFLANDIRMASI İnşaat , Harita Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
217 Yrd. Doç. Dr. Melis UZAR DİNLEMEK Yüksek Lisans Öğrencisi Ilgın ÖZDEMİR
2015-05-03-YL03 İnsansiz Hava Araci ile Fotogrametrik Veri Üretimi İnşaat , Harita Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
218 Doç. Dr. Ümit GÜMÜŞAY Dr. Nedim Onur AYKUT
Arş. Gör. Tolga BAKIRMAN
Yrd. Doç. Dr. Inci Tüney
2015-05-03-KAP01 ÇOK BİMLİ İSKANDİL SİSTEMİ İLE DENİZALTI HABİTAT HARİTALAMA İnşaat , Harita Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
219 Prof. Dr. Özer ÇINAR Arş. Gör. Onur IŞIK
Doktora Öğrencisi Adem YURTSEVER
2015-05-02-KAP01 Farklı Tekstil Materyallerinin Kullanıldığı Aerobik Dinamik Membran Biyoreaktörleri ile Evsel Atıksu Arıtımı İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
220 Yrd. Doç. Dr. Uğur KURT Doktora Öğrencisi Abdal Hadi F. M. DEGHLES
2015-05-02-DOP08 Deri Endüstrisi Atıksularının Yeniden Kullanılması ve Geri Kazanım Amaçlı Elektrokoagülasyon-Elektrodiyaliz Uygulaması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
221 Doç. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN Doktora Öğrencisi Bahar İKİZOĞLU
2015-05-02-DOP06 SULARA KARIŞAN ANTİBİYOTİKLERİN KONSANTRASYON TAYİNİ VE GİDERİMİ İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
222 Prof. Dr. Yaşar NUHOĞLU Doktora Öğrencisi Gül Sümeyra AKÇAY HAN
2015-05-02-DOP05 YALOVA İLİ VE CİVARININ ÇEVRESEL RADYASYON SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ, İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
223 Doç. Dr. Eyüp DEBİK Doktora Öğrencisi Halil İbrahim UZUN
2015-05-02-DOP04 Yeraltı Sularında Bulunan İyonik Kirleticilerin Kapasitif Deiyonizasyon Prosesiyle Giderilebilirliğinin Araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
224 Doç. Dr. Eyüp DEBİK Arş. Gör. Kübra ULUCAN
2015-05-02-DOP02 Kalıcı Organik Kirleticilerin Su Ortamından Nanopartiküllerle Arıtılabilirliği İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
225 Prof. Dr. Güleda ENGİN Doktora Öğrencisi Nouha BAKARAKI
2015-05-02-DOP01 Membran Biyoreaktörlerde Sinyal Iletimi Inhibisyonunun Etkisi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
226 Doç. Dr. Mustafa GÜRSOY Yrd. Doç. Dr. Güzin AKYILDIZ
Arş. Gör. Cankat TANRIVERDİ
Arş. Gör. Seyma KUŞAKÇI
2015-05-01-KAP05 Ankara-İstanbul Yolculuklarında Tür Seçimi Tercihlerinin Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2015-09-01 2017-04-01
227 Doç. Dr. Ahmet DOĞAN Prof. Dr. Güleda ENGİN
Dr. Meltem ÇELEN
Dr. Senem BAYAR
Yük. Müh. Ahmet ADİLLER
Arş. Gör. Erdal KESGİN
2015-05-01-KAP04 ERGENE HAVZASI SU BÜTÇESİNİN BELİRLENMESİ İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2015-04-01 2018-04-01
228 Yrd. Doç. Dr. Serkan BEKİROĞLU Doç. Dr. Güray ARSLAN
Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Doç. Dr. Barış SEVİM
Yrd. Doç. Dr. Fatih ALEMDAR
Arş. Gör. Orkun YILMAZ
2015-05-01-KAP02 Alın Levhalı Bulonlu ve Alın Levhasız Bulonlu Çelik Kolon-Kiriş Birleşimlerinin Deneysel ve Sonlu Elemanlar Analizleri ile Karşılaştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2015-04-01 2018-04-01
229 Yrd. Doç. Dr. Fatih ALEMDAR Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Zeynep FIRAT ALEMDAR
2015-05-01-KAP01 Bogaziçi Köprüsünün 2,5/1000 ölçekli laboratuvar modelinde deney ve simulasyon çalışmaları İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2015-04-01 2017-04-01
230 Doç. Dr. Barış SEVİM Doktora Öğrencisi Ahhmet Tuğrul TOY
2015-05-01-DOP02 Patlamaların, Mühendislik Yapılarının Davranışlarına Etkisi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
231 Yrd. Doç. Dr. Nuran GÜZEL Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa AYDIN
2015-05-01-DOP01 Fonksiyonel Derecelendirilmiş Mikroplakların Statik ve Dinamik Analizi Fen - Edebiyat , Matematik 2015-01-26 2017-07-26
232 Yrd. Doç. Dr. Levent UCUN Doç. Dr. İbrahim B. KÜÇÜKDEMİRAL
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Emre AYDEMİR
2015-04-04-KAP01 Elektrik Enerjisi ile Çalışan Bulanık Mantık Kontrolörlü Düşük Maliyetli Bir Hava Aracının Tasarım ve İmalatı Elektrik - Elektronik , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
233 Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİREL Yüksek Lisans Öğrencisi Murat COPUR
2015-04-03-YL03 Milimetre Dalga Frekanslarında Alıcı Devre Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
234 Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİREL Yüksek Lisans Öğrencisi Çağrı UĞUR
2015-04-03-YL02 Yere Nüfuz Eden Radar için Alıcı Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
235 Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Hamid TORPİ
Arş. Gör. Mehmet Ali BELEN
Doktora Öğrencisi Peyman MAHOUTI
Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİREL
Araştırmacı Tologon KARATAEV
2015-04-03-KAP01 MODERN METAMATERYAL MİKRODALGA AYGIT VE DEVRELERIN TASARIM VE ANALİZİ Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015-04-01 2017-04-01
236 Prof. Dr. Abdullah BAL Doktora Öğrencisi Hamidullah BİNOL
2015-04-03-DOP03 Uyarlamalı Çekirdek Tabanlı Fukunaga&Koontz Dönüşümü ile Hiperspektral Görüntülerde Hedef Tespiti Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
237 Yrd. Doç. Dr. İsmail NAKİR Arş. Gör. Ramazan AYAZ
Arş. Gör. Hakan AKÇA
2015-04-02-KAP01 LED, Metal Halide ve Sodyum Buharlı Işık Kaynaklı M1, M2 ve M3 Tipi Yol Aydınlatma Armatürlerinin Elektriksel, Işıksal ve Ekonomik Analizleri Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2015-04-01 2018-04-01
238 Prof. Dr. Hacı BODUR Arş. Gör. Erdem AKBOY
2015-04-02-DOP02 Inverterler İçin Yeni ve Modüler Bir Yumuşak Anahtarlama Hücresinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2015-07-01 2018-07-01
239 Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ Yüksek Lisans Öğrencisi Anıl SEZGİN
2015-04-01-YL01 İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Kontrolü Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2015-01-26 2017-07-26
240 Yrd. Doç. Dr. Fatih AMASYALI Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ
Arş. Gör. Dr. Erkan USLU
Arş. Gör. Furkan ÇAKMAK
Araştırmacı Attila AKINCI
Lisans Öğrencisi Salih MARANGOZ
Doktora Öğrencisi Nihal ALTUNTAŞ
Araştırmacı Abdullah Erkam KIRLI
Araştırmacı Mustafa Burak DİLAVER
2015-04-01-KAP01 Kısıtlı İletişime Sahip Robot Takımları İçin Otonom Keşif Algoritmalarının Tasarlanması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2015-04-01 2018-04-01
241 Arş. Gör. Dr. Erkan USLU Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih AMASYALI
Arş. Gör. Furkan ÇAKMAK
Araştırmacı Attila AKINCI
Lisans Öğrencisi Salih MARANGOZ
2015-04-01-GEP01 Gerçek Robot Platformu ile Tasarlanmış ve Tasarlanmamış Engebeli Alanda Otonom Gezinim Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
242 Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜNEY Doktora Öğrencisi Halil İbrahim POLAT
2015-03-01-DOP01 İdeal Kentsel Dönüşüm Sisteminin Bulunması İçin Yapısal ve Bölgesel Verilere Dayalı Model Geliştirilmesi Mimarlık , Mimarlık 2015-07-01 2017-07-01
243 Prof. Dr. Ensar YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Hasan A. KARADUMAN
Arş. Gör. Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
Yrd. Doç. Dr. Ümit BOZOKLU
2015-02-01-KAP01 2001 ve 2008 Finansal Krizlerinde Türkiye?de Oluşan Ekonomik Maliyetlerin Boyutu ve Dağılımı İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2015-04-01 2017-04-01
244 Doç. Dr. Süleyman DOĞAN Doktora Öğrencisi Aylin YAVAŞ
2015-01-12-DOP01 Türkiye'de Azınlık ve Devlet Lisesinde Çokkültürlü Eğitim Olgusunun İncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması Fen - Edebiyat , İnsan ve Toplum Bilimleri 2015-07-01 2017-07-01
245 Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU Arş. Gör. Burcu TUNCER
2015-01-07-YL04 Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-07-01 2017-07-01
246 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Seher KOYUNCUOĞLU
2015-01-07-YL03 Mikroorganizma Ortamında Dihidroindol Türevlerinin Sentezi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-07-01 2017-07-01
247 Prof. Dr. Sezgin ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem CANLI
2015-01-07-KAP05 Bazı Endemik Centaurea L. (Asteraeceae) Türlerinin Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve İlaç Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-09-01 2017-09-01
248 Prof. Dr. Sezgin ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Leyla ÖNER
2015-01-07-KAP04 Üretim ve Saklanmalarında Farklılık Gösteren Biber ve Domates Salçalarında Aflatoksin Miktarlarının LC-MS ve ELISA Yöntemleriyle Tayinleri Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-09-01 2017-04-01
249 Yrd. Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU Dr. Mehmet KARADAYI
Prof. Dr. Medine GÜLLÜCE
Yrd. Doç. Dr. Furkan ORHAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra GÜMÜŞ
2015-01-07-KAP02 Nanopartikül Sistem içinde Kateşin Molekülünün Antigenotoksik Aktivitesinin Değerlendirilmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-04-01 2018-04-01
250 Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU Arş. Gör. Dr. Serap DERMAN
Yrd. Doç. Dr. Aylin YABA
Arş. Gör. Burcu TUNCER
2015-01-07-KAP01 Streptozotocin (STZ) ile İndüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Enkapsüle Kateşin Molekülünün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-04-01 2018-04-01
251 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Doktora Öğrencisi Munise YURTSEVER
2015-01-07-DOP01 ENDÜSTRİYEL OLARAK KULLANILABİLECEK LİPAZLARI KODLAYAN GENLERİN ZEYTİNDEN (Olea europaea L.) KLONLANMASI Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-01-26 2018-01-26
252 Yrd. Doç. Dr. İbrahim DEMİR Doktora Öğrencisi Metin VATANSEVER
2015-01-05-DOP02 Model Bazlı Zaman Serileri Kümeleme Yöntemlerinin İncelenmesi ve Bir Uygulama Fen - Edebiyat , İstatistik 2015-01-26 2017-07-26
253 Yrd. Doç. Dr. İbrahim DEMİR Doktora Öğrencisi Ersin ŞENER
2015-01-05-DOP01 Regresyon Modelleri için Wavelet Tabanlı Bayesgil Yaklaşımların İncelenmesi ve Bir Uygulama Fen - Edebiyat , İstatistik 2015-01-26 2017-07-26
254 Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Mehmet ÖZKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Merve GÜNDEMİR
2015-01-03-YL01 Matematik Problemlerinin Görselleştirilmesi ve Bir Konu üœzerine Uygulaması Fen - Edebiyat , Matematik 2015-07-01 2017-07-01
255 Doç. Dr. Gürsel YEŞİLOT Doktora Öğrencisi Deniz SÖNMEZ
2015-01-03-DOP03 Değişmeli Halkalar Üzerindeki Bazı Bulanık İdealler Fen - Edebiyat , Matematik 2015-01-26 2017-07-26
256 Doç. Dr. Bayram Ali ERSOY Doktora Öğrencisi Ashraf ABUMGHAİSEEB
2015-01-03-DOP02 Bulanık ( Soft, Sezgisel) hiper cebirsel gamma yapılar Fen - Edebiyat , Matematik 2015-01-26 2017-07-26
257 Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN Doktora Öğrencisi Ayşegül BAYRAM
2015-01-03-DOP01 Sonlu ve Değişmeli Halkalarda Lineer Kodlar Fen - Edebiyat , Matematik 2015-01-26 2017-07-26
258 Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem Rabia AKDERE
2015-01-02-YL16 Modifiye Doğal Adsorbanlarla Ağır Metal Uzaklaştırılması ve Geri Kazanılması Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2017-07-01
259 Doç. Dr. Sezgin BAKIRDERE Yüksek Lisans Öğrencisi Sabriye SEL
2015-01-02-YL08 Vitaminlerin ön deriştirme sonrası HPLC cihazı ile düşük seviyelerde eş zamanlı tayinleri Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2017-07-01
260 Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN Yüksek Lisans Öğrencisi Lütfiye Yıldız
2015-01-02-YL02 Elektrokimyasal Yöntemlerle İlaç ve Kozmetik Ürünlerinde Etken Madde Tayinleri Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2017-07-26
261 Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Dr. Fikriye TUNCEL ELMALI
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Araştırmacı Melike TOLU
2015-01-02-KAP04 Yeni Schiff Bazı Ligandlarının ve Ru(II), Au(III) Komplekslerinin Solvent Kullanılmadan Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-09-01 2017-09-01
262 Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDEN Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Arş. Gör. Dr. Fatma AYTAN KILIÇARSLAN
Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN
Prof. Dr. M. Kasım ŞENER
2015-01-02-KAP03 D-π-D ÖZELLİKLİ FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİ İLE BUNLARIN RUTENYUM, ÇİNKO KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE GÜNEŞ PİLİNDE UYGULAMALARI Fen - Edebiyat , Kimya 2015-09-01 2017-09-01
263 Prof. Dr. Ferdane KARAMAN Prof. Dr. Ayfer SARAÇ
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Arş. Gör. Dr. Özlem YAZICI
Yüksek Lisans Öğrencisi Volkan UĞRAŞKAN
Doç. Dr. Sedat BALLIKAYA
Doktora Öğrencisi Keziban HÜNER
2015-01-02-KAP02 Politiyofen/poly(3,4-etilen dioksi tiyofen) nanokompozitlerin termoelektrik özelliklerine manyetik alanın etkisinin araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2015-04-01 2018-04-01
264 Doç. Dr. Gülşah GÜMRÜKÇÜ KÖSE Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Doç. Dr. Gülnur KESER KARAOĞLAN
2015-01-02-KAP01 PERİFERAL BİSBİPİRİDİL RUTENYUM KOMPLEKSİ İÇEREN FTALOSİYANİNLER Fen - Edebiyat , Kimya 2015-04-01 2018-10-01
265 Arş. Gör. Dr. Sibel EKEN KORKUT Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
Arş. Gör. Dr. Özlem YAZICI
2015-01-02-GEP04 Bütillendirilmiş Hidroksianisol Grubu İçeren Ftalosiyaninin Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-09-01 2017-09-01
266 Arş. Gör. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA Prof. Dr. Nüket ÖCAL
2015-01-02-GEP03 Yeni Silseskioksan Türevlerinin İndirgen Heck ve Siklokatılma reaksiyonları Fen - Edebiyat , Kimya 2015-09-01 2017-09-01
267 Arş. Gör. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA Prof. Dr. Nüket ÖCAL
Lisans Öğrencisi Fatma ALBAYRAK
2015-01-02-GEP02 Yeni Peptid Türevlerinin Sentezlenmesi ve İndirgen Heck Reaksiyonlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-09-01 2017-09-01
268 Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN Yüksek Lisans Öğrencisi Olcay OKUYUCU
Prof. Dr. Osman ÇAKMAK
2015-01-02-GEP01 BİYOAKTİF KİNOLİN TÜREVLERİ İÇEREN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR METALLİ FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, FOTOFİZİKSEL VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2018-01-26
269 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Arş. Gör. Gürkan KARANLIK
2015-01-02-DOP08 Yeni Tip Mesogenik Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Davranışlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2018-07-01
270 Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL Doktora Öğrencisi Umran DURU KAMACI
2015-01-02-DOP06 Fitazın İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2018-07-01
271 Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Doktora Öğrencisi Mehmet Serkan ÇAM
2015-01-02-DOP05 PİRAZOL KARBOKSİLİK ASİT SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2018-01-01
272 Doç. Dr. Lokman TORUN Doktora Öğrencisi Nihat AKKURT
2015-01-02-DOP04 Triazin Esaslı Yapılar: Yeni Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2017-07-26
273 Doç. Dr. Nevin SAN Araştırmacı Çağdaş BÜYÜKPINAR
2015-01-02-DOP03 Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihaz Duyarlılığının Yarıklı Kuartz Tüp (YKT) İle Artırılması ve YTK İç Yüzeyinin Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2017-07-26
274 Prof. Dr. Ayfer SARAÇ Doktora Öğrencisi Gülsüm KARAÇETİN
2015-01-02-DOP02 YENİ YÜZEY AKTİF MADDELER VARLIĞINDA FARKLI EMÜLSİYON POLİMERLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2018-01-26
275 Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Doktora Öğrencisi Serap MUTLU YANİÇ
2015-01-02-DOP01 KALAMİTİK SIVI KRİSTALLERİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ VE POLİMERDE SAÇILMIŞ SIVI KRİSTAL KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2018-01-26
276 Prof. Dr. Çiğdem NUHOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi F.Dilara KALFA
2015-01-01-YL05 Etanol ve diğer alkoller ile yıkamanın Gözenekli Silisyum tabanlı Yakıt pillerinin verimine etkisinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
277 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan TOKER
2015-01-01-YL04 Radyasyona Maruz Bırakılan Meme Kanserli Hastaların Kan Örneklerindeki Na/K, Se/Zn,K/P,Cu/Zn, Se/Fe,Ca/P, Oranı ile Elektron Yoğunluğu Arasındaki Korelasyon Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
278 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Yüksek Lisans Öğrencisi İlhan SATILMIŞ
2015-01-01-YL03 Metal Katkılı ZnO Filmlerin Optik ve Yapısal Özellikleri Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
279 Doç. Dr. Taylan YETKİN Yüksek Lisans Öğrencisi Funda KATIK
2015-01-01-YL02 Silikon Foto-çoğaltıcı ve Sintilatörlerle Parçacıkların Ayırt Edilmesi ve Konumlarının Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-01-26 2018-01-26
280 Doç. Dr. Mustafa OKUTAN Arş. Gör. Yaşar KARABUL
Arş. Gör. Yıldıray FIRAT
Arş. Gör. Osman GÜRBÜZ
2015-01-01-KAP07 METAL KATKILI CAMSI YAPILARIN ÜRETİLMESİ VE OPTİK, DİELEKTRİK VE ELEKTRON PARAMANYETİK REZONANS SPEKTROMETRESİ İLE İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-09-01
281 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Arş. Gör. Dr. Mehmet KILIÇ
Doktora Öğrencisi Özlem YAĞCI
Arş. Gör. Yaşar KARABUL
Arş. Gör. Yıldıray FIRAT
2015-01-01-KAP06 YÜKSEK RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP AĞIR METAL OKSİT CAMLARIN ÜRETİLMESİ VE OPTİMİZASYONUN SAĞLANMASI Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2018-03-01
282 Yrd. Doç. Dr. Murat HÜDAVERDİ Prof. Dr. Solen BALMAN
Doç. Dr. Tolga GUVER
Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammed Kiyami ERDIM
Yüksek Lisans Öğrencisi Nergis CESUR
Doktora Öğrencisi Onur ÜNVER
2015-01-01-KAP05 Karanlık Maddenin Aydınlık Yüzü Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2018-03-01
283 Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN Arş. Gör. Dr. Murat ÇALIŞKAN
Arş. Gör. Dr. Seçkin DÜNDAR
2015-01-01-KAP04 Su İçerisindeki Bombyx Mori İpek Fibroinin Kristal Birimin Termo-Mekaniksel Özelliklerinin Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi ile İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-04-01 2018-04-01
284 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL
Araştırmacı Sevinç GÜLER
2015-01-01-KAP03 Gözenekli Silisyum Esaslı Biyosensörler Fen - Edebiyat , Fizik 2015-04-01 2017-04-01
285 Doç. Dr. Taylan YETKİN Prof. Dr. Nizamettin ERDURAN
Yrd. Doç. Dr. Ferhat ÖZOK
2015-01-01-KAP02 Silikon Foto-çoğaltıcı Kazancının Mikro Kontrol Edicilerle Dengede Tutulması Fen - Edebiyat , Fizik 2015-04-01 2018-04-01
286 Doç. Dr. Erol KAM Yrd. Doç. Dr. Zeki Ünal YÜMÜN
Doç. Dr. Güldemin DARBAŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi Dilek KURT
2015-01-01-KAP01 Batı Marmara Denizi?nde (Silivri-Seddülbahir ile Kumkale-Bandırma Arası) Deniz Sedimanlarında Ağır Metal Konsantrasyonlarının Dağılımı ve Foraminiferler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2015-04-01 2017-10-01
287 Arş. Gör. Dr. Cenk DENKDAŞ Arş. Gör. Macide CANTÜRK
Yüksek Lisans Öğrencisi Barış UZUN
2015-01-01-GEP05 HLA*B52:01 proteini ile bağlı olan peptidlerin sistemlerinin Yönlendirmeli Moleküler Dinamik İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-03-01
288 Arş. Gör. Dr. Cenk DENKDAŞ Doktora Öğrencisi Zeinab EMAMİ
2015-01-01-GEP04 HLA-B*51:01 ile ilişki olan peptitlerinin moleküler dinamik simülasyon yöntemi ile incelemesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-03-01
289 Arş. Gör. Dr. Mehmet KILIÇ Yrd. Doç. Dr. Ümit ALKAN
Prof. Dr. Orhan İÇELLİ
Arş. Gör. Yaşar KARABUL
2015-01-01-GEP03 POLİMERİK KOMPOZİTLERİN FARKLI SICAKLIKTA DiELEKTRİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-09-01
290 Dr. Altan BOZDOĞAN Prof. Dr. B. Filiz ŞENKAL
Arş. Gör. Dr. Ayşegül ÇELİK BOZDOĞAN
2015-01-01-GEP02 Organik alan etkili transistörlerin elektronik özelliklerinin iyileştirilmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-09-01
291 Arş. Gör. Asuman AŞIKOĞLU Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN
Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL
Yüksek Lisans Öğrencisi Okan ÖZDEMİR
2015-01-01-GEP01 BTX gazlarını algılamaya yönelik sensörlerin geliştirilmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-09-01
292 Prof. Dr. Serap GÜNEŞ Doktora Öğrencisi Sinem BOZAR
2015-01-01-DOP05 Polimer güneş pillerinde yarıiletken ince filmlerin elektron taşıyan tabaka olarak kullanıması Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
293 Prof. Dr. Merih SERİN Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU
2015-01-01-DOP04 Nano yapılı non-volatile bellek aygıtlarının üretimi ve karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2018-07-01
294 Doç. Dr. Ayşe DURUSOY Doktora Öğrencisi Makbule TAMKAŞ
2015-01-01-DOP03 Düşük Enerji Seviyelerindeki Dipol Modların Dağılım Fonksiyonlarının Deneysel Olarak İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
295 Doç. Dr. Kutsal BOZKURT Doktora Öğrencisi Neslihan AYARCI
2015-01-01-DOP02 Radyasyonun Güneş Pilleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ve Nükleer Piller Fen - Edebiyat , Fizik 2015-07-01 2017-07-01
296 Yrd. Doç. Dr. Serkıs YEŞİLKAYA Doktora Öğrencisi Ünzile ULUTAŞ
2015-01-01-DOP01 ZnS/CuInS2 Güneş Pillerinin Özellikleri Fen - Edebiyat , Fizik 2015-01-26 2018-01-26
297 Doç. Dr. Selim ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
Arş. Gör. Genç Osman İLHAN
2014-09-04-KAP01 XVIII. Yüzyıl Türk - Alman İlişkilerinde Macarların Durumu ve Bunların İskanı Eğitim , İlköğretim 2014-05-02 2017-05-02
298 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR Yüksek Lisans Öğrencisi Cafer DEMİRTAŞ
2014-07-05-YL02 Sürekli Sistemde Ultrases Uygulamasının Elma Suyunun Raf Ömrü Ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
299 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR Yüksek Lisans Öğrencisi Mahmut KILIÇLI
2014-07-05-YL01 Taze Domateslerin Mikrobiyal Güvenliğinin Sağlanmasinda Düşük Şiddet Elektrik Akiminin Kullanilmasi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
300 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Arş. Gör. Özlem ÖZTOLAN TAVUKÇUOĞLU
2014-07-04-KAP04 Monovalent Anyon ve Katyonların Minyatür Kolon İyon Kromatografi-Potansiyometri ile Eşzamanlı Tayini Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-05-02 2017-05-02
301 Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN
Doç. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN
Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR
Doktora Öğrencisi Nevin KARAMAHMUT
2014-07-04-KAP02 Hidrofobik Aerojellerin İnşaat Sektöründe Yalıtım Amaçlı Sıva Olarak Kullanımının İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-05-02 2017-05-02
302 Arş. Gör. Dr. Serap DERMAN Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU
Doktora Öğrencisi Tayfun ACAR
Araştırmacı Deniz UZUNOĞLU
2014-07-04-GEP03 Quercetin Yüklü Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve in-vitro Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-08-01 2017-08-01
303 Arş. Gör. Dr. Murat TOPUZOĞULLARI 2014-07-04-GEP01 Poli(4-vinilpiridin)-g-Poli(etilenglikol) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-02-03 2017-02-03
304 Doç. Dr. Reşat KÖŞKER Doktora Öğrencisi İsmail GÜLTEN
2014-07-03-DOP01 Tek sıralı içi boş peryodik eğrilikli lifler bulunan kompozit malzemede iç burkulma ve gerilme analizi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2014-02-03 2017-08-03
305 Prof. Dr. Ahmet EKERİM Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN
Arş. Gör. Dr. Özkan ŞEN
Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
2014-07-02-KAP01 Süperkapasitör Elektrot Malzemesi için Farklı Morfolojilerde Grafen Bazlı Yeni Metaloksit Nanokompozitlerin Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-05-02 2017-05-02
306 Yrd. Doç. Dr. Hale BERBER YAMAK 2014-07-02-GEP03 Emülsiyon Polimerizasyonu Yöntemi Kullanılarak Su Bazlı Anorganik/Polimer Nanokompozitlerinin Üretilmesi, Nanokompozitlerin Koloidal ve Film Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
307 Arş. Gör. Dr. Aylin BEKEM 2014-07-02-GEP02 Melez iplikli termoplastik kompozit üretimi ve boru bağlantı parçaları modellenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
308 Arş. Gör. Dr. Burak BİROL 2014-07-02-GEP01 Tufal ve Baca Tozlarının Kompozit Peletlerden Demir Tanesi Üretiminde Hammadde Olarak Kullanımı Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
309 Prof. Dr. Necmettin MARAŞLI Doktora Öğrencisi Fatih KILIÇ
2014-07-02-DOP06 Alüminyum Esaslı Çoklu Metalik Alaşımların Doğrusal Katılaştırılmasının Elektriksel ve Termal İletkenliğine Katılaştırma Hızının Etkisi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
310 Prof. Dr. H. Aygül YEPREM Doktora Öğrencisi Yasin GENÇ
2014-07-02-DOP05 Monolitik Refrakterlerde Modifiye Silikat Türevlerinin Etkileri Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
311 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER Arş. Gör. Mustafa KOCABAŞ
2014-07-02-DOP02 Ön İşlemli Akımsız Nikel ve Bor Nitrür Takviyeli Akımsız Nikel Kaplanmış Anodize Alüminyum Yüzeylerin Özellikleri Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-02-03 2018-02-03
312 Yrd. Doç. Dr. İlknur KÜÇÜK Yüksek Lisans Öğrencisi İrem ULUTAŞ
2014-07-01-YL07 Alginat Esaslı Hibrit Taneciklerin Sentezi ve Ağır Metal Gideriminde Kullanımları Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2017-02-01
313 Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL
Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
Arş. Gör. Dr. Süreyya AYDIN YÜKSEL
Yük. Müh. Eyüp EREN
Arş. Gör. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK
Doktora Öğrencisi Meral YILDIRIM
2014-07-01-KAP04 Çimento ve Beton Üretiminde Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-05-02 2017-05-02
314 Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ Doktora Öğrencisi Sevilay NİGAR
2014-07-01-DOP05 YÜKSEK GAZ/SU BUHARI GEÇİRGENLİKLİ POLİÜRETAN NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
315 Yrd. Doç. Dr. Osman İSMAİL Doktora Öğrencisi Özlem GÖKÇE KOCABAY
2014-07-01-DOP04 Biyopolimerik Misellerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Modifiye Edilmiş Anti-kanser İlaçların Kontrollü Salımında Kullanılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
316 Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL Doktora Öğrencisi Pınar ÇAKAR
2014-07-01-DOP03 YAZMA ESERLERDE KULLANILAN DEMİR PİGMENTLERİNİN BELİRLENMESİ VE KAĞIDIN YAŞLANMA KİNETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
317 Doç. Dr. Jale GÜLEN Arş. Gör. Berrin SAYGI YALÇIN
2014-07-01-DOP02 Soma Linyit Toz Kömürlerinin Katkı Maddeleriyle Briketlenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
318 Arş. Gör. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM Doç. Dr. Anıl AKDOĞAN
Arş. Gör. Dr. Ali Serdar VANLI
2014-06-01-GEP03 SiC Takviyeli Magnezyum Matrisli Kompozit Malzemelerin Basınçlı Döküm Yöntemi ile Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2014-08-01 2017-02-01
319 Yrd. Doç. Dr. Tarkan SANDALCI Doktora Öğrencisi Yasin KARAGÖZ
2014-06-01-DOP05 Çift Yakıtlı Motorlarda Performans ve Emisyon Optimizasyonu Makine , Makina Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
320 Doç. Dr. Anıl AKDOĞAN Doktora Öğrencisi Cem YURCİ
2014-06-01-DOP04 Çok Parçalı Sac Konstrüksiyonlarda Kümülatif Ölçü Sapmalarının Ölçme ve Analizlere Dayalı Olarak Belirlenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
321 Doç. Dr. Muharrem BOĞUÇLU Doktora Öğrencisi Bora ŞENER
2014-06-01-DOP03 ÇİFT ÇEKİMLİ KAPLARIN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE BASTIRICI BASINCININ BÖLGESEL DEĞİŞİMLERİ VE PROGRAMLANMASI Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
322 Yrd. Doç. Dr. Melis UZAR DİNLEMEK Araştırmacı Zeynep ALTINKAYA
2014-05-03-GEP01 LiDAR Sistemi Verileri ile Otomatik Obje Çıkarım Analizi İnşaat , Harita Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
323 Doç. Dr. Gürdal KANAT Yrd. Doç. Dr. Hürrem BAYHAN
Doç. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN
Arş. Gör. Gamze DALGIÇ
Arş. Gör. Gökhan Önder ERGÜVEN
Doktora Öğrencisi Bahar İKİZOĞLU
2014-05-02-KAP02 Haliç Sediment Çamurunun Kirliliği ve Ağır Metal Fraksiyonlarının Belirlenmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2014-05-02 2017-05-02
324 Doç. Dr. Doğan KARADAĞ Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA
Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI
Arş. Gör. Emre Oğuz KÖROĞLU
Arş. Gör. Afşin Yusuf ÇETİNKAYA
2014-05-02-KAP01 Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Anaerobik Biofilm Biyoreaktörlerle Düşük Sıcaklıkta Arıtımı İnşaat , Çevre Mühendisliği 2014-05-02 2017-05-02
325 Yrd. Doç. Dr. Çağrı MOLLAMAHMUTOĞLU 2014-05-01-GEP02 Yapı Elemanlarının Birleşim Bölgelerindeki Çatlak Civarında Gerilme Dağılımının Fotoelastik Yöntemlerle Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
326 Yrd. Doç. Dr. Burak AYDOĞAN Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU
Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Doç. Dr. Berna AYAT
2014-05-01-GEP01 Perfore ve Pürüzlü Düşey Kıyı Duvarlarının Hidrolik Davranışının Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
327 Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖKÇE Doktora Öğrencisi Mansur TÜFEKÇİ
2014-05-01-DOP04 ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI ÇİMENTO ESASLI AĞIR KOMPOZİTLERİN (UHPC) MEKANİK, İÇYAPI VE RADYASYON SOĞURMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
328 Doç. Dr. Nabi YÜZER Arş. Gör. Didem OKTAY
2014-05-01-DOP02 Enjeksiyon Yöntemi (Grouting) İle Onarılmış Tarihi Tuğla Duvarların Performansının İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-02-03 2018-02-03
329 Yrd. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ Arş. Gör. Emre AKINAY
2014-05-01-DOP01 Sıkışabilir Yatak Malzemesi Kullanımının Gömülü Esnek Boru Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
330 Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ Arş. Gör. Mehmet Ali BELEN
2014-04-03-DOP03 Uniform Olmayan Mikroşerit Transmisyon Hatlarıyla Mikrodalga Kuvvetlendiricisi Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
331 Yrd. Doç. Dr. Bülent VURAL Doktora Öğrencisi Enes UĞUR
2014-04-02-DOP03 Yakıt Pili ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Güç Sistemi İçin Yük Paylaşımlı Bir Güç Dönüştürücü Tasarımı ve Uygulaması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2014-08-01 2017-02-01
332 Yrd. Doç. Dr. Adem ÜNAL Arş. Gör. Hakan AKÇA
2014-04-02-DOP02 Farklı Teknolojilere Sahip Led Sürücülerinin Elektrik Şebekesi ve Led’ler Üzerindeki Etkileri Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
333 Yrd. Doç. Dr. Fethullah KARABİBER Doktora Öğrencisi Çoşkun KAZMA
2014-04-01-DOP02 Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavisinde Kullanılacak Kortikal Ölçev Sisteminin Donanım Olarak Gerçeklenmesi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2014-08-01 2017-02-01
334 Prof. Dr. Neşe Y. AKDAĞ Yüksek Lisans Öğrencisi Şebnem ERYILMAZ
2014-03-01-YL02 Çift Kabuk Cephe Sistemlerinde İşitsel Konfor Koşullari Açisindan Gereksinimler Ve Önlemler Mimarlık , Mimarlık 2014-08-01 2017-02-01
335 Yrd. Doç. Dr. Burak ÜLMAN Doktora Öğrencisi Süleyman GÜDER
2014-02-03-DOP03 Hıristiyan ve İslami Kurtuluş Teologlarının Öze Dönüş Mücadelesi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2014-08-01 2016-08-01
336 Doç. Dr. Fuat AKSU Doktora Öğrencisi Ümran ÜÇBAŞ
2014-02-03-DOP01 NEOKLASİK REALİZM VE TÜRKİYE’DE DIŞ POLİTİKANIN SÜREÇSEL ANALİZİ İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2014-08-01 2017-08-01
337 Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT
Prof. Dr. Barbaros NALBANTOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Ezgi CİBALİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Merve YALÇIN
2014-01-07-KAP01 Juglon Uygulanan Salatalık Fidelerinde Bazı Enzimlerin Aktivite ve Gen Anlatımlarının Analizi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2014-05-02 2017-05-02
338 Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Doç. Dr. Hale OCAK
Doktora Öğrencisi Serap MUTLU YANİÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer AYKAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Emine ÖZTÜRK
2014-01-02-KAP02 Polimer/Karbon Nanotüp ve Polimer/Karbon Nanotüp/Sıvı Kristal Komposit Hazırlama Yöntemleri ve Bu Hazırlanan Örneklerin Fizikokimyasal Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2014-05-02 2017-05-02
339 Arş. Gör. Dr. Özlem YAZICI Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
2014-01-02-GEP03 Polianilinin Elektrik İletkenliğinin ve Çözünürlüğünün/Dağılabilirliğinin Arttırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2014-08-01 2017-02-01
340 Arş. Gör. Nilay ALTAŞ KIYMAZ Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Mesut BİLGİ
2014-01-02-GEP01 Bazı Polifenolik Bileşiklerin Mikrobiyal Biyotransformasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2014-02-03 2017-02-03
341 Prof. Dr. Yücel ŞAHİN Doktora Öğrencisi Hürmüz GÜRSU
2014-01-02-DOP06 ELEKTROKİMYASAL ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2017-08-01
342 Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ Doktora Öğrencisi Göknur YAŞA ATMACA
2014-01-02-DOP03 YENİ SİLİKON FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE FOTODİNAMİK TERAPİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2017-08-01
343 Doç. Dr. Güzin ALPDOĞAN Doktora Öğrencisi Özün GÖREL MANAV
2014-01-02-DOP02 SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİNDE PESTİSİT ANALİZİ İÇİN DENEYSEL TASARIM UYGULAMALARI Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2017-08-01
344 Doç. Dr. İkbal KOYUNCU Doktora Öğrencisi Deniz ARSLAN
2014-01-02-DOP01 Atık Sulardan Ağır Metallerin Giderimi İçin Yeni Kompozitlerin Geliştirilmesi Ve Ultrafiltrasyon Tekniğinin Uygulanması Fen - Edebiyat , Kimya 2014-02-03 2017-02-03
345 Prof. Dr. Murat ÖZER 2014-01-01-KAP02 Genel Rölativite Teorisinin Elektromanyetizma Kısmının ve Gravitasyon ile Elektomanyatizmanın Yeni Birleşik Teorisinin Deneysel Testi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-01-02 2018-01-02
346 Arş. Gör. Dr. Zeynep GÜVEN Doç. Dr. Nimet YILMAZ CANLI
Yrd. Doç. Dr. Özden ARSLAN ÇATALTEPE
2014-01-01-GEP04 Evropiyum Bazli Yüksek Sicaklik Süperiletkenlerinin Dielektrik Özelliklerinin Tespiti Ve Teknolojik Önemi Fen - Edebiyat , Fizik 2014-08-01 2017-08-01
347 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Doktora Öğrencisi Damla BULUT
2014-01-01-DOP01 İnce yaygı ZnO in ısıl buharlaştırma yöntemi ile büyütülmesi ve yapısal ve optik özelliklerinin araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2014-02-03 2017-02-03
348 Yrd. Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ Arş. Gör. Dr. Tolga MERT
Arş. Gör. Levent BİLGİLİ
Arş. Gör. Kutsi Mert ŞENÖZ
Doç. Dr. Serkan EKİNCİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Utku ÖZENİR
2013-10-01-KAP05 Çevreci Tersanelere İlk Adım: Gemi İmalatı Sırasında Ortaya Çıkan, Çevreye ve İnsana Zararlı Kaynak Gazlarının Ölçümü, Duman İçeriğindeki Solunabilir Partiküllerin Analizlerinin Gerçekleştirilmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Makine , Gemi İnşaat Mühendisliği (ESKİ) 2013-10-21 2017-04-21
349 Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜZEL Yrd. Doç. Dr. Seyfettin BAYRAKTAR
Arş. Gör. Hüseyin ELÇİÇEK
2013-10-01-KAP04 Non-Newtonien Bir Akışkan Olan Kömür Çamurunun Boru İçerisindeki Akışının Deneysel ve Nümerik İncelenmesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 2013-10-21 2017-10-21
350 Prof. Dr. Mesut GÜNER Arş. Gör. Taner ÇOŞGUN
Arş. Gör. Ö. Kemal KINACI
Arş. Gör. Ali DOĞRUL
Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜZEL
Arş. Gör. Metin Kemal GÖKÇE
2013-10-01-KAP02 Zemin Etkisiyle Çalışan Yüksek Hızlı Bir Prototip Teknenin (WIG) Dizaynı Makine , Gemi İnşaat Mühendisliği (ESKİ) 2013-10-21 2017-10-21
351 Doç. Dr. Muhammet KAHVECİ Arş. Gör. Dr. Murat TOPUZOĞULLARI
Doktora Öğrencisi Sinem SİPAHİOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Arzu DİNÇER
2013-07-04-KAP05 Biyomedikal uygulamalar için akıllı biyo-konjuge polimerik yapıların sentezi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-10-21 2017-10-21
352 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Murat ÖZMEN Arş. Gör. Muhammet AYDIN
Araştırmacı Fatih AKYÜZ
Araştırmacı Kübra Burcu AKKAYA
2013-07-04-KAP03 Biyopolimer Bazlı Kriyojel Doku İskelerinin Tasarımı Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-10-21 2017-10-21
353 Doç. Dr. Muhammet KAHVECİ Doktora Öğrencisi Sinem SİPAHİOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Arzu DİNÇER
2013-07-04-GEP01 Biyo-aktif mikrojel ve nanojellerin sentezi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2017-06-14
354 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Doktora Öğrencisi Aysu AYDINOĞLU
2013-07-02-KAP01 Dental Zirkonya Blok Üretimi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013-10-21 2016-10-21
355 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL
Doktora Öğrencisi Semra KIRBOĞA OKUMUŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi Duygu GÜRBÜZ
Doktora Öğrencisi Tuğçe BEKAT
Yüksek Lisans Öğrencisi Gamze KILIÇ
2013-07-01-KAP06 Kalsiyum Karbonat Morfolojisinin Poliolefin-Kalsiyum Karbonat Kompozitine Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-10-21 2017-10-21
356 Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İlknur KÜÇÜK
2013-07-01-KAP01 İzoelektrik Nokta ve Yüzey Yüklerinin Protein Adsorpsiyonuna Etkisi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-10-21 2017-04-21
357 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Yük. Müh. Eyüp EREN
2013-07-01-DOP02 Alkali Aktivasyonu Yöntemleri ile Beton Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2017-06-14
358 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim DALKILIÇ Prof. Dr. İsmail TEKE
Prof. Dr. Ahmet KOYUN
Prof. Dr. Somchai WONGWISES
Arş. Gör. Ali CELEN
Arş. Gör. Alican ÇEBİ
2013-06-01-KAP01 Tek Fazlı Akışta İç Yüzeyi İyileştirilmiş Borularda Isı Transferi Karakteristiklerinin Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2013-10-21 2017-10-21
359 Arş. Gör. Dr. Levent YÜKSEK Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ
Arş. Gör. Dr. Orkun ÖZENER
Arş. Gör. Emre ORAK
2013-06-01-GEP05 Biyodizel kullanımının dizel motorların ömrüne etkisinin deneysel araştırması Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2015-12-14
360 Arş. Gör. Dr. Orkun ÖZENER Doç. Dr. Muammer ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ
Arş. Gör. Dr. Levent YÜKSEK
Arş. Gör. Sefa KALE
2013-06-01-GEP04 Diesel Motoru Performans Ve Emisyon Parametelerinin Ve Bu Parametrelerin Motor Dayanımına/Ömrüne Bağlı Değişiminin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Belirlenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2015-12-14
361 Arş. Gör. Dr. C. Oktay AZELOĞLU Yrd. Doç. Dr. Utku BÜYÜKŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hakan YAZICI
2013-06-01-GEP02 Krenlerde Yük Salınımlarının Kontrolü Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2017-06-14
362 Doç. Dr. Ebru AKKAYA Prof. Dr. Ahmet DEMİR
Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ
Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA
Yrd. Doç. Dr. Gamze VARANK
Yüksek Lisans Öğrencisi İsmail Şükrü BOSTANCI
2013-05-02-KAP05 Atıksu Kullanılarak Fotobiyoreaktörde Mikroalg Yetiştirilmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2013-10-21 2017-10-21
363 Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN Doktora Öğrencisi Serkan ÜNSAL
2013-04-04-DOP01 Çoklu Mikroelektromekanik (MEMS) Algılayıcılar Kullanarak Ataletsel Seyrüsefer Sistemi Gerçeklenmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2013-06-14 2015-12-14
364 Doç. Dr. Erkan MEŞE Yrd. Doç. Dr. İsmail AKSOY
Arş. Gör. Hilmi GÜRLEYEN
Arş. Gör. Yusuf YAŞA
2013-04-02-KAP02 Bilezikli asenkron generatörlü rüzgâr türbinlerinin şebeke hatalarındaki davranışının incelenmesi ve davranışının iyileştirilmesi amacıyla yeni bir kontrol algoritmasının geliştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2013-10-21 2016-04-21
365 Prof. Dr. Zeynep ENLİL Prof. Dr. İclal Sema DİNÇER
Doktora Öğrencisi Şakir Afşin ALTAYLI
2013-03-02-KAP01 İSTANBUL – BERLİN: Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü Bağlamında Yaratıcı Kümelenme Örneklerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2013-10-21 2016-10-21
366 Yrd. Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL Prof. Dr. Feride GÖNEL
Yrd. Doç. Dr. Kasım EREN
2013-02-02-KAP01 İleri İmalat Teknolojilerinin İstanbul’daki İmalatçı KOBİ’lerin Performansları Üzerine Etkisi İktisadi ve İdari Bilimler , İşletme 2013-10-21 2016-10-21
367 Doç. Dr. Hüseyin TAŞTAN Prof. Dr. Feride GÖNEL
Arş. Gör. Dr. Tuna DİNÇ
Yrd. Doç. Dr. Hasan A. KARADUMAN
2013-02-01-KAP01 Türkiye’de Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Bit) Kullanımı Ve Firmaların Verimliliği İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2013-10-21 2016-10-21
368 Yrd. Doç. Dr. Emel ORDU Arş. Gör. Dr. Günseli KURT GÜR
Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT
Arş. Gör. Dr. Esra YÜCA
Doç. Dr. Nevin Gül KARAGÜLER
Arş. Gör. Hasan DEMİRCİ
2013-01-07-KAP02 Biyoyakıt Endüstrisi İçin Potansiyel BiyokatalizörlerinTaranması Amacıyla Kompost Topraktan Metagenomik Kütüphane Kurulması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2013-10-21 2017-10-21
369 Doç. Dr. Mustafa DÜLDÜL Yrd. Doç. Bahar UYAR DÜLDÜL
Prof. Dr. Nuri KURUOĞLU
Prof. Dr. Ertuğrul ÖZDAMAR
2013-01-03-KAP01 Darboux Çatı Alanının 4-Boyuta Genişletilmesi Ve İnvaryantlarının Değerlendirilmesi Çalışması Fen - Edebiyat , Matematik 2013-10-21 2017-10-21
370 Yrd. Doç. Dr. Murat HÜDAVERDİ Yrd. Doç. Dr. Ferhat Fikri ÖZEREN
Dr. Tülün ERGİN
2013-01-01-KAP04 Karanlik madde gözlemsel çalışılması: yüksek enerji uydu verisi analizleri Fen - Edebiyat , Fizik 2013-10-21 2016-04-21
371 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Arş. Gör. F. Pınar GÖKDEMİR
Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR
Arş. Gör. Ayşe Evrim SAATCI
Arş. Gör. U. Deneb MENDA
Arş. Gör. Pelin KAVAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Ece YÜZBAŞIOĞLU
2013-01-01-KAP03 Sol gel yöntemi ile üretilen titanyum dioksit ince filmlerin dielektrik özelliklerinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2013-10-21 2017-10-21
372 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Arş. Gör. F. Pınar GÖKDEMİR
Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR
Arş. Gör. Ayşe Evrim SAATCI
Arş. Gör. U. Deneb MENDA
Arş. Gör. Pelin KAVAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Yasin ATALAY
2013-01-01-KAP02 Sol-jel yöntemi ile üretilen ZnO ince filmlerin elektriksel ve yapısal özelliklerinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2013-10-21 2017-10-21
373 Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN Arş. Gör. Faruk GÜNEY
2012-06-04-KAP01 Manyetik Yastıklama Temelli Çelik Saç Plaka Taşıma Sistemi Tasarımı ve Aktif Kontrolü Makine , Mekatronik Mühendisliği 2012-11-15 2015-11-15
374 Yrd. Doç. Dr. Mevlüde CANLICA Yrd. Doç. Dr. Savaş SÖNMEZOĞLU
2012-01-02-KAP12 Yeni tip Magnezyum ve Çinko içeren simetrik ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu, elektrokimyasal, fotofiziksel ve elektriksel özelliklerinin araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2012-11-15 2017-11-15
375 Prof. Dr. Merih SERİN Dr. Banu SÜNGÜ MISIRLIOĞLU
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Doktora Öğrencisi Öznur YAŞA ŞAHİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer MOĞULKOÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Gökçe Başak SADET
2012-01-01-KAP05 Sıvı Kristal ve Sıvı Kristal-Karbon Nanotüp Karışımlarının Elektrik ve Optik Özellikleri Fen - Edebiyat , Fizik 2012-11-15 2015-11-15