TUBİTAK Biten Projeler
SN PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI FAKÜLTE BÖLÜM BÜTCE YILI
1 116Z502 Doç. Dr. Demet KARACA BALTA Fotoaktif Hidrojellerin Misel Kopolimerizasyonu İle Eldesi Ve Floresans Madde Salım Davranışlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2017
2 116Z144 Prof. Dr. Ferdane KARAMAN Manyetik Alan Altında Politiyofen/Poly(3,4-Etilendioksi Tiyofen) Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat Kimya 2017
3 115K327 Doç. Dr. Şengül ÇELİK Cumhuriyet Dönemi Ahlak Felsefesi Eserlerinin Teorik Analizi Fen - Edebiyat Felsefe 2016
4 114Z774 Prof. Dr. Yücel ŞAHİN Vanadyum Redoks Bataryaların Performanslarının Arttırılması Fen - Edebiyat Kimya 2016
5 115Y277 Doç. Dr. Mahir İNCE Ultrases Destekli Termofilik Aerobik Membran Distilasyon Biyoreaktör Hibrit Sistemi İle Hastane Atıksularının Arıtımı İnşaat Çevre Mühendisliği 2016
6 115Y576 Prof. Dr. Güleda ENGİN Membran Biyoreaktörlerde Mikroorganizmaların Sinyal İletimi Mekanizmasının İnhibisyonu İnşaat Çevre Mühendisliği 2016
7 115E951 Doç. Dr. Ahmet Faruk BAKAN Güç Elektroniği Dönüştürücüleri İçin Yeni Bir Akım Kontrol Yönteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2016
8 115Y718 Prof. Dr. Bülent BAYRAM Sürdürülebilir Kiyi Alani İzleme Modeli İçin İha Ve İha-Lidar Verilerinden Otomatik Üç Boyutlu Kiyi Çizgisi Çikartilmasi Ve Analizi: Terkos (İstanbul) Örneği İnşaat Harita Mühendisliği 2016
9 315M056 Doç. Dr. Abdurrahman ŞAHİN Kentsel Alanlar Için Tam Ölçekli Deprem Tehlike Ve Afet Simülasyon Sistemi Geliştirilmesi İnşaat İnşaat Mühendisliği 2016
10 115R226 Prof. Dr. Haydar LİVATYALI Yıldız Teknik Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Mekatronik) Makine Mekatronik Mühendisliği 2016
11 215E291 Doç. Dr. Önder YARGI Yüksek Enerji Yoğunluklu Asimetrik Süper Kapasitör Üretimi Fen - Edebiyat Fizik 2016
12 114E241 Prof. Dr. Ahmet KIZILAY Millimeter Wave Short Range Active and Passive Sensors for Intelligent Alarm Systems Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015
13 5140052 Yrd. Doç. Dr. Fatih TÖRNÜK Ekmeklik Unların Pelemir (Cephalaria Syriaca L.) ile Kuvvetlendirilmesi: Pelemir Tohumunun Karakterizasyonu, Acılığın Giderilmesi ve Ekmekçilik Kalitesini Artırması Bakımından Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2015
14 114M833 Prof. Dr. Emrullah Hakan KALELİ İçten Yanmalı Motorlarda Aşınma Ve Sürtünmenin Azaltılması İçin Segmanların Yeni Geliştirilmiş Grafen Kaplama Yöntemi İle İncelenmesi Makine Makina Mühendisliği 2015
15 114F335 Doç. Dr. kutsal BOZKURT Nükleer Uyarılmaların Farklı İzospin Ve Sıcaklık Koşulları Altında Çalışması Fen - Edebiyat Fizik 2015
16 114F424 Doç. Dr. Fedai İNANIR Farklı Süperiletken Jeneratör Topolojilerinin Ve Bileşenlerinin Sayısal Yöntemlerle Tasarımı, Elektromanyetik Ve Isıl Performanslarının İncelenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2015
17 114F388 Prof. Dr. İrfan ŞİAP Sır Paylaşım Sistemleri Üzerine Bazı Çalışmalar Fen - Edebiyat Matematik 2015
18 214M175 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Übeydullah KAHVECİ Biyo-Aktif Polimerik Yapılara Dayalı Tedavi Ve Tanı Platformlarının Kontrollü Polimerizasyon Ve Biyoortogonal Yöntemleri Ile Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2015
19 214O417 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞLAR Şalgam Suyu Üretim Teknolojisinde Yeni Bir Yöntem Olarak Ultrason ve Ultraviyole İşlemlerinin Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2015
20 115Y038 Arş. Gör. Gülizar KURTOĞLU AKKAYA Kati Atik Sizinti Sularinin Hibrit Sistemlerle Aritilabilirliğinin Araştirilmasi İnşaat Çevre Mühendisliği 2015
21 113K280 Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ Türkiye'de Aile Işletmelerinin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Yenilikçilik Performansı İktisadi ve İdari Bilimler İşletme 2015
22 114E781 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sıddık AKTAŞ Provenans Kullanılarak Sosyal Medya Yazılımlarında Bilgi Kirliliğinin Ve Telif Hakları İhlallerinin Tespiti İçin Yöntemler Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 2015
23 115E215 Yrd. Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ Akıllı Evlerden Oluşan Mahalli Bir Bölgenin Talep Cevabı Stratejileri Ile Koordineli İşletimi Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2015
24 115F251 Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR Sıcaklığa Duyarlı Oligo (Etilen Glikol) Metil Eter Metakrilat (Oegma) Temelli polimerlerin Moleküler Dinamik Yöntemi İle İncelenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2015
25 115Y411 Doç. Dr. Türkay GÖKGÖZ Avrupa Birliği Direktifleri Perspektifiyle Havza/Alt-Havza Sınırlarının Ve Kodlarının Belirlenmesine Yönelik Özgün Bir Metodolojinin Geliştirilmesi İnşaat Harita Mühendisliği 2015
26 115E081 Dr. Bünyamin YAĞCITEKİN Akıllı Şebekeler Kapsamında Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Planlaması Ve Akıllı Şarj Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2015
27 115E599 Yrd. Doç. Dr. Akın DELİBAŞI Sabit Dereceli H_Sonsuz Kontrolcü Tasarımındaki Tutuculuğun Azaltılması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2015
28 115K429 Yrd. Doç. Dr. Şerife Gonca ZEREN Çevrimiçi Psikolojik Danışma: Danışanın Öznel İyi Oluşu, Memnuniyeti ve Terapötik İşbirliğine Yönelik Algısı Eğitim Eğitim Bilimleri 2015
29 115E652 Doç. Dr. Ali Melih BAŞARANER Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanarak Havacılık Haritalarının Mekansal Web Servisleri Aracılığıyla Tasarımı Ve Üretimi İnşaat Harita Mühendisliği 2015
30 115E790 Yrd. Doç. Dr. Türker TÜRKER Fırçasız Doğru Akım Motorlarında Komütasyon Moment Dalgalanmasının İndirgenmesi için Doğrusal Olmayan Dayanıklı Kontrolcü Tasarımı ve Uygulaması Elektrik - Elektronik Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2015
31 115M586 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer METİN Raylı Sistem Titreşimlerinin Çevreye Olan Etkilerinin Optimal Üstyapı Tasarımı İle Azaltılması Makine Makina Mühendisliği 2015
32 115M469 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Katkılı Yeni Bir Adsorban Üretimi, Karakterizasyonu Ve Adsorpsiyon Performansının İncelenmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2015
33 115S132 Dr. Yasemin BUDAMA KILINÇ Influenza A Enfeksiyonu Tanısı İçin (M2e) Peptidine Spesifik IgY Antikoruna Dayalı İmmünokromatografi Yöntemi ile Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2015
34 115F030 Yrd. Doç. Dr. Murat HÜDAVERDİ Karanlık Maddenin Aydınlık Yüzü: X-Işın Salınım Çizgilerinde Karanlık-Madde İzlerinin Araştırılması Fen - Edebiyat Fizik 2015
35 114C143 Yrd. Doç. Dr. Gülüstan DOĞAN Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Provenans ve Güven Bazlı Dinamik Ağ Yapılandırma Mimarisi Eğitim Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi 2015
36 115Y250 Yrd. Doç. Dr. Burak AKPINAR Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Geliştirilmesi İnşaat Harita Mühendisliği 2015
37 115Z555 Prof. Dr. Muhammet Kasım ŞENER 3,4-Etilendioksitiyofen Sübstitüe 1,3-Bis(2-Arilimino)izoindolinler ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Hidrojen Peroksit Sensör Olarak Kullanımı Fen - Edebiyat Kimya 2015
38 115Y213 Prof. Dr. Petek Ayda USTAÖMER Paleotetis Aktif kenarı Boyunca Triyas Yay Magmatizmasının Ve Kaynak Alan Değişiminin İzlenmesi: Tokat Masifi Ve Yakın Pontid Bölgesinde Kumtaşlarındaki Detrital Zirkonların Bütünleşik U-Pb Ve Lu-Hf Izotop Çalışması İnşaat Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 2015
39 5150035 Prof. Dr. Tarık EREN Kendiliğinden Yanmazlik Özelliğine Sahip Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Boya/Vernik Formulasyonlarina Uygulanmasi Fen - Edebiyat Kimya 2015
40 115K350 Dr. Mehmet BEŞİKÇİ I. Dünya Savaşı'Nı Yaşamak Ve Hatırlamak: Hatırat Ve Günlükleri Işığında Osmanlı Askerlerinin Çanakkale, Kafkas, Irak Ve Sina-Filistin Cepheleri Tecrübeleri Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2015
41 215M075 Prof. Dr. Mesut AKGÜN Süperkritik Etanol Ortamında Portakal Kabuğu Esansının Katalitik Deterpanizasyonuyla Katma Değeri Yüksek Bileşiklerin Üretimi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2015
42 114K390 Prof. Dr. Gülnur AYBET Suriye Krizinin Türkiye'ye Yansımaları İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2015
43 113Y392 Dr. Neslihan MANAV DEMİR Yavaş Kum Filtrelerinde Demir ve Mangan Gideriminde Etkin Rol Oynayan Mikrobiyal Türlerin Tespiti ve İşletme Şartlarına Bağlı Değişimlerinin İzlenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2014
44 113F391 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Bor Mineral Atıklarının Fotovoltaik Uygulamalarda Kullanılması Fen - Edebiyat Fizik 2014
45 113K510 Prof. Dr. Ayşegül BAYKAN Mardin: Dönüşen Bir Kentte Kültürel Miras Ve Kentsel Mekanın Yeniden Üretimi Fen - Edebiyat Tarih 2014
46 113Y538 Doç. Dr. Arslan SARAL Kentsel Atmosferde Poliaromatik Hidrokarbonların Partikül boyut Dağılımında İncelenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2014
47 213M540 Dr. Cumhur Oktay AZELOĞLU Krenlerin Sismik Davranışları için Dinamik Modeller Geliştirilmesi Makine Makina Mühendisliği 2014
48 113K637 Dr. Ece ÖZTAN Ar-Ge ve Yenilik Alanında Kariyer Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2014
49 213M664 Yrd. Doç. Dr. Şaban ÇETİN MR Damper Yardımıyla Yapısal Titreşimlerin Azaltılması Makine Makina Mühendisliği 2014
50 114M119 Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA Düşük Maliyetli ve Yüksek Verimli Mikrobiyal Yakıt Hücresi (MYH) Malzemeleri ile Atıksulardan Biyoelektrik Üretimi İnşaat Çevre Mühendisliği 2014
51 213M647 Doç. Dr. Sevil YÜCEL Pirinç Kabuğu Silikasindan Yapay Kemik Olarak Kullanilabilecek Biyoaktif Camlarin Üretimi Ve Osteosit Hücreleri Üzerine Etkisi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2014
52 113E584 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÜVET Mikro-Robot Kolu Dizaynı, Üretimi Ve Görsel Geri Besleme İle Temassız Manipülasyonu Makine Mekatronik Mühendisliği 2014
53 114M098 Dr. Alper UYSAL Östenitik Ve Martenzitik Paslanmaz Çeliklerin Nano Akışkan Kullanılarak MQL (Minimum Miktarda Yağlama) Yöntemi İle Sürdürülebilir Frezelenmesi Makine Makina Mühendisliği 2014
54 113Z905 Prof. Dr. Yücel ŞAHİN Aşırı Yükseltgenmiş Nanofiber Yapılı Polipirol Modifiye Edilmiş Kalem Grafit Elektrot İle Dopamin Tayini Fen - Edebiyat Kimya Mühendisliği 2014
55 114M063 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER 1050 ve 7075 Alüminyum Alaşım Yüzeylerinin Aşınma ve Korozyon Direncini Arttırmak Amacıyla Anodik Film Aratabakalı Akımsız Nikel ve Akımsız Bor Nitrür Takviyeli Kompozit Kaplanması Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014
56 114M100 Prof. Dr. Mustafa ÇİĞDEM Alüminyum Alaşımlarında Inklüzyonların Giderilmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014
57 114C070 Dr. Çağrı MOLLAMAHMUTOĞLU Rulo Şeklinde Sarılarak Saklanan Malzemelerin Termal ve Viskoelastik Analizi İnşaat İnşaat Mühendisliği 2014
58 114M256 Prof. Dr. Nabi YÜZER Enjeksiyon Yöntemi (Grouting) İle Onarılmış Tarihi Tuğla Duvarların Yük Altında Davranışının İncelenmesi İnşaat İnşaat Mühendisliği 2014
59 114K093 Yrd. Doç. Dr. Güzin AKYILDIZ ALÇURA Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattında Hizmet Kalitesi ve Memnuniyetin Ölçülerek Etkili Parametrelerin Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2014
60 213S148 Prof. Dr. Adil M. ALLAHVERDİYEV L.Infantum'un Neden Olduğu Visseral Leishmaniasis'e Karşı Nanopartikül Temelli Aşı Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve Koruyucu Etkilerinin Belirlenmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2014
61 114K295 Doç. Dr. Semin Çağdaş Tuba İNAL ÇEKİÇ Mekaniksel Gelişmeyi Yönlendiren Planlama Kararlarına ve Süreçlerine Toplumsal Katılımın Yapısal ve İlişkisel Çözümlemesi Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2014
62 113M953 Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Siçratma Yöntemiyle Üretilen, Pürüzlendirilmiş Çinko Oksit Cam Kaplamalara Katki Elementlerinin Etkisinin İncelenmesi Ve Fotovoltaik Uygulamalarinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014
63 213S133 Yrd. Doç. Dr. Muhammed Zeki DURAK Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) İnfeksiyonlarının Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi İle Hızlı ve Hassas Olarak Belirlenmesi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2014
64 113F206 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Lityum Niyobat Kristalinin Düzlem Fonksiyonel Bir Optik Bileşen Olarak Kullanılabilmesi İçin, Geçiş Metalleri Ve Nadir Toprak İyonlarının Varlığında Fiziko-Kimyasal İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, Bilimsel Ve Teknolojik İlkelerin Belirlenmesi Fen - Edebiyat Fizik 2014
65 114Z666 Prof. Dr. Tarık EREN Fosfor Grupları İçeren Polimerlerin Sentezi Ve Alev Geciktirici Özelliklerinin Araştırılması Fen - Edebiyat Kimya 2014
66 114O391 Prof. Dr. Muhammet ARICI Fonksiyonel Bir Bileşen Olarak Gölevez (Colocasia esculenta L.Schott) Ununun Fırıncılık Ürünlerinde Kullanımı Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2014
67 114C125 Yrd. Doç. Dr. CÜNEYT YILMAZ İnsanlarda Akciğer Fonksiyon ve Mekaniğinin Müdahalesiz Ölçümü İçin Sistem Tasarımı ve Tıbbi Görüntü Analizi ile Akciğer Yapısının İncelenmesi Makine Mekatronik Mühendisliği 2014
68 213M763 Prof. Dr. Yusuf YERLİ Organik Güneş Hücrelerinin Esnek Taban Sistemlerde Uygulanması Ve İletken Tekstil Üretme Projesi Fen - Edebiyat Fizik 2014
69 114Z403 Prof. Dr. Yücel ŞAHİN Bazı Ölümcül Makrofungus Toksinlerinin Elektrokimyasal Tayini Fen - Edebiyat Kimya 2014
70 112M210 Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN Planar Doğrusal Motorla Tahrik Edilen Manyetik Yastıklama Temelli Bir Esnek Taşıma Sisteminin Optimal Tasarımı Ve Pozisyon Algılama Ağı İle Geri Beslemeli Pozisyon Kontrolü Makine Mekatronik Mühendisliği 2013
71 112T759 Doç. Dr. Serap GÜNEŞ Bakır İndiyum Disülfid (Cuins2), Kadmiyum Çinko Sülfür (Cdzns), Cdte Yarıiletkenlerinin Polimer Güneş Pillerinde Elektron Taşıyan Tabaka Olarak Kullanılması. Fen - Edebiyat Fizik 2013
72 113K028 Prof. Dr. Zeynep ENLiL Kentsel Yasam Laboratuvari Deneyimlerinde Yenilikci Kentsel Gelisme icin Eylem Odakli Planlama, Regulasyon ve Yatirim Ikilemleri Mimarlik Fakültesi Sehir ve Bölge Planlama 2013
73 112T880 Prof. Dr. ZEHRA NÜKET SUNGUROĞLU Biyolojik aktif olabilecek ya da bu tür bileşiklerin ara ürünlerini oluşturacak yeni heterohalkalı bileşiklerin sentezlenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2013
74 112O828 Doç. Dr. Talip KAHYAOĞLU Ultrasonik Mozul (Titreşim) Başlıklı Püskürtmeli Kurutma Tekniği ile Mavi Yemiş Tozu ve Mikrokapsülü Üretimi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2013
75 212T060 Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. GÜNDOĞ YÜCESAN Aromatik Organofosfonik Asit Köprü Ligandlar Kullanılarak Hidrotermal Koşullarda Geçiş Metal Içeren Organik/Inorganik Hibrit Materyallerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Küçük Molekül Depolama Özelliklerinin Araştırılması Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2013
76 112Y320 Doç. Dr. Mehmet Sinan BİLGİLİ Biyoreaktör Depo Sahalarında Nanomalzemelerin Davranışları ve Atıkların Ayrışma Prosesleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması İnşaat Çevre Mühendisliği 2013
77 112E207 Doç. Dr. ABDULLAH BAL Hiperspektral Görüntülerde Uzamsal Ve Spektral Öznitelikler Kullanarak Yüksek Hızda Hedef Tespiti Ve Sınıflama Yapan Algoritmaların Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013
78 112Y308 Prof. Dr. Güleda ENGİN Membran Biyoreaktörlerde EPS'nin Membran Kirlenmesi Üzerine Etkisinin Reolojik Parametreler ile Belirlenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2013
79 112T394 Prof. Dr. Osman ÇAKMAK Bromlanmış Metoksi, Siyano Ve Nitro/Amino Kinolin Türevlerinin Seçici-Etkin Sentezleri Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2013
80 112T031 Prof. Dr. Osman ÇAKMAK Fenantrenin Çok Yönlü İşlevselleşmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Fenantrenin Brom, Metoksit/Hidroksit Ve Nitril/Amin Türevlerinin Sentezi Fen - Edebiyat Kimya 2013
81 113M088 Yrd. Doç. Dr. Bülent VURAL Elektrikli Araçlarda Batarya Ve Ultrakapasitörün Birlikte Kullanımı İçin Çift Girişli Ve Çift yönlü Yeni Bir Güç Dönüştürücü Ünitesi Tasarımı Ve Uygulaması Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2013
82 113M072 Doç. Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI Hibrit Elektrikli Araçlar İçin Daha Verimli Bir Motor Sürücü Devresi Tasarımı Ve Kontrolü Elektrik - Elektronik Elektrik Mühendisliği 2013
83 113M426 Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL Bloklu Rıhtım Yapılarının Sismik Davranışı Ve Performans Parametrelerinin Belirlenmesi İnşaat İnşaat Mühendisliği 2013
84 113E229 Yrd. Doç. Dr. Hacı İLHAN İşbirlikli/Röleli Sistemlerde Karmaşıklık Azaltıcı Yöntemler Ve Hata Başarım Analizleri Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013
85 113M150 Doç. Dr. Mirigül ALTAN Plastik Enjeksiyon Yöntemi İle Titreşim Sönümleyici Sandviç Yapili Polimer/Metal Makro Kompozitlerin Üretilmesi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi Makine Makina Mühendisliği 2013
86 113M109 Prof. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK PMMA Matrisli Grafen Takviyeli Nanokompozitlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Modellenmesi Makine Makina Mühendisliği 2013
87 113E089 Yrd. Doç. Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN Otomotiv Radar Uygulamaları İçin Çoklu Lens Anten Tasarımı Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013
88 113E117 Doç. Dr. Lütfiye DURAK ATA Yakalanma Olasılığı Düşük Radar İşaretlerinin Zaman-Frekans İşaret İşleme ile Tespiti ve Parametrelerinin Çıkarımı Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013
89 113M241 Doç. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE Yeni Nesil İyonik Sıvıların Sentezi Ve Endüstriyel Pirinç Atıklarından Metalik Değerlerin Kazanılmasında Çözücü (Liç Ajanı) Ve Ekstraktant Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013
90 113M168 Yrd. Doç. Dr. Murat KIYAK Yüksek Talaş Kaldırma performansı Sağlayan Dönen Yuvarlak Uçlu Tornalama Takımının Geliştirilmesi Makine Makina Mühendisliği 2013
91 113M551 Dr. Oğuz Kaan ÖZDEMİR Sodyum Bor Hidrürün Hidroliz Reaksiyonu İçin Etkin Co-ti-B Üçlü Katalizörlerin Hazırlanması Ve Kinetik özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013
92 113F117 Yrd. Doç. Dr. Murat HÜDAVERDİ Galaksi Kümeleri Ile Karanlık Madde Ve Evrenin Yapısal Analizi Fen - Edebiyat Fizik 2013
93 113E212 Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ Otonom Arama Kurtarma Robotları Için Keşif, Haritalama Ve Afetzede Tespit Algoritmalarının Geliştirilmesi Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 2013
94 113S355 Doç. Dr. Tarık EREN Fosfonyum Grupları İçeren Polielektrolitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat Kimya 2013
95 112C006 Dr. Dr. BOUMEDIENE HAMZI (Danışman: Prof.Dr.İrfan ŞİAP) Statistical Learning for Control and Random Dynamical Systems Fen - Edebiyat Matematik 2013
96 112O533 Doç. Dr. Doç. Dr. MUSTAFA TAHSİN YILMAZ Türkiyede Ticari Olarak Yetiştirilen Farklı Türdeki Adaçayı Tohumlarından Optimum Koşullarda Endüstriyel Ölçekte Gam Üretimi ve Bu Gamların Fizikokimyasal, Kompozisyonel, Konformasyonel, Mikroyapisal, Teknolojik ve Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2013
97 113O448 Yrd. Doç. Dr. MEHMET BAŞLAR Sebzelerin Mikrobiyal ve Pestisit Güvenliğinin Sağlanmasında Ultrases ve Düşük Şiddet Elektrik Akımının Birlikte Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2013
98 111K417 Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ Risk Altındaki Ergenlere Yönelik Değerler Eğitimi Eğitim Eğitim Bilimleri 2013
99 113Y391 Arş. Gör. Elif SEKMAN Gemi Kaynaklı Petrol Ve Petrol Türevli Atıksuların (Sintine) Laboratuvar Ölçekli Batık Membran Elektro-Bioreaktörle (Bembr) Arıtımı İnşaat Çevre Mühendisliği 2013
100 5130023 Prof. Dr. Muhammed ARICI Lale Taç Yapraklarindan Pilot Ölçekli Doğal Boya Üretimi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2013
101 111M801 Prof. Dr. Sema BAYKARA Mikro Yapılı Proton Geçirgen Katı Oksit Membran Reaktörle H2S'den Hidrojen Üretimi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2012
102 111K574 Dr. Evren PAKER Yurttaşlık Turizmi:Amerika'da Doğum Yapan Türk Vatandaşları Üzerinden Ulusötesi Yurttaşlığı Anlamak İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2012
103 110O214 Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ Geleneksel Fermente Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyve Suyundan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Özellikleri ve Endüstriyel Üretimde Kullanımları Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2012
104 111M560 Prof. Dr. Gülay Zorer GEDİK Toplu Konut Yerleşimlerinin Rüzgar Ve Gürültü Açısından Optimizasyonu Mimarlık Mimarlık 2012
105 111M568 Prof. Dr. Nabi YÜZER Tarihi Yapıların Tuğla Duvar Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yük Altında Davranışının Model Deneylerle Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2012
106 111K546 Doç. Dr. İlhan VARANK Temel Bilgi Teknolojisi Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Geliştirilen Otomatik Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi İle Verilecek Sosyal Paylaşım Temelli ve Bilgisayar Temelli Geri Bildirimin Öğrenme Performansına ve Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi Eğitim Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi 2012
107 111R015 Doç. Dr. Petek Ayda USTAÖMER Kumtaşları için Tektonik Kaynak Alan Göstergesi U-Pb ve Lu-Hf İzotoplarını Kullanarak Permo-Triyas Yaşlı Karakaya Kompleksi için Önerilen Alternatif Tektonik Modellerin Sınanması Meslek Yüksek Okulu Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi 2012
108 108M281 Yrd. Doç. Dr. Eyüp BAĞCI Silindirik Parçaların Nanometre Hassasiyette 3 Boyutlu (3-B) Geometrik Karakterizasyonu Gemi İnşaatı ve Denizcilik Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 2012
109 211T046 Doç. Dr. Tarık EREN Özel tasarlanmış morfolojiye sahip bor nitrür nano yapılarını içeren yeni polimer kompozitlerinin geliştirilmesi Fen - Edebiyat Kimya 2012
110 112M013 Doç. Dr. Mesut AKGÜN Süperkritik Su Ortamında İzopropil Alkolden Hidrojen Üretimi Kimya - Metalurji Kimya Mühendisliği 2012
111 111M603 Yrd. Doç. Dr. ERHAN AKDOĞAN Sibernetik Rehabilitasyon Destek Sistemi Makine Mekatronik Mühendisliği 2012
112 111Y252 Doç. Dr. Bestamin ÖZKAYA Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi (Um2fc) ile Evsel Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi İnşaat Çevre Mühendisliği 2012
113 111Y225 Doç. Dr. Arslan SARAL Kentsel Atmosferde Poli Klorlu Bifenil (PCB) Konsantrasyonlarının Gaz ve Partiküllerde Fraksiyonel Değişimlerinin Belirlenmesi ile Beraber Uzun Mesafeli Taşınımların İncelenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2012
114 112K257 Doç. Dr. Can Şakir BİNAN İstanbul'daki Tarihsel Sayfiye Alanlarında Kentsel Ve Mekansal Gelişim Süreci Mimarlık Mimarlık 2012
115 111K448 Dr. Derya KÖMÜRCÜ Türkiye'de Parti Örgütleri ve Gençlik Kolları İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2012
116 112Y109 Doç. Dr. Uğur DOĞAN 23.Ekim.2011 (Mw=7.2) Van Depreminin Deprem Anı ve Sonrası Oluşan Kabuk Deformasyonlarının Gps ve Insar Yöntemleriyle Araştırılması İnşaat Harita Mühendisliği 2012
117 112K172 Doç. Dr. Fuat AKSU Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2012
118 111K339 Yrd. Doç. Dr. Didem GÜRSES Yoksulluğu Yaşamak: Çocukların Gözünden Yoksulluk, Yoksunluk ve Sosyal Dışlanma. Fen - Edebiyat Tarih 2012
119 112S166 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Miyokardial İskemide Potansiyometrik İyon Seçici Sensör Sistemi Kullanılarak Yeni Bir Erken Tanı Yöntemi Geliştirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2012
120 112M280 Prof. Dr. Ahmet EKERİM Elektirik İle Biriktirme Yöntemiyle Pem Tipi Yakıt Hücreleri İçin Etkin İkili Pt-M (M=Ni, Mn) Ve Üçlü Pt-Ni-Mn Elektrokatalizörlerinin Hazırlanması. Kimya - Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012
121 112K112 Doç. Dr. Şefika Feza ORHAN İlköğretim Öğrencilerinin Dijital ve Basılı Ortamlarda Okuduğunu Anlama Davranışlarının Bireysel Farklılıklara Göre İncelenmesi Eğitim Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi 2012
122 112O169 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ Ekzopolisakkarit (EPS) Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Bazı Gıdaların Tekstürel, Reolojik ve Mikroyapısal Özelliklerine Etkisi Kimya - Metalurji Gıda Mühendisliği 2012
123 111E280 Prof. Dr. Ahmet Serdar TÜRK Passive And Active Radar Methods For Imaging Of Buried And Concealed Objects Elektrik - Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2012
124 110G092 Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin ERDEM Termik Santral Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (PERİDSİS) Makina Makina Mühendisliği 2011
125 108M283 Doç.Dr. Ali Osman AYHAN Kırılma ve Çatlak İlerleme Analiz Sistemi (Fcpas) - Aşama 1 Makina Makina Mühendisliği 2011
126 110K571 Doç.Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU Balkan Ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/Türk İmajı İktisadi ve İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2011
127 110E212 Yrd.Doç.Dr. Ahmet Faruk BAKAN Şebekeye Enerji Aktaran Yüksek Verimli Üç Fazlı PV İnverterin Geliştirilmesi Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisliği 2011
128 110T699 Doç.Dr. Vatan KARAKAYA Sezgisel Fuzzy (Intuitionistic Fuzzy) Normlu Uzaylarda Bazı Yeni Kavramlar Ve Uygulamaları Kimya-Metalurji Matematik Mühendisliği 2011
129 111Y006 Prof.Dr. Yalçın YÜKSEL Blok Tipi Kıyı Yapılarının Basitleştirilmiş Dinamik Analiz Yöntemi Ile Tasarımı İnşaat İnşaat Mühendisliği 2011
130 110E222 Doç.Dr. Ahmet Serdar TÜRK Araca Monteli İleri Bakan Yere Nüfuz Eden Radar (YNR) için Çok Geniş Bantlı Anten Sistemleri Tasarımı ve Uygulaması Elektrik-Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2011
131 110R012 Prof.Dr. Ahmet TOPUZ Kompozit Sürtünmeli Fren Balatalarında Yerli Uçucu Kül Katkısının Balata Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Ve Kullanılabilirliğinin Saptanması Kimya-Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011
132 110T767 Prof.Dr. Nergis ARSU Heteroaromatik Grup İçeren Oligotiyofen Türevlerinin Sentezi, Termal Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Fen-Edebiyat Kimya 2011
133 110M673 Yrd.Doç.Dr. Havvanur KILIÇ Sıkışabilir Yatak Malzemesi Kullanımının Gömülü Esnek Boru Davranışına Etkilerinin Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2011
134 111M009 Doç.Dr. Nalan AKGÜN Süperkritik Co2 Ekstraksiyonu Ile Ayçiçek Asit Yağından Değerli Bileşenlerin Eldesi Kimya-Metalurji Kimya Mühendisliği 2011
135 110Y222 Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Tekstil Atıksularının Nanofiltrasyon Membranı ile Arıtımı Sonucu Oluşan Konsantrenin Anaerobik Arıtılabilirliği İnşaat Çevre Mühendisliği 2011
136 110T617 Doç.Dr. Serap GÜNEŞ Yeni Donor-Akseptör Tipli Kopolimerlerin Organik Güneş Pili Uygulamalarında Kullanılması Fen-Edebiyat Fizik 2011
137 111K179 Yrd.Doç.Dr. Serhat Bahadır KERT Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Etik Karar Verme Süreçlerine Yönelik Elektronik Performans Destek Sistemi Geliştirmesi: Bilep Projesi Eğitim Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi 2011
138 111K316 Yrd.Doç.Dr. SEMİN ÇAĞDAŞ TUBA İNAL ÇEKİÇ Türkiye'De Bölgeler Arası Ekonomik Gelişmişlik Farklarının Analizinde Güven Ve Sosyal Sermayenin Kullanılması Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2011
139 111T102 Prof.Dr. BELKIZ BİLGİN ERAN Teknolojik Uygulama Potansiyeline Sahip Kiral Yan Zincir Sıvı Kristal Polimerler Fen-Edebiyat Kimya 2011
140 111M065 Prof.Dr. Adnan PARLAK Miller Çevrimiyle Çalışan Bir Dizel Motoruna Su Buharı Enjeksiyonu+Egr Uygulamasının Nox Emisyonlarına Ve Performansa Etkilerinin Teorik Ve Deneysel Olarak İncelenmesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği 2011
141 111Y077 Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI Yüzeyi Kaplanmış Ultrafiltrasyon Membranları İle İçme Suyu Kaynaklarındaki Organik Maddelerin Arıtılabilirliği İnşaat Çevre Mühendisliği 2011
142 111M062 Yrd.Doç.Dr. Zehra YUMURTACI Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Pompa Depolamalı Hidroelektrik Santrallerle Elektrik Şebekesine Entegrasyonu Makina Matematik 2011
143 109T380 Prof.Dr. Zehra Nüket SUNGURLU ÖCAL İndirgen Heck Reaksiyonlarıyla Biyolojik Aktivite Gösterebilecek ve Tandospiron Analoglarının Sentezlenmesi Fen-Edebiyat Kimya 2010
144 109Y285 Prof.Dr. Talha GÖNÜLLÜ Sızıntı Sularının Geri Kazanım Amaçlı Elektrodiyaliz Prosesiyle Arıtılması İnşaat Çevre Mühendisliği 2010
145 109M169 Arş.Gör.Dr. Özden AĞRA Değişik Geometrilerdeki Kondanser( Yoğuşturucu) Boruları Içerisindeki Yoğuşmanın Incelenmesi Ve Optimum Çalışma Şartlarının Belirlenmesi Makina Makina Mühendisliği 2010
146 109M523 Doç.Dr. Rahmi GÜÇLÜ Yapısal Sistemlerin Farklı Bozucu Girişler Etkisi Altındaki Titreşimlerinin Analizi Ve Aktif-Pasif Kontrolü Makina Makina Mühendisliği 2010
147 109T641 Doç.Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Opto-Elektronik Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Saf ve Katkılı Lityum Niyobat Kristalinin Özelliklerinin Isıl ve Kimyasal İşlemlerle Geliştirilmesi Fen-Edebiyat Fizik 2010
148 109Y269 Yrd.Doç.Dr. Bestamin ÖZKAYA Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Asit Oluşumu Ve Metan Oluşumu Safhasındaki Katı Atık Depolama Alanı Sızıntı Sularından Elektrik Üretimi İnşaat Çevre Mühendisliği 2010
149 110E111 Doç.Dr. Erkan MEŞE Hibrit Araç Uygulaması İçin Kuplajsız Çift Sargılı Elektirik Makinası Tasarımı ve Denetimi Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisliği 2010
150 110Y163 Doç.Dr. Arslan SARAL Istanbul'da Atmosferik Uçucu Organik Bilesik (Voc) Kirliliğinin Kaynaklarının Belirlenmesi: Pilot Ölçekli Çalışma İnşaat Çevre Mühendisliği 2010
151 110K098 Dr. Fatma NOYAN Süpermarketlerde Müşteri Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Fen-Edebiyat İstatistik 2010
152 110M182 Doç.Dr. Afife Binnaz HAZAR Biyomimetik Hidroksiapatit/Kolajen/Nanotüp Katkılı Dental Kompozitlerin Üretimi Kimya-Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010
153 110Y179 Doç.Dr. Arslan SARAL Deniz Aerosollerinden Kaynaklanan Klorürün, İstanbul Atmosferindeki Partikül Madde Oluşumu Ve Boyut Dağılımı Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2010
154 110Y063 Doç.Dr. Arslan SARAL Kentsel Alanlarda Kalıcı Organik Kirleticilerin Atmosferik Konsantrasyonlarının Araştırılması İnşaat Çevre Mühendisliği 2010
155 110T570 Yrd.Doç.Dr. Sevil DİNÇER Raft Yöntemiyle Potansiyel Dna Taşıyıcısı Olarak Pvp-B-Peg (Polivinilpiridin-B-Poli(Etilenglikol Metileter Metilakrilat)) Kopolimerlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Kimya-Metalurji Biyomühendislik 2010
156 110K474 Yrd. Doç. Dr. Betül DUMAN Sosyal Kaynaşma Bağlamında Kürt Meselesi Rektörlük Enformatik 2010
157 108T485 Doç.Dr. Serap GÜNEŞ Yarıiletken Polimerler Kullanılarak Organik Pillerinin Üretilmesi Fen-Edebiyat Fizik 2009
158 108M546 Doç.Dr. Mesut AKGÜN Zeytin Karasuyundan Hidrojen Ve Biyoyakıt Üretimi Kimya-Metalurji Kimya Mühendisliği 2009
159 108K589 Prof.Dr. Oğuzhan ÖZCAN Engelli Ortamda Kullanılabilen Mobil Bilgi Destek Araçlarının İdeal Grafik Arayüz Tasarımı İçin Klavuz Araştırılması Sanat ve Tasarım İletişim Tasarımı 2009
160 108Y298 Doç.Dr. Engin GÜLAL Güneybatı Anadolu Bölgesindeki Blok Hareketleri ve Gerilim Alanlarının GNSS Ölçümleri İle Belirlenmesi İnşaat Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2009
161 108M521 Doç.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK Hidro-Termal Çevrime Maruz Kalan Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücrelerinde Membranın Modellenmesi Makina Makina Mühendisliği 2009
162 109M008 Doç.Dr. Nabi YÜZER Yüksek Sıcaklık Etkisine Maruz Kalan Betonun Termal Özelliklerinin ve Renk Değişiminin Araştırılması İnşaat İnşaat Mühendisliği 2009
163 109R007 Doç.Dr. Cengiz KAYA Nano-Yapılı Antimikrobiyal Kaplamaların Üç Boyutlu Metalik Filtreler Üzerine Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Eldesi ve Karakterizasyonu Kimya-Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2009
164 108M561 Dr. Mihrigül ALTAN Yüksek Yoğunluklu Polietilenin ve Polipropilenin Antibakteriyel ve Mekanik Özelliklerinin Nano Boyutlu Ti02 ve ZnO Tozların Katkısı İle Geliştirilmesi Makina Makina Mühendisliği 2009
165 109Y271 Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Göl-Yeraltisuyu-İklim İlişkisinin Yeraltısuyu Akım Modeli Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Yardımıyla Belirlenerek Gölün Optimum Dinamik İşletme Modelinin Oluşturulmasi: Beyşehir Gölü Modeli İnşaat İnşaat Mühendisliği 2009
166 107T843 Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM Doymamış Poliester Esaslı Çaprazbağlı ve Yüksek Gözenekli Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Fen-Edebiyat Kimya 2008
167 107T697 Prof.Dr. Ferdane KARAMAN Yarıiletken, Amfifilik ve Kendiliğinden Düzenlenebilen Diblok Kopolimer Yardımıyla Hazırlanan Organik / İnorganik Hibrit Nanopartiküllerin İncelenmesi Fen-Edebiyat Kimya 2008
168 107M536 Prof.Dr. İsmail TEKE Soğutucularda Kondenser Performansının İyileştirilmesi Makina Makina Mühendisliği 2008
169 107T864 Yrd.Doç.Dr. Sevil DİNÇER Antisens Oligonükleotid Taşıyıcısı Olarak Farklı Özelliklerde Polimerik Yapıların Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Tümör Hücrelerine Antisens Oligonükleotid Aktarımı Kimya-Metalurji Biyomühendislik 2008
170 108E089 Doç.Dr. İbrahim Beklan KÜÇÜKDEMİRAL Doğrusal Motor Eyleyicili, Çeyrek Taşıt Aktif Süspansiyon Sistemi Geliştirilmesi Ve Doğrusal Parametreleri Değişen Optimal Kontrol Tekniği Ile Denetimi Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisli?i 2008
171 108K134 Doç.Dr. Asuman TÜRKÜN İstanbul"da Eski Kent Merkezleri Ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Ve Sosyo-mekansal Değişim Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama 2008
172 108E023 Prof.Dr. A. Vedat TAVŞANOĞLU Durağan Ve Video Görüntü İşleyen Hücresel Sinir Ağı Yapısının Yeni Bir Fpga Mimarisi İle Tasarım Ve Gerçeklemesi Elektrik-Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2008
173 108S170 Prof.Dr. Adil M. ALLAHVERDİYEV Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesinde Polimerlere Dayalı Yeni Bir Yaklaşım: Lipofosfoglikan (Lpg)-Polimer Konjugatlar Kimya-Metalurji Biyomühendislik 2008
174 108T640 Yrd.Doç.Dr. Şenay V. KORKUT Bitkilerde Abiyotik Strese Dayanıklılıktan Sorumlu CBF1 / DREB1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Zeytin (Olea Europa) Bitkisinden İzolasyonları ve Anlatımlarının Analizi Fen-Edebiyat Biyoloji 2008
175 108K413 Prof.Dr. Zühal ÖLMEZ Çin'Deki Türk Dilleri Fen-Edebiyat Türk Dili ve Edebiyatı 2008
176 108Y152 Doç.Dr. Uğur DOĞAN Marmara Bölgesinde Düşey Yerkabuğu Hareketlerinin Mutlak Gravite ve GPS Ölçüleri İle Araştırılması İnşaat Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 2008
177 108T651 Doç.Dr. Cengiz KAYA Yüzeyi Fonksiyonlaştırılmış Karbon Nano-Tüplerle Takviyeli Alümina Ve Hidroksiapatit Esaslı Nano-Yapılı Seramiklerin Üretimi Ve Karakterizasyonu Kimya-Metalurji Metalurji Mühendisliği 2008
178 108Y084 Prof.Dr. Yücel TAŞDEMİR Bursa Topraklarındaki Pcb Dağılımları Ve Hava/toprak Arakesitindeki Değişim Miktarlarının Bölgesel Ve Mevsimsel Olarak Belirlenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2008
179 107M355 Doç.Dr. Mehmet UZUNOĞLU Yakıt Hücreli ve Ultra-Kapasitörlü Hibrit Taşıtlar İçin Enerji Yönetim Sisteminin Tasarım ve Uygulaması Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisliği 2007
180 106E171 Prof.Dr. Filiz GÜNEŞ Mikrodalga Uygulamalarında Destek Vektör Makineleri Elektrik-Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2007
181 106M443 Doç.Dr. Rahmi GÜÇLÜ Raylı Sistem Titreşimlerinin Yolcu ve Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Makina Makina Mühendisliği 2007
182 106T594 Yrd.Doç.Dr. Serap GÜNEŞ İnorganik Nanoparçacıklar ve Yarıiletken Polimerler Kullanılarak Hibrid Güneş Pillerinin Fabrikasyonu, Karekterizasyonu ve Geliştirilmesi Fen-Edebiyat Fizik 2007
183 107M243 Doç.Dr. Nalan AKGÜN Zeytinyağı Rafinasyon Atıklarının Değerlendirilmesi Kimya-Metalurji Kimya Mühendisliği 2007
184 107Y060 Yrd.Doç.Dr. Eyüp DEBİK Sabit Granül Yataklı Anaerobik Reaktörle Tekstil Atıksularından Renk ve KOİ Giderimi İnşaat Çevre Mühendisliği 2007
185 106Y228 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sinan BİLGİLİ Katı Atık Düzenli Depo Sahalarında Aerobik ve Anaerobik Ayrışma Proseslerinin Arazi Ölçekli Test Hücrelerinde İncelenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2007
186 107G016 Yrd.Doç.Dr. Eyüp DEBİK Hayvansal Atık Yönetimi (Kamu) İnşaat Çevre Mühendisliği 2007
187 107E149 Yrd.Doç.Dr. Ahmet Faruk BAKAN Yeni Bir Yumuşak Anahtarlamalı PWM DC-DC Dönüştürücünün Geliştirilmesi ve Ark Kaynak Makinalarına Uygulanması Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisliği 2007
188 107T554 Doç.Dr. Rıza DEMİRBİLEK Bazı AMX3 Kristallerinin Kristal Örgü Enerji Seviyelerinin Araştırılması Fen-Edebiyat Fizik 2007
189 107T395 Prof.Dr. Belkız Bilgin ERAN Sıvı Kristal Malzemelerin Dizaynı,Sentezi ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi ve Organik Güneş Pillerine Uygulanması Fen-Edebiyat Kimya 2007
190 107Y165 Prof.Dr. Yücel TAŞDEMİR Poliklorlu Bifenillerin (PCB'ler) Kuru ve Islak Çökelme Miktarlarının Mevsimsel ve Bölgesel Değişimlerinin Belirlenmesi İnşaat Çevre Mühendisliği 2007
191 105T253 Doç.Dr. Cengiz KAYA Metalik Protezlerin Nano Boyutlu Biyoseramik Tozlarla Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Kaplanması Kimya-Metalurji Metalurji Mühendisliği 2006
192 106K010 Prof.Dr. Ayşegül BAYKAN Büyük Valide Han : Kültürel ve Toplumsal Belleği İnceleme, Dökümantasyon ve Yazılım Projesi Fen-Edebiyat Eğitim Bilimleri(Fen-Ed.) 2006
193 106Y083 Prof.Dr. M.Talha GÖNÜLLÜ Sızıntı Sularının Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Arıtılması İnşaat Çevre Mühendisliği 2006
194 105M192 Yrd.Doç.Dr. Vasfi Emre ÖMÜRLÜ 6 Eksen, Uzaysal Hareketli Cisimleri Tek Noktadan Yönlendirecek Stewart Platform Tabanlı, Kuvvet Geribeslemeli İnsan Makine Arayüzü Makina Makina Mühendisliği 2006
195 105M233 Prof.Dr. Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN Sanayi Yapılarının Tasarım Sürecinde Gürültünün Bir Ölçüt Olarak Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Geliştirilmesi Mimarlık Mimarlık 2006
196 105E078 Yrd.Doç.Dr. Lütfiye DURAK Yüksek Çözünürlüklü Zaman Frekans Dağılımlarının Geliştirilmesi ve Yayılı İzge Haberleşmesi Uygulamaları ile Zaman ve Frekans Dağılımlarında Benzeşmeme ve Erişim Elektrik-Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2006
197 105T421 Doç.Dr. Zuhal TURGUT Hetaril-ve Aril- Substitude Iminlerin Asimetrik Katalitik Diels-Alder Reaksiyonları Fen-Edebiyat Kimya 2006
198 105Y334 Prof.Dr. Ahmet DEMIR Katı Atık Depo Sahalarının Geçirimsiz Taban Sistemlerinden Kirletici Geçişinin İncelenmesi ve Taban Sistemlerinin Rehabilitasyonu İnşaat Çevre Mühendisliği 2006
199 105K171 Yrd.Doç.Dr. Doğan YILDIZ Türkiye'deki Tüm İstatistik Bölümleri Bazında İstatistik Eğitiminin Öğrenci ve Öğretim Üyesi Gözüyle Değerlendirilmesi Fen-Edebiyat İstatistik 2006
200 106G035 Yrd.Doç.Dr. Hasan Hüseyin ERDEM Enerji Verimliligini Arttırmak Üzere Termik Santral Atık Isılarını Faydaya Dönüştürme Yöntemlerinin Araştırılması, Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma Uygulaması (TSAD) Makina Makina Mühendisliği 2006
201 106T392 Prof.Dr. Ulvi AVCIATA Ferrosen ve 3-Bromo-1-Fenil-1-Propen Türevler İçeren Yeni Porfirazin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal Komplekslerinin Hazırlanması Fen-Edebiyat Kimya 2006
202 106T407 Prof.Dr. Nergis ARSU Suda Çözünen Fotobaşlatıcıların Sentezi ve Uv Fotopolimerizasyon Yöntemi ile Suda Çözünen Polimerlerin Eldesi Fen-Edebiyat Kimya 2006
203 106G102 Prof.Dr. Ferruh ERTÜRK Endüstriyel Tesis Emisyonlarını Bilgisayar Destekli Raporlandırma ve Değerlendirme Otomasyonu İnşaat Çevre Mühendisliği 2006
204 104M214 Yrd.Doç.Dr. Mesut AKGÜN Süperkritik Su Ortamında Tekstil Atık Sularının Arıtılması Kimya-Metalurji Kimya Mühendisliği 2005
205 104M187 Prof.Dr. Salih DİNÇER Süperkritik CO2 Ortamında İlaç Yüklü Polimerik Mikropartiküllerin Mikronizasyonla Hazırlanması Kimya-Metalurji Kimya Mühendisliği 2005
206 104M144 Yrd.Doç.Dr. Yavuz SALT Enerji Tasarrufunda Kimyasal Isı Pompası Uygulamaları: Alkollerin Endotermik Dehidrasyonu İçin Katalizör Hazırlama Kimya-Metalurji Kimya Mühendisliği 2005
207 104M215 Doç.Dr. Özgen Ümit ÇOLAK Polimetrik Malzemelerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi ve Viskoelastik-Visko Plastik Teorilerin Geliştirilmesi Makina Makina Mühendisliği 2005
208 104E069 Yrd.Doç.Dr. Şeref Naci ENGİN Aneorobik Atıksu Arıtma Proses Sisteminin Modellenmesi ve Etkin Kontrol Algoritmalarinin Geliştirilmesi Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisliği 2005
209 104T146 Yrd.Doç.Dr.Nehir ÖZDEMİR Kariyer Gelişimine Kaynak Teşkil Edecek Olea europaea L. (Zeytin, cv gemlik) Bitkisi İçin cDNA Kütüphanesi Oluşturmak ve Stearoyl-Acil Carrier Protein Desaturase Kodlayan Gen Için ESTs Kütüphanelerinin Oluşturulması Fen-Edebiyat Biyoloji 2005
210 104T306 Prof.Dr.Nezhun GÖREN Türkiye'de Yetişen Bazı Tenecetum Türlerinin Sekonder Metobolitlerinin ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması Fen-Edebiyat Biyoloji 2005
211 105Y116 Prof.Dr. Beyza ÜSTÜN Doğal Ortamda Ağır Metal İzlemesi: Uygulama Alanı Küçükçekmece Gölü ve Havzası İnşaat Çevre Mühendisliği 2005
212 104E133 Prof.Dr. Tülay YILDIRIM Genel Amaçlı Bir Yapay Sinir Ağının Karma Bir Donanımla Gerçeklenmesi Elektrik-Elektronik Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2005
213 106G013 Prof.Dr. Celal KOCATEPE Türkiye Elektrik Sisteminde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenleri ve Güç Akışını İzleme, Problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesi (Kamu) Elektrik-Elektronik Elektrik Mühendisliği 2005
214 104T215 Doç.Dr. Dilek T.BALIK Plasmodium Vivax'ın Laktat Dehidrohenaz Enziminin Üç Boyutlu Yapısının Tanımlanması ve Plasmodium'ların Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin Yönlendirilmiş Mutagenez Metoduyla Diğer Bazı Apicomplexan LDH'ları İle Karşılaştırılması Kimya-Metalurji Biyomühendislik 2005
215 107M338 Yrd.Doç.Dr. Işıl KERTİ Aşınmaya Dirençli Alüminyum-Matrisli B4cTakviyeli (Min % 15) Hafif Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi Kimya-Metalurji Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2005
216 107G252 Yrd.Doç.Dr. Hürrem BAYHAN Küçük Yerleşim Birimleri İçin Uygun Atıksu Arıtma Alternatiflerinin Araştırılması: Yamula Baraj Havzasında Bir Örnek Çalışma İnşaat Çevre Mühendisliği 2005
217 117S097 Dr. YASEMİN BUDAMA KILINÇ Saç Beyazlaması Probleminin Giderilmesine Yönelik Bitkisel İçerikli Nanoemülsiyonların Geliştirilmesi, İn Vivo Etkinliğinin Ve Güvenliliğinin Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji Biyomühendislik 2005