GEP Devam Eden Projeler
SN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ PROJE NO PROJE ADI FAKÜLTESİ,BÖLÜMÜ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Arş. Gör. Tan TEMEL Arş. Gör. Sernaz DEMİREL TEMEL
2016-08-01-GEP01 Doğu Karadeniz Bölgesinde Oynanan Horon'un Hareket ve Koreografi Formlarının İncelenmesi Çağdaş Dans Tekniği ve Koreografisine Uygulanması Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 2016-02-15 2017-08-15
2 Arş. Gör. Dr. Yeliz ELALMIŞ Prof. Dr. Sevil YÜCEL
Prof. Dr. İsmail AYDIN
Doktora Öğrencisi Burcu KARAKUZU
Yrd. Doç. Dr. Serpil KILIÇ DEPREN
2016-07-04-GEP02 Üretilen Alüminyum Katkılı Biyoaktif Camların İlavesi ile Hazırlanan Rezin Bazlı Dental Kompozitlerin Biyoaktivite, İyon Salımı ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-02-15 2017-02-15
3 Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
2016-07-04-GEP01 KONTROLLÜ SALIM YAPAN MİKROBİYAL BİYOGÜBRE Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-02-15 2018-02-15
4 Arş. Gör. Cihan ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
Arş. Gör. Mehmet ÖZTÜRK
2016-05-01-GEP01 Güncel akustik yöntemler kullanılarak akıntı ölçüm cihazlarının kapasitelerinin geliştirilmesi: katı madde taşınımının ölçülmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-02-15 2019-02-15
5 Arş. Gör. Yasemin ÖNER Prof. Dr. İbrahim ŞENOL
2016-04-02-GEP01 Elektrikli araçlar için yeni tip manyetik motor tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2016-02-15 2018-02-15
6 Yrd. Doç. Dr. Ferit ÇAKIR 2016-03-01-GEP01 TARİHİ İSTANBUL KULELERİNİN YAPISAL DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE DEPREM PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mimarlık , Mimarlık 2016-02-15 2017-08-15
7 Arş. Gör. Dr. Fatma AYTAN KILIÇARSLAN Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Arş. Gör. Nilay ALTAŞ KIYMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Zülal DEMİR
2016-01-02-GEP02 2016-01-02-GEP02 Fen - Edebiyat , Kimya 2016-02-15 2018-02-15
8 Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL
Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
Lisans Öğrencisi Gizem Dilara YILMAZ
2016-01-02-GEP01 SUDA ÇÖZÜNÜR METALLİ FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİ ile FONKSİYONLU GRAFEN İÇEREN HİBRİT MALZEME SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, FİZİKSEL VE SENSÖR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Kimya 2016-02-15 2018-02-15
9 Arş. Gör. Dr. Baki AKSAKAL Doç. Dr. Önder YARGI
Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
Doç. Ali GELİR
2016-01-01-GEP02 Titanyum Dioksit/Polivinil Alkol Kompozit Filmlerinin Çekme Özelliklerine Sıcaklık, İlk Uzama (çekme), ve Ultraviyole Radyasyonun Etkisi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-02-15 2019-02-15
10 Arş. Gör. Dr. Baki AKSAKAL Doç. Dr. Önder YARGI
Arş. Gör. Utkan ŞAHİNTÜRK
Doç. Ali GELİR
2016-01-01-GEP01 Farklı Isıtma Tekniklerinin Grafen Oksit/Polivinil Alkol Kompozit Filmlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi Fen - Edebiyat , Fizik 2016-02-15 2019-02-15
11 Dr. Nihal ALTIOK Doktora Öğrencisi Ufuk BÖLÜKBAŞ
2015-13-03-GEP01 İSTANBUL’DA YAŞAYAN ARAPLARIN TÜKETİM EĞİLİMLERİ ve SATIN ALMA KARARLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Meslek Yüksek Okulu , İktisadi ve İdari Programlar 2015-01-26 2018-01-26
12 Arş. Gör. Ö. Kemal KINACI Arş. Gör. Mustafa TAŞKIN
Arş. Gör. Metin Kemal GÖKÇE
2015-10-01-GEP01 Akış kaynaklı titreşim ile çalışan yenilenebilir bir enerji türünün Türk sularına uygunluğunun araştırılması Gemi İnşaatı ve Denizcilik , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 2015-09-01 2018-09-01
13 Yrd. Doç. Dr. Elif BAHADIR 2015-09-04-GEP01 MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ BULANIK MANTIK İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Eğitim , İlköğretim 2015-09-01 2018-03-01
14 Arş. Gör. Dr. Murat TOPUZOĞULLARI Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Duygu ÜNER
Arş. Gör. Vildan ERCİ
2015-07-04-GEP02 TARIMSAL UYGULAMALAR İÇİN HİDROJEL ÜRETİMİ Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-01-26 2018-07-26
15 Yrd. Doç. Dr. Rabia ÇAKIR Arş. Gör. Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep KAYA
2015-07-04-GEP01 Toksoplazma Parazitlerinin Yüzey Proteini ile Adjuvant Etkili Polimer Kombinasyonunun Toksoplazmoza Karşı Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-01-26 2017-07-26
16 Yrd. Doç. Dr. Kerem Altuğ GÜLER Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Arş. Gör. Alptekin KISASÖZ
2015-07-02-GEP03 Alüminyum Alaşımları İçin Düşük Üst Isılı Dökümle Bağlantılı Yarı-Katı Dövme Yönteminin Araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
17 Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU
Araştırmacı Melis Can ÖZDEMİR
2015-07-02-GEP01 Sol-jel yöntemi ile tungsten katkılı VO2 esaslı ince film kaplamaların geliştirilmesi ve termokromik özelliklerinin belirlenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
18 Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR Araştırmacı Tuğçe ŞENBERBER
2015-07-01-GEP03 İKİ FARKLI YÖNTEM İLE NANO COAl2O4 SERAMİK PİGMENTİ SENTEZİ VE FARKLI KAPAYICI AJANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2019-01-26
19 Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR Doktora Öğrencisi Nevin KARAMAHMUT
2015-07-01-GEP02 UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT SENTEZİ PROSESİ ATIK ÇÖZELTİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2019-01-26
20 Yrd. Doç. Dr. Elçin DEMİRHAN YILMAZ Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK
2015-07-01-GEP01 Farklı Karakterdeki Adsorbanlar ile Sudaki Kirleticilerin Adsorpsiyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2017-07-26
21 Arş. Gör. Dr. Ahmet KIRLI Yrd. Doç. Dr. Utku BÜYÜKŞAHİN
Arş. Gör. Mehmet Emin AKTAN
2015-06-04-GEP01 Elastik Bir Silikon Ped Yardımıyla Kuvvet Algılayıcısının Deplasman Ölçmesini Sağlayacak Prototip Bir Modüler Sistemin Geliştirilmesi ve Gerçekleştirilmesi Makine , Mekatronik Mühendisliği 2015-09-01 2019-03-01
22 Arş. Gör. Dr. Ali Serdar VANLI Doç. Dr. Anıl AKDOĞAN
2015-06-01-GEP02 AM60 Serisi Magnezyum Alaşımlarının Soğuk Kamaralı Basınçlı Dökümünde Proses Parametrelerinin Optimizasyonu Makine , Makina Mühendisliği 2015-09-01 2017-09-01
23 Arş. Gör. Dr. Alper UYSAL Prof. Dr. Erhan ALTAN
Doç. Dr. Mihrigül ALTAN
Arş. Gör. Mine USLU UYSAL
2015-06-01-GEP01 Nano Grafen ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Epoksi Bazlı Yapıştırıcıların Geliştirilmesi ve Kesici Takımlarda Kullanılması Makine , Makina Mühendisliği 2015-09-01 2018-09-01
24 Arş. Gör. Dr. Erkan USLU Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih AMASYALI
Arş. Gör. Furkan ÇAKMAK
Araştırmacı Attila AKINCI
Lisans Öğrencisi Salih MARANGOZ
2015-04-01-GEP01 Gerçek Robot Platformu ile Tasarlanmış ve Tasarlanmamış Engebeli Alanda Otonom Gezinim Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2015-01-26 2018-01-26
25 Arş. Gör. Dr. Sibel EKEN KORKUT Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
Arş. Gör. Dr. Özlem YAZICI
2015-01-02-GEP04 Bütillendirilmiş Hidroksianisol Grubu İçeren Ftalosiyaninin Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-09-01 2017-09-01
26 Arş. Gör. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA Prof. Dr. Nüket ÖCAL
2015-01-02-GEP03 Yeni Silseskioksan Türevlerinin İndirgen Heck ve Siklokatılma reaksiyonları Fen - Edebiyat , Kimya 2015-09-01 2017-09-01
27 Arş. Gör. Dr. Ömer Tahir GÜNKARA Prof. Dr. Nüket ÖCAL
Lisans Öğrencisi Fatma ALBAYRAK
2015-01-02-GEP02 Yeni Peptid Türevlerinin Sentezlenmesi ve İndirgen Heck Reaksiyonlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-09-01 2017-09-01
28 Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN Yüksek Lisans Öğrencisi Olcay OKUYUCU
Prof. Dr. Osman ÇAKMAK
2015-01-02-GEP01 BİYOAKTİF KİNOLİN TÜREVLERİ İÇEREN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR METALLİ FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, FOTOFİZİKSEL VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2018-01-26
29 Arş. Gör. Dr. Cenk DENKDAŞ Arş. Gör. Macide CANTÜRK
Yüksek Lisans Öğrencisi Barış UZUN
2015-01-01-GEP05 HLA*B52:01 proteini ile bağlı olan peptidlerin sistemlerinin Yönlendirmeli Moleküler Dinamik İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-03-01
30 Arş. Gör. Dr. Cenk DENKDAŞ Doktora Öğrencisi Zeinab EMAMİ
2015-01-01-GEP04 HLA-B*51:01 ile ilişki olan peptitlerinin moleküler dinamik simülasyon yöntemi ile incelemesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-03-01
31 Arş. Gör. Dr. Mehmet KILIÇ Yrd. Doç. Dr. Ümit ALKAN
Prof. Dr. Orhan İÇELLİ
Arş. Gör. Yaşar KARABUL
2015-01-01-GEP03 POLİMERİK KOMPOZİTLERİN FARKLI SICAKLIKTA DiELEKTRİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-09-01
32 Dr. Altan BOZDOĞAN Prof. Dr. B. Filiz ŞENKAL
Arş. Gör. Dr. Ayşegül ÇELİK BOZDOĞAN
2015-01-01-GEP02 Organik alan etkili transistörlerin elektronik özelliklerinin iyileştirilmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-09-01
33 Arş. Gör. Asuman AŞIKOĞLU Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN
Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL
Yüksek Lisans Öğrencisi Okan ÖZDEMİR
2015-01-01-GEP01 BTX gazlarını algılamaya yönelik sensörlerin geliştirilmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2015-09-01 2017-09-01
34 Arş. Gör. Dr. Serap DERMAN Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU
Doktora Öğrencisi Tayfun ACAR
Araştırmacı Deniz UZUNOĞLU
2014-07-04-GEP03 Quercetin Yüklü Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve in-vitro Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-08-01 2017-08-01
35 Arş. Gör. Dr. Murat TOPUZOĞULLARI 2014-07-04-GEP01 Poli(4-vinilpiridin)-g-Poli(etilenglikol) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-02-03 2017-02-03
36 Yrd. Doç. Dr. Hale BERBER YAMAK 2014-07-02-GEP03 Emülsiyon Polimerizasyonu Yöntemi Kullanılarak Su Bazlı Anorganik/Polimer Nanokompozitlerinin Üretilmesi, Nanokompozitlerin Koloidal ve Film Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
37 Arş. Gör. Dr. Aylin BEKEM 2014-07-02-GEP02 Melez iplikli termoplastik kompozit üretimi ve boru bağlantı parçaları modellenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
38 Arş. Gör. Dr. Burak BİROL 2014-07-02-GEP01 Tufal ve Baca Tozlarının Kompozit Peletlerden Demir Tanesi Üretiminde Hammadde Olarak Kullanımı Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
39 Arş. Gör. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM Doç. Dr. Anıl AKDOĞAN
Arş. Gör. Dr. Ali Serdar VANLI
2014-06-01-GEP03 SiC Takviyeli Magnezyum Matrisli Kompozit Malzemelerin Basınçlı Döküm Yöntemi ile Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2014-08-01 2017-02-01
40 Yrd. Doç. Dr. Melis UZAR DİNLEMEK Araştırmacı Zeynep ALTINKAYA
2014-05-03-GEP01 LiDAR Sistemi Verileri ile Otomatik Obje Çıkarım Analizi İnşaat , Harita Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
41 Yrd. Doç. Dr. Çağrı MOLLAMAHMUTOĞLU 2014-05-01-GEP02 Yapı Elemanlarının Birleşim Bölgelerindeki Çatlak Civarında Gerilme Dağılımının Fotoelastik Yöntemlerle Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
42 Yrd. Doç. Dr. Burak AYDOĞAN Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL
Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU
Prof. Dr. Esin ÇEVİK
Doç. Dr. Berna AYAT
2014-05-01-GEP01 Perfore ve Pürüzlü Düşey Kıyı Duvarlarının Hidrolik Davranışının Araştırılması İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
43 Arş. Gör. Dr. Özlem YAZICI Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
2014-01-02-GEP03 Polianilinin Elektrik İletkenliğinin ve Çözünürlüğünün/Dağılabilirliğinin Arttırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2014-08-01 2017-02-01
44 Arş. Gör. Nilay ALTAŞ KIYMAZ Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Mesut BİLGİ
2014-01-02-GEP01 Bazı Polifenolik Bileşiklerin Mikrobiyal Biyotransformasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2014-02-03 2017-02-03
45 Arş. Gör. Dr. Zeynep GÜVEN Doç. Dr. Nimet YILMAZ CANLI
Yrd. Doç. Dr. Özden ARSLAN ÇATALTEPE
2014-01-01-GEP04 Evropiyum Bazli Yüksek Sicaklik Süperiletkenlerinin Dielektrik Özelliklerinin Tespiti Ve Teknolojik Önemi Fen - Edebiyat , Fizik 2014-08-01 2017-08-01
46 Doç. Dr. Muhammet KAHVECİ Doktora Öğrencisi Sinem SİPAHİOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Arzu DİNÇER
2013-07-04-GEP01 Biyo-aktif mikrojel ve nanojellerin sentezi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2017-06-14
47 Arş. Gör. Dr. Levent YÜKSEK Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ
Arş. Gör. Dr. Orkun ÖZENER
Arş. Gör. Emre ORAK
2013-06-01-GEP05 Biyodizel kullanımının dizel motorların ömrüne etkisinin deneysel araştırması Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2015-12-14
48 Arş. Gör. Dr. Orkun ÖZENER Doç. Dr. Muammer ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ
Arş. Gör. Dr. Levent YÜKSEK
Arş. Gör. Sefa KALE
2013-06-01-GEP04 Diesel Motoru Performans Ve Emisyon Parametelerinin Ve Bu Parametrelerin Motor Dayanımına/Ömrüne Bağlı Değişiminin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Belirlenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2015-12-14
49 Arş. Gör. Dr. C. Oktay AZELOĞLU Yrd. Doç. Dr. Utku BÜYÜKŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hakan YAZICI
2013-06-01-GEP02 Krenlerde Yük Salınımlarının Kontrolü Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2017-06-14