YÜLAP Biten Projeler Listesi
SN PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ PROJE NO PROJE ADI FAKÜLTESİ,BÖLÜMÜ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Yrd. Doç. Dr. Erkan TABANCALI Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem TUFAN
29-09-01-YL08 İlköğretim Okulu Müdürlerinin Kişilik Özellikleri ile Benimsedikleri Örgüt Kültürünün Temel Sayıltıları Arasındaki İlişki. Eğitim , Eğitim Bilimleri 2009-06-01 2010-12-01
2 Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Yüksek Lisans Öğrencisi Aylin KİRİŞÇİ
29-09-01-YL07 Öğretmenlerin Kültürel Özellikleri İle Çatışmaya Bakış Açıları Arasındaki İlişki. Eğitim , Eğitim Bilimleri 2009-06-01 2010-12-01
3 Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Yüksek Lisans Öğrencisi Betül KIRMIZILAR
29-09-01-YL06 Okul Zorbalığını Önleme: Öğretmenlerin Algıları Ve Uygulamaları. Eğitim , Eğitim Bilimleri 2009-06-01 2010-12-01
4 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Uzman Pınar TERZİOĞLU
29-07-04-YL05 Yenilenebilir biyomalzemelerden biyodizel saflaştırmasında kullanılan magnezyum silikat üretimi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2009-06-01 2010-06-01
5 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Yüksek Lisans Öğrencisi Başak ÇELİK
29-01-07-YL01 Çinko Eksikliği Durumunda Farklı Anlatım Yapan Arpa Genlerinin Analizi. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2009-06-01 2010-12-01
6 Prof. Dr. Göksel AKÇİN Yüksek Lisans Öğrencisi Nuray KUMBASAR
29-01-02-YL04 İki Farklı Yöntemle Su Ortamındaki Bazı Metallerin Ayrılması ve Geri Kazanılması. Fen - Edebiyat , Kimya 2009-06-01 2010-06-01
7 Prof. Dr. Mehmet Hikmet YÜKSELİCİ Doktora Öğrencisi Damla BULUT
29-01-01-YL03 İnce film fotokırıcı organik malzemelerin optik özelliklerinin incelenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2009-06-01 2010-06-01
8 Prof. Dr. Gülay DERELİ Yüksek Lisans Öğrencisi İbrahim ARI
29-01-01-YL02 Burkmanın Tek Duvarlı Karbon Nanotüpün (TDKNT) Fiziksel ve Elektronik Yapısına Etkisinin Bilgisayar Simülasyonu. Fen - Edebiyat , Fizik 2009-06-01 2010-12-01
9 Yrd. Doç. Dr. Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ Yüksek Lisans Öğrencisi Gülçin ÇELİK
2016-09-01-YL02 EBEVEYNLER ARASI ÇATIŞMANIN ERGENLERDE YETERLİK, İÇE/DIŞA YÖNELİM PROBLEMLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Eğitim , Eğitim Bilimleri 2016-08-01 2017-08-01
10 Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN 2016-07-04-YL13 Makro ve Mikroalglerin Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-08-01 2017-08-01
11 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Yüksek Lisans Öğrencisi Elif METE
2016-07-04-YL02 Biyosilikalı Ti Katkılı 45S5 Biyoaktif Camların Ergitme Yöntemi ile Üretimi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-01-01 2017-07-01
12 Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN Yüksek Lisans Öğrencisi Anıl Tevfik KOÇER
2016-07-04-YL01 Alglerden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2016-01-01 2017-07-01
13 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Lisans Öğrencisi Buğra GÜNER
2016-07-02-YL03 Biyopolimerik Medikal Film Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-01-01 2017-01-01
14 Yrd. Doç. Dr. Cem AKÇA Yüksek Lisans Öğrencisi Behiye Abike YALÇINYÜZ
2016-07-02-YL02 Benzinli Araçlarda Kullanılan Yakıt Enjektörlerinin Krom Kaplama Prosesinin Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-01-01 2017-01-01
15 Yrd. Doç. Dr. Cem AKÇA Yüksek Lisans Öğrencisi Serhat ACAR
2016-07-02-YL01 Magnezyum Alaşımlarından İmal Edilen Vücüt İçi İmplantlar için Polimer Esaslı Kaplamaların Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2016-01-01 2017-01-01
16 Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL Yüksek Lisans Öğrencisi Özge YILMAZ
2016-07-01-YL06 MİKRODALGA YÖNTEMİYLE AKTİFLEŞTİRİLEN FARKLI MEYVE KABUKLARININ ADSORBSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
17 Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem BALKAN
2016-07-01-YL01 Esansiyel Yağlar ile Yara Örtüsü Üretimi ve Anti Bakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2016-01-01 2017-01-01
18 Doç. Dr. Güray ARSLAN Yüksek Lisans Öğrencisi Mehdi ÖZTÜRK
2016-05-01-YL02 ETRIYESIZ POLIPROPILEN LIFLI BETONARME KIRIŞLERIN KESME MUKAVEMETI İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2016-08-01 2017-08-01
19 Yrd. Doç. Dr. Hacı İLHAN Yüksek Lisans Öğrencisi Hayri ASLAN
2016-04-03-YL01 Ortak Kanal Girişiminin İşbirlikli Sistemlere Etkisi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2016-01-01 2017-01-01
20 Doç. Dr. Aynur ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep UZUN
2016-03-01-YL01 Samsun, Kavak İlçesindeki Ahşap Camilerin Mimari Özellikleri ve Koruma Sorunları - Dere Camisi Restorasyon Projesi Önerisi Mimarlık , Mimarlık 2016-08-01 2017-08-01
21 Doç. Dr. Murat SARI Yüksek Lisans Öğrencisi Tülay YILDIRIM
2016-01-03-YL01 Opsiyon Fiyatlama Modellerinin Çeşitli Sonlu Fark Çözümleri Fen - Edebiyat , Matematik 2016-01-01 2017-01-01
22 Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR Yüksek Lisans Öğrencisi Azize DİZDAR
2016-01-02-YL06 Kopolimer-İlaç Taşıyıcı Sisteminin Çeşitli Özelliklerinin Farklı Ortamlarda İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2016-08-01 2017-08-01
23 Prof. Dr. Metin TÜLÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Kevser HARMANDAR
2016-01-02-YL04 PAMAM Türü Dendrimerlere Katalitik Özellik Kazandırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2016-01-01 2017-01-01
24 Doç. Dr. Hale OCAK Yüksek Lisans Öğrencisi Gülşah EROL
2016-01-02-YL03 Bifenil Türevi Muz Şekilli Kiral Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro-optik Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2016-01-01 2017-01-01
25 Prof. Dr. Tarık EREN Yüksek Lisans Öğrencisi Melek DEDE
2016-01-02-YL02 DOPO İçeren Monomerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Poliester, Poliüretan Formülasyonunda Kullanılarak Alev Geciktirici Özelliklerinin İnceIenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2016-01-01 2017-01-01
26 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Yüksek Lisans Öğrencisi Olcay OKUYUCU
2016-01-02-YL01 KİNOLİN SÜBSTİTÜE METALLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZ KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Fen - Edebiyat , Kimya 2016-01-01 2018-01-01
27 Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Ceyda VATANSEVER
2015-07-05-YL01 Gıda Teknolojisinde Kullanılan Doğal Polimerlerin Reolojik ve İnterfacial (arayüzey) Özelliklerinin Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Gıda Mühendisliği 2015-07-01 2016-07-01
28 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Doktora Öğrencisi Derya ÇOLAK
2015-07-04-YL05 NANOGÖZENEKLI AEROJEL ILE AYÇIÇEK YAĞINDAN BAZI SAFSIZLIKLARIN GIDERILMESI Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-07-01 2016-07-01
29 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Doktora Öğrencisi Burcu KARAKUZU
2015-07-04-YL04 YAPAY KEMIK OLARAK KULLANILABILEN BIYOSILIKALI 45S5 BIYOAKTIF CAMLARIN ÜRETIMI VE OSTEOSIT HÜCRELERI ÜZERINE ETKISI Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-07-01 2016-07-01
30 Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN Doktora Öğrencisi Burcu ŞERBETÇİOĞLU SERT
2015-07-04-YL03 Mikroalg Üretimi ve Biyoetanol Eldesinde Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-07-01 2016-07-01
31 Prof. Dr. Mustafa CEMEK Doktora Öğrencisi Mialitiana Angela RASOLONJATOVO
2015-07-04-YL02 Domateste bulunan pestisit kalıntılarının giderilmesinde doğal ve kimyasal çözücülerin etkinliğinin araştırılması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-07-01 2016-07-01
32 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa NİĞDE
2015-07-04-YL01 Bitki Hastalıklarının Tespiti İçin Kalsiyum Seçici Sensörün Kullanılabilirliğinin Araştırılması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2015-01-26 2016-01-26
33 Prof. Dr. Bünyamin AKSAKAL Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm BALKAN
2015-07-02-YL08 Biyobozunur Zn-Mg Esaslı Nanokompozitlerin Aşırı Plastik Deformasyon Yöntemiyle Üretimi ve Geliştirilmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-07-01 2016-07-01
34 Prof. Dr. H. Aygül YEPREM Doktora Öğrencisi Saniye ÖZGÜR
2015-07-02-YL06 Dental İmplant Malzemelerine Uygulanan Farklı Yüzey Modifikasyonlarinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-07-01 2016-07-01
35 Doç. Dr. Afife Binnaz HAZAR YORUÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Ebru BARUT
2015-07-02-YL05 Biyomimetik Yöntemle Sentezlenmiş Hidroksiapatit Esaslı Doku İskelelerinin Üretimi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-07-01 2016-07-01
36 Prof. Dr. Figen KAYA Yüksek Lisans Öğrencisi Güncem Özgün EREN
2015-07-02-YL04 Çeşitli Nano Yapılatın Sentezi ve Karektarizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
37 Prof. Dr. Figen KAYA Yüksek Lisans Öğrencisi Çiğdem BAKKALOĞLU
2015-07-02-YL02 Transparan Altlıklar Üzerine Nanoyapıların Yönlenmiş Olarak Kaplanması ve Özelliklerinin Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
38 Prof. Dr. Bünyamin AKSAKAL Yüksek Lisans Öğrencisi Ertuğrul BÜLBÜL
2015-07-02-YL01 Yüzeyi LASER ile modifiye edilmiş Titanyum alaşımlarının grafen, hidroksiapatit kaplanması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
39 Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ Yüksek Lisans Öğrencisi Gökçe Pınar HEKİMOĞLU
2015-07-01-YL11 METAL ORGANİK KAFES YAPILAR (MOF) İLE POLİMER NANOKOMPOZİT MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI VE GAZ AYIRMA PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2017-01-01
40 Doç. Dr. Ali EKREM MÜFTÜOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Lusi ÇULCU
2015-07-01-YL10 TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN BOYAR MADDELERİN MODİFİYE EDİLMİŞ KİTOSAN ÜZERİNE ADSORPSİYONLARININ İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2016-07-01
41 Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF Yüksek Lisans Öğrencisi Necati Utku EROL
2015-07-01-YL09 Deneysel Tasarım Uygulamaları Kullanılarak GC-MS’de Organik Kimyasalların Madde Analizi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-07-01 2018-07-01
42 Yrd. Doç. Dr. Elçin DEMİRHAN YILMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep HALICI
2015-07-01-YL07 Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyon Yöntemi ile Fosfat Giderimi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
43 Prof. Dr. Hanifi SARAÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Abdullah Bilal ÖZTÜRK
2015-07-01-YL06 Farklı Bor Kimyasalları ve Gomalak İçeren İnşaat Boyalarının Termal ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
44 Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL Yüksek Lisans Öğrencisi Ali Can ERŞAN
2015-07-01-YL05 FARKLI BOR VE ÇİNKO KAYNAKLARINDAN ULTRASONİK YÖNTEM İLE ÇİNKO BORAT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2016-01-26
45 Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL Arş. Gör. Sıla KIZILTAŞ DEMİR
2015-07-01-YL04 Farklı Endüstriyel Atıklardan Sentezlenen Hidroksiapatitin Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Atık Sulardan Ağır Metal Geri Kazanımı Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2016-01-26
46 Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN Yüksek Lisans Öğrencisi Funda DEMİR
2015-07-01-YL03 Farklı Özellikteki Meyve Sularının Element İçeriklerinin ICP-OES Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Sağlığa Olan Etkilerinin Araştırılması Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2016-01-26
47 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yüksek Lisans Öğrencisi Çağla ÇIBUK
2015-07-01-YL02 Hidroksiapatit-Polimer Matriksinin Antibiyotik Salımına Etkisi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2016-01-26
48 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yüksek Lisans Öğrencisi Elif ÖZTÜRK
2015-07-01-YL01 Grafen oksitin doğal kaynaklı ürünler ile indirgenmesi ve indirgenmiş grafen oksit – hidroksiapatit kompozitlerin üretilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2015-01-26 2016-01-26
49 Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Fevzi BOZKURT
2015-06-04-YL02 Doğrusal Endüksiyon Motorları ile Tahrik Edilen Manyetik Yastığın Sıfır Güç Yöntemi ile Kontrolü Makine , Mekatronik Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
50 Yrd. Doç. Dr. Kadir ERKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Mirsad BUCAK
2015-06-04-YL01 4- Kutuplu Karma Manyetik Yastığın Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motorlarla Konum Kontrolünün Deneysel Olarak İncelenmesi ve Yatay Tahrik Sisteminin Oluşturulması Makine , Mekatronik Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
51 Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Semih TEMEL
2015-06-01-YL01 Akışkan Yatak ile Yapılan Kurutma Proseslerinde Isı ve Kütle Transferinin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2015-01-26 2016-01-26
52 Prof. Dr. Metin SOYCAN Yüksek Lisans Öğrencisi Mert GÜRTÜRK
2015-05-03-YL04 HAVA GNSS VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE HASSAS KİNEMATİK NOKTA KONUMLAMA İnşaat , Harita Mühendisliği 2015-07-01 2017-07-01
53 Prof. Dr. Metin SOYCAN Yüksek Lisans Öğrencisi Barış SÜLEYMANOĞLU
2015-05-03-YL02 Lidar Tekniği ile Elde Edilen Nokta Bulutların Sınıflandırılması ve Filtreleme Algoritmalarının İncelenmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
54 Doç. Dr. Fatih GÜLGEN Yüksek Lisans Öğrencisi Wasim SHOMAN
2015-05-03-YL01 Çok çözünürlüklü Yol Ağı Haritalarının Genelleştirilmesi ve Etiketlenmesi İnşaat , Harita Mühendisliği 2015-01-26 2017-01-26
55 Yrd. Doç. Dr. Hacı İLHAN Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammed Ali KARABULUT
2015-04-03-YL01 Çoklu Erişim Röle Kanalında Evre-Uyumsuz İletişim Teknikleri Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2015-01-26 2016-01-26
56 Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammed Bekir HACIBEKİROĞLU
2015-04-02-YL01 Rüzgar Santrallerinin Şebeke Bağlantı Kriterlerinin İncelenmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2015-01-26 2016-01-26
57 Doç. Dr. Banu DİRİ Yüksek Lisans Öğrencisi Gürkan ŞAHİN
2015-04-01-YL02 TÜRKÇE DERLEMDEN ANLAMSAL İLİŞKİLERİN ÇIKARTILMASI Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2015-01-26 2016-07-26
58 Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yüksek Lisans Öğrencisi Serpil BAHÇECİ
2015-03-01-YL02 Enerji Yükü ve Maliyeti Düşük Konut Tasarımına Yönelik Bir Yaklaşım: İzmir, Dikili Örneği Mimarlık , Mimarlık 2015-07-01 2017-07-01
59 Doç. Dr. Z. Canan GİRGİN Yüksek Lisans Öğrencisi Havva Merve TUNCER
2015-03-01-YL01 Yüksek Yapılarda Yapı-Rüzgar Etkileşimi Mimarlık , Mimarlık 2015-01-26 2017-01-26
60 Prof. Dr. Feride GÖNEL Yüksek Lisans Öğrencisi Atakan AKINCI
2015-02-01-YL01 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EKONOMİK KURUMLAR İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2015-01-26 2017-01-26
61 Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK Yüksek Lisans Öğrencisi Sultan Cansu GÖNENÇ
2015-01-07-YL02 Zeytin (Olea europea L.) Bitkisinde Korunmuş miRNA'ların Analizi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-07-01 2017-01-01
62 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Yüksek Lisans Öğrencisi Mine PEKSOY
2015-01-07-YL01 KONVANSIYONEL KOŞULLARDA YETIŞTIRILMIŞ FASULYEDEN SSH YÖNTEMIYLE IZOLE EDILEN GENLERIN ANALIZLERI Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2015-01-26 2017-01-26
63 Yrd. Doç. Dr. Yusuf ZEREN Yüksek Lisans Öğrencisi Hatice ARMUTCU
2015-01-03-YL02 Maksimal, Potansiyel ve Singüler İntegral Operatörlerinin Modifiye edilmiş Morrey Uzaylarinda Sınırlılığı Fen - Edebiyat , Matematik 2015-07-01 2016-07-01
64 Yrd. Doç. Dr. Volkan SÖZER Yüksek Lisans Öğrencisi Ecem IŞIKSEL
2015-01-02-YL15 Obstruktif Uyku Apne Sendromunda Aralıklı Hipoksinin Sonucu Olarak Serum Solubl TNF-alfa Reseptörü, PPAR-alfa ve Nükleer Faktör-kappa-beta Düzeylerinin Değerlendirilmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2017-01-01
65 Prof. Dr. Yücel ŞAHİN Yüksek Lisans Öğrencisi Melih Beşir ARVAS
2015-01-02-YL14 GRAFEN ESASLI SENSÖR TASARIMI Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2017-07-01
66 Prof. Dr. Nergis ARSU Yüksek Lisans Öğrencisi Melisa ADIBELLİ
2015-01-02-YL13 İn-Situ Fotopolimerizasyon Yöntemiyle Gümüş Nanoparçacık/Polimer Naokompozit Malzemelerin Hazırlanması:Gümüş Ayna Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2016-07-01
67 Prof. Dr. Tarık EREN Yüksek Lisans Öğrencisi Ceren SÜER
2015-01-02-YL12 Fosfonyum grupları İçeren ROMP polimerlerinin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2016-07-01
68 Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba YORULMAZ
2015-01-02-YL11 Yeni Asimetrik Organokatalizörlerin Tasarımı ve Organik Reaksiyonlardaki Uygulamaları Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2016-07-01
69 Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN Yüksek Lisans Öğrencisi Merve KARAOĞLU
2015-01-02-YL10 Asimetrik Organik Reaksiyonlar için Etkili Organokatalizör Tasarımı Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2016-07-01
70 Prof. Dr. Feray AYDOĞAN Yüksek Lisans Öğrencisi Elif KESKİN
2015-01-02-YL09 Organokatalizör Olarak Kullanılabilecek Diamid Yapılı Bileşiklerin Sentezi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2017-01-01
71 Doç. Dr. Sezgin BAKIRDERE Yüksek Lisans Öğrencisi Ali Kemal FİDAN
2015-01-02-YL07 İlaç Aktif Maddelerinin Kararlılık Seviyelerinin HPLC Cihaz İle Tayinleri Fen - Edebiyat , Kimya 2015-07-01 2017-01-01
72 Prof. Dr. Nergis ARSU Yüksek Lisans Öğrencisi Tolga ÇEPER
2015-01-02-YL06 Fotopolimerizasyon Reaksiyonu ile İn-Situ Altın Nanoparçacık/Polimer Nanokompozit Flimlerin Eldesi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2017-01-26
73 Prof. Dr. Ferdane KARAMAN Yüksek Lisans Öğrencisi Volkan UĞRAŞKAN
2015-01-02-YL05 Poli(3,4-etilen dioksitiyofen)’in elektrik iletkenliği üzerine demiroksit nanopartikül ve manyetik alan etkisinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2017-06-26
74 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Yüksek Lisans Öğrencisi Selvi KARAVELİOĞLU
2015-01-02-YL04 Farklı Molekül Geometrili Mesogenik Materyallerin Sentezi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2016-01-26
75 Doç. Dr. Özlem AKSU DÖNMEZ Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe ASLAN ÇAKIR
2015-01-02-YL03 İlaç preparatlarında etken madde ve katkı maddelerinin HPLC ile birarada tayini Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2016-01-26
76 Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe Karaca
2015-01-02-YL01 Polimerde Saçılmış Sıvı Kristal/Kil Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2015-01-26 2017-01-26
77 Doç. Dr. Rıza DEMİRBİLEK Yüksek Lisans Öğrencisi Sinan İNGİN
2015-01-01-YL01 Ho3+ katkılı CsCdCl3 kristalinde yüksek enerjiye dönüşüm mekanizmasının araştırılması Fen - Edebiyat , Fizik 2015-01-26 2017-01-26
78 Prof. Dr. Mustafa ARSLAN Araştırmacı Göktürk ŞENTÜRK
2014-09-04-YL02 Fen bilimleri dersinde değerler eğitimi Eğitim , İlköğretim 2014-02-03 2015-02-03
79 Doç. Dr. Hasan ÜNAL Araştırmacı Sena DÖNMEZ
2014-09-04-YL01 Matematiksel Düşünme Eğitim , İlköğretim 2014-02-03 2014-08-03
80 Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE Doktora Öğrencisi Pelin PELİT
2014-07-04-YL05 Koruyucu Yeni Nesil Peptid Aşı Modelleri:Viral Kuduz Hastalığı Peptidlerinin Çeşitli Adjuvantlarla Biyokonjugatlarının Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-08-01 2015-08-01
81 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Yüksek Lisans Öğrencisi Osman Mutluhan UĞUREL
2014-07-04-YL04 Sık Görülen Bakteriyel Türlerin Tanısını Gerçekleştirmek Üzere Biyoinformatik Analizlerin Yapılması ve Kütle Spektroskopisine Dayalı Bir Panelin Gerçekleştirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-08-01 2015-08-01
82 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Murat ÖZMEN Araştırmacı Kübra Burcu AKKAYA
2014-07-04-YL03 Protein Bazlı Doğal Polimerlerden Makrogözenekli Doku iskelesi Eldesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-02-03 2017-08-03
83 Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN Araştırmacı Benan İNAN
2014-07-04-YL02 Alglerin Biyoetanol Üretiminde Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-02-03 2015-02-03
84 Yrd. Doç. Dr. Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE Doktora Öğrencisi Tayfun ACAR
2014-07-04-YL01 Veteriner Hekimliğinde Brucella Abortus Hastalığına Karşı İmmunojen Olarak Kullanılabilen Sentetik Peptid Polimer Konjugatlarının Sentezlenmesi ve Yapılarının İncelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2014-02-03 2015-02-03
85 Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Yüksek Lisans Öğrencisi Sevilay AKPINAR
2014-07-02-YL02 Dubleks Paslanmaz Çelikteki Sigma ve Chi Fazlarının Oluşum Mekanizmalarının Farklı Isıl İşlem Parametreleri ile Saptanması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-02-03 2015-02-03
86 Doç. Dr. Sibel DAĞLILAR Yüksek Lisans Öğrencisi Gökçe SEZEN
2014-07-02-YL01 MMK Malzemelerde Kullanılan Takviye Elemanlarının Yüzey Özelliklerinin Değiştirilmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2014-02-03 2016-02-03
87 Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Maya KUMCU
2014-07-01-YL08 KALSİYUM BENTONİT ÜZERİNE BSA ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
88 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yüksek Lisans Öğrencisi Özge ULU
2014-07-01-YL06 Hidroksiapatit Tabletlerinden Kontrollü İlaç Salınımının İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2015-08-01
89 Yrd. Doç. Dr. Yasemen KALPAKLI Yüksek Lisans Öğrencisi Başak OTSUKARCI
2014-07-01-YL05 Kompozit Fotokatalizlerin Azo Boyar Madde BY(28) Oksidasyon Kinetiğinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
90 Prof. Dr. Ülker BEKER Yüksek Lisans Öğrencisi Selim SELİMOĞLU
2014-07-01-YL04 Alümina Yüklü Doğal Zeolit ile Sulu Çözeltiden Flor Adsorpsiyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-08-01 2015-08-01
91 Prof. Dr. Ülker BEKER Araştırmacı Yenjiang KUNAHONG
2014-07-01-YL03 Farklı Fonksiyonel Gruplu Polimerlerin Bor Gideriminde Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2015-02-03
92 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Arş. Gör. Şule ÜNAL
2014-07-01-YL02 Polimer Kaplı Mezo Gözenekli Silika Nanoparçacık Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim İmmobilizasyonunda Kullanımı Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2016-02-03
93 Yrd. Doç. Dr. Yasemen KALPAKLI Araştırmacı İsmail ACAR
2014-07-01-YL01 Al2O3–ZrO2–SiO2 (AZS) Refrakterlerin Korozyon Direncinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2014-02-03 2016-02-03
94 Doç. Dr. Murat ALTEKİN Yüksek Lisans Öğrencisi Ali MERCAN
2014-05-01-YL03 Değişken kalınlıklı dairesel plağın satatik yükleme altında dönel simetrik eğilme analizi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
95 Yrd. Doç. Dr. Zeynep IŞIK Yüksek Lisans Öğrencisi Gökhan DEMİRDÖĞEN
2014-05-01-YL02 İnşaat Sektörü İçin İnovasyonel Teknoloji Transfer Modeli İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
96 Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar KIRÇIL Arş. Gör. Can KÜTAN
2014-05-01-YL01 Betonarme Yüksek Bir Yapıda Hasar Olasılığının Belirlenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2014-02-03 2015-02-03
97 Yrd. Doç. Dr. Umut Engin AYTEN Yüksek Lisans Öğrencisi Sabit ÇAKIR
2014-04-03-YL01 EEG Sinyalleri Kullanarak Beyin Bilgisayar Arayüzü Tasarımı Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2014-08-01 2015-08-01
98 Yrd. Doç. Dr. Erdin GÖKALP Yüksek Lisans Öğrencisi Said Mirza TERCAN
2014-04-02-YL02 Elektrikli Araç Bataryalarının Akıllı Şebekeler Kapsamında Depolama Ünitesi Olarak Yeniden Değerlendirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2014-08-01 2015-08-01
99 Yrd. Doç. Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih ACAR
2014-04-02-YL01 Elektrikli Araçlar İçin Motor Sürücü Devresinin Yüksek Çözünürlükte Verim Analizi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2014-08-01 2016-08-01
100 Doç. Dr. Tan Kamil GÜRER Yüksek Lisans Öğrencisi Nazlı ARSLAN
2014-03-01-YL01 Stadyum Yapılarının Tasarım Kriterlerinin Uluslararası Yönetmelikler Doğrultusunda İncelenmesi Mimarlık , Mimarlık 2014-08-01 2016-08-01
101 Doç. Dr. Bayram Ali ERSOY Yüksek Lisans Öğrencisi Nermin BAYINDIR KOCAMAN
2014-01-03-YL01 Manipülatiflerin Matematik Başarısına Etkisi Fen - Edebiyat , Matematik 2014-02-03 2014-08-03
102 Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR Yüksek Lisans Öğrencisi Nur Melek ÇETİN
2014-01-02-YL09 Polimer-doxorubisin ve polimer-hidroksiüre içeren polimer-ilaç taşıyıcı sistemlerinin çeşitli özelliklerinin farklı ortamlarda incelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2016-02-01
103 Doç. Dr. Lokman TORUN Yüksek Lisans Öğrencisi Oğulcan SAĞLAMER
2014-01-02-YL08 Triazin Makromelekülerin Sentezi,Karakterizasyonu ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2017-08-01
104 Prof. Dr. Zuhal TURGUT Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem ELMAS
2014-01-02-YL07 Değişik substitüe heteroatom içeren bileşiklerin triflat katalizörlü ve utrasound destekli sentezleri Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2016-02-01
105 Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN Yüksek Lisans Öğrencisi Mahmut ÇİÇEK
2014-01-02-YL06 Kiral Organokatalizör Sentezi ve Uygulamaları Fen - Edebiyat , Kimya 2014-08-01 2015-08-01
106 Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA Yüksek Lisans Öğrencisi Gönül ÇELEN
2014-01-02-YL05 Katı faz ekstraksiyonundan sonra Co(II), Mn(II), Cr(III) ve Zn(II) ağır metallerinin AAS ile tayini Fen - Edebiyat , Kimya 2014-02-03 2016-02-03
107 Doç. Dr. Bürge AŞÇI Araştırmacı Mesut KOÇ
2014-01-02-YL04 Çok Bileşenli Karışımların Analizi için HPLC Metodunun Deneysel Tasarımı Ve Validasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2014-02-03 2015-02-03
108 Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep ASLAN
2014-01-02-YL03 Doğal adsorbanlar kullanarak atıksulardaki kirliliklerin uzaklaştırılması Fen - Edebiyat , Kimya 2014-02-03 2016-02-03
109 Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR Araştırmacı Ceren ASLITÜRK
2014-01-02-YL02 Poli(maleik anhidrit-ko-vinil asetat)-noradrenalin Kontrollü İlaç Salım Sisteminin Stabilitesinin ve Salım Özelliklerinin Çeşitli Ortamlarda İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2014-02-03 2016-08-03
110 Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN Araştırmacı Dilek Gül YILMAZ
2014-01-02-YL01 Dipeptid yapısındaki organokatalizörlerin asimetrik organik reaksiyonlarındaki uygulamaları Fen - Edebiyat , Kimya 2014-02-03 2015-02-03
111 Prof. Dr. Orhan İÇELLİ Yüksek Lisans Öğrencisi Begüm BALKAN
2014-01-01-YL02 Troid kanserli hastalardan alınan kan örneklerindeki bazı minerallerin değerlendirilmesi ve foton-atomik parametrelerinin tayini Fen - Edebiyat , Fizik 2014-02-03 2016-02-03
112 Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL Araştırmacı Şeyma ALTIN
2014-01-01-YL01 Hava Kirliliğine Neden Olan Gazların Algılanmasına Yönelik Sensörlerin Geliştirilmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2014-02-03 2015-02-03
113 Yrd. Doç. Dr. Erkan TABANCALI Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep KUMRU ÇAKIROĞLU
2013-09-01-YL01 Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranişlarinin Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlik Düzeylerine Etkisi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2013-06-14 2015-06-14
114 Doç. Dr. Asım Evren YANTAÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Esra BULUT PEYNİRCİ
2013-08-03-YL01 Kullanici Katilimli Çevirimiçi Bilgilendirme Sistemlerinin Rekreasyon Alanlarinin Daha Efektif Kullanimina Yönelik Olarak Geliştirilmesi Sanat ve Tasarım , İletişim Tasarımı 2013-06-14 2014-06-14
115 Prof. Dr. Mustafa CEMEK Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet HAZİNİ
2013-07-04-YL07 Akut miyokard infarktüsünde İskemi Modifiye Albumin ,Oksidatif Stres ve Antioksidan enzim Düzeylerinin Araştırılması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2014-06-14
116 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Yüksek Lisans Öğrencisi Melis ÖZGEN
2013-07-04-YL06 Halofilik Arkeal Kaynaklı Lipaz Üretim Koşullarının Optimizasyonu ve Aktif Lipazın Saflaştırılması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2014-06-14
117 Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN Arş. Gör. Mustafa Ömer GÜLYURT
2013-07-04-YL05 Mikroalg Yağından Biyodizel Üretimi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2014-06-14
118 Doç. Dr. Didem ÖZÇİMEN Yüksek Lisans Öğrencisi Ceren KARATAŞ
2013-07-04-YL04 Bitkisel Atıklardan Karbonizasyon Yoluyla Farklı Kullanım Amaçlı Katı Materyallerin Üretimi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2014-06-14
119 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Yüksek Lisans Öğrencisi İsmail AĞIR
2013-07-04-YL03 Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Verimi Arttırmak Amacıyla Yeni Elektrot ve Membranların Tasarlanması Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2014-12-14
120 Prof. Dr. İbrahim IŞILDAK Yüksek Lisans Öğrencisi İsmail TÜRKOĞLU
2013-07-04-YL02 Antimikrobiyal Peptidlerin Mikrodalga Destekli Sentezi ve Testleri Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2015-06-14
121 Yrd. Doç. Dr. Gündoğ YÜCESAN Yüksek Lisans Öğrencisi Gülşen YILMAZ
2013-07-04-YL01 İlaç Salınımı Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Multidentate Fosfonik Asit Bazlı Organik İnorganik Hibrit Yapıların Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2013-06-14 2014-06-14
122 Doç. Dr. Hülya ŞAHİNTÜRK Yüksek Lisans Öğrencisi Çağrı ÇINAR
2013-07-03-YL01 Mikrodalga doku analizi ile meme kanseri teşhis ve görüntülenmesi. Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2013-06-14 2016-06-14
123 Yrd. Doç. Dr. Yaman ERARSLAN Yüksek Lisans Öğrencisi Halil BİNAY
2013-07-02-YL03 Alüminyum alaşımı malzemelerin 7.62 mühimmata karşı balistik performanslarının incelenmesi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
124 Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞIN Yüksek Lisans Öğrencisi Aykut GÜNERİ
2013-07-02-YL02 Elektrokimyasal yöntem ile tuz eriyiği içerisinden MgB2 ince film kaplanması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
125 Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ Yüksek Lisans Öğrencisi Onur KART
2013-07-02-YL01 Magnezyum Esaslı Hafif Kompozit Üretimi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2013-06-14 2014-12-14
126 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Aytek KARASU
2013-07-01-YL03 Zno kristalleri varlığında boyar maddelerin foto katalitik oksidasyon yöntemiyle bozulmasının incelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
127 Prof. Dr. Mualla ÖNER Yüksek Lisans Öğrencisi Duygu GÜRBÜZ
2013-07-01-YL02 Kalsiyum Karbonat Kristallerinin Kontrollü Sentezi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
128 Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba İBROŞKA
2013-07-01-YL01 Yapay Borasit Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
129 Doç. Dr. Özden AĞRA Yüksek Lisans Öğrencisi Alişan GÖNÜL
2013-06-01-YL04 Çini kurutmasının incelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
130 Prof. Dr. Hüseyin SÖNMEZ Arş. Gör. Meltem DEMİRCİ
2013-06-01-YL03 Magnezyum Alaşımlarının Ergitme Prosesinde Kullanılan Koruyucu Gaz Atmosferlerinin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
131 Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan ÖZVERAN
2013-06-01-YL02 Tek Silindirli Diesel Motorlarda EGR Uygulamasının Motor Performansı ile Emisyonlara Etkisi Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
132 Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Şafak Koşar YILMAZ
2013-06-01-YL01 Tek Silindirli İçten Yanmalı Motorda Benzinin Silindir İçersine Püskürtülmesi İle Performans Değişiminin İncelenmesi Makine , Makina Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
133 Doç. Dr. Bilge DORAN Yüksek Lisans Öğrencisi Selim MURTAZAOĞLU
2013-05-01-YL01 Karbon esaslı lifli polimerler (CFRP) ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonlarda Sargılı Beton Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Tahmini İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
134 Prof. Dr. Abdullah BAL Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammet Fatih OKUTAN
2013-04-03-YL04 Çoklu Sensör Tabanli Hedef Tespiti Ve Takibi İçin Platform Tasarimi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013-06-14 2015-12-14
135 Yrd. Doç. Dr. Hacı İLHAN Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe İpek AKIN
2013-04-03-YL03 Af ve DF tabanlı İşbirlikli sistemlerde Jöle seçimi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
136 Doç. Dr. Lütfiye DURAK ATA Yüksek Lisans Öğrencisi Kadircan CEYHAN
2013-04-03-YL02 Güç Hattı Haberleşmesi Sistemlerinde Vuru Gürültüsü Baskılama Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013-06-14 2014-12-14
137 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜNVERDİ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Fatih İPEK
2013-04-03-YL01 Çok Protokollü Etiket Anahtarlama (MPLS) Teknolojisinin Analizi ve Trafik Mühendisliği Uygulamaları Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
138 Yrd. Doç. Dr. İsmail AKSOY Doktora Öğrencisi Yakup ŞAHİN
2013-04-02-YL02 Güç Faktörü Devrelerinin İncelenmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
139 Prof. Dr. Hacı BODUR Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin YEŞİLYURT
2013-04-02-YL01 Geliştirilmiş Bir Kayıpsız Pasif Bastırma Hücreli PFC Devresinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
140 Prof. Dr. Ömer ÇAHA Yüksek Lisans Öğrencisi Hilal HACIBAYRAMOĞLU
2013-02-03-YL02 Türkiye’de İslamci Kadin Söyleminin Dönüşümü: Ala Dergisi Üzerinden Bir Analiz İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2013-06-14 2015-06-14
141 Prof. Dr. Ömer ÇAHA Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet YAMAN
2013-02-03-YL01 Chp’de Parti İçi Demokrasi:İstanbul- Bakirköy Örneği İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2013-06-14 2014-06-14
142 Prof. Dr. Feride GÖNEL Yüksek Lisans Öğrencisi Seçil KARA
2013-02-01-YL01 Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiye İktisadi Bakiş İktisadi ve İdari Bilimler , İktisat 2013-06-14 2014-09-14
143 Yrd. Doç. Dr. İbrahim DEMİR Yüksek Lisans Öğrencisi Ayhan PARMAKSIZ
2013-01-05-YL01 Özel Bir Okulun Veli Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modelle İncelenmesi Fen - Edebiyat , İstatistik 2013-06-14 2014-06-14
144 Doç. Dr. Muhammet KURULAY Yüksek Lisans Öğrencisi İbrahim ŞENTÜRK
2013-01-03-YL01 Kesirli Mertebeden Burger Denkleminin Sonlu Fark Yöntemi ile Çözümü ve Analizi Kimya - Metalurji , Matematik Mühendisliği 2013-06-14 2014-06-14
145 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Yüksek Lisans Öğrencisi Fulya Çağla ÇELİKEL
2013-01-02-YL05 Kiral Terminal Zincir İçeren Bifenil Merkezli Muz Şekilli moleküller: Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesofazlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2014-06-14
146 Prof. Dr. Metin TÜLÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Zafer SÖYLER
2013-01-02-YL04 Makrosiklik Eter ve Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, İyon Geçirgenliği ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2014-06-14
147 Prof. Dr. Mahmure ÜSTÜN ÖZGÜR Yüksek Lisans Öğrencisi Merve DELMİDAN
2013-01-02-YL03 Farmasötik Preparatlarda Zenginleştirme Yöntemi Uygulayarak gida Boyalarinin Spektrofotometrik ve Hplc Yöntemleri ile Analizleri Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2015-06-14
148 Prof. Dr. M. Kasım ŞENER Yüksek Lisans Öğrencisi Sebahattin KARADAĞ
2013-01-02-YL02 Periferal ve Non-Periferal EDOT Sübstitüe Lutesyum Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Elektropolimerizasyonu Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2015-06-14
149 Doç. Dr. İbrahim ERDEN Yüksek Lisans Öğrencisi Merve ÖZDEMİR
2013-01-02-YL01 Nadir Toprak Metalleri İçeren Sandviç Tipi Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2013-06-14 2014-12-14
150 Prof. Dr. Merih SERİN Yüksek Lisans Öğrencisi Gökçe Başak SADET
2013-01-01-YL03 Sıvı Kristal - Karbon Nano Tüp Karışımları: Elektrik ve Optik Özellikleri Fen - Edebiyat , Fizik 2013-06-14 2014-06-14
151 Yrd. Doç. Dr. Murat HÜDAVERDİ Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet KAPLAN
2013-01-01-YL02 Uzay Havası ve UYDU Anormallikler Arası İlişkiler: BİLSAT ve RASAT Fen - Edebiyat , Fizik 2013-06-14 2015-06-14
152 Yrd. Doç. Dr. Murat HÜDAVERDİ Yüksek Lisans Öğrencisi Turgay ÇAĞLAR
2013-01-01-YL01 Çekimsel Kümeleşmenin Galaksi Evrimine Etkileri Fen - Edebiyat , Fizik 2013-06-14 2016-06-14
153 Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşenur YILMAZ
2012-09-01-YL01 Okul Öncesi Çağı Çocuklarında Liderlik Eğitimi Eğitim , Eğitim Bilimleri 2012-07-02 2013-07-02
154 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Yüksek Lisans Öğrencisi Aytun Nilay Erdağı
2012-07-04-YL03 Arkeik Bir Bakteri Olan Haloarcula Hispanica ‘dan Alfa Amilaz Üretimi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2012-07-02 2013-01-02
155 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Büşra BOLAT
2012-07-04-YL02 Kolon kanseri dokularında yerleştiği bilinen Bacteroides fragilis'in D-laktat dehidrogenaz enzimini kodlayan genin izalasyonu ve karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2012-07-02 2013-07-02
156 Yrd. Doç. Dr. Gündoğ YÜCESAN Yüksek Lisans Öğrencisi Elif METE
2012-07-04-YL01 İlaç salınımı uygulamaları için metal organik iskelet yapılı sensör molekül geliştirilmesi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2012-01-02 2013-01-02
157 Prof. Dr. Nurhan CANSEVER Yüksek Lisans Öğrencisi Esil BOZTEPE
2012-07-02-YL04 1.2738 Çeliğine Uygulanan Farklı Nitrürleme Yöntemlerinin Çelik Yüzey Özelliklerine Etkisi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
158 Prof. Dr. Cengiz KAYA Yük. Müh. Tuğba İPEKSAÇ
2012-07-02-YL03 Çeşitli metal oksit nanotüplerin sentezi ve uygulamaları Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
159 Yrd. Doç. Dr. Yaman ERARSLAN Yüksek Lisans Öğrencisi Yeşim KURAL
2012-07-02-YL02 X-52 Çeliğinden Toz Altı Kaynak Metodu ile Spiral Kaynaklı Boru Üretiminde Boru Çaplarına Bağlı Olarak Kaynak Parametrelerindeki Değişiminin ITAB Bölgesindeki Özelliklere Etkisi Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
160 Prof. Dr. H. Aygül YEPREM Yüksek Lisans Öğrencisi Tamar TAŞKIRAN
2012-07-02-YL01 Takım Çeliklerine Uygulanabilecek Yüzey İşlemleri ve Yüzey Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2012-01-02 2014-10-02
161 Yrd. Doç. Dr. Burcu Didem ÇORBACIOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Bekir ÇİÇEK
2012-07-01-YL11 Polietilen Tereftalat (PET) Atıklarının Demir-Çelik Sektörü İçin Değerlendirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-07-01 2013-07-02
162 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yüksek Lisans Öğrencisi Pınar Seher Çoşkun
2012-07-01-YL10 Sonikasyon Ortamında Baklagillerin Su Alma Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-07-02 2014-07-02
163 Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF Yüksek Lisans Öğrencisi Pelin AKGÜL
2012-07-01-YL09 Bitüm Modifikasyonda Endüstriyel atık elastomer,termoplastik ve Reaktif Terpolimer Kullanılarak Fiziksel özelliklerin geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-07-02 2014-07-02
164 Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ Yüksek Lisans Öğrencisi Bilgen BIÇAK
2012-07-01-YL08 Cam Yüzeyler İçin Fonksiyonel Yüzey Kaplama Materyallerinin Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2015-01-02
165 Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ Yüksek Lisans Öğrencisi Sevim OKŞAK
2012-07-01-YL07 Katkılı Matris Polimerik Membranların Hazırlanması Ve Gaz Ayırma Özelliklerinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
166 Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL Yüksek Lisans Öğrencisi Şirin ÇAVUŞOĞLU
2012-07-01-YL06 The Effect of Sb2O3/DBDPE Ratıo on the Flame Retardancy and Physıco-Mechanıcal Propertıes Of Epdm Elastomer Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
167 Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL Yüksek Lisans Öğrencisi Merve ŞENOL
2012-07-01-YL05 In Vitro Koşullarda Kalsiyum Oksalat Monohidrat Kristal Büyümesine Doğal Katkı Maddelerinin Etkisinin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
168 Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF Yüksek Lisans Öğrencisi Emre PALİT
2012-07-01-YL04 Reaktif Terpolimer, Elastomer Ve Termoplastik Kullanılarak Bitüm Modifiyesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
169 Doç. Dr. Nalan ADAŞOĞLU AKGÜN Yüksek Lisans Öğrencisi Didem YÜCEŞEN
2012-07-01-YL03 Kahve Telvesinin Çeşitli Alanlarda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
170 Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN Doktora Öğrencisi Bilge COŞKUNER
2012-07-01-YL02 Düşük Ağırlıklı Kompleks Hidrürlerin Hidrolizi İçin Çeşitli Co-B Temelli Katalizörlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
171 Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN Araştırmacı Tuğçe ŞENBERBER
2012-07-01-YL01 Magnezyum Oksit Ve Borik Asit Kaynaklarından Magnezyum Boratların Üretimi, Karakterizasyonu Ve Üretimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
172 Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN Yüksek Lisans Öğrencisi Murat Atlıhan
2012-06-04-YL01 Bir üst uzuv rehabilitasyon robotunun Tasarımı ve Hibrid Empedans Kontrolü Makine , Mekatronik Mühendisliği 2012-07-02 2014-10-02
173 Yrd. Doç. Dr. Alptekin ERGENÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Deniz Özde KOCA
2012-06-01-YL01 Diesel Motorunda Motorin ve LPG Yakıtlarının Birlikte Kullanılmanın Deneysel Araştırılması Makine , Makina Mühendisliği 2012-01-02 2014-01-02
174 Yrd. Doç. Dr. Hürrem BAYHAN Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyye AYDIN
2012-05-02-YL02 İstanbul Havasının Mikrop (Bakteri Ve Mantar) Kalitesinin Araştırılması İnşaat , Çevre Mühendisliği 2012-07-02 2015-01-02
175 Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN Yüksek Lisans Öğrencisi Günel Aliyeva
2012-05-02-YL01 Fitoremediasyon Yöntemi (Bitki) ile Sucul Sistemlerin İyileştirilmesi İnşaat , Çevre Mühendisliği 2012-01-02 2014-01-02
176 Yrd. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Emrah TÜRER
2012-05-01-YL02 Kohezyonsuz zeminlerde kesme kutusu deneyleri ile kayma mukavemeti parametrelerinin belirlenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
177 Yrd. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Babak Rouzegari
2012-05-01-YL01 Kumların Dinamik Özelliklerinin Bender-extender Elemanlar Kullanılarak Belirlenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
178 Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN Yüksek Lisans Öğrencisi Şirin AKKAYA
2012-04-04-YL02 Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri(FPGA) Tabanlı Robot Kontrolü Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
179 Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçe OFLAZ
2012-04-04-YL01 Dört Rotorlu Hava Aracının İrtifa Denetimi İçin Doğrusal Olmayan Denetleyici Tasarımı Ve Uygulaması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-01-02 2014-01-02
180 Prof. Dr. Filiz GÜNEŞ Yüksek Lisans Öğrencisi Ahmet Kenan KESKİN
2012-04-03-YL02 Mikroşerit Hattın Moment Metodu ile Tam Dalga Analizi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2012-07-02 2013-01-02
181 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜNVERDİ Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa BUDAK
2012-04-03-YL01 Farklı Ortamlardaki Optik Haberleşme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Performans Analizi Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2012-07-02 2014-07-02
182 Yrd. Doç. Dr. A. Hülya OBDAN Yüksek Lisans Öğrencisi Irmak Doğan
2012-04-02-YL04 İnverterlerde Rezonanslı DC hat kullanarak anahtarlama kayıplarının azaltılması Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-07-02 2014-07-02
183 Öğr. Gör. Dr. Bora ACARKAN Yüksek Lisans Öğrencisi İsmail VERIM
2012-04-02-YL03 Elektrikli Araçların Dağıtılmış Enerji Üretim ve Depolama Sistemi Olarak Değerlendirmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-07-02 2013-07-02
184 Yrd. Doç. Dr. İsmail AKSOY Yüksek Lisans Öğrencisi Erman SARITAŞ
2012-04-02-YL02 Köprüsüz Yükselten Güç Katsayısı Düzeltme Devreleri Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-07-02 2013-01-02
185 Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Arş. Gör. Ramazan AYAZ
2012-04-02-YL01 Farklı PV Teknolojilerinin Gerçek Ortam Verileri Kullanılarak Modellenmesi ve İstanbul Şartlarında Optimum Eğim Açılarının Belirlenmesi Elektrik - Elektronik , Elektrik Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
186 Yrd. Doç. Dr. Songül ALBAYRAK Yüksek Lisans Öğrencisi Abbas MEMİŞ
2012-04-01-YL03 Kinect Rgb Görüntülerinde ve Derinlik Haritalarında Uzamn- zamansal Özellikleri Kullanarak İşaret Dili Tanıma Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2012-07-02 2013-01-02
187 Yrd. Doç. Dr. M.Elif KARSLIGİL YAVUZ Yüksek Lisans Öğrencisi Hakan ONGÜL
2012-04-01-YL02 Hareketli RGB-d Görüntülerden Elparmaklarının Tesbiti Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2012-07-02 2013-04-02
188 Prof. Dr. Coşkun SÖNMEZ Yüksek Lisans Öğrencisi Nilufar ISAKOVA
2012-04-01-YL01 Gerçek Zamanlı Stereo Görme Sistemin FPGA’de Tasarımı ve Uygulaması Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2012-01-02 2013-01-02
189 Doç. Dr. Z. Canan GİRGİN Yüksek Lisans Öğrencisi Mehtap Tak
2012-03-01-YL05 Lif Donatılı Çimentolu İnce Kompozitler -Mimaride Kullanımı Mimarlık , Mimarlık 2012-07-02 2015-01-02
190 Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK Yüksek Lisans Öğrencisi Filiz Açari
2012-03-01-YL04 Ayna Önü Aydınlatmasının İncelenmesi Mimarlık , Mimarlık 2012-07-02 2015-01-02
191 Doç. Dr. Cengiz CAN Yüksek Lisans Öğrencisi Saadet MUTLU KAYTAN
2012-03-01-YL03 Lykos Laodikeiası Bulunan Laodikeia Kilisesi'nin Analitik Çözümlemesi ve Koruma Yaklaşımı Mimarlık , Mimarlık 2012-01-02 2016-01-02
192 Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜNEY Yüksek Lisans Öğrencisi Tuba GÖK
2012-03-01-YL02 Elazığ Bölgesindeki Geleneksel Yapıların Deprem Performanslarının İncelenmesi Mimarlık , Mimarlık 2012-01-02 2014-01-02
193 Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yüksek Lisans Öğrencisi Vildan DİRİM
2012-03-01-YL01 İstanbul’da Bir Toplu Konut Projesinde Farklı Yerleşim Düzenlerinin Enerji Etkinliğinin Karşılaştırılması. Mimarlık , Mimarlık 2012-01-02 2014-01-02
194 Öğr. Gör. Dr. Evren Balta Paker Yüksek Lisans Öğrencisi Betül BAKİ
2012-02-03-YL02 Türkiye'de 1991-2011 Döneminde Gerçekleşen Linç Eylemlerinin Analizi İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2012-07-02 2013-07-02
195 Doç. Dr. Özden Zeynep OKTAV Yüksek Lisans Öğrencisi Ali Haydar ŞENYURT
2012-02-03-YL01 İran Dış Politikasının Ekonomik Politik Eksende İncelenmesi 1979-2012 İktisadi ve İdari Bilimler , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2012-01-02 2013-01-02
196 Prof. Dr. Güler ARAS Yüksek Lisans Öğrencisi Duygu KURT
2012-02-02-YL01 Vekalet Teorisi Çerçevesinde Hisse Senedi Maaş Yapılarının Risk Alma Davranışı ve Finansal Performansa Etkilerinin Analizi: S&P 500 Firmaları Üzerine Bir Uygulama İktisadi ve İdari Bilimler , İşletme 2012-01-02 2013-01-02
197 Prof. Dr. Nezhun GÖREN Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem SÖNMEZ
2012-01-07-YL04 Bazı Asteraceae familyası bitkilerinin yağ asitleri profilinin ve biyoaktivitelerinin araştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2012-07-02 2014-07-02
198 Prof. Dr. Nezhun GÖREN Yüksek Lisans Öğrencisi Nilgün Sultan KARAKAŞ
2012-01-07-YL03 Bazı Apiaceae familyası bitkilerinin yağ asitleri profilinin ve biyoaktivitelerinin araştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2012-07-02 2014-07-02
199 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba DAYIOĞLU
2012-01-07-YL02 Kemoenzimatik Reaksiyonlarla Dihydrobenzofuranone ve Dihydroindolone Türevlerinin Enantioselektif Hidrolizi. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2012-01-02 2015-01-02
200 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Yüksek Lisans Öğrencisi Bahar IŞIK
2012-01-07-YL01 Çinko Eksik Koşullarda Yetiştirilmiş Hordeum spontaneum’dan Kurulmuş SSH Kütüphanesinden Seçilen cDNAların Moleküler Analizleri Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2012-01-02 2013-01-02
201 Doç. Dr. Bayram Ali ERSOY Yüksek Lisans Öğrencisi Serkan ONAR
2012-01-03-YL02 Bulanık Esnek Gamma Halkaları Fen - Edebiyat , Matematik 2012-07-02 2013-07-02
202 Prof. Dr. İrfan ŞİAP Yüksek Lisans Öğrencisi Fatmanur GÜRSOY
2012-01-03-YL01 Değişmeli Olmayan Halkalar Üzerinde Tanımlı Devirli kodlar Fen - Edebiyat , Matematik 2012-07-02 2013-05-02
203 Prof. Dr. Ayfer SARAÇ Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa ELLİDOKUZOĞLU
2012-01-02-YL01 Emülsiyon Polimerlerinin Bazı Özelliklerinin Matematiksel Modellenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2012-01-02 2015-01-02
204 Doç. Dr. Ayşe DURUSOY Yüksek Lisans Öğrencisi Meryem YILDIRIM
2012-01-01-YL05 Karadeniz Bölgesi, Rize İli Toprak ve Çay Numunelerinde Doğal Radyasyon Ölçümleri Fen - Edebiyat , Fizik 2012-07-02 2014-07-02
205 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa AYDIN
2012-01-01-YL04 TiO2-Gözenekli silisyum eklemlerin elektriksel özellikleri Fen - Edebiyat , Fizik 2012-01-02 2014-01-02
206 Doç. Dr. Ayşe DURUSOY Doktora Öğrencisi Makbule TAMKAŞ
2012-01-01-YL03 C12(p,γ)N13 Reaksiyonunun Tesir Kesiti Ölçümleri Fen - Edebiyat , Fizik 2012-01-02 2013-01-02
207 Doç. Dr. Kutsal BOZKURT Yüksek Lisans Öğrencisi Derya SOYA
2012-01-01-YL02 Çevre Örneklerinde Nötron Aktivasyon Yöntemi İle Eser Ağır Metal Ölçümleri Fen - Edebiyat , Fizik 2012-01-02 2013-01-02
208 Prof. Dr. Yasemin YARAR Yüksek Lisans Öğrencisi Özge Ece KARA
2012-01-01-YL01 Tanısal Radyollojide X-Işını İnceleme Frekanslarının Belirlenmesi ve Radyasyondan Koruma Farkındalığına Dair Bir Anket Çalışması Fen - Edebiyat , Fizik 2012-01-02 2015-01-02
209 Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Yüksek Lisans Öğrencisi T. Olcay Özdemir Şerbet
2011-09-01-YULAP02 Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğretmen Adaylarının Etkili Öğretmen Niteliklerine İlişkin Algıları Eğitim , Eğitim Bilimleri 2011-05-02 2012-05-02
210 Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ Yüksek Lisans Öğrencisi Özlem BİLGİÇ
2011-09-01-YULAP01 İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyine ilişkin algıları (Küçükçekmece Örneği) Eğitim , Eğitim Bilimleri 2011-05-02 2012-05-02
211 Yrd. Doç. Dr. Sevil DİNÇER Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep ÖZDEMİR
2011-07-04-YULAP03 RAFT Yöntemiyle N-(2-Hidroksipropil) Metakrilamid(HPMA)-Vinilpiridin (VP) Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2011-05-02 2012-05-02
212 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Müh. Cem KESGİN
2011-07-04-YULAP02 Mikrodalga Yöntemi ile Mısır Yağından Enzimatik Biyodizel Üretimi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2011-01-04 2011-07-04
213 Prof. Dr. Sevil YÜCEL Yüksek Lisans Öğrencisi Alime Gül GÖNEŞ
2011-07-04-YULAP01 Türkiye’ de Yetiştirilen Soya Tohumlarında GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma Taraması) ve GDO Saptanan Tohumlara Uygulanan Gıda Proseslerinin Kantitatif Analize Etkisi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2011-01-04 2012-01-04
214 Prof. Dr. Nilgün KUŞKONMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Selin ENGÜRLÜ
2011-07-02-YULAP06 Eti Seydişehir Alüminasına Aşılama Veya Çekirdekleme Yöntemiyle Sinterlenme Kabiliyeti Kazandırılması Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011-05-02 2013-05-02
215 Prof. Dr. Cengiz KAYA Arş. Gör. Cansu NOBERİ
2011-07-02-YULAP05 Ag-TiO2 antimikrobiyal nano kompozit tozlarının üç boyutlu metalik filtreler üzerine elektrokinetik biriktirme yöntemi kullanılarak kaplanması ve karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011-05-02 2013-05-02
216 Prof. Dr. Ahmet ÜNAL Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğçegül GÜMÜLCİNE
2011-07-02-YULAP04 İzofitalik Polyester Reçine Matrisli Sürekli E-Camı Ve Bazalt Fiber Destekli Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011-05-02 2014-05-02
217 Prof. Dr. Muhlis Nezihi SARIDEDE Yüksek Lisans Öğrencisi Köksal YILMAZ
2011-07-02-YULAP03 Yalvaç bölgesi düşük tenörlü cevheri içindeki İlmenit ve Hematitin Flotasyon ve Manyetik yöntemlerle ayrılması. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011-01-04 2014-08-04
218 Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa Onur ÇETİN
2011-07-02-YULAP02 Katı Hal β AlFeSi → α AlFeSi Faz Dönüşüm Mekanizmasının Araştırılması. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2011-01-04 2013-05-17
219 Doç. Dr. Deniz UZUNSOY Yüksek Lisans Öğrencisi Türkay YILDIZ
2011-07-02-YULAP01 Kimyasal ve Biyomimetik Yöntemle Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozlarının Karakterizasyonu ve Sinterlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi. Makine , Mekatronik Mühendisliği 2011-01-04 2012-01-04
220 Yrd. Doç. Dr. Yasemen KALPAKLI Yüksek Lisans Öğrencisi Jale ACER
2011-07-01-YULAP04 Medikal Atıklardan TiO2 Üretimi, Modifikasyonu ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-01-04 2012-01-04
221 Prof. Dr. Salih DİNÇER Yüksek Lisans Öğrencisi Kevser SEVİM
2011-07-01-YULAP03 Süperkritik İmpregnasyon Yöntemiyle İlaç Yüklü Polimer Kompozit Taneciklerinin Hazırlanması. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-01-04 2012-08-04
222 Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra BODUR
2011-07-01-YULAP02 Katkı Maddelerinin Hidroksiapatitin Gözenek Yapısına Etkisi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-01-04 2012-01-04
223 Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL Yüksek Lisans Öğrencisi Kerim ONGUN
2011-07-01-YULAP01 Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonuna Doğal Ve Sentetik Katkı Maddelerinin Etkilerinin İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2011-01-04 2012-01-04
224 Prof. Mehmet Emin YURCİ Yüksek Lisans Öğrencisi Alper AKMAN
Doktora Öğrencisi Cem YURCİ
2011-06-01-YULAP03 Ülkemizde Üretilen Alüminyum Sacların Dayanım ve Şekillendirilebilirlik Özellikleri Açısından Otomotivde Kullanılabilirliği. Makine , Makina Mühendisliği 2011-01-04 2013-01-04
225 Doç. Dr. Muammer ÖZKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Ceylan DAĞ
2011-06-01-YULAP02 Biodisel Su Karışımlarının Diesel Motor Performans ve Emisyonu Üzerine Etkilerinin deneysel incelenmesi. Makine , Makina Mühendisliği 2011-01-04 2013-08-04
226 Yrd. Doç. Dr. Tarkan SANDALCI Doktora Öğrencisi Yasin KARAGÖZ
2011-06-01-YULAP01 İçten Yanmalı Motorlarda Hidrojenin Alternatif Yakıt Olarak Kullanilması. Makine , Makina Mühendisliği 2011-01-04 2012-02-04
227 Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ Doktora Öğrencisi Mustafa YALÇIN
2011-05-03-YULAP01 Afet Yönetimi-Hazırlık Bileşeni için Konumsal Veri Altyapısı Tasarlanması, Taşkına Duyarlı Alanlar: İstanbul Avrupa Yakası Örneği. İnşaat , Harita Mühendisliği 2011-01-04 2011-09-04
228 Doç. Dr. Ali KOÇAK Yüksek Lisans Öğrencisi Burak TOYDEMİR
2011-05-01-YULAP01 Ankara – Sivas Arasındaki Dayanım Esasına Göre Tasarımı Yapılmış Bir Demiryolu Köprüsünün Performansa Dayalı Analizinin Yapılması ve Köprü Davranışının İncelenmesi İnşaat , İnşaat Mühendisliği 2011-05-02 2015-01-02
229 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÜNVERDİ Müh. Özge GÜRE
2011-04-03-YULAP01 Pasif Optik Ağların Analizi ve Uygulamaları Elektrik - Elektronik , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2011-05-02 2012-05-02
230 Yrd. Doç. Dr. Songül ALBAYRAK Yüksek Lisans Öğrencisi Ekrem Öncel KORKMAZ
2011-04-01-YULAP01 Özdüzenleyici Haritaların Görselleştirilmesi. Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2011-01-04 2012-01-04
231 Prof. Dr. Nezhun GÖREN Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Pınar ÇAĞLAR
2011-01-07-YULAP06 Tanacetum zahlbruckneri (Nãb.) Grierson bitkisi yağ asitleri profilinin ve biyoaktivitelerinin araştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2011-05-02 2012-05-02
232 Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK Yüksek Lisans Öğrencisi Dilek ÇAĞLAR
2011-01-07-YULAP04 Zeytin (Olea europaea) ESTs (Expressed Sequence Tags) kolleksiyonundan seçilen Lipid Transfer Geninin Moleküler Analizi Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2011-05-02 2014-05-02
233 Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan ŞİMŞEK
2011-01-07-YULAP03 Organik ve Konvansiyonel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Yetiştiriciliğinde Tuz stresi uygulamasında aktivasyonu artan DREB2A geninin ekspresyonlarının karşılaştırılması Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2011-05-02 2013-05-02
234 Prof. Dr. Şeminur TOPAL Yüksek Lisans Öğrencisi Seher KÜÇÜKPOLAT
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül SİNİR
2011-01-07-YULAP02 Genetik Modifiye (GM) olan ve olmayan bileşenlerle hazırlanmış besi ortamlarında geliştirilen mikroorganizma örneklerinin, morfolojik ve bazı fizyolojik gelişim özelliklerindeki değişikliklerin incelenmesi Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2011-05-02 2012-05-02
235 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Tuğba GÜLBAY
2011-01-07-YULAP01 Mikrobiyal ve Enzimatik Reaksiyonlar Kullanılarak Biyoteknolojik Yöntemlerle Biyoaktif Maddelerin Sentezi. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2011-01-04 2015-04-04
236 Prof. Dr. Ferdane YILMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi Damla İrem YAMAN
2011-01-02-YULAP07 Poli(sülfonik difenil anilin)’ e Tuz Etkisinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2014-11-02
237 Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN Doç. Dr. Hale OCAK
Yüksek Lisans Öğrencisi Burcu KARAAĞAÇ
2011-01-02-YULAP06 Kiral Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Faz Davranışlarının İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2012-05-02
238 Doç. Dr. Hüsnü CANKURTARAN Yüksek Lisans Öğrencisi Sarper ÖZCAN
2011-01-02-YULAP05 Bazı Modifiye Polimer ve Polimer Kompozitlerinin Sensör Özelliklerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Kimya 2011-05-02 2014-05-02
239 Doç. Dr. İbrahim ERDEN Yüksek Lisans Öğrencisi Cansu ÖZTÜRK
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulsamed MEMİŞOĞLU
2011-01-02-YULAP04 Çözünebilen sübstitüe gruplar içeren ftolasiyanin ve metal komplekslerinin sentezi, fotofiziksel özellikleri ve karakterizasyonu. Fen - Edebiyat , Kimya 2011-01-04 2012-08-04
240 Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih Serkan USTA
2011-01-02-YULAP03 NANO TiO2 – B2O3 Doplanması, Yapısının ve Özelliklerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2011-01-04 2012-01-04
241 Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN Yüksek Lisans Öğrencisi Feyza SESİGÜR
2011-01-02-YULAP02 Mezomorfik Özelliklerin Ters Gaz Kromatografisi İle İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2011-01-04 2012-01-04
242 Prof. Dr. Ayşegül PEKSEL Yüksek Lisans Öğrencisi Canda ULUTÜRK
2011-01-02-YULAP01 Pullulanaz enziminin farklı taşıyıcılarda immobilizasyonu ve bazı özelliklerinin incelenmesi. Fen - Edebiyat , Kimya 2011-01-04 2012-01-04
243 Prof. Dr. Işık KARABAY Yüksek Lisans Öğrencisi Merve ASLI
2011-01-01-YULAP08 TiO2 band yapısının katkılara bağlı olarak değişiminin incelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2011-05-02 2013-05-02
244 Prof. Dr. Serap GÜNEŞ Yüksek Lisans Öğrencisi Ergül Meltem AKÇAY
2011-01-01-YULAP07 Sol-Gel Yöntemiyle Hazırlanmış Titanyum Oksit (TiOx) ve Çinko Oksit (ZnO) Kompakt Tabakalarının Tersine Çevrilmiş Fotovoltaik Hücrelerin Verimine Etkilerinin İncelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2011-05-02 2012-05-02
245 Prof. Dr. Merih SERİN Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer MOĞULKOÇ
2011-01-01-YULAP06 AI/AI2O3/Cds MIS yapısının yapısal ve elektriksel Özelliklerinin incelenmesi Fen - Edebiyat , Fizik 2011-05-02 2013-05-02
246 Prof. Dr. Merih SERİN Doç. Dr. Dolunay ŞAKAR
Yüksek Lisans Öğrencisi Furkan KURUOĞLU
2011-01-01-YULAP05 Metal/Organik-İnorganik/CdS/ITO ince film Hibrit Eklemlerin Yapısal, Elektrik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2011-01-04 2012-01-04
247 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Yüksek Lisans Öğrencisi Gizem ÇELİKOK
2011-01-01-YULAP04 Amorf Silisyum Tabanlı Schottky Diyotların Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2011-01-04 2012-01-04
248 Prof. Dr. Işık KARABAY Yüksek Lisans Öğrencisi Sevdiye ÖZTÜRK
2011-01-01-YULAP03 TiO2 İnce Filmlerin Üretilmesi ve Fotovoltaik Özelliklerinin İncelenmesi. Fen - Edebiyat , Fizik 2011-01-04 2013-01-04
249 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Yüksek Lisans Öğrencisi Sevinç YILDIRIM
2011-01-01-YULAP02 Çeşitli Metallerin (Au, Ag ,Cu, ,Pd) ve Metal Kalınlığının Gözenekli Silisyum Esaslı Hidrojen Pili Parametrelerine Etkisi Fen - Edebiyat , Fizik 2011-01-04 2013-01-04
250 Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ORUÇ LUŞ Yüksek Lisans Öğrencisi Emine Esra AŞCI
2011-01-01-YULAP01 Anodizasyon Koşullarinin Gözenekli Silisyum Esasli Hidrojen Pili Parametrelerine Etkisi. Fen - Edebiyat , Fizik 2011-01-04 2014-01-04
251 Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER Yüksek Lisans Öğrencisi Songül ÇELİK
2010-09-01-YL02 Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlıkları ile Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Davranışları Arasındaki İlişki. Fen - Edebiyat , Eğitim Bilimleri (Fen - Ed.) 2010-03-01 2011-03-01
252 Doç. Dr. Seval FER Yüksek Lisans Öğrencisi Semra AKYOL
2010-09-01-YL01 Sosyal Yapılandırmacı Öğretim Tasarımının Öğrenenlerin Akademik Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi (İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi) Eğitim , Eğitim Bilimleri 2010-03-01 2011-03-01
253 Prof. Dr. Dilek TURGUT BALIK Yüksek Lisans Öğrencisi Aslıhan Huri BALCIOĞLU
2010-07-04-YL01 Plasmodium falciparum’un Laktat Dehidrogenaz Enziminin saflaştırılması ve analizi. Kimya - Metalurji , Biyomühendislik 2010-03-01 2011-03-01
254 Yrd. Doç. Dr. Işıl KERTİ Yüksek Lisans Öğrencisi Fatih YÜKSEL
2010-07-02-YL04 Alüminyum Matrisli B4C Partikül Takviyeli Aşınma Direnci Yüksek Kompozit Malzemelerin aşınma özelliklerinin Belirlenmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010-03-01 2013-03-01
255 Doç. Dr. Sibel DAĞLILAR Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşin AMBARKÜTÜK
2010-07-02-YL03 Al-Ti-C Tane Küçültücü Üretimi ve Tane Küçültme Performansının İncelenmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010-03-01 2011-03-01
256 Doç. Dr. Sibel DAĞLILAR Yüksek Lisans Öğrencisi Aycan ATICI
2010-07-02-YL02 Seramik Esaslı Partiküllerin Akımsız Nikel Kaplama Yöntemi ile Yüzey Özelliklerinin Değiştirilmesi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010-03-01 2011-03-01
257 Doç. Dr. Ergün KELEŞOĞLU Yüksek Lisans Öğrencisi Recep CANİAZ
2010-07-02-YL01 Al alaşımlarında AlFeSi faz dönüşüm oranlarının XRD yöntemiyle nicel analizi. Kimya - Metalurji , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2010-03-01 2011-03-01
258 Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Betül AKGÜL
2010-07-01-YL01 β-galactosidase Enzimi ile Yağsız Sütte Laktoz Hidrolizinin İncelenmesi ve Modellenmesi. Kimya - Metalurji , Kimya Mühendisliği 2010-03-01 2011-03-01
259 Yrd. Doç. Dr. Sırma YAVUZ Arş. Gör. Ozan ÖZIŞIK
2010-04-01-YL01 Robot Takımı ile Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama. Elektrik - Elektronik , Bilgisayar Mühendisliği 2010-03-01 2011-07-01
260 Yrd. Doç. Dr. Şenay VURAL KORKUT Doktora Öğrencisi Munise YURTSEVER
2010-01-07-YL03 Zeytinde Strese Bağlı Anlatım Yapan Genlerin Belirlenmesi Ve Moleküler Analizleri. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2010-03-01 2011-09-01
261 Prof. Dr. Nezhun GÖREN Yüksek Lisans Öğrencisi Fatma Pınar ÇAĞLAR
2010-01-07-YL02 Tanacetum Corymbosum Ssp. Cinereum Bitkisi Üzerinde Fitokimyasal Ve Biyolojik Araştırmalar. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2010-03-01 2011-03-01
262 Yrd. Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Öğrencisi Mediha SÜLEYMANOĞLU
2010-01-07-YL01 Biyoteknolojik Yöntemlerle Kiral 4-oxo-tetrahidroindol Türevlerinin Sentezi. Fen - Edebiyat , Moleküler Biyoloji ve Genetik 2010-03-01 2011-03-01
263 Prof. Dr. Göksel AKÇİN Yüksek Lisans Öğrencisi Esra YILMAZ
2010-01-02-YL01 Metal Oksit ve Polimer Destekli Nanokatalizörlerin Sentezi ve Analitik Uygulaması. Fen - Edebiyat , Kimya 2010-03-01 2011-03-01
264 Prof. Dr. Kubilay KUTLU Arş. Gör. Pelin AYDOĞAN
2010-01-01-YL01 Kimyasal sprey püskürtme tekniği ile üretilen FePc / Si Heteroeklemlerin elektriksel ve optik özellikleri. Fen - Edebiyat , Fizik 2010-03-01 2011-03-01