ODAP Biten Projeler Listesi
SN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ PROJE NO PROJE ADI FAKÜLTESİ,BÖLÜMÜ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
Arş. Gör. Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ
Arş. Gör. Dr. Murat TOPUZOĞULLARI
Yrd. Doç. Dr. Mesut KARAHAN
29-07-04-ODAP01 Sentetik Polimer-Peptid Konjugatlarının Üretimi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2010-05-15 2013-05-15
2 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Prof. Dr. Orhan KURAL
Uzman Ferdi EROL
Uzman Nükhet TAŞÇI
Uzman Cem ÇAKMAK
Arş. Gör. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK
Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ
Doç. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN
Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
Prof. Dr. Ahmet EKERİM
Arş. Gör. H. Eren FİGEN
Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL
Arş. Gör. Dr. Nil BARAN ACARALI
Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN
Yrd. Doç. Dr. Hale SÜTÇÜ
29-07-01-ODAP02 Düşük Maliyetli Yüksek Verimli Hidrofobik ve Nano Yapılı Yeni Çinko Borat Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2010-05-15 2013-05-15
3 Prof. Dr. Mualla ÖNER Arş. Gör. Bora AKIN
Prof. Dr. Onuralp YÜCEL
Doktora Öğrencisi Parahat ATAYEV
Yüksek Lisans Öğrencisi Özge ARAS
Yüksek Lisans Öğrencisi Esin AY
Yüksek Lisans Öğrencisi Erman YETİZ
29-07-01-ODAP01 Değişik Deneysel Parametrelerin Nano ve Mikron boyutundaki ZnO Büyümesine Etkisi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
4 Doç. Dr. Nabi YÜZER Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beşer KIZILKANAT
Prof. Dr. Zekiye ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Hasan BİRİCİK
Yrd. Doç. Dr. Nihat KABAY
Arş. Gör. Yelda YALÇIN
Yüksek Lisans Öğrencisi Erhan KAÇAR
29-05-01-ODAP01 Pirinç Kapçığı Katılmasının Betonun Yüksek Sıcaklık Performansına Etkisi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
5 Prof. Dr. Ayşenur ÖKTEN Prof. Dr. Betül ŞENGEZER
Prof. Dr. Fatmagül BATUK
Doç. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ
Doç. Dr. Dicle CENGİZ
Arş. Gör. Ömer BİLEN
29-03-02-ODAP01 İstanbul’da, Kentsel Mekânda, Yaşam Kalitesi İle Suç Türlerinin Dağılımı Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama 2010-05-15 2011-11-15
6 Doç. Dr. Z. Gül ÜNAL Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ
Prof. Dr. Görün ARUN
Yrd. Doç. Dr. Uzay YERGÜN
Doç. Dr. Ş. Can BİNAN
Doktora Öğrencisi F. Deniz GÜNDOĞDU
Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜNEY
29-03-01-ODAP01 Afet Sonrası Tarihi Yapılarda Hızlı Tarama ve Değerlendirme Mimarlık , Mimarlık 2010-05-15 2013-11-15
7 Prof. Dr. Nergis ARSU Arş. Gör. Dr. Sevnur KESKİN DOĞRUYOL
Dr. Steffen JOCKUSCH
Arş. Gör. Dr. Demet KARACA BALTA
Prof. Dr. Önder PEKCAN
Arş. Gör. Zekeriya DOĞRUYOL
29-01-02-ODAP04 “In situ” Fotobaşlatılmış Polimerizasyon Reaksiyonu ile Jelleşme ve Difüzyon Mekanizmalarının Floresans Spektroskopisi Yöntemiyle İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2010-05-15 2013-05-15
8 Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN Prof. Dr. Merih SERİN
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
29-01-02-ODAP03 Kütle ve Elektrokimyasal Duyarlı Polimerik Film Sensörlerin Hazırlanması ve Gaz/Sıvı Faz Örneklerde Analizler Fen - Edebiyat , Kimya 2010-05-15 2012-05-15
9 Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Doktora Öğrencisi Dilek GÜZELLER
Arş. Gör. Dr. Özlem YAZICI
Prof. Dr. Ferdane KARAMAN
Doktora Öğrencisi Öznur YAŞA ŞAHİN
Doç. Dr. Hale OCAK
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇAKAR
Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Arş. Gör. Dr. Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
Prof. Dr. Merih SERİN
Yrd. Doç. Dr. Ercüment AKAT
29-01-02-ODAP02 Sıvı Kristal Materyallerin Sentezi ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2010-05-15 2012-05-15
10 Prof. Dr. Nüket ÖCAL Arş. Gör. Emine BAĞDATLI
Arş. Gör. Onur ATAK
Prof. Dr. Erhan ÖNER
Arş. Gör. Merve SARAYLI
29-01-02-ODAP01 Yeni 5-Pirazolon Boyarmaddeleri ve Tekstil Alanında Uygulamaları Fen - Edebiyat , Kimya 2010-05-15 2012-11-15
11 Doç. Dr. Cengiz CAN Mimar Dırahşan KARAMIK UĞURYOL
Mimar Burcu SERBES
Mimar Mehmet UĞURYOL
2010-15-01-ODAP01 YTÜ Beşiktaş Yerleşkesi’ndeki Yıldız Sarayı Şehzade Köşkleri Tarihi Bahçesi’nin Koruma ve Restorasyon Projesi Mimarlık , Mimarlık 2010-05-15 2011-05-15
12 Prof. Dr. Tamer YILMAZ Prof. Dr. Mesut GÜNER
Yrd. Doç. Dr. Cihan DEMİR
Arş. Gör. Özgür DEMİR
Doç. Dr. Semih SEZER
Doç. Dr. Fuat ALARÇİN
Arş. Gör. Çağan DİYAROĞLU
Arş. Gör. Onur ALPAY
2010-10-01-ODAP01 İstatistiksel Enerji Analiz Metodu ile Bir Geminin Titreşim ve Gürültü Analizi Gemi İnşaatı ve Denizcilik , Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. 2010-05-15 2012-05-15
13 Prof. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE Doç. Dr. Ebru AKKAYA
Arş. Gör. Kübra ÖNOL
2010-07-02-ODAP01 Mikrodalga Liç Yöntemiyle Kalkopirit Cevherlerinin Çözündürülmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010-05-15 2012-05-15
14 Doç. Dr. Arslan SARAL Öğr. Gör. Dr. Özgür AKÇALI
Arş. Gör. Sadullah Levent KUZU
Arş. Gör. Harun Akif KABUK
Yrd. Doç. Dr. Selami DEMİR
Doç. Dr. Göksel DEMİR
Öğr. Gör. Hüseyin ÖZDEMİR
Müh. Gülsüm BORUCU
2010-05-02-ODAP02 Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusünün Hava Kalitesinin Çevredeki Sanayi Tesislerinden Etkilenme Potansiyelinin PM ve PM ile Taşınabilen Ağır Metaller Bazında Araştırılması ve Potansiyel Radyoaktif Kirliliğin İncelenmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2010-06-15 2012-11-15
15 Doç. Dr. Arslan SARAL Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK
Müh. Şenol YILDIZ
Arş. Gör. Gülten GÜNEŞ
Müh. Aynur KEMİRTLEK
Müh. Hasan ŞEMAT
2010-05-02-ODAP01 İSTAÇ Tıbbi Atık Yakma Tesisinde Dioksin/Furan Giderim Ünitesinin Adsorbant Doz Optimizasyonu İnşaat , Çevre Mühendisliği 2010-05-15 2012-07-15
16 Doç. Dr. Kayhan GÜLEZ Doç. Dr. Rahmi GÜÇLÜ
Yrd. Doç. Dr. Utku BÜYÜKŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr. Gürkan TUNA
2010-04-02-ODAP01 Farklı Türden Otonom Robotlar Kullanarak Çoklu Algılayıcı Füzyonu ile Yabancı Cisim Tespiti Elektrik - Elektronik , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2010-06-15 2012-06-15