GEP Biten Projeler Listesi
SN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ PROJE NO PROJE ADI FAKÜLTESİ,BÖLÜMÜ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Öğr. Gör. Hüsnü Ertuğ ATLI Uzman Mehmet Hakan ALACALI
Yrd. Doç. Dr. Eyüp SARITAŞ
29-08-02-GEP05 IX.-XIII. Yüzyıllar Arasında Eski Uygur Türklerinde Resim, Heykel, Müzik ve Dans Sanatı Hakkında Bir Araştırma Sanat ve Tasarım , Sanat 2010-05-15 2012-05-15
2 Arş. Gör. Ömer Yiğit ARAL Arş. Gör. Sergin KEYDER
29-08-02-GEP04 Bir Boyama Tekniği Olarak Airbrush'ın Reel ve Sayısal Ortamlarda Üretilen Görsel Ürünlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Sanat ve Tasarım , Sanat 2010-05-15 2011-11-15
3 Yrd. Doç. Aslıhan ERUZUN ÖZEL Öğr. Gör. Özer ÖZEL
Araştırmacı Noyan COŞARER
Araştırmacı Özgür ALTUN
29-08-02-GEP03 Üç Telli Klasik Kemençe İçin Bireysel Öğrenmeye Dönük Bir Yöntem Geliştirilmesi (Başlangıç Seviyesi -1.Aşama) Sanat ve Tasarım , Sanat 2010-05-15 2011-11-15
4 Arş. Gör. Dr. Nevra ERTÜRK Öğr. Gör. Mehmet Fevzi UĞURYOL
Arş. Gör. Hanzade URALMAN
Arş. Gör. Pınar ÜNER
29-08-02-GEP02 Depreme Karşı İstanbul Arkeoloji Müzeleri - Eski Şark Eserleri Müzesi'nin Sergi Salonlarındaki Koleksiyonlara Yönelik Risk Yönetimi Sanat ve Tasarım , Sanat 2010-05-15 2011-05-15
5 Yrd. Doç. Dr. Nur ARAL 29-08-02-GEP01 Dijital Teknoloji Çerçevesinde Still Life Fotoğrafta Gün Işığının Kontrollü Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Sanat ve Tasarım , Sanat 2010-01-04 2011-07-04
6 Arş. Gör. Dr. Zafer Ömer ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE
Doktora Öğrencisi Mithat ÇELEBİ
Arş. Gör. Dr. Murat TOPUZOĞULLARI
29-07-04-GEP01 Biyobozunur Özellikli Doğal Chitosan Polimerinin Protein ve Poliakrilik asitle Konjugatlarının Mikrodalga Destekli Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2010-05-15 2012-05-15
7 Öğr. Gör. Dr. Didem ARDALI BÜYÜKARMAN Arş. Gör. Alparslan OYMAK
29-01-08-GEP01 Tanzimat'tan I. Meşrutiyet'e Türk Mizahının Gelişimi. Fen - Edebiyat , Türk Dili ve Edebiyatı 2010-01-04 2012-01-04
8 Dr. Fikriye TUNCEL ELMALI Prof. Dr. Nebahat DEMİRHAN
29-01-02-GEP03 1,10-Fenantrolin Türevi Yeni Schiff Bazı Ligandlarının ve Ru(II), Fe(II), Au(III) ve Cu(I) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2010-01-04 2013-01-04
9 Dr. Neşe ATACI Prof. Dr. İnci ARISAN
Doktora Öğrencisi Ülfet AKGÜN
29-01-02-GEP02 Yeni Biyouyumlu Yüzey Aktif Maddelerin Biyomoleküllerle Etkileşimlerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2010-01-04 2012-01-04
10 Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU Prof. Dr. Huriye KUZU
Doç. Dr. Arzu HATİPOĞLU
Doktora Öğrencisi Mithat ÇELEBİ
29-01-02-GEP01 “Horseradish” Peroksidaz (HRP) ve Türevleri Kullanılarak Çevre Kirletici Boyaların Giderilmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2010-01-04 2012-01-04
11 Yrd. Doç. Dr. Hakan KARATAŞ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehtap BADEMCİOĞLU
Doktora Öğrencisi Orhan İYİTOĞLU
Doktora Öğrencisi Ahmet KAYA
Doktora Öğrencisi Vildan KAYA
Doktora Öğrencisi Murat DİVRİL
Doktora Öğrencisi Feyzi KAYSI
Doktora Öğrencisi Sahibe KADIOĞLU
2015-09-01-GEP01 ÖĞRETİM SÜRECİNDE BİREYSEL FARKLILIKLAR ODAKLI YENİ BİR YAKLAŞIM: 4T MODELİ Eğitim , Eğitim Bilimleri 2015-01-26 2016-01-26
12 Yrd. Doç. Dr. Rabia ÇAKIR Arş. Gör. Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep KAYA
2015-07-04-GEP03 Toxoplazmozun Tanısında Kullanılmak Üzere Parazite Spesifik Immünoglobülin Y Antikorunun Üretimi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-01-26 2017-01-26
13 Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yrd. Doç. Dr. Ali Erçin ERSUNDU
2015-07-02-GEP02 Opto-elektoronik uygulamalarda kullanım amacıyla Sb2O3 esaslı ağır metal oksit camların geliştirilmesi, cam özelliklerinin ve camlaşma davranışlarının belirlenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN Öğr. Gör. İsmail Erim GÜLAÇTI
2014-08-02-GEP04 Video Sanatının Üretim Referansları Bağlamında Sergileme Yöntemleri Sanat ve Tasarım , Sanat 2014-08-01 2016-02-01
15 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN 2014-08-02-GEP03 Grafiti Sanatında Batı Ve Doğu Kültürünün Sentezi Ve Yeni Bir Model Arayışı Sanat ve Tasarım , Sanat 2014-08-01 2017-02-01
16 Yrd. Doç. Dr. Mehmet NUHOĞLU Öğr. Gör. Ahmet DOLUNAY
Öğr. Gör. Mehmet İLHAN
Arş. Gör. Burak BOYRAZ
2014-08-02-GEP02 L’ILLUSTRATION DERGİSİ ÇERÇEVESİNDE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ GÖRSEL MEDYA ANLAYIŞI (Temalı Sergi Projesi) Sanat ve Tasarım , Sanat 2014-08-01 2016-02-01
17 Doç. Dr. Seza SİNANLAR USLU 2014-08-02-GEP01 İki Dünya Savaşı arasında (1914-1945) İstanbul’da Kültür ve Sanat Yaşamı Sanat ve Tasarım , Sanat 2014-02-03 2016-08-03
18 Arş. Gör. Esra BERKMAN 2014-08-01-GEP01 Azerî Kanun Çalgısının Kompozisyonel Özellikleri ve Sovyet Kültür Politikaları Bağlamında Dönüşümü Sanat ve Tasarım , Müzik ve Sahne Sanatları 2014-02-03 2016-08-03
19 Arş. Gör. Dr. Serap DERMAN Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE
Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU
2014-07-04-GEP02 Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-02-03 2017-02-03
20 Yrd. Doç. Dr. Fatma AYDIN AKGÜN 2014-07-03-GEP01 Genelleştirilmiş Hausdorff matrisleri üzerine Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2014-08-01 2016-02-01
21 Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ Doktora Öğrencisi Nevin KARAMAHMUT
2014-07-01-GEP04 Co2 Adsorpsiyonu için Amin Destekli Mezogözenekli Silika Adsorbanların Sentezi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
22 Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ Doktora Öğrencisi Nevin KARAMAHMUT
2014-07-01-GEP03 Türkiye'deki Termik Santrallerden Temin Edilen Uçucu Külleri Kullanarak MCM-41 Üretimi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
23 Doç. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN Doktora Öğrencisi Bilge COŞKUNER
2014-07-01-GEP02 Magnezyum Atıklarından Hidrojen Üretimi İçin Farklı Metal Tuzlarının Etkisinin İncelenmesi ve Hidroliz Reaksiyon Parametrelerinin Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2017-02-03
24 Arş. Gör. Dr. Nil BARAN ACARALI Prof. Dr. Hanifi SARAÇ
Uzman H.İrem ÖZGÜNDÜZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Sinem GÜREŞ
2014-07-01-GEP01 Doğal Mineral ve Endüstriyel Lifli Bitki Kullanarak Yalıtım Esaslı İç Cephe Boya Hazırlanması ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2016-08-03
25 Yrd. Doç. Dr. Binnur SAĞBAŞ 2014-06-01-GEP02 Kalça Ve Diz Protezlerinde Kullanilan Vitamin E Katkili Ultra Yüksek Moleküler Ağirlikli Polietilenin Plazma İle Yüzey Modifikasyonu Sonucu Yüzey Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Ölçüm Ve Değerlendirilmesi Makine , Makina Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
26 Arş. Gör. Dr. Alper UYSAL Prof. Dr. Erhan ALTAN
2014-06-01-GEP01 Elektriği İleten Polimer Kompozit Malzemelerin Matkaplanmasında İşlem Parametrelerinin Kesme Performansına Etkilerinin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2014-08-01 2016-02-01
27 Arş. Gör. Fatih İLHAN Arş. Gör. Kübra ULUCAN
Doktora Öğrencisi Halil İbrahim UZUN
2014-05-02-GEP02 Elektrodiyaliz Prosesiyle Deiyonizasyon Esnasinda Asit-Baz Eldesinin Sağlanmasi Ve Enerji Verimliliğinin İncelenmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2014-08-01 2016-02-01
28 Arş. Gör. Dr. Neslihan MANAV DEMİR Yrd. Doç. Dr. Selami DEMİR
Araştırmacı Demet IŞIK
Araştırmacı Hatice ÇOLTU
Araştırmacı Hülya CİVELEK
Yüksek Lisans Öğrencisi Elif Burcu ATÇI
2014-05-02-GEP01 Yavaş kum filtrelerinde organik madde birikimi ile demir ve mangan giderimi arasındaki ilişkinin araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2014-02-03 2016-02-03
29 Yrd. Doç. Dr. Fethullah KARABİBER Doktora Öğrencisi Mustafa DURAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet ELBİR
2014-04-01-GEP01 Biyolojik İşaretlerin Hızlı ve Etkili Bir Şekilde Hizalanması ve Analizi Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2014-08-01 2017-08-01
30 Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAPLAN 2014-02-01-GEP01 Nanoteknoloji Alanında Üniversitelerin Rolü ve Uluslararası İşbirlikleri: Türkiye Örneği İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2014-02-03 2016-02-03
31 Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU Arş. Gör. Dr. Serap DERMAN
2014-01-07-GEP01 Enkapsüle Kateşin Molekülünün In-Vitro Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2014-08-01 2017-08-01
32 Yrd. Doç. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK Yrd. Doç. Dr. Hale GONCE KÖÇKEN
Prof. Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU
Doç. Dr. İnci ALBAYRAK
2014-01-03-GEP01 Tam Bulanık Lineer Programlama Problemine Bir Çözüm Önerisi Fen - Edebiyat , Matematik 2014-02-03 2017-02-03
33 Arş. Gör. Dr. Fatma AYTAN KILIÇARSLAN Doç. Dr. İbrahim ERDEN
Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
2014-01-02-GEP02 FTALOSİYANİNLERİN FOTOFİZİKSEL, FOTOKİMYASAL VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE FOTO DİNAMİK TERAPİDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2016-02-01
34 Doç. Dr. Nimet YILMAZ CANLI Arş. Gör. Dr. Zeynep GÜVEN
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe BEDELOĞLU
2014-01-01-GEP05 Sivi Kristallerin Dielektrik Parametrelerinin Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2014-08-01 2016-08-01
35 Arş. Gör. Dr. Ayşegül ÇELİK BOZDOĞAN Doç. Dr. Rıza DEMİRBİLEK
Arş. Gör. Dr. Murat ÇALIŞKAN
2014-01-01-GEP03 Ho3+ katkılı CsCdCl3 kristalinde yüksek enerjiye dönüşüm mekanizmasının araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2014-02-03 2017-02-03
36 Doç. Dr. Nimet YILMAZ CANLI Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
2014-01-01-GEP02 Kalamitik Sıvı Kristal Katkısı ile Organik Güneş Pillerinin Morfolojik Özelliklerinin İyileştirilmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2014-02-03 2016-02-03
37 Arş. Gör. Dr. Kenan KOÇ 2014-01-01-GEP01 Kuşatım ajanı konsantrasyonunun CdS nanoparçacıklar üzerine etkisinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2014-02-03 2017-02-03
38 Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN Yüksek Lisans Öğrencisi Fadime DAMGACI
Araştırmacı Erkan ACAR
2013-09-01-GEP01 Türkiye’de Çokkültürlü Öğretim Programının Geliştirilmesi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2013-06-14 2014-12-14
39 Arş. Gör. Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE
Yrd. Doç. Dr. Rabia ÇAKIR
Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem HORZUM
Doktora Öğrencisi Pelin PELİT
Doktora Öğrencisi Tayfun ACAR
2013-07-04-GEP03 İnsülin ile kimyasal kontrollü ilaç salınım sistemlerinin oluşturulması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2016-06-14
40 Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Yüksek Lisans Öğrencisi İsmail AĞIR
Arş. Gör. Rıdvan YILDIRIM
Arş. Gör. Tuğba ÖZER
2013-07-04-GEP02 Mikrobiyal Yakıt Pilinde Eş Zamanlı Bitki Besin Elementleri ve Elektrik Enerjisi Üretimi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2015-07-14
41 Yrd. Doç. Dr. Hale GONCE KÖÇKEN Prof. Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU
Doç. Dr. İnci ALBAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK
2013-07-03-GEP01 Tam Bulanık Mxn’lik Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İçin Bir Karma Tamsayılı Programlama Yaklaşımı Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
42 Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU 2013-07-01-GEP06 Perlit Destekli Fotokatalizör Sentezi Ve Organik Boyar Maddenin Fotokatalitik Degredasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2017-01-14
43 Arş. Gör. Dr. Semra KIRBOĞA Prof. Dr. Mualla ÖNER
2013-07-01-GEP05 Ultrasonikasyonun Kalsiyum Karbonat Kristalizasyonuna Etkisi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
44 Arş. Gör. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN
Doktora Öğrencisi Meral YILDIRIM
2013-07-01-GEP04 Farklı Sodyum Borat Minerallerinden Çeşitli Yöntemler ile Magnezyum Borat Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sentez Parametrelerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2015-06-14
45 Arş. Gör. Dr. Halit Eren FİGEN Müh. Emine AKBULUT
2013-07-01-GEP03 Sodyumborhidrürün Sürekli Sistemlerde Hidrolizi ile Hidrojen Üretimi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2015-06-14
46 Arş. Gör. Dr. Berceste BEHRİBEY Yrd. Doç. Dr. Burcu Didem ÇORBACIOĞLU
Arş. Gör. Dr. Zehra ALTIN
Arş. Gör. Dr. Bora AKIN
Prof. Dr. Hanifi SARAÇ
Arş. Gör. Berrin SAYGI YALÇIN
2013-07-01-GEP02 300 ºC Civarında Çalışan Yakıt Pilleri için Katı Asit Elektrolitlerin Isıl Dayanımının Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
47 Doç. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN Doktora Öğrencisi Bilge COŞKUNER
2013-07-01-GEP01 Electrospinning yöntemiyle Co, Cu ve Ni içerikli nano katalizörlerin sentezi ve hidrojen üretiminde katalitik aktivitelerin incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
48 Arş. Gör. Dr. C. Oktay AZELOĞLU Doç. Dr. Ayşe EDİNÇLİLER
Uzman Seyhan ÖZEN
2013-06-01-GEP03 Kafes Kiriş Bomlu Krenlerin Deprem Etkisi Altındaki Dinamik Davranışlarının İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
49 Arş. Gör. Dr. Tolga MERT Yrd. Doç. Dr. Uğur Buğra ÇELEBİ
Arş. Gör. Levent BİLGİLİ
Arş. Gör. Kutsi Mert ŞENÖZ
2013-06-01-GEP01 Kaynaklı İmalatta Ortaya Çıkan Zararlı Duman Miktarı Ölçümü için Kaynak Dumanı Kabini Tasarımı, İmalatı ve Emisyon Katsayısı Geliştirilmesi Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
50 Arş. Gör. Dr. Z. Cihan TAYŞİ Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ
2013-04-01-GEP04 IP trafiğinin makine öğrenmesi yöntemleri ile sınıflandırılması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2013-06-14 2014-10-14
51 Yrd. Doç. Dr. Gökhan BİLGİN 2013-04-01-GEP03 Yıldız Teknik Üniversitesi GPS-tabanlı Servis Takip Sistemi (YTU-GPS-STS) Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
52 Arş. Gör. Dr. Göksel BİRİCİK Arş. Gör. Dr. Z. Cihan TAYŞİ
Öğr. Gör. Dr. Ö. Özgür BOZKURT
2013-04-01-GEP02 Akıllı Tarım Uygulamaları için Telsiz Algılayıcı Ağlar ile Sürdürülebilir ve Çevreci Altyapı Oluşturulması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
53 Arş. Gör. Dr. M. Amaç GÜVENSAN Yrd. Doç. Dr. A.Gökhan YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ
Arş. Gör. H. İrem TÜRKMEN
2013-04-01-GEP01 Akıllı Telefon Yardımı İle Günlük Aktivitelerin Takip Edilmesi Ve Kaza Tespiti Yapılması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
54 Doç. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe Y. AKDAĞ
Mimar Ezgi TÜRK
2013-03-01-GEP01 Yüksek Öğretim Dersliklerinin Tasarımında Gerekli Akustik Koşullar İle İlgili Ölçütlerin Belirlenmesi Mimarlık , Mimarlık 2013-06-14 2016-06-14
55 Arş. Gör. Dr. Esra YÜCA Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT
Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Emel ORDU
2013-01-07-GEP01 Histidin Kuyruklu Zeytin (Olea europaea L. Cv. Gemlik) β-Glukozidaz Enziminin E. coli’de Rekombinant Anlatımı Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2013-06-14 2016-06-14
56 Arş. Gör. Dr. Fatma Tülay TUĞCU Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem KAHRAMAN
2013-01-02-GEP03 Yeni Bis İminotiyazolidinon Türevlerinin Yeşil Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2016-06-14
57 Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN Prof. Dr. Zuhal TURGUT
2013-01-02-GEP02 Organik Kirletici Olarak Tekstil Atıksularında Bulunan Boyaların Ozonla Giderimi Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2016-06-14
58 Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ
2013-01-02-GEP01 Yeni Amino Asit Türevi Ligandların ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2016-06-14
59 Arş. Gör. Dr. Süreyya AYDIN YÜKSEL Prof. Dr. Serap GÜNEŞ
2013-01-01-GEP03 Metal (B, Mn, Mg, V, Al, Ag, Zn, Cu, In..) Katkılı Oksit Ince Filmlerin (TiOx, V2O5, ZnO,…) Tersine Çevrilmiş Organik Güneş Pillerinde Elektron Taşıyan Tabaka Olarak Kullanılması Fen - Edebiyat , Fizik 2013-06-14 2015-06-14
60 Arş. Gör. Dr. Önder YARGI Arş. Gör. Dr. Süreyya AYDIN YÜKSEL
2013-01-01-GEP02 Gözenekli Silisyum Yapılara Oksijen Difüzyonunun Araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2013-06-14 2016-12-14
61 Arş. Gör. Dr. Seçkin GÜNAY Prof. Dr. Çetin TAŞSEVEN
Arş. Gör. Dr. Ünsal AKDERE
2013-01-01-GEP01 Aktinit bileşenli nükleer yakıtlarda radyasyon kusurları ve geri toparlanmasının moleküler dinamik simülasyon ve SRIM ile incelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2013-06-14 2016-06-14
62 Arş. Gör. Dr. Bora AKIN Prof. Dr. Mualla ÖNER
2012-07-01-GEP02 ZnO Kristallerinin Fotokatalitik Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
63 Doç. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN Doktora Öğrencisi Bilge COŞKUNER
Yük. Müh. Hatice ERGUVEN
2012-07-01-GEP01 Bor içerikli katalizörlerin sol-jel tekniğiyle sentezi ve amonyum boran (NH3BH3) hidrolizi için kullanımının incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-07-02 2014-07-02
64 Arş. Gör. Dr. Emel KOÇAK Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY
Doç. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN
Arş. Gör. Gamze DALGIÇ
Arş. Gör. Gökhan Önder ERGÜVEN
2012-05-02-GEP01 Parasetamol İçeren İlaç Atıksuyunun Canlı DNA’sı Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2012-07-02 2015-01-02
65 Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER Arş. Gör. Selçuk DEMİR
2012-05-01-GEP03 Yumuşak Zeminler İçinde Oluşturulmuş Geopier Kolonlarının Davranışının Laboratuar Model Deneyleriyle İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
66 Öğr. Gör. Dr. Cem AKGÜNER Doç. Dr. Mehmet BERİLGEN
Yrd. Doç. Dr. Saadet Arzu BERİLGEN
Arş. Gör. Pelin TOHUMCU
Araştırmacı M. Refik KURTOĞLU
2012-05-01-GEP02 Taş Kolonlarda İyileştirme Oranları Ve Zemin-Yapı Etkileşimi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
67 Dr. Ayşe YÜKSEL OZAN Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU
2012-05-01-GEP01 Bitki Örtülü Acık Kanal Akımlarının Hidrodinamigi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2012-01-02 2014-01-02
68 Arş. Gör. Dr. Ebru SEÇKİN 2012-03-02-GEP01 Süpermarket Tedarik Zinciri: Küçük Çiftçi İçin Sorunlar Ve Fırsatlar Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2012-01-02 2015-01-02
69 Yrd. Doç. Dr. İsmet AKÇA Arş. Gör. Barış Alp ÖZDEN
2012-02-03-GEP02 1980 Sonrası Türkiye'de Siyaset: Neoliberal Hegemonyanın İnşası İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2012-07-02 2013-07-02
70 Arş. Gör. Dr. Derya KÖMÜRCÜ Prof. Dr. Fulya ATACAN
2012-02-03-GEP01 Türkiye’de Parti Örgütleri ve Gençlik Kolları İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2012-01-02 2014-01-02
71 Öğr. Gör. Dr. Yasemin Asu ÇIRPICI Arş. Gör. Dr. Serçin ŞAHİN
2012-02-01-GEP03 Türkiye Elektrik Piyasasında Değişen Dinamikler Çerçevesinde Yatırım Kararlarının Modellenmesi İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2012-07-02 2015-07-02
72 Arş. Gör. Dr. Özge KAMA Yrd. Doç. Dr. Zeynep KAPLAN
2012-02-01-GEP02 Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Fırsatlar: Elektrikli Ev Aletleri Örneği İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2012-01-02 2013-01-02
73 Arş. Gör. Dr. Serçin ŞAHİN Prof. Dr. Ercan EREN
Yrd. Doç. Dr. Kaan ÖĞÜT
2012-02-01-GEP01 Finansal İstikrar Ve Merkez Bankalarının Finansal İstikrar Hedefi Konusundaki Olanak Ve Sınırlarının Belirlenmesi İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2012-01-02 2015-01-02
74 Arş. Gör. Dr. Günseli KURT GÜR Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT
Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK
2012-01-07-GEP01 Zeytin (Olea europaea) β Glukozidaz Geninin Promotor Bölgesindeki “cis-acting” Elementlerin Belirlenmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2012-07-02 2015-07-02
75 Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Yrd. Doç. Dr. Mesut GÖRÜR
2012-01-02-GEP08 Elektroaktif Ve Floresans Özellik Gösteren Porfirazin Türevleri Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2012-07-02 2015-07-02
76 Arş. Gör. Dr. Bahadır KESKİN Doç. Dr. Faruk YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Mesut GÖRÜR
2012-01-02-GEP07 Ftalosiyanin Çekirdeğine Sahip Yıldız Polimerlerin Hazırlanması Ve karekterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2012-07-02 2014-07-02
77 Arş. Gör. Dr. Erdoğan KİRPİ 2012-01-02-GEP06 Yeni 3,3'-bis [1,3 tiyazolidin-4-on] türevlerinin dizaynı, multikoplement reaksiyon tekniği kullanılarak senteji ve karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2012-07-02 2015-07-02
78 Arş. Gör. Dr. Fatma Tülay TUĞCU Prof. Dr. Şeniz KABAN
Arş. Gör. H. Kerim BEKER
Yüksek Lisans Öğrencisi Ece TOSUN
2012-01-02-GEP05 Yeni Pirimidin ve Kinazolin Türevlerinin Multikomponent Yöntemiyle Yeşil Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2012-01-02 2015-01-02
79 Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAHAN
Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE
Yüksek Lisans Öğrencisi Sevecen TUĞLU
2012-01-02-GEP04 Polielektrolitlerin Proteinlerle Çapraz Bağlayıcı Ajanlar Varlığında Konjugatlarının Oluşturulması Fen - Edebiyat , Kimya 2012-01-02 2014-01-02
80 Arş. Gör. Dr. Fatma TURAK Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR
Yüksek Lisans Öğrencisi Emrah ÇİMEN
2012-01-02-GEP03 Meyve Ve Sebzelerde Toplam Antosiyanin Miktarının Spektrofotometrik Yöntemler Ve HPLC İle Tayini Fen - Edebiyat , Kimya 2012-01-02 2015-01-02
81 Doç. Dr. Gülnur KESER KARAOĞLAN Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Doç. Dr. Gülşah GÜMRÜKÇÜ KÖSE
2012-01-02-GEP02 Schiff Bazi Sübstitüe Yeni Tip Asimetrik Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2012-01-02 2014-01-02
82 Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN Prof. Dr. Zuhal TURGUT
Lisans Öğrencisi Özlem ÇELİKASLAN
Lisans Öğrencisi Şebnem SALIN
2012-01-02-GEP01 Biyolojik Aktivite Gösterebilecek Oksijen Ve Azot İçeren Heterohalkali Bileşiklerin Farklı Metodlarla Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2012-01-02 2015-01-02
83 Arş. Gör. Dr. Murat ÇALIŞKAN Prof. Dr. Merih SERİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer MOĞULKOÇ
2012-01-01-GEP05 Organik/İnorganik Hibrit Eklemlerin Elektrik ve Optik Özellikleri Fen - Edebiyat , Fizik 2012-07-02 2015-01-02
84 Arş. Gör. Dr. Murat ÇALIŞKAN Prof. Dr. Merih SERİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer MOĞULKOÇ
2012-01-01-GEP04 Alüminyum-Alüminyum Oksit-Yarıiletken Polimer MIS Yapılarının Elektrik ve Optik Özelliklerin İncelenmesi ve Sensör Uygulamaları Fen - Edebiyat , Fizik 2012-07-02 2015-01-02
85 Arş. Gör. Dr. Süreyya AYDIN YÜKSEL Prof. Dr. Serap GÜNEŞ
2012-01-01-GEP03 CdS ve Metal (Zn,Cu,Ag,...) katkılı CdS filmlerin tersine çevrilmiş ITO/CdS/(CdS/Metal)/P3HT:PCBM/Ag güneş pillerinin kullanılması Fen - Edebiyat , Fizik 2012-07-02 2014-07-02
86 Dr. Banu SÜNGÜ MISIRLIOĞLU Prof. Dr. Merih SERİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU
2012-01-01-GEP02 Metal/Yarıiletken (MY) ve Metal/Yalıtkan/Yarıiletken (MYY) Schottky Diyot Yapıların Elektriksel Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Fizik 2012-07-02 2015-01-02
87 Dr. Banu SÜNGÜ MISIRLIOĞLU Prof. Dr. Merih SERİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU
2012-01-01-GEP01 Fotoakım ölçüm yöntemi ile güneş pillerinin rekombinasyon mekanizmalarının incelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2012-07-02 2015-01-02
88 Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Prof. Dr. Mustafa CEMEK
2011-07-04-GEP05 Hidroponik Topraksız Tarım Sistemleri İçin Yeni Bir Yaklaşımla Katı Ortam Bitki Yetiştirme Materyallerinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2011-05-02 2013-05-02
89 Arş. Gör. Dr. Zafer Ömer ÖZDEMİR Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Prof. Dr. Mustafa CEMEK
2011-07-04-GEP04 Antimikrobiyal Özellikli Peptidlerin Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulaması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2011-05-02 2013-05-02
90 Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU Arş. Gör. Dr. Zafer Ömer ÖZDEMİR
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Prof. Dr. Mustafa CEMEK
2011-07-04-GEP03 Topraksız Tarımda Echinacea purpurea (L.) Moench (Ekinezya), Foeniculum vulgare Miller (Rezene), Matricaria recutita L. (Tıbbi Papatya) Üretimi ve Üretim Koşullarının Optimize Edilmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2011-05-02 2013-05-02
91 Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU
Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Prof. Dr. Mustafa CEMEK
2011-07-04-GEP02 Azotun Mikroorganizmalarla Üretilmesi ve Bitki Üretiminde Kullanılması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2011-05-02 2013-05-02
92 Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN Prof. Dr. Sevil YÜCEL
Müh. Cem KESGİN
2011-07-04-GEP01 Fındık Yağından Yeni Bir Yöntemle Metil Ester Eldesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2011-05-02 2013-05-02
93 Yrd. Doç. Dr. Cem AKÇA Yrd. Doç. Dr. Yaman ERARSLAN
2011-07-02-GEP01 Değiştirilebilir Mühimmat Kullanabilen Laboratuvar Tipi Balistik Test Cihazı Tasarımı, Üretimi ve Partikül Takviyeli Hafif Metal Kompozitlerin Balistik Performanslarının Araştırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011-05-02 2012-11-02
94 Yrd. Doç. Dr. Dilek KILIÇ APAR Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Elçin DEMİRHAN YILMAZ
Yüksek Lisans Öğrencisi Birsel ÖZEL
2011-07-01-GEP03 Yapay Substratlarla Kefir Biyokütlesi Üretimi ve Kefir Fermantasyon Kinetiğinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-05-02 2014-05-02
95 Doç. Dr. Jale GÜLEN 2011-07-01-GEP02 Ultrasonic Yöntemle Boyar Madde Giderimi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-05-02 2012-11-02
96 Doç. Dr. Ayça Meriç HASANOĞLU Arş. Gör. Nimet İPAR UZUN
2011-07-01-GEP01 Atık Sulardaki Fenolün Membran Kontaktörlerde Kimyasal Absorpsiyon ile Uzaklaştırılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-05-02 2013-05-02
97 Arş. Gör. Dr. Vildan ÖZKIR Yrd. Doç. Dr. Tufan DEMİREL
Yrd. Doç. Nihat Çetin DEMİREL
Dr. Tuğba EFENDİGİL
Araştırmacı Önder ÖZDEMİR
2011-06-03-GEP01 İstanbul Bölgesinde Ömrünü Tamamlamış Elektronik Ürünlerin (E-Atık) Toplanması ve Geri Kazanımı ile ilgili stratejilerin oluşturulması Makine , Endüstri Mühendisliği 2011-05-02 2013-05-02
98 Dr. Tamer ÇOŞKUN Doç. Dr. Eyüp DEBİK
Arş. Gör. Harun Akif KABUK
Arş. Gör. Dr. Neslihan MANAV DEMİR
2011-05-02-GEP03 Tavuk Kesimhanesi Atıksularından Santrifüj ve Membran Prosesleri Kullanarak Faydalı Ürün Eldesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2011-05-02 2014-05-02
99 Yrd. Doç. Dr. Gamze VARANK Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ
Arş. Gör. Elif SEKMAN
Arş. Gör. Selin TOP
2011-05-02-GEP02 Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Katı Atıklarla Birlikte Kompostlaştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2011-05-02 2012-05-02
100 Doç. Dr. M. Sinan BİLGİLİ Yrd. Doç. Dr. Gamze VARANK
Arş. Gör. Elif SEKMAN
Arş. Gör. Selin TOP
2011-05-02-GEP01 Hastane Atıksularının Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2011-05-02 2012-05-02
101 Yrd. Doç. Dr. Zeynep IŞIK Arş. Gör. Hande ALADAĞ
Arş. Gör. Durmuş AKKAYA
2011-05-01-GEP01 Türk İnşaat Sektöründe Sürdürülebilir Anahtar Performans Göstergeleri İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2011-05-02 2014-05-02
102 Arş. Gör. Dr. Fikret TOKAN Yrd. Doç. Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN
2011-04-03-GEP01 Bağlantılı Anten Dizilerinin Geniş Bant Uygulamaları İçin Analizi ve Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2011-05-02 2012-11-02
103 Yrd. Doç. Dr. Burak AKIN Yrd. Doç. Dr. İsmail AKSOY
Arş. Gör. Erdem AKBOY
Arş. Gör. Özgün GİRGİN
2011-04-02-GEP01 3 KW Gücünde PFC ve Yumuşak Anahtarlamalı Bir Endüksiyon Ocağının Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2011-05-02 2014-05-02
104 Dr. Buket Ayşegül ÖZBAKIR Yrd. Doç. Dr. Güneş KURT
2011-03-02-GEP02 Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Uçurum Analizi: İstanbul Örnek Çalışması Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2011-05-02 2014-05-02
105 Arş. Gör. Senay OĞUZTİMUR 2011-03-02-GEP01 Kayseri'deki Büyük Ölçekli İmalat Sanayisinin Rekabet Gücünü Geliştirmede Lojistik Sektörünün Bir Araç Olarak Değerlendirilmesi. Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2011-05-02 2014-05-02
106 Yrd. Doç. Dr. Ayşen CİRAVOĞLU Yrd. Doç. Dr. Gökçe Tuna TAYGÜN
2011-03-01-GEP01 Türkiye’de Yapi Ürünlerinin Üretim Enerjisinin Mimari Tasarimda Değerlendirilebilmesi İçin Bir Model Önerisi Mimarlık , Mimarlık 2011-05-02 2012-11-02
107 Arş. Gör. Dr. Ece ÖZTAN 2011-02-03-GEP01 Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2011-05-02 2015-11-02
108 Arş. Gör. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI Arş. Gör. Esin ERTEMSİR BERKİN
2011-02-02-GEP01 Yönetim Eğitiminde Interaktif Çizgi Romanlar İktisadi ve İdari Bilimler , İşletme 2011-05-02 2014-05-02
109 Yrd. Doç. Dr. Sevim YILMAZ ÖNDER Yrd. Doç. Dr. Celile Eren ÖKTEN
Uzman Vasil DAFNOPATIDIS
2011-01-08-GEP01 Osmanlı Dönemi Karaman Türkçesi Dilbilgisi ve Söz Varlığı Fen - Edebiyat , Türk Dili ve Edebiyatı 2011-05-02 2015-05-02
110 Arş. Gör. Dr. Fatma TURAK Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR
Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Handan ALTUN
2011-01-02-GEP12 Gıda ve İlaçlara Katılan Yapay Tatlandırıcıların Spektrofotometri ile Tayininde Türev ve Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemlerinin Uygulanması Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
111 Dr. Türkan BÖRKLÜ BUDAK 2011-01-02-GEP11 Bazı Atık Su Arıtma Parametrelerinin Elektrokimyasal Yöntem Kullanılarak İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-11-02
112 Doç. Dr. Melda ALTIKATOĞLU Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK
Prof. Dr. Mustafa CEMEK
Arş. Gör. Dr. Azade ATTAR
2011-01-02-GEP10 Doğal Atıklar ve Malzemeler Kullanılarak Yeni Tip Bitki Besin Ortamlarının Hazırlanması ve Optimizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
113 Dr. Ahmet Lütfi UĞUR Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Arş. Gör. Mürsel ARICI
2011-01-02-GEP09 Fotodinamik Terapi Amaçlı Yeni Simetrik ve Asimetrik Çinko Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
114 Arş. Gör. Dr. Sevnur KESKİN DOĞRUYOL Prof. Dr. Nergis ARSU
2011-01-02-GEP08 Asetofenon ve Asetonafton Yapısındaki Fotobaşlatıcıların Sentezi, Fotopolimerizasyondaki Verimlerinin İncelenmesi ve Fotobaşlatma Mekanizmalarının Aydınlatılması Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
115 Yrd. Doç. Dr. Mevlüde CANLICA 2011-01-02-GEP07 Karboksil Grubu İçeren Ball-Type Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin Araştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
116 Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE
Yüksek Lisans Öğrencisi Sevecen TUĞLU
Dr. Gülderen KARAKUŞ
2011-01-02-GEP06 Metal İçeren Fonksiyonel Biyopolimer Sistemlerin Geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
117 Doç. Dr. Hale OCAK Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Yüksek Lisans Öğrencisi Burcu KARAAĞAÇ
2011-01-02-GEP05 Resorsinol Temelli Yeni Sıvı Kristal Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro-optik Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
118 Arş. Gör. Dr. Fatma AYTAN KILIÇARSLAN Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERDEN
Dr. Ahmet Lütfi UĞUR
2011-01-02-GEP04 Yeni Çözünür Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özellikleri Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
119 Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR Prof. Dr. Merih SERİN
Doktora Öğrencisi Öznur YAŞA ŞAHİN
Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer MOĞULKOÇ
2011-01-02-GEP03 Metallomesogenlerin Sentezi, Mesomorfik Özelliklerinin ve Polimer Karışımlarının Çeşitli Yöntemlerle İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-11-02
120 Arş. Gör. Dr. Demet KARACA BALTA Prof. Dr. Nergis ARSU
2011-01-02-GEP02 Tek (SWCNTs) ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerin (MWCNTs) Fotobaşlatıcı Takılarak Modifikasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
121 Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
2011-01-02-GEP01 Termotropik Sivi Kristal Polimerler Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2013-05-02
122 Yrd. Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE
Arş. Gör. Kadriye KIZILBEY
Arş. Gör. Dr. Serap DERMAN
2010-07-04-GEP01 Streptozotocin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda kimyasal olarak modifiye edilmiş Süperoksit Dismutazın (SOD) antioksidatif özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2010-06-15 2013-06-15
123 Arş. Gör. Dr. Hüseyin Murat LUŞ Arş. Gör. Gökhan ÖZER
2010-07-02-GEP01 Bakır Alaşımlarından Sıma Yöntemi ile Küresel Mikroyapılı Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
124 Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU Prof. Dr. Ülker BEKER
Arş. Gör. Korkut AÇIKALIN
2010-07-01-GEP01 Gıda Endüstrisi Atığından Üretilen Aktif Karbon ile Sulu Çözeltilerden Arsenik Giderilmesi: Proses Parametrelerinin Optimizasyonu, Adsorpsiyonun Denge ve Kinetik Açıdan İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
125 Yrd. Doç. Dr. Tuba İNAL ÇEKİÇ 2010-03-02-GEP01 Türkiye’de Bölgesel Ekonomik Gelişmenin “Toplumsal Yaşama Katılım” Üzerinden Parametrik Yöntemlerle Analizi Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2010-06-15 2011-06-15
126 Arş. Gör. Dr. Kunter MANİSA Arş. Gör. Dr. Bora YERLİKURT
Arş. Gör. Hasan GÜL
2010-03-01-GEP01 Egedeki Turizm Bölgelerinde Bulunan Eski Yağhane (Zeytinyağı) Binalarının Tespiti, Sosyal, ekonomik ve kültürel perspektifte Turizm ve Üretime Yönelik olarak Değerlendirilmesi Mimarlık , Mimarlık 2010-05-15 2014-05-15
127 Doç. Dr. Bürge AŞÇI Doç. Dr. Özlem AKSU DÖNMEZ
Prof. Dr. Sıdıka SUNGUR
Prof. Dr. Abdürrezzak Emin BOZDOĞAN
2010-01-02-GEP04 Gıda Katkı Maddelerinin Çok Değişkenli HPLC Kalibrasyon Yöntemleri ile Tayini Fen - Edebiyat , Kimya 2010-05-15 2012-11-15
128 Doç. Dr. Ali ERDOĞMUŞ Prof. Dr. Ulvi AVCIATA
Dr. Ahmet Lütfi UĞUR
2010-01-02-GEP03 Fotodinamik Terapi Amaçlı Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2010-05-15 2012-05-15
129 Arş. Gör. Dr. Kadir TURHAN Prof. Dr. Zuhal TURGUT
Araştırmacı S. Arda ÖZTÜRKCAN
2010-01-02-GEP02 Henry Reaksiyonunun Uygulamaları Fen - Edebiyat , Kimya 2010-05-15 2012-05-15
130 Arş. Gör. Dr. Fatma Tülay TUĞCU Prof. Dr. Şeniz KABAN
Arş. Gör. H. Kerim BEKER
2010-01-02-GEP01 Yeni Hetaril Substitue Tiyazolidinon Türevlerinin Tek-kap Multikomponent Yöntemiyle Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2010-05-15 2012-05-15