TÜBİTAK Devam Eden Projeler
SN PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI FAKÜLTE BÖLÜM BÜTCE YILI
1 118F098 Doç. Dr. KUTSAL BOZKURT Ortalama Alan Teorisi ile Hiperçekirdeklerin ve Süperçekirdeklerin Yapısının İncelenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2019
2 118E215 Dr. ERKAN USLU Heterojen Çok Robotlu Otonom Arama Kurtarma Takımı Için Etkin Görev Dağılımı Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 2019
3 118E607 Dr. ÖZGÜR TURAY KAYMAKÇI Kumaş Hatalarının Endüstriyel Görüntü Işleme Teknikleri Ile Tanılanması Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2019
4 218M181 Doç. Dr. AYSEL KANTÜRK FİGEN Boranların Karbon Dioksitin (CO2) Değerli Hammaddelere (B-CO2) Dönüşümü İçin Kullanımı Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2019
5 118E870 Dr. AHMET YİĞİT ARABUL Güç Transformatörlerinde Sarımlar Arasındaki Ara Tutucu İzolasyon Malzemesinin Farklı İşletme Koşullarında Deneysel Olarak Sünme Karekteristiğinin İncelenmesi Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2019
6 218M195 Prof. Dr. NECMETTİN MARAŞLI Titanyum, Bor Ve Zirkonyum Katkılı A356 (Al-Si-Mg) Alaşımının Termal İletkenliğinin Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2019
7 118E701 Doç. Dr. HACI İLHAN Hareketli Küme Tabanlı Taşıtlara İlişkin Geçici Ağlar (VANET) İçin Etkin Ve Güvenilir İşbirlikli MAC Protokolü Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2019
8 118Y435 Prof. Dr. UĞUR DOĞAN Doğu Anadolu Fayı Hazar Palu Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Hareketi Özelliklerinin Çok Disiplinli Yöntemlerle Belirlenmesi İnşaat Harita Mühendisliği 2019
9 118S721 Doç. Dr. RABİA ÇAKIR KOÇ Toxoplasma Gondii'ye Spesifik Antijenik Yapıya Dayalı Polimerik Mikrokapsüllerin Oluşturulması ve Aşı Olarak Etkinliğinin Belirlenmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2019
10 118C076 Prof. Dr. YÜCEL ŞAHİN Biyokompozit Ambalajların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat Kimya 2019
11 118C075 Prof. Dr. YÜCEL ŞAHİN Yıldız Teknik Üniversitesi - Hayat Kimya San. A.Ş. 2244 Sanayi Doktora Programı Fen - Edebiyat Kimya 2019
12 118C073 Prof. Dr. YÜCEL ŞAHİN Polimer Matrisli İleri Kompozit Malzemeler Ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Alanında Doktoralı Personelin Disiplinler Arası Yetiştirilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2019
13 118C071 Prof. Dr. YÜCEL ŞAHİN Tusaş Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanayi Doktora Programı Fen - Edebiyat Kimya 2019
14 118C074 Prof. Dr. YÜCEL ŞAHİN Gaboras Gayrimenkul Kıymetler Borsası Geliştirilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2019
15 118S098 Doç. Dr. ABDURRAHMAN KAMURAN KADIPAŞAOĞLU Mekanik Dolaşım Destek Sistemi Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Biyomedikal Mühendisli?i 2019
16 119O605 Prof. Dr. Muhammet ARICI Ekşi Hamur Fermantasyonunun Nişasta Sindirilebilirliğine, Mineral ve Protein Biyoerişebilirliğine Etkisinin Araştırılması Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2019
17 119F002 Dr. Fatih AKYOL ß-(Alxinyga(1-X-Y))2o3 Tabakalarının Düşük Basınç Kimyasal Biriktirme (Lpcvd) Ile Büyütülmesi Ve Aygıt Uygulamalarının Gerçekleştirlmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2019
18 118M377 Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU Farklı Plazmon Geometrilerinin Nadir Toprak İyonu Takviyeli Metalik Nanopartiküllerin Üst Enerji Dönüşüm Verim Artışına Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2019
19 217M064 Yrd. Doç. Dr. Sakip ÖNDER Magnezyum Katkılı TİN Kaplamaların in Vivo Koşullarda Osteoentegrasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Elektrik - Elektronik Biyomedikal Mühendisli?i 2018
20 115E777 Doç. Dr. Ayhan BİNGÖLBALİ Manyetik Parçacık Görüntüleme (Mpi) Tekniğine Dayalı Medikal Görüntüleme Cihazının Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2018
21 117Z380 Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE Ultraviyole Fotokimyasal Uçucu Bileşen Oluşturma-Atom Tuzak-Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometri Sistemi ile Pb, Cd, Ni, Co Elementlerinin Eser Seviyelerde Tayinleri Fen - Edebiyat Kimya 2018
22 116G024 Prof. Dr. OSMAN SAĞDIÇ Ülkemize Özgü Yoğurt, Peynir Kültürü Geliştirilmesi Ve Pilot Ölçekte Üretimi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2018
23 117Y263 Doç. Dr. Bahattin ERDOĞAN Kinematik Deformasyon Analiz Modelinin Doğruluğunun Doğrusal Hareket Sistemleri Yardımıyla Araştırılması İnşaat Harita Mühendisliği 2018
24 216S612 Dr. EMRAH ŞEFİK ABAMOR Visseral Leishmaniasise Karşı Polikaprolakton Temelli İmmünokemoterapötik Ajanları İçeren Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2018
25 117K317 Prof. Dr. ASUMAN TÜRKÜN Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanmasında Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar: İstanbul Beyoğlu Örneği Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2018
26 217M073 Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN Çok Serbestlik Dereceli Dikey Hibrid Manyetik Yatak Tasarımı Ve Kontrolü Makine Mekatronik Mühendisliği 2018
27 217m220 Yrd. Doç. Dr. Sakip ÖNDER Osteoentegrasyon Ve Anti Mikrobiyal Özelliklerini Geliştirmek Üzere Titanyum Yüzeylerin Değiştirilmesi Elektrik - Elektronik Biyomedikal Mühendisli?i 2018
28 117E188 Yrd. Doç. Dr. TÜRKER TÜRKER Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Ayrılık Zamanlı Çift-Modelli Sistemler İçin Kararlılık Ve Kararlı Kılınabilme Şartlarının Ortaya Konulması, Kontrolcü Tasarımı Ve Uygulaması Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2018
29 217Z155 Prof. Dr. TARIK EREN Doğal Antimikrobiyal Peptit Türevlerinin Sentetik Polimerler ile Çift Etki (Elektrostatik/Hidrofobik Etkileşme ve Lektin Proteinin Inhibasyonu) Sağlayarak Taklit Edilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2018
30 117S097 Dr. YASEMİN BUDAMA KILINÇ Saç Beyazlaması Probleminin Giderilmesine Yönelik Bitkisel İçerikli Nanoemülsiyonların Geliştirilmesi, İn Vivo Etkinliğinin Ve Güvenliliğinin Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2018
31 217E084 Yrd. Doç. Dr. JANSET DAŞDEMİR Endüstriyel Robot Manipülatörlerinin Zaman Gecikmesi Altında Çıkış Geri Beslemeli Senkronizasyonu Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2018
32 117F079 Prof. Dr. SERAP GÜNEŞ Yeni Siyano Grupları İçeren Yarıiletken Küçük Molekül ve Polimerlerin Organik Güneş Pillerinde Kullanılması Fen - Edebiyat Fizik 2018
33 117K826 Doç. Dr. BUKET AYŞEGÜL ÖZBAKIR Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: "Kapsayıcı Kent İnşaası" Amaçlı "Sosyal İnovasyon Deneyi" Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2018
34 217Z171 Arş. Gör. MUNİSE YURTSEVER Zeytin(Olea Europaea L. Cv. Gemlik) Yaprağından Klonlanmış Lipaz Enziminin Pichia Pastoris'te Ekspresyonu Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2018
35 217S063 Prof. Dr. TARIK EREN Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2018
36 217M561 Yrd. Doç. Dr. DİLEK EKŞİ AKBULUT Kemaliye Evlerinin Özgün Düz Damlarinin Korunmasina Yönelik Çözüm Önerileri Mimarlık Mimarlık 2018
37 116E121 Prof. Dr. HACI BODUR İnverterler İçin Yeni Ve Modüler Bir Yumuşak Anahtarlama Hücresinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2018
38 117Y333 Dr. CİHAN ŞAHİN Akarsu Delta Sistemlerinin İklim Değişikliği Etkilerine Karşı Kırılganlığı: Sakarya Nehri Deltası Örneği Eğitim Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2018
39 216M253 Doç. Dr. ALP TEKİN ERGENÇ İçten Yanmalı Motorlu Taşıtlar Için Yakıt Verimliliğini Arttırıcı Ve Yenilikçi Teknolojilerin Geliştirilmesi Makine Makina Mühendisliği 2018
40 118M695 Prof. Dr. NECMETTİN MARAŞLI Al-Cu, Al-Ni, V Al-Si Ötektik Alaşımlarının Farklı Yön ve Büyüklükteki Yüksek Elektrik Gerilimi Altında Katılaştırılması ve Mikroyapı, Mekanik, Elektrik ve Termal Özelliklerin Elektrik Gerilime Bağlılığının İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2018
41 118M321 Prof. Dr. NABİ YÜZER Kapadokya Bölgesi Volkanik Tüfünün Alkaliler İle Aktive Edilerek Tarihi Yığma Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2018
42 118Z292 Doç. Dr. HALE OCAK Yeni Ferroelektrik Sıvı Kristal / Modifiye Demir Oksit Nanopartikül Kompozitleri: Sentez, Karakterizasyon ve Elektro-Optik Özelliklerin İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2018
43 118M709 Arş. Gör. Dr. ONUR AKBATI Dört Rotorlu İnsansız Hava Araçları İçin Askıda Kalma Ve Agresif Manevra Kabiliyetleri İçin Optimal Yörünge Oluşturulması, Kontrolcü Tasarımı Ve Gerçek Zamanlı Uygulanması Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2018
44 118E224 Doç. Dr. AKIN DELİBAŞI Uyarlamalı Optik Sistemler İçin Sabit Dereceli H_Sonsuz Alt-Optimal Kontrolcü Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2018
45 118Z630 Prof. Dr. EMİNE KARAKUŞ Serum Glukagon Benzeri Peptid-1 (GLP-1) Düzeyine Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Etkisinin İncelenmesi ve Tip 2 Diyabet Hastalığı İle İlişkilendirilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2018
46 218M176 Dr. ALPTEKİN KISASÖZ Dubleks Paslanmaz Çeliklerde Sigma Fazı Oluşumunu Ortaya Koyan Johnson Mehl Avrami Kolmogorov Eşitliğinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2018
47 118F035 Yrd. Doç. Dr. MURAT HÜDAVERDİ Süpernova Nükleosentezi Ile Evrendeki Yapıların Metal Zenginleşme Evrimi Fen - Edebiyat Fizik 2018
48 18AG019 Prof. Dr. AHMET FARUK BAKAN Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Ve Tanı Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Üretimi Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2018
49 118Y278 Doç. Dr. GAMZE VARANK Sızıntı Suyu Nanofiltrasyon Konsantresinin Elektro-Peroksimonosülfat ve Elektro-Peroksidisülfat Prosesleri ile Arıtımında Proses Optimizasyonu İnşaat Çevre Mühendisliği 2018
50 118Z649 Yrd. Doç. Dr. METİN GENÇTEN Redoks Akışkan Batarya Sistemleri için Yeni Redoks Çiftlerinin Araştırılması Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2018
51 217M139 Prof. Dr. ZEYNEP SEMA BAYKARA Entegre Katalitik Gazlaştırıcılı Katı Oksit Yakıt Pili İle Akdeniz Bölgesinde Biyokütlenin Doğrudan Elektriğe Dönüştürülmesi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2017
52 116C089 Yrd. Doç. Dr. Hakan YILMAZER Yüksek Performanslı Nano-Yapılı Co-Cr-Mo İmplantların Yüksek Basınç Altında Burma (YBB) Yöntemiyle Üretimi Ve Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
53 116Z465 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Piridin Esasli Yeni Mesogenik Malzemelerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2017
54 116R050 Prof. Dr. Kenan AYDIN Türkiye'de Romanlar: Bir Kimlik Ekonomisi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme 2017
55 116S758 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Kısa, Orta ve Uzun Dönem Kan Şeker Ölçümlerini Eş Zamanlı Gerçekleştiren Yeni Bir Ölçüm Yöntemi Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2017
56 216Z052 Yrd. Doç. Dr. Emel ORDU Pamuk Bitkisinden (Gossypium hirsutum) İzole Edilen NAD+-Bağımlı Format Dehidrogenaz'ın Rekombinant Üretimi ve Biyoteknolojik Kullanımının Araştırılması Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2017
57 116Y061 Doç. Dr. Selami DEMİR Farklı Tasarımlara Sahip Giriş Paletlerinin Siklonlardaki Akış Özellikleri Ve Siklon Performansı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Ve Nümerik Olarak Incelenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2017
58 115R106 Prof. Dr. SERAP GÜNEŞ Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları) Fen - Edebiyat Fizik 2017
59 117Z016 Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller Fen - Edebiyat Moleküler Biyoloji ve Genetik 2017
60 117M206 Yrd. Doç. Dr. Miray ÇELİKBİLEK ERSUNDU Yüksek Aydınlatma Verimli Beyaz Led Eldesi Amacıyla Kuantum Nokta Ve Nadir Toprak Elementi İkili Katkısının Tellürit Nanokompozit Camların Işıma Ve Renk Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
61 117Z307 Arş. Gör. Dr. ÖMER TAHİR GÜNKARA Anti Kanser Ajanları ya da Gsk 3β İnhibitörleri Olabilecek Heterohalkalı Yeni Moleküllerin Sentezi ve Aktivite Çalışmaları Fen - Edebiyat Kimya 2017
62 216M145 Prof. Dr. Figen KAYA Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal Ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2017
63 117F128 Doç. Dr. Taylan YETKİN Gama Kamerası Modernizasyonu İçin Yöntem Geliştirilmesi ve Deneysel Uygulaması Fen - Edebiyat Fizik 2017
64 116E743 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÜVET Dolaşımdaki Kanserli Hücrelerin (Ctcs) Mekanik Sertlik (Cell Stffness) Yapısındaki Değişimini Kantitatif Faz Görüntüleme Yöntemi Kullanarak Ölçen Holografik Tek Hücre Görüntüleme Tekniği Makine Mekatronik Mühendisliği 2017
65 115M396 Dr. Oğuz Kaan ÖZDEMİR Oksijen İndirgenme Reaksiyonu İçin Düşük Maliyetli Ve Yeni Elektrokatalizör Sentezi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016
66 115Y008 Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2016
67 116K011 Prof. Dr. Zeynep ŞİRİN ENLİL Enerji Verimli Kentsel Yaşam Biçimleri İçin Toplumsal Veri Döngüleri (CODAL oop) Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2016
68 215M355 Prof. Dr. Mualla ÖNER Gaz Bariyer Uygulamaları Için Grafen Benzeri Bor Nitrür(Bn)/Biyopolimer Nanobiyokompozitleri Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2016
69 116M061 Doç. Dr. Berna AYAT AYDOĞAN Karadeniz Kıyıları Boyunca Fırtına Karakteristiklerinde ve Kıyı Erozyonunda İklim Değişikliği Kaynaklı etkiler, Yönetim ve Uyum İnşaat İnşaat Mühendisliği 2016
70 213M368 Prof. Dr. Zeynep Sema BAYKARA Biyokütleden Gazlaştırma Yoluyla Hidrojen Üretim Teknolojisi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2016
71 214M616 Doç. Dr. Ahmet DOĞAN Spor Sahalarının Çeşitli Hidrolojik Ve Meteorolojik Koşullar Altında Hızlı Ve Etkin Drenajını Sağlayacak Tekniklerin Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2015
72 5150003 Yrd. Doç. Dr. Muhammed Zeki DURAK Geleneksel Ekşi Hamur Ekmeği Üretimine Yönelik Teknolojik Özellikleri Yüksek Yerli Ticari Starter Kültür Üretimi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2015
73 4130008 Yrd. Doç. Dr. Hakan KARATAŞ Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi Eğitim Eğitim Bilimleri 2014